Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101001272006 Zorunlu 4.00 1 1 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Eğitimin temel kavramları, kuramları ve işlevleri, öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve yetiştirilmesiyle ilgili kapsamlı bilimsel bilgiye sahip olmak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yusuf Cerit, Doç. Dr. Kaya Yıldız, Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Özdemir

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alkan, Cevat ve Fatma Hacıoğlu (1997). Öğretmenlik Uygulamaları. İstanbul: Alkım Yayınları. Ataman, Aygegül ve Digerleri (1997). Eğitim Bilime Giriş. Ankara: Gazi Kitapevi Başaran, İ. (2007). Eğitim bilimine giriş. Ankara : Ekinoks yayınları Büyükkaragöz, S. ve diğerleri (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Konya: Mikro. Çelikkaya, Hasan. Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alfa Basımevi, 1999. Gürkan, T., Gözütok, D., Pektaş, S., Babadoğan, C. ve Gürbüztürk, O. (1998). Eğitim bilimine giriş (Ed.F.Varış). Ankara:Alkım Yayınları. Fidan, Nurettin ve Münire Erden (1999). Eğitime Giriş. Ankara: Meteksan. Küçükahmet, Leyla ve diğerleri (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Alkım. Küçükahmet, Leyla ve diğerleri (1997). Eğitim Bilime Giriş. Ankara: Gazi Kitabevi Pehlivan Aydın, İ. (2002). Alternatif okullar. Ankara: PegemA Yayıncılık Sönmez, V., Bircan, İ, Karakütük, K., Senemoğlu, N., Tezcan, M., Erdem, A.R., Erkılıç, T.A., Yanpar, Şahin, T. ve Şahin, A.E. (2005). Öğretmenlik mesleğine giriş (Yenilenmiş 4.baskı). Ankara:Anı yayınları. Özdemir, Servet ve H. İbrahim Yalın (1998). Her Yönüyle Öğretmenlik Mesleği. Birinci Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Özdemir, Ç. (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ekinoks Şişman, M.(2006). Eğitim bilimine giriş. Ankara: PegemA Yayıncılık. Ünal, Semra ve Sefer Ada (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Marmara Üniversitesi. Varış, Fatma (Ed) (1998). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Alkım Yayınları. .

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav150
Quiz130
Rapor Hazırlama110
Rapor Sunma110
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım143.042.0
Tartışma31.03.0
Soru-Yanıt141.014.0
Rapor Hazırlama114.014.0
Rapor Sunma11.01.0
Bireysel Çalışma141.014.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma110.010.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma110.010.0
TOPLAM 110

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Eğitim Bilmiyle ilgili temel kavramlar
2Bir bilim olarak eğitim,
3Eğitim Bilminin diğer bilimlerle ilişkisi
4Eğitim Bilminde Araştırma Yöntemleri
5Eğitimin Felsefi Temelleri
6Eğitimin Sosyal Temelleri,
7Eğitimin Hukuki Temelleri,
8Eğitimin Ekonomik Temelleri,
9Eğitimin Politik Temelleri,
10Eğitimin Psikolojik Temelleri,
11Eğitimin Tarihsel Gelişimi,
12Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı ve Özellikleri
13Bir Meslek Olarak Öğretmenlik Öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
14Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Eğitimin temel kavramlarını açıklar. 532 333 2 45
Eğitimin felsefi, sosyolojik, psikolojik, politik, ekonomik açılardan kuramsal temellerini açıklar. 3334 43 33 3
Türk Eğitim Sistemini amaç, yapı ve süreç bakımından analiz edebilir. 22 344 35 3
Öğretmenlik mesleği ve öğretmen rolleri, niteliklerini ve sorumluluklarını bilir. 333 2 33333
Eğitimin bilim olarak gelişimi ve eğitim alanında bilimsel araştırmalar hakkında bilgi sahibidir. 5 3
Okulun özelliklerini bilir. 13332233 23 33
Eğitim alanında alternatif yaklaşımlar ve yönelimleri bilir. 22 2 35 5 3 3
Eğitim ile ilgili eleştirel bakış açılarını bilir ve eğitime eleştirel bakabilir. 33 232 3 35

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek