Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101001282006 Zorunlu 4.00 2 1 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere temel kimya kavramlarını tanıtmak, kimyanın günlük hayattaki kullanımları hakkında bilgi vermek ve kimya hakkında pozitif bir tutum geliştirmelrini sağlamaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Doğan DOĞAN

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Maddenin özellikleri; etkileşimler, elementler ve bileşikler, çözeltiler ve karışımlar; maddenin halleri, asitler ve bazlar, karbon bileşikleri, zehirli karbon bileşikleri, fiziksel ve kimyasal değişiklikler, çözünürlük ve çökertme, oksitlenme ve redüklenme, yaşamın kimyası, kimyasal tepkimeler, kara maddeleri: kayalar, mineral biçimleri, yeryüzü değişimleri; kara şekilleri ve hareketleri, kimyasal kirlilikler ve insan etkisi.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bağ Hüseyin (2007). Genel Kimya 1. Pegem yayıncılık, Ankara. 2. Petrucci - Harwood – Herring (2002), Edit. Tahsin Uyar ve Serpil Aksoy. Genel Kimya 1 ve 2. Palme yayıncılık, Ankara.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım143.042.0
Bireysel Çalışma18.08.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120.020.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120.020.0
Ev Ödevi310.030.0
TOPLAM 122

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Tanışma
2Temel Kavramlar
3Anlamlı Rakamlar
4Maddenin Özellikleri
5Maddenin Halleri, Sınıflandırılması, Ayrılması
6Atom Teorileri
7Periyodik Tablo
8Kimyasal Bileşikler
9Vize
10Kimyasal Bağlar
11Kimyasal Tepkimeler
12Çözünürlük ve çöktürme, oksitlenme ve redüklenme
13Yaşam kimyası
14Kara maddeleri, yeryüzü değişimleri
15

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Temel kimya kavramlarını ve prensiplerini öğrenmiş olmak52431112113213
Ders konuları ile ilgili açıklamalar yapabilme ve problemler çözebilme41322122232222
Kimyaya karşı pozitif bir tutum geliştirmek32332133333322
Bilimin doğası ile ilgili gerçekçi görüşler edinmek44233122222232

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek