Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101002292006 Zorunlu 4.00 3 2 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Çevre eğitimi; toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilerek bu bireylerde kalıcı davranışların yerleşmesinin sağlanması, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, çevresel faliyetlere aktif olarak katılımın sağlanması, çevre sorunlarının çözümünde görev alma olarak tanımlanmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ATALAY

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, Besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, Yaşamın devamı, toprak biyomları, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, Erozyon, ormanların yok olması, kentsel çevreler, davranış kirliliği, Çevre kirlenmesi, bataklıklar ve atık su, duyarlı insanların tepkisi, çevreyle ilgili karar verme, Toprak ve su kaynakları ve bunların yönetimi, koruma, Kültür ve ilkel yaşam, global bakış, ekolojik konu ve sorunlar, Çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ATILACAK MALZEMELRİN GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILMASI PROJELERİ İNTERNET Yıldırım Z. Genç H. ( EDİTÖRLER) ÇEVRE EĞİTİMİ LİSANS YAYINCILIK Şimşekli Y.( 2010). Çevre Bilimi. Lisans yayıncılık

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Uygulama/Pratik25.010.0
Proje Hazırlama120.020.0
Bireysel Çalışma120.020.0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma110.010.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120.020.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120.020.0
Ev Ödevi210.020.0
TOPLAM 122

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1 Temel ekolojik kavram ve ilkeler, çevre bilimi, tanımı ve konusu
2 ekosistemler ve ekolojik faktörler
3orman ekosistemi, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama,
4büyük ekosistemler ve yeryüzündeki dağılışları
5 enerji akışı, maddenin dolaşımı
6nüfus artışı, ekolojik etki
7erozyon, Türkiye'nin erozyon haritası
8ara sınavı
9karbon ayak izi ve ekolojik sorunlar
10 çevresel sorunlara çözümsel yaklaşımlar
11atıkların değerlendirilmesi (geri dönüşüm projeleri )
12 projelerin sunumu
13 projelerin sunumu
14çevre ile ilgili kuruluşlar ve aktiviteleri

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Çevreye karşı duyarlı olur. 45445555454544
Çevre haklarının varlığını bilir44544554545455
Doğal afetlerin çevreyi nasıl değiştirdiğini araştırır44444444544454
Çevrenin korunmasında diğer insanlarla işbirliği yapar44444444445555
Yaşadığı çevreyi daha temiz hale getirmek için bir proje tasarlar45444444444454
Atıklardan ürünler hazırlar44454544443444
Doğal kaynakların neden dikkatli kullanılması tüketilmesi gerektiğini, bu konuda insanların bilgilendirilmesinin önemini açıklar.44355545554445
Çöplerdeki atıkların ayrılması için yöntem önerir. 44455555444455
Işık kirliliğinin; doğal hayata, gök cisimlerinin gözlenmesine olumsuz etkilerini listeler.44455545444444
Çevresini gözlemleyerek ses kirliliğinin yoğun olduğu mekanları tespit eder.44455555544435
Doğal afetler karşısında hazırlıklı olur.44455554544444
Yaşadığı bölgede görülen doğal afetlere neden olan uygulamaları fark eder44455555555455

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek