Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıResim İş Eğitimi Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Enstitümüz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre 1993 yılında kurulmuş olan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, 1995-96 Eğitim-öğretim yılında, Yüksek Lisans Programına başlamıştır. 2011 yılından itibaren ise, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlanıp, adı ise Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-iş Eğitimi Programı olarak değiştirilmiştir.


Kazanılan Derece


Uzmanlık


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yüksek Lisans Tezli Programına 2 yabancı uyruklu öğrenci olmak üzere toplam 12 öğrenci kabul edilmektedir. Programa başvuru koşulları ise, 4lük not sistemine göre en az 2.5 not ortalaması, yeterliliği kabul edilen yabancı dil sınavından en az 40 puan, ALES’den en az 55.00 not ortalaması şartlarını sağlıyor olmak.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği veya Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olmak.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


İki Yarıyıllık ders sürecini başarı ile tamamlamış, sanat eğitim alanında uzmanlık tezi hazırlamış olmak.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Sanat Eğitimi Doktora programları ile Sanatta yeterlilik programları


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar en az 1 vize ve 1 Final sınavından oluşur. Sınavlar derslerin özelliklerine göre; Sanat ve tasarım uygulamaları, Sunu, Proje, Portfolyo değerlendirmesi, araştırma gözlem ve yazlı sınav tekniklerinden oluşur. Ölçme ve değerlendirmede sanat kültürü, genel kültür, eğitsel donanımın yanında süreç ve ürün değerlendirmesi temel alınır


Mezuniyet Koşulları


*I. Yarıyılda 10 kredilik zorunlu 5 ders ve 4 kredilik seçimlik 1 ders almak, *II. Yarıyılda 8 kredilik zorunlu 4 ders *4 kredilik seçimlik 1 ders olmak üzere toplam 26 kredilik 11 ders almak *II. Yarıyılda seminer dersi almak zorundadır. **Mezun olmak için en 4.00 üzerinden 3.00 akademik ortalamaya sahip olmak. ***Mezuniyet için tez çalışmasının tamamlanması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


AKTS/DS KoordinatörüYrd. Doç.Dr. Serap YASA Tel: 0 374 254 10 00 / 1705 e-mail:serap.is2003@gmail.com


Bölüm Olanakları


3 adet resim atölyesi, 2 adet bilgisayar donanımlı Grafik atölyesi, 1 adet baskı resim atölyesi, 1 adet fotoğraf stüdyo ve atölyesi, 1 adet heykel atölyesi, 1 adet temel tasarım atölyesi, 1 adet sanat eğitimi atölyesi, 1 adet serigrafi atölyesinde 2 Profesör, 4 Yar. Doç. 3 Öğretim Görevlisiyle eğitim yapılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Bilimsel, sanatsal, kültürel, etik ve mesleki alanlarda Ulusal ve evrensel değerlerden sentez yapabilme

Sanat yapıtlarını ve Görsel sanatlarla ilgili gelişmeleri bilimsel ve sanatsal yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirebilme.

Beceri


Sanat atölye etkinliklerinde farklı araç gereç ve tekniklerden yararlanabilme.

Yetkinlikler


Eğitim öğretim ve sanat alanında, veri toplama çözümleme ve yorumlama yaparak bilimsel tutum kazanabilme.

Problem çözme, eleştirel tavır ve yaratıcı davranış geliştirebilme.

Sanatsal ve bilimsel etkinliklerinde Akademik etik değerlere uygun davranabilme.

Alan yazını takip edebilme.

Toplumsal ve sanatsal sorunlarla ilgili proje ve etkinlikler geliştirebilme

Teknolojinin, bilimin, kültürel değişimlerin sanata etkisini yorumlayabilme.1. Bilimsel, sanatsal, kültürel, etik ve mesleki alanlarda Ulusal ve evrensel değerlerden sentez yapabilme

2. Sanat yapıtlarını ve Görsel sanatlarla ilgili gelişmeleri bilimsel ve sanatsal yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirebilme.

3. Sanat atölye etkinliklerinde farklı araç gereç ve tekniklerden yararlanabilme.

4. Eğitim öğretim ve sanat alanında, veri toplama çözümleme ve yorumlama yaparak bilimsel tutum kazanabilme.

5. Problem çözme, eleştirel tavır ve yaratıcı davranış geliştirebilme.

6. Sanatsal ve bilimsel etkinliklerinde Akademik etik değerlere uygun davranabilme.

7. Alan yazını takip edebilme.

8. Toplumsal ve sanatsal sorunlarla ilgili proje ve etkinlikler geliştirebilme

9. Teknolojinin, bilimin, kültürel değişimlerin sanata etkisini yorumlayabilme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Bilimsel, sanatsal, kültürel, etik ve mesleki alanlarda Ulusal ve evrensel değerlerden sentez yapabilme
Sanat yapıtlarını ve Görsel sanatlarla ilgili gelişmeleri bilimsel ve sanatsal yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirebilme.
Sanat atölye etkinliklerinde farklı araç gereç ve tekniklerden yararlanabilme. 1 1 11 1 1
Eğitim öğretim ve sanat alanında, veri toplama çözümleme ve yorumlama yaparak bilimsel tutum kazanabilme. 1
Problem çözme, eleştirel tavır ve yaratıcı davranış geliştirebilme. 1
Sanatsal ve bilimsel etkinliklerinde Akademik etik değerlere uygun davranabilme. 1
Alan yazını takip edebilme. 1 1 11 1 1
Toplumsal ve sanatsal sorunlarla ilgili proje ve etkinlikler geliştirebilme 1
Teknolojinin, bilimin, kültürel değişimlerin sanata etkisini yorumlayabilme. 1 1 11 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640301015012011Desen IZorunlu2005.00
640301015032016Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiZorunlu3004.00
640301015052011Bilgisayar ve Tasarımı IZorunlu2006.00
640301015172011Sanat ve Yorumu IZorunlu2004.00
640301015272011Sanat Eserleri Analizleri IZorunlu2004.00
640301015912011Seçmeli ISeçmeli4007.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640301015022011Desen IIZorunlu2005.00
640301015062011Bilgisayar ve Tasarımı IIZorunlu2006.00
640301015182011Sanat ve Yorumu IIZorunlu2004.00
640301015202015SeminerZorunlu0204.00
640301015282011Sanat Eserleri Analizleri IIZorunlu2004.00
640301015922011Seçmeli IISeçmeli4007.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640301015412011Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50015.00
640301015432011Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640301015422014 Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50015.00
640301015442014 Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640301015072011Baskı Resim ISeçmeli1Seçmeli I400.00
640301015092011Resim Sanatı ISeçmeli1Seçmeli I400.00
640301015152011Grafik Tasarımı ISeçmeli1Seçmeli I400.00
640301015312011Heykel Sanatı ISeçmeli1Seçmeli I400.00
640301015102000Resim Sanatı IISeçmeli2Seçmeli II400.00
640301015322000Heykel Sanatı IISeçmeli2Seçmeli II400.00
640301015162000Grafik Tasarım IISeçmeli2Seçmeli II400.00
640301015082001Baskı Resim IISeçmeli2Seçmeli II600.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS