Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101002362006 Zorunlu 4.00 4 2 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersin genel amacı; öğretim teknolojilerinin kavramsal ve kuramsal temellerine dayalı bir öğretim materyalini tasarlamak, geliştirmek ve değerlendirmektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kaya Yıldız

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S. & Yağcı, E. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Pegem Yayıncılık, Ankara. Ergin, A. (2002). Öğretim Teknolojileri ve İletişim. Pegem Yayıncılık, Ankara. Şahin, T. Y. & Yıldırım, S. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Anı Yayıncılık, Ankara. Alkan, Cevat. (1997) Eğitim Teknolojisi. Anı Yayıncılık, Ankara. Yıldız, Rauf (Ed.), Sünbül, A. M., Halis, İ. & Koç, M. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Mikro Yayınları, Ankara. Yalın, Halil İbrahim. Eğitim Teknolojisi – Öğretim Tasarımı. Pegem Yayıncılık, Ankara. Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D. & Smaldino, S. E. (2002). Instructional Media and Technologies for Learning (7th edition).Pearson Education Inc., USA. Newby, T. J., Stepich, D. A., Lehman, J. D. & Russell, J. D. (1996). Instructional Technology for Teaching and Learning. Prentice-Hall Inc., USA. Seferoğlu, S.S (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. PEGEM-A Yayıncılık, Ankara.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Proje Hazırlama240.080.0
Proje Sunma220.040.0
TOPLAM 122

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Ders ve Ders içeriği tanıtımı
2Öğretim teknolojileri ile ilgili temel kavramlar ve öğretim teknolojilerinin tarihsel gelişimi
3Öğretim materyali tasarımı, hazırlığı ve seçimi
4Materyal hazırlamada temel yaklaşımlar
5Öğretim teknolojileri tasarımında temel ilkeler
6Eğitim ortamlarında kullanılan materyal türleri ve eğitimde bilgisayar kullanımı ve özellikleri
7Malzemeler, görsel, işitsel, görsel-işitsel, teknoloji destekli materyaller
8Ara Sınav
9Öğretim materyallerinin değerlendirilmesi
10Materyal sunumları
11Materyal sunumları
12Materyal sunumları
13Materyal sunumları
14Genel Değerlendirme

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Öğretim Teknolojileri ile ilgili temel kavramların bilgisi. 2 33 3
Öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve uygulanmasının önemini kavrayabilme. 34 4
Okul ve sınıfta teknolojik ihtiyaçların belirlenmesinde kullanılan ilkeleri açıklayabilme. 4 4
Uygun bir öğretim teknolojisi hazırlayabilmek ve uygulayabilmek. 45 4
Öğretim teknolojileri ile ilgili 2-3 boyutlu materyaller geliştirebilme. 3 3
Eğitim, yazılım ve öğretim materyallerini özelliklerine göre eleştirebilme. 3 3
Öğretim teknolojileri ile ilgili araştırmaları analiz etme isteği. 3
Türkiye ve dünyadaki öğretim teknolojilerinin kullanımını karşılaştırabilme. 3

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek