Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıRehberlik ve Psikolajik Danışma Eğitimi Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı 2000 yılında kurulmuş olup 2004 yılından itibaren yüksek lisans programı açılmaktadır.


Kazanılan Derece


Rehberlik ve Psikolojik Danışma Eğitiminde Yüksek Lisans Derecesi alırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Lisansüstü programlara öğrenci kabulü ile ilgili esaslar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenir.Bilim Dalımıza başvuran öğrencilerin başarı puanlarının hesaplanmasında, ağırlıklı akademik ortalama, yabancı dil, LES sınavı eşit ağırlık (EA) puanı ve mülakat sınavı puanı dikkate alınmaktadır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Alan dışı lisans mezunlarından gelen öğrenciler bilimsel hazırlık dersleri almak zorundadırlar. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri: Rehberlik ve Psikolojik Danışma İstatistik I Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Kişilik Kuramları Mesleki Rehberlik ve Danışma Psikolojik Testler Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamas Test Dışı Teknikler İstatistik II Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulamaları Davranış Bozuklukları Psikolojik Danışma Kuramları Grupla Psikolojik Danışma Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması Meslek Etiği ve Yasal Konular


Program Profili


Bu programın amacı, eğitim, ruh sağlığı, ve öğrenci kişilik hizmetleri gibi psikolojik danışma alt-alanlarına ilişkin derin ve kapsamlı bilgi ve becerilere sahip; bireysel ve toplumsal farklılıklara karşı saygılı, mesleki gelişimi ile bireysel gelişimini bütünleştirebilen; ekip çalışmasına inanan, koruyucu rehberlik hizmetlerinin öneminin farkında olup toplumun çeşitli kesimleriyle çalışabilecek esneklik ve anlayışa sahip; psikolojik danışma ve rehberlik alanının gelişimi yönünde sorumluluk alan; bilgi toplumunun aktif üyesi olabilen; değişen toplumsal koşullara uyum sağlayabilen; bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları yetiştirmektir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Program mezunlarının çoğu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri ile ilk ve ortaöğretim kurumlarında “psikolojik danışman” olarak çalışmaktadır. Ayrıca üniversitelerde akademisyen olarak, üniversitelerin psikolojik danışma birimlerinde, özel psikolojik danışma merkezleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet kurumlarının psikolojik danışma birimleri, aile ve çocuk mahkemeleri, diğer sağlık ve endüstri kurum/kuruluşlarında da istihdam olanağı bulunmaktadır.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Bu konuda Abant İzzet Baysal Ün. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen ölçütler esas alınacaktır.


Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet koşulları “kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar” bölümünde açıklandığı gibidir. I. Yarıyılda 6 kredilik zorunlu 2 ders ve 6 kredilik seçimlik 2 ders almak, II.Yarıyılda 3 kredilik zorunlu 1 ders, 2 kredilik seminer dersi ve 6 kredilik seçimlik 2 ders olmak üzere Toplam 21 kredilik 7 ders almak ve 2. yarıyılda seminer dersi almak zorundadır. Mezuniyet için tez çalışmasını tamamlaması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı: Prof. Dr. Zeynep Deniz Yöndem Adres:Rehberlik ve Psikolojik Danışma Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilimleri Böl. Eğitim Fakültesi Abant İzzet Baysal Ün. Gölköy 14280 Bolu TURKEY

Program Çıktıları

Bilgi


RPD'nin tarihini ve gelişimini bilir

Etkili okul RPD programının yapısını ve özelliklerini açıkça belirtebilir

Psikolojik danışma uygulamalarında kanuni ve etik standartları bilir

Beceri


Gelişim kuramlarını, yaşam dönemleri ve uyum problemleriyle ilişkilendirebilir

Psikolojik danışma sürecini etkili bir şekilde yönlendirebilir

Bireyleri uygun hizmeti alması için uygun yerlere refere edebilir

Yetkinlikler


İlgili taraflarla ekip çalışması yapabilir

Teorik bilgilerini uygulamaya geçirebilir

Psikolojik danışma anlayaşına uygun kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerilerini kullanır

Bireyin ve toplumun kaynaklarını tanıyarak bireyin kendini gerçekleştirme sürecine katkı sağlar1. RPD'nin tarihini ve gelişimini bilir

2. Etkili okul RPD programının yapısını ve özelliklerini açıkça belirtebilir

3. Psikolojik danışma uygulamalarında kanuni ve etik standartları bilir

4. Gelişim kuramlarını, yaşam dönemleri ve uyum problemleriyle ilişkilendirebilir

5. Psikolojik danışma sürecini etkili bir şekilde yönlendirebilir

6. Bireyleri uygun hizmeti alması için uygun yerlere refere edebilir

7. İlgili taraflarla ekip çalışması yapabilir

8. Teorik bilgilerini uygulamaya geçirebilir

9. Psikolojik danışma anlayaşına uygun kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerilerini kullanır

10. Bireyin ve toplumun kaynaklarını tanıyarak bireyin kendini gerçekleştirme sürecine katkı sağlar


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
RPD'nin tarihini ve gelişimini bilir
Etkili okul RPD programının yapısını ve özelliklerini açıkça belirtebilir
Psikolojik danışma uygulamalarında kanuni ve etik standartları bilir
Gelişim kuramlarını, yaşam dönemleri ve uyum problemleriyle ilişkilendirebilir
Psikolojik danışma sürecini etkili bir şekilde yönlendirebilir
Bireyleri uygun hizmeti alması için uygun yerlere refere edebilir
İlgili taraflarla ekip çalışması yapabilir 1
Teorik bilgilerini uygulamaya geçirebilir 1 1 1 1
Psikolojik danışma anlayaşına uygun kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerilerini kullanır 1 1
Bireyin ve toplumun kaynaklarını tanıyarak bireyin kendini gerçekleştirme sürecine katkı sağlar 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640205015272016Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiZorunlu3009.00
640205015912011Seçmeli ISeçmeli3007.00
Toplam:16
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640205015242015SeminerZorunlu0207.00
640205015382011Eğitim İstatistiği Zorunlu3009.00
640205015922011Seçmeli IISeçmeli3007.00
Toplam:23
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640205015412011Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50015.00
640205015432011Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640205015422014 Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50015.00
640205015442014Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640205015202011Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640205015222011Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları Seçmeli1Seçmeli I300.00
640205015232011İleri Psikolojik Danışma KuramlarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640205015252011Kişilik PsikolojisiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640205015262011Çocuklarla Bireysel Psikolojik DanışmaSeçmeli1Seçmeli I300.00
640205015292011Kriz Yönetimi ve Travma PsikolojisiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640205015212011Kariyer DanışmanlığıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640205015302011Evlilik ve Aile DanışmanlığıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640205015312011Çocuklarla Grupla Psikolojik DanışmanSeçmeli1Seçmeli I300.00
640205015322011İleri Ergenlik PsikolojisiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640205015332011Kültürel Duyarlı Psikolojik Danışma YaklaşımlarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640205015342011PDR' de Çağdaş YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
640205015352011Bilimsel Davranışsal YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
640205015362011Çocuk PsikopatolojisiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640205015372011Baş Etme BecerileriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640205015282011Kadın Psikolojisi ve Toplumsal CinsiyetSeçmeli1Seçmeli I300.00
640205015392016Pozitif Psikoterapi İlke ve TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640205015202011Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve UygulamalarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640205015222011Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları Seçmeli2Seçmeli II300.00
640205015232011İleri Psikolojik Danışma KuramlarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640205015252011Kişilik PsikolojisiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640205015262011Çocuklarla Bireysel Psikolojik DanışmaSeçmeli2Seçmeli II300.00
640205015292011Kriz Yönetimi ve Travma PsikolojisiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640205015212011Kariyer DanışmanlığıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640205015302011Evlilik ve Aile DanışmanlığıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640205015312011Çocuklarla Grupla Psikolojik DanışmanSeçmeli2Seçmeli II300.00
640205015322011İleri Ergenlik PsikolojisiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640205015332011Kültürel Duyarlı Psikolojik Danışma YaklaşımlarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640205015342011PDR' de Çağdaş YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II300.00
640205015352011Bilimsel Davranışsal YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II300.00
640205015362011Çocuk PsikopatolojisiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640205015372011Baş Etme BecerileriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640205015282011Kadın Psikolojisi ve Toplumsal CinsiyetSeçmeli2Seçmeli II300.00
640205015392016Pozitif Psikoterapi İlke ve TeknikleriSeçmeli2Seçmeli II3007.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS