Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101002262006 Zorunlu 2.00 4 2 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarına laboratuar yöntemini kullanarak ders anlatma, deney tasarlama ve uygulama becerisi kazandırmak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ATALAY

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

İlköğretim I. kademeye yönelik laboratuar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi) . Deney çalışma yaprakları ve deney raporu hazırlama. Basit ve ucuz malzemelerle yapılabilecek deney örnekleri, grup çalışmaları.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çepni, S. (Ed.) 2008; Sınıf Öğretmenleri ve Öğrenciler İçin Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları-II Alternatif Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri İlaveli, Celepler Matbaacılık, Trabzon Özmen, H., Yiğit, N. 2008; Fen Bilgisi Öğretiminde Labaratuar Kullanımı, Anı Yayıncılık, Ankara Aydın, F., Polat, M., Bertiz, H., Bahar, M. 2008; Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları 1-2, Pegema Yayıncılık, Ankara

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav140
Uygulama/Pratik1030
Deney1030
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Deney102.020.0
Bireysel Çalışma102.020.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma110.010.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma110.010.0
TOPLAM 62

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1yapılandırmacı öğrenme teorisi
25E modeli
3Vücudumuz Bilmecesini Çözelim ünitesi ile ilgili etkinlikler
4Maddenin Değişimi ünitesi ile ilgili etkinlikler
5Kuvvet ve Hareket ünitesi ile ilgili etkinlikler
6Kuvvet ve Hareket ünitesi ile ilgili etkinlikler
7Arasınav
8Yaşamımızdaki Elektrik ünitesi ile ilgili etkinlikler
9Yaşamımızdaki Elektrik ünitesi ile ilgili etkinlikler
10Dünya, Güneş ve Ay ünitesi ile ilgili etkinlikler
11Gezegenimizdeki Canlıları Öğrenelim ünitesi ile ilgili etkinlikler
12Gezegenimizdeki Canlıları Öğrenelim ünitesi ile ilgili etkinlikler
13Işık ve Ses ünitesi ile ilgili etkinlikler
14Işık ve Ses ünitesi ile ilgili etkinlikler
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Grupla çalışma becerisi geliştirebilecek44444444444444
Alanına yönelik deney düzenekleri hazırlayabilecek44444444444444
Fen laboratuarındaki deney araçlarını tanıyabilecek54445444444444
Fen ile ilgili deneyler tasarlayabilecek44444544455445
Fen ile ilgili deneyleri başarıyla uygulayabilecek44444444444444

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek