Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101002252006 Zorunlu 4.00 3 2 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarına oyunun tanımı ve çocuklar için önemini kavratmak. Futbol, voleybol ve basketbol oyun kurallarını bilgisi kazandırmak. Temel jimnastik duruşlarını yapabilme becerisi geliştirmek. Sağlık yaşam için gerekli unsurların neler olduğunu tanıtmak Sağlık ile Beden eğitimi ve spor arasındaki ilişkiyi kavratmak. Halk oyunları ve halk danslarının eğitimdeki rolünü kavratmak

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Işıl AKTAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Sabri ÖZÇAKIR, Öğr. Gör. Necdet ESEN

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

İnsan gelişiminde beden eğitiminin rolü, ilköğretim birinci kademe çocuklarının motor gelişim özellikleri, sağlıklı yaşam için egzersizler hakkında genel bilgi, beden eğitimi derslerinde düzenler, yürüyüşler, dönüşler, sıralanmalar, beden eğitimi ders araç-gereç ve malzemeleri, özellikleri, serbest jimnastik alıştırmaları, bireysel ve eşli jimnastik egzersizleri, araçta ve araçla yapılan alıştırmalar, beden eğitimi derslerinde ve günlük yaşantıda egzersiz esnasında sakatlıklar, yaralanmalar, zorlamalar, ilk yardım, atletizm temel teknikleri ve kuralları, spor ve sağlık, spor ve sosyal hayat, spor ve yaşam, ülkemiz ve spor, olimpiyatlar hakkında genel bilgi.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aracı, H. 2001; Öğretmenler ve Öğrenciler İçin Okullarda Beden Eğitimi, Nobel Yayınevi, Ankara. İşler, M. 1997; Atletizm (Koşular, Atmalar, Atlamalar, Tutibay Yayınevi, Ankara.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav12.02.0
Final Sınavı12.02.0
Derse Katılım166.096.0
Ev Ödevi16.06.0
TOPLAM 106

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Ders hakkında genel bilginin paylaşılması
2Beden eğitmi ile ilgili kavramlar
3Spor ile ilgili kavramlar
4Beden eğitimi ve spor kütürünün ilişkisi
5Faklı kültürlerdeki beden eğitimi ve spor
6Farklı kültürlerdeki beden eğitimi ve spor
7Türk kültüründeki beden eğitimi ve spor
8Tük kültüründeki beden eğimi ve sporun gelişimi
9Vize
10Farklı kültürlerde beden eğitimi ve spor
11Farklı kültürlerde beden eğitimi ve spor
12Beden eğitimi ve sporun bir kültür şekline dönüşmesinde rol oynayan faktörler
13Beden eğitimi ve sporun bir kültür şekline dönüşmesinde rol oynayan faktörler
14Beden eğitimi ve sporun kültür şekline dönüşmesindeki uygulamlar

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Beden eğitiminin sağlığımız açısından önemi açıklar2232224334 222
Sağlık ve beden eğitimi arasındaki ilişkileri saptar/örneklendirir3222223333 222
Oyunun çocukların motor gelişimine katkılarını açıklar3322224334 222
Günlük yaşantıda yapılan egzersizleri açıklar3222224333 222
Spor ve sosyal hayat arasında ilişki kurar3222224334 222

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek