Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıMüzik Eğitimi Doktora


Kuruluş


Program,2000-2001 akademik yılında açılmıştır


Kazanılan Derece


Doktor


Kabul ve Kayıt Koşulları


1


Kabul ve Kayıt Koşulları


1-Dil barajını aşmak 2-ALES ten 55 ve yukarı puan almak 3-Giriş sınavında başarılı olmak


Kabul ve Kayıt Koşulları


1KPDS,ÜDS,YDS veya Üniversitemizin yapacağı dil sınavından en az 55 puan almış olmak


Kabul ve Kayıt Koşulları


1


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Müzik Eğitimi alanında tezli yüksek lisans bitirmiş olmak


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


,Dersleri başarı ile tamamlamış olmak. Jüri önünde yapılacak yeterlik sınavını başarı ile vermek,Özgün bir tez hazırlayıp sunmak


Program Profili


Program, 3Profesör, 1 Doçent,5 Yardımcı Doçent tarafından yürütülmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışmak


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yok


Mezuniyet Koşulları


1-Dört Yarıyıllık dersleri başarı ile tamamlama 2-Yeterlik Sınavını başarma 3-Doktora tezini bitirip savunmasını yapma


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Serkan Ece / AKTS Koordinatörü: Arş Grv. Seda EDEN Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim dalı, Gölköy Kampüsü,14280 BOLU


Bölüm Olanakları


1- 2 adet lisansüstü sınıfı (Öğretim üyelerinin odaları hariç) 2- Bireysel çalgı çalışma odaları 3 - Piyano çalışma odaları 4- Bilgisayar ve sunu olanakları 5-Merkezi Kütüphane

Program Çıktıları

Bilgi


Müzik eğitimi alanında kavramları tanımlayabilme

Çağdaş Öğretim yöntemlerini müzik öğretimine aktarabilme

Çalgısında eserlerin gerektirdiği becerileri uygulayabilme

Beceri


Öğretim yöntemlerini çeşitli oyunlarla düzenleyebilme

Çalışmalarını sunarken teknolojik araçlar kullanabilme

Araştırmalarında bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilme

Çalgı öğretim yöntemleri bilgisini öğretim ortamında kullanabilme

Yetkinlikler


Müzik eğitimi alanında çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme

Müzik eğitimi alanında disiplinler arası ürünler ortaya koyabilme

Alanında kuramsal bilgileri uygulamalara aktarabilme1. Müzik eğitimi alanında kavramları tanımlayabilme

2. Çağdaş Öğretim yöntemlerini müzik öğretimine aktarabilme

3. Çalgısında eserlerin gerektirdiği becerileri uygulayabilme

4. Öğretim yöntemlerini çeşitli oyunlarla düzenleyebilme

5. Çalışmalarını sunarken teknolojik araçlar kullanabilme

6. Araştırmalarında bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilme

7. Çalgı öğretim yöntemleri bilgisini öğretim ortamında kullanabilme

8. Müzik eğitimi alanında çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme

9. Müzik eğitimi alanında disiplinler arası ürünler ortaya koyabilme

10. Alanında kuramsal bilgileri uygulamalara aktarabilme


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Müzik eğitimi alanında kavramları tanımlayabilme
Çağdaş Öğretim yöntemlerini müzik öğretimine aktarabilme
Çalgısında eserlerin gerektirdiği becerileri uygulayabilme
Öğretim yöntemlerini çeşitli oyunlarla düzenleyebilme
Çalışmalarını sunarken teknolojik araçlar kullanabilme
Araştırmalarında bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilme
Çalgı öğretim yöntemleri bilgisini öğretim ortamında kullanabilme
Müzik eğitimi alanında çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme 1 1
Müzik eğitimi alanında disiplinler arası ürünler ortaya koyabilme 1 1 1
Alanında kuramsal bilgileri uygulamalara aktarabilme 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640302026012011 İstatistikZorunlu30011.00
640302026032011Bireysel DersSeçmeli30011.00
640302026912011Seçmeli ISeçmeli3008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640302026022011Müzik Eğitiminde Program Geliştirme ve DeğerlendirmeZorunlu30011.00
640302026042011Müziksel ÇözümlemeZorunlu30011.00
640302026922011Seçmeli IISeçmeli3008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640302026052011Müzik Eğitimi Araştırmalarında Konu YönelimleriZorunlu30011.00
640302026072011Müzik Eğitiminde Doğu- Batı EtkileşimiZorunlu30011.00
640302026932011Seçmeli IIISeçmeli3008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640302026062011Çağdaş Müzik Eğitiminde Öğretim YöntemleriZorunlu30010.00
640302026082015SeminerZorunlu02010.00
640302026942011Seçmeli IVSeçmeli3008.00
Toplam:28
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640302026402011YeterlikSeçmeli000
640302026412011Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50015.00
640302026432011Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640302026422014 Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50015.00
640302026442014 Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640302026092011Keman Seçmeli1Bireysel Ders300.00
640302026102011ViyolaSeçmeli1Bireysel Ders300.00
640302026112011ÇelloSeçmeli1Bireysel Ders300.00
640302026122011PiyanoSeçmeli1Bireysel Ders300.00
640302026132011Ses Eğitimi ( Şan )Seçmeli1Bireysel Ders300.00
640302026142011Armoni Seçmeli1Bireysel Ders300.00
640302026152011GitarSeçmeli1Bireysel Ders300.00
640302026162011Yan FlütSeçmeli1Bireysel Ders300.00
640302026172011BağlamaSeçmeli1Bireysel Ders300.00
640302026182011 Klarinet Seçmeli1Bireysel Ders300.00
640302026192011SaksafonSeçmeli1Bireysel Ders300.00
640302026252011Müziksel Öğrenme ve Öğretim KuramlarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640302026262011Okul Koro Dağarcığı ve Eğitim Yönetim TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
64030202627201117. yy dan Günümüze Müzik EvrimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640302026282011Oda Müziği Edebiyatı ve UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640302026202011Türk Müziği Çok Seslendirme TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640302026212011Türk Müzik Eğitimi TarihiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640302026222011Müzik PsikolojisiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640302026232011Antik Dönem ile 16 yy Arası Batı Müzik SanatıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640302026242011Okul Çalgı Dağarcığı ve Eğitim Yönetim TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640302026292015Ensturam BilimiSeçmeli1Seçmeli I3008.00
640302026302015Müzik TeknolojileriSeçmeli1Seçmeli I3008.00
640302026312015Müzik Eğitiminde Bilim EtiğiSeçmeli1Seçmeli I3008.00
640302026312016Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640302026252011Müziksel Öğrenme ve Öğretim KuramlarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640302026262011Okul Koro Dağarcığı ve Eğitim Yönetim TeknikleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
64030202627201117. yy dan Günümüze Müzik EvrimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640302026282011Oda Müziği Edebiyatı ve UygulamalarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640302026202011Türk Müziği Çok Seslendirme TeknikleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640302026212011Türk Müzik Eğitimi TarihiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640302026222011Müzik PsikolojisiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640302026232011Antik Dönem ile 16 yy Arası Batı Müzik SanatıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640302026242011Okul Çalgı Dağarcığı ve Eğitim Yönetim TeknikleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640302026292015Ensturam BilimiSeçmeli2Seçmeli II3008.00
640302026302015Müzik TeknolojileriSeçmeli2Seçmeli II3008.00
640302026312015Müzik Eğitiminde Bilim EtiğiSeçmeli2Seçmeli II3008.00
640302026312016Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640302026252011Müziksel Öğrenme ve Öğretim KuramlarıSeçmeli3Seçmeli III300.00
640302026262011Okul Koro Dağarcığı ve Eğitim Yönetim TeknikleriSeçmeli3Seçmeli III300.00
64030202627201117. yy dan Günümüze Müzik EvrimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640302026282011Oda Müziği Edebiyatı ve UygulamalarıSeçmeli3Seçmeli III300.00
640302026202011Türk Müziği Çok Seslendirme TeknikleriSeçmeli3Seçmeli III300.00
640302026212011Türk Müzik Eğitimi TarihiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640302026222011Müzik PsikolojisiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640302026232011Antik Dönem ile 16 yy Arası Batı Müzik SanatıSeçmeli3Seçmeli III300.00
640302026242011Okul Çalgı Dağarcığı ve Eğitim Yönetim TeknikleriSeçmeli3Seçmeli III300.00
640302026292015Ensturam BilimiSeçmeli3Seçmeli III3008.00
640302026302015Müzik TeknolojileriSeçmeli3Seçmeli III3008.00
640302026312015Müzik Eğitiminde Bilim EtiğiSeçmeli3Seçmeli III3008.00
640302026312016Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640302026252011Müziksel Öğrenme ve Öğretim KuramlarıSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640302026262011Okul Koro Dağarcığı ve Eğitim Yönetim TeknikleriSeçmeli4Seçmeli IV300.00
64030202627201117. yy dan Günümüze Müzik EvrimiSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640302026282011Oda Müziği Edebiyatı ve UygulamalarıSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640302026202011Türk Müziği Çok Seslendirme TeknikleriSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640302026212011Türk Müzik Eğitimi TarihiSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640302026222011Müzik PsikolojisiSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640302026232011Antik Dönem ile 16 yy Arası Batı Müzik SanatıSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640302026242011Okul Çalgı Dağarcığı ve Eğitim Yönetim TeknikleriSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640302026292015Ensturam BilimiSeçmeli4Seçmeli IV3008.00
640302026302015Müzik TeknolojileriSeçmeli4Seçmeli IV3008.00
640302026312015Müzik Eğitiminde Bilim EtiğiSeçmeli4Seçmeli IV3008.00
640302026312016Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiSeçmeli4Seçmeli IV300.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS