Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıPeyzaj ve Süs Bitkileri


Kuruluş


Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı 2012 Yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmış ve öğrenci alımına başlamıştır.


Kazanılan Derece


Programdan başarıyla mezun olan öğrenciler "Peyzaj ve Süs Bitkileri" alanında ön lisans derecesine sahip olarak Peyzaj Teknikeri unvanını almaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslar arası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da orta öğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedirler.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS kredisi AİBÜ’nde verilen dersin içeriği ve AKTS kredisine uygun olması ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu derslerden muaf tutulabilir. AİBÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, Yabancı Dil ile Bilgi ve İletişim Teknolojisi derslerinden ilgili yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Herhangi bir yeterlilik koşulu bulunmamaktadır.


Program Profili


Peyzaj ve Süs Bitkileri Programının amacı ekolojik sistemi tanıyan, çevre değerlerini çevre estetiği ile buluşturan, tüm peyzaj değerlerine hakim, peyzajı oluşturan elemanların detaylarını bilen, bildiğini sayısal ve grafik olarak dökebilen, ofis, şantiye koşullarında organizasyon ve grup içi çalışma becerilerine sahip teknik eleman yetiştirmektir. Programda öğrenciler 4 dönem boyunca zorunlu ve seçmeli meslek dersleri ile yapacakları 30 iş günü staj süreciyle yeterli bilgi ve donanımlara sahip olacaklardır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı Ön lisans mezunları, araştırma merkezi, İller Bankası, Belediyeler, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, fidanlık gibi kamu kuruluşları, özel sektöre ait süs bitkisi yetiştiren sera ve fidanlıklar, inşaat veya mimarlık büroları ile peyzaj hizmetleri veren firmalarda iş bulabilirler. Ayrıca mezunlarımız peyzaj uygulama hizmetleri, periyodik bakım-onarım gibi hizmetleri vermek üzere büro açabilir ve süs bitkisi üretmek için sera veya fidanlık kurabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı öğrencileri 4. Yarıyılın sonunda DGS(Dikey Geçiş sınavı) ile dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler. Program öğrencileri DGS sınavıyla, Mimarlık Fakülteleri, Ziraat ve Orman Fakültelerine geçiş yapabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ön lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile gerekli çerçeve çizilmiştir.


Mezuniyet Koşulları


Peyzaj ve Süs Bitkileri Programından mezun olabilmek için verilen derslerin tümünden (toplam 120 AKTS) 100 üzerinden en az 55 puan alarak başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca, 30 iş günü endüstri stajını da başarılı bir şekilde yapmış olmalıdır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bologna Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Eylem AKGÜL YALÇIN Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Eylem AKGÜL YALÇIN E-mail: y_eylem@ibu.edu.tr Tel: 0 (374) 254 10 00/4469


Bölüm Olanakları


Programda teorik derslerin yapıldığı derslikler, Çizim tekniği ve Proje Hazırlama Tekniği derslerinin sürdürüldüğü çizim stüdyoları, bilgisayar laboratuvarları ve uygulama dersleri için ise malzeme odası bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Ekolojik sistemi ve peyzaj değerlerini tanımak

Peyzajı oluşturan elemanların detaylarını bilmek

Temel bilgisayar ve mesleki bilgisayar teknolojilerini kullanabilmek

Ofis ve şantiye koşullarında insiyatif kullanabilme ve grup içi çalışma becerilerine sahip olmak

Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilmek

İnsan ve toplumsal yapının ihtiyaçlarını ve yaşam kalite kriterlerini bilmek ve dikkate almak

Beceri


Bilgiyi mesleki uygulama sürecinde ve yerinde kullanabilme

Bir peyzaj alanını inceleyip değerlendirebilecek araçları kullanabilme

Mesleki bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelere uyum sağlayabilme

Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme

Proje uygulamalarında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında çözüm getirebilme, uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme

Projeye ait detayları çalışma arkadaşlarına veya işverene aktarabilme

Peyzaja ait değerleri görebilme, koruma ve sürdürülebilirliğini sağlamada bilgiyi işleyebilme

Yetkinlikler


Grup içinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme

Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme

Çağın gerektirdiği gelişmiş bilgisayar ve program donanımlarını kullanabilme

Gelişmeleri, yasa ve yönetmelikleri takip etme

Bağımsız veya grup içinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme

Özgüveni olan, sosyal ilişkileri kuvvetli, bilgisini kullanıcıya, işverene veya çalışma arkadaşlarına aktarabilme

Bilgiyi mesleki uygulamada kullanırken topluma ve şahsa ait sınırlılıkları bilme

Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme

Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilir

Aldığı bilgileri, Peyzajda uygulama öncesi, sırası ve sonrası sürecini bilerek kullanır, yerinde kararlar alarak ve aldığı kararları ve süreci işverene, kullanıcıya veya çalışma arkadaşlarına anlatabilir

Sorunlar karşısında çözüm getirebilme

Peyzaj Uygulama bilgi ve becerisine sahip olur

Mesleki teknolojik programları kullanabilme ve gelişimlere uyum sağlama

Doğal veya kültürel peyzajların yapısal veya bitkisel öğelerini tanır

Girişimcilik, yenilikçilik konularının ve çağın sorunları nın farkında olma ve bu bilgileri çalışmalarında kullanabilme1. Ekolojik sistemi ve peyzaj değerlerini tanımak

2. Peyzajı oluşturan elemanların detaylarını bilmek

3. Temel bilgisayar ve mesleki bilgisayar teknolojilerini kullanabilmek

4. Ofis ve şantiye koşullarında insiyatif kullanabilme ve grup içi çalışma becerilerine sahip olmak

5. Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilmek

6. İnsan ve toplumsal yapının ihtiyaçlarını ve yaşam kalite kriterlerini bilmek ve dikkate almak

7. Bilgiyi mesleki uygulama sürecinde ve yerinde kullanabilme

8. Bir peyzaj alanını inceleyip değerlendirebilecek araçları kullanabilme

9. Mesleki bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelere uyum sağlayabilme

10. Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme

11. Proje uygulamalarında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında çözüm getirebilme, uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme

12. Projeye ait detayları çalışma arkadaşlarına veya işverene aktarabilme

13. Peyzaja ait değerleri görebilme, koruma ve sürdürülebilirliğini sağlamada bilgiyi işleyebilme

14. Grup içinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme

15. Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme

16. Çağın gerektirdiği gelişmiş bilgisayar ve program donanımlarını kullanabilme

17. Gelişmeleri, yasa ve yönetmelikleri takip etme

18. Bağımsız veya grup içinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme

19. Özgüveni olan, sosyal ilişkileri kuvvetli, bilgisini kullanıcıya, işverene veya çalışma arkadaşlarına aktarabilme

20. Bilgiyi mesleki uygulamada kullanırken topluma ve şahsa ait sınırlılıkları bilme

21. Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme

22. Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilir

23. Aldığı bilgileri, Peyzajda uygulama öncesi, sırası ve sonrası sürecini bilerek kullanır, yerinde kararlar alarak ve aldığı kararları ve süreci işverene, kullanıcıya veya çalışma arkadaşlarına anlatabilir

24. Sorunlar karşısında çözüm getirebilme

25. Peyzaj Uygulama bilgi ve becerisine sahip olur

26. Mesleki teknolojik programları kullanabilme ve gelişimlere uyum sağlama

27. Doğal veya kültürel peyzajların yapısal veya bitkisel öğelerini tanır

28. Girişimcilik, yenilikçilik konularının ve çağın sorunları nın farkında olma ve bu bilgileri çalışmalarında kullanabilme


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Ekolojik sistemi ve peyzaj değerlerini tanımak
Peyzajı oluşturan elemanların detaylarını bilmek
Temel bilgisayar ve mesleki bilgisayar teknolojilerini kullanabilmek
Ofis ve şantiye koşullarında insiyatif kullanabilme ve grup içi çalışma becerilerine sahip olmak
Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilmek
İnsan ve toplumsal yapının ihtiyaçlarını ve yaşam kalite kriterlerini bilmek ve dikkate almak
Bilgiyi mesleki uygulama sürecinde ve yerinde kullanabilme
Bir peyzaj alanını inceleyip değerlendirebilecek araçları kullanabilme
Mesleki bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelere uyum sağlayabilme
Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme
Proje uygulamalarında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında çözüm getirebilme, uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme
Projeye ait detayları çalışma arkadaşlarına veya işverene aktarabilme
Peyzaja ait değerleri görebilme, koruma ve sürdürülebilirliğini sağlamada bilgiyi işleyebilme
Grup içinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme
Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme
Çağın gerektirdiği gelişmiş bilgisayar ve program donanımlarını kullanabilme
Gelişmeleri, yasa ve yönetmelikleri takip etme
Bağımsız veya grup içinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme
Özgüveni olan, sosyal ilişkileri kuvvetli, bilgisini kullanıcıya, işverene veya çalışma arkadaşlarına aktarabilme
Bilgiyi mesleki uygulamada kullanırken topluma ve şahsa ait sınırlılıkları bilme
Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme
Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilir
Aldığı bilgileri, Peyzajda uygulama öncesi, sırası ve sonrası sürecini bilerek kullanır, yerinde kararlar alarak ve aldığı kararları ve süreci işverene, kullanıcıya veya çalışma arkadaşlarına anlatabilir
Sorunlar karşısında çözüm getirebilme
Peyzaj Uygulama bilgi ve becerisine sahip olur
Mesleki teknolojik programları kullanabilme ve gelişimlere uyum sağlama
Doğal veya kültürel peyzajların yapısal veya bitkisel öğelerini tanır
Girişimcilik, yenilikçilik konularının ve çağın sorunları nın farkında olma ve bu bilgileri çalışmalarında kullanabilme

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
843001012012BotanikZorunlu2103.00
843001232013Tarımsal EkolojiZorunlu3004.00
843001252013Çizim TekniğiZorunlu2104.00
843001072012Bitki FizyolojisiZorunlu3004.00
843001092012Peyzaj ve Süs Bitkilerine GirişZorunlu2003.00
843001112012Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
843001152012Türk Dili IZorunlu2002.00
843001132012İngilizce IZorunlu2002.00
843001992012Seçmeli ISeçmeli6006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
843001122012Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
843001162012Türk Dili IIZorunlu2002.00
843001142012İngilizce IIZorunlu2002.00
843001102012MatematikZorunlu2003.00
843001082012Bitki Tanıma IZorunlu2003.00
843001052012Örtüaltı SistemleriZorunlu2104.00
843001042012Tarımsal PazarlamaZorunlu3004.00
843001022012Süs Bitkileri Yetiştiriciliği IZorunlu2104.00
843001982013Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
843002012012Peyzajda Bilgisayar UygulamalarıZorunlu2103.00
843002032012Süs Bitkileri Yetiştiriciliği IIZorunlu2103.00
843002052012Bitki Tanıma IIZorunlu2003.00
843002082012Peyzaj Uygulama TekniğiZorunlu2103.00
843002242013Park Bahçe BakımıZorunlu1102.00
843002112012İç Mekan Süs Bitkileri YetiştiriciliğiZorunlu3003.00
843002132013Kesme Çiçek YetiştiriciliğiZorunlu3003.00
843002972013Staj IZorunlu0004.00
843002992013Seçmeli IIISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
843002182013Fidanlık TesisiZorunlu2002.00
843002042012Dış Mekan Süs Bitkileri YetiştiriciliğiZorunlu3003.00
843002062012Süs Bitkilerinde Ambalaj ve MuhafazasıZorunlu3003.00
843002262013Organik TarımZorunlu2002.00
843002102012Süs Bitkileri Hastalık ve ZararlarıZorunlu3003.00
843002122012Çimlendirme ve Bakım TeknikleriZorunlu2103.00
843002282013Mesleki UygulamaZorunlu2104.00
843002962013Staj IIZorunlu0004.00
843002982013Seçmeli IVSeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
843001172012Bilgi ve İletişim TeknolojileriSeçmeli1Seçmeli I2103.00
843001212012Toprak BilgisiSeçmeli1Seçmeli I3003.00
REKB003GirişimcilikSeçmeli1Seçmeli I4004.00
843001272013İletişimSeçmeli1Seçmeli I2002.00
REKB004GirişimcilikSeçmeli1Seçmeli I2104.00
843001182013Tarım ve ÇevreSeçmeli2Seçmeli II3003.00
843001202013Malzeme BilgisiSeçmeli2Seçmeli II3003.00
843001222013Bitki IslahıSeçmeli2Seçmeli II3003.00
843002152012Bitki Besleme ve GübrelemeSeçmeli3Seçmeli III3003.00
843002172012Peyzaj MekanizasyonuSeçmeli3Seçmeli III3003.00
843002192012Sera Yapım TekniğiSeçmeli3Seçmeli III2103.00
843002302013Zirai Mücadele YöntemleriSeçmeli4Seçmeli IV3003.00
843002322013Ölçme BilgisiSeçmeli4Seçmeli IV2103.00
843002342013Süs Bitkileri Sulama TekniğiSeçmeli4Seçmeli IV3003.00
843002072012Proje Hazırlama TeknikleriSeçmeli4Seçmeli IV2103.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS