Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101002332006 Zorunlu 4.00 3 2 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Sosyolojinin genel amaç ve felsefesini kazandırmak, sosyolojideki temel kavram ve ilkeleri öğrenciye kazandırmak, sosyoloji ve eğitim arasındaki karşılıklı ilişki ve bağlantıyı göstermek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Murat KOBYA

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye'de sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışmala örnekleri.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doğan, İsmail. 2007; Sosyoloji, Pegema Yayıncılık, Ankara Aslan, Cahit. 2005; Sosyolojiye Giriş, Karahan Kitabevi, Adana Tezcan, Mahmut. 1997; Eğitim Sosyolojisi, Ankara

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım102.020.0
Bireysel Çalışma120.020.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120.020.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120.020.0
Okuma210.020.0
Ev Ödevi210.020.0
TOPLAM 122

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı.
2Sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları.
3Dünyada ve Türkiye'de sosyolojinin tarihsel gelişimi .
4Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, Sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi.
5Sosyal gruplar ve özellikleri.
6Sosyolojide yöntem.
7Birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi.
8Arasınav
9Sosyolojik açıdan eğitim.
10Eğitim toplum birey ilişkisi.
11Toplumsal bir kurum olarak okul.
12Sosyal hareketlilik.
13Güncel sosyolojik çalışmala örnekleri.
14Güncel sorunlar.

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Sosyolojinin temel kavramlarını tanımlar45543553455453
Sosyolojinin çalışma prensiplerini ve felsefesini açıklar54454335443545
Sosyoloji ve eğitim arasındaki ilişkileri saptar35434544535554
Sosyolojinin diğer bilim dallarıyla ilişkilerini açıklar43555354554434

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek