Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıFen Bilgisi Eğitimi Doktora


Kuruluş


Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü içerisinde yer alan bir programıdır. Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı lisansüstü düzeyde fen bilimleri öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.


Kazanılan Derece


Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programından mezun olanlar doktor derecesine ulaşırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Doktora programına başvuracak adayların programa kabulünde ALES puanının %50'si, yüksek lisans genel not ortalamasının %10'u, yabancı dil puanın %15'i, bilim sınavı puanının %15'i ve mülakat puanın %10'u dikkate alınır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsündeki Eğitim Fakültesi binasında bulunan 2 Profesör, 5 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ile hizmet vermektedir.


Program Profili


Programda zorunlu, alan bilgisi, alan eğitimi, mesleki beceri ve genel kültür derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Üniversitelerde araştırmacı olarak çalışabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yoktur.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersin içeriğine göre 1 ya da 2 ara sınav, proje, dönem sonu ödev, sunum ile birlikte dönem sonu sınavları yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Doktora programının normal eğitim süresi 4 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekmektedir.


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Gölköy Kampüsü BOLU


Bölüm Olanakları


Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Sınıflarda teknolojik araç-gereçler bulunmaktadı

Program Çıktıları

Bilgi


Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri disiplinler arası bir bakış açısı içerisinde anlamlandırabilme.

Fen ve teknolojiyle ilgili konuları sosyal, ekonomik ve etik gibi unsurlarla ilişkilendirebilme.

Eğitim teknolojilerini tanıma ve bu konudaki gelişmeleri değerlendirebilme.

Öğrenme, öğretme ve değerlendirme süreci ile ilgili alternatif yaklaşımların farkında olma.

Bilimsel araştırma sürecinin adımlarının farkında olma.

Beceri


Bilimin ve bilimsel bilginin doğasını, temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak uygun şekillerde kullanabilme

Gözlem yapabilme, hipotez kurabilme, test edebilme, bilgi toplayabilme, verileri yorumlayabilme ve bulguları sunabilme.

Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanabilme.

Eğitim teknolojilerini kullanabilme ve bununla ilgili yeniliklere karşı açık olma.

Yetkinlikler


Bireysel farklılıkları dikkate alarak objektif ve tutarlı davranabilme

Öz değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimini sağlayabilme

Mesleği ile ilgili etik ilkelere uygun olarak davranabilme.

Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarının bilincinde olma.1. Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri disiplinler arası bir bakış açısı içerisinde anlamlandırabilme.

2. Fen ve teknolojiyle ilgili konuları sosyal, ekonomik ve etik gibi unsurlarla ilişkilendirebilme.

3. Eğitim teknolojilerini tanıma ve bu konudaki gelişmeleri değerlendirebilme.

4. Öğrenme, öğretme ve değerlendirme süreci ile ilgili alternatif yaklaşımların farkında olma.

5. Bilimsel araştırma sürecinin adımlarının farkında olma.

6. Bilimin ve bilimsel bilginin doğasını, temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak uygun şekillerde kullanabilme

7. Gözlem yapabilme, hipotez kurabilme, test edebilme, bilgi toplayabilme, verileri yorumlayabilme ve bulguları sunabilme.

8. Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanabilme.

9. Eğitim teknolojilerini kullanabilme ve bununla ilgili yeniliklere karşı açık olma.

10. Bireysel farklılıkları dikkate alarak objektif ve tutarlı davranabilme

11. Öz değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimini sağlayabilme

12. Mesleği ile ilgili etik ilkelere uygun olarak davranabilme.

13. Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarının bilincinde olma.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri disiplinler arası bir bakış açısı içerisinde anlamlandırabilme.
Fen ve teknolojiyle ilgili konuları sosyal, ekonomik ve etik gibi unsurlarla ilişkilendirebilme.
Eğitim teknolojilerini tanıma ve bu konudaki gelişmeleri değerlendirebilme.
Öğrenme, öğretme ve değerlendirme süreci ile ilgili alternatif yaklaşımların farkında olma.
Bilimsel araştırma sürecinin adımlarının farkında olma.
Bilimin ve bilimsel bilginin doğasını, temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak uygun şekillerde kullanabilme 1
Gözlem yapabilme, hipotez kurabilme, test edebilme, bilgi toplayabilme, verileri yorumlayabilme ve bulguları sunabilme. 1
Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanabilme. 1
Eğitim teknolojilerini kullanabilme ve bununla ilgili yeniliklere karşı açık olma. 1
Bireysel farklılıkları dikkate alarak objektif ve tutarlı davranabilme 1
Öz değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimini sağlayabilme 1
Mesleği ile ilgili etik ilkelere uygun olarak davranabilme. 1
Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarının bilincinde olma. 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640401036012011İleri Düzeyde Nicel AraştırmaZorunlu30010.00
640401036032011Bilim Felsefesi ve Fen Öğretimine EtkisiZorunlu30010.00
640401036912011Seçmeli ISeçmeli30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640401036022011İleri Düzeyde İstatistikZorunlu30010.00
640401036042011İlköğretim Fen Öğretimi Programlarının Eleştirel Analizi Zorunlu30010.00
640401036922011Seçmeli IISeçmeli30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640401036152011İleri Düzeyde Nitel Araştırma IZorunlu30010.00
640401036172011İlköğretim Fen Öğretimi Alanındaki Güncel AraştırmalarZorunlu30010.00
640401036932011Seçmeli IIISeçmeli30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640401036162011İleri Düzeyde Nitel Araştırma IIZorunlu30010.00
640401036182015SeminerZorunlu02010.00
640401036942011Seçmeli IVSeçmeli30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640401036402011YeterlikSeçmeli000
640401036412011Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50015.00
640401036432011Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640401036422014Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50015.00
640401036442014Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640401036052011İnformal Öğrenme ve Fen ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I30010.00
640401036072011Teknolojinin Tarihi ve Doğası: Teknolojiyi AnlamakSeçmeli1Seçmeli I30010.00
640401036092011Pedagolojik Alan BilgisiSeçmeli1Seçmeli I30010.00
640401036112011Çevre EğitimiSeçmeli1Seçmeli I30010.00
640401036132011Kimya Eğitiminde Seçme KonularSeçmeli1Seçmeli I30010.00
640401036062011ArgümantasyonSeçmeli1Seçmeli I300.00
64040103608011Bilim Tarihi ve ve Fen Öğretiminde KullanımıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640401036102011Teknolojinin Fen Eğitimine Entegrasyonu ve Materyal GeliştirmeSeçmeli1Seçmeli I300.00
640401036122011İlköğretim ve Ortaöğretim Düzeyinde Fen Öğrenin Programlarının Bütüncül AnaliziSeçmeli1Seçmeli I300.00
640401036142011Fen Konularında Kavram YanılgılarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640401036192011Bilimin Doğası ve Bilim EğitimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640401036212011Öğretmen Eğitimi ve Fen Öğretmen YeterlikleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640401036232011Fen Öğretiminde Laboratuar Yaklaşımları Seçmeli1Seçmeli I300.00
640401036252011Türkiye'de Çevre Algısı ve Çevre HareketleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640401036272011Fizik Eğitiminde Seçme KonularSeçmeli1Seçmeli I300.00
640401036202011Bilimsel Araştırmalarda EtikSeçmeli1Seçmeli I300.00
640401036242011Fen Öğretiminde Ölçme- Değerlendirmede Yeni YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
640401036262011Toplum ve ÇevreSeçmeli1Seçmeli I300.00
640401036282011Biyoloji Eğitiminde Seçme KonularSeçmeli1Seçmeli I300.00
640401036302011Fen Laboratuvarlarında Öğrenci Performanslarını DeğerlendirmeSeçmeli1Seçmeli I300.00
640401036292011Fen Öğretiminde Model ve Modelleme (Modele Dayalı Fen Öğretimi )Seçmeli1Seçmeli I300.00
640401036052011İnformal Öğrenme ve Fen ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640401036072011Teknolojinin Tarihi ve Doğası: Teknolojiyi AnlamakSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640401036092011Pedagolojik Alan BilgisiSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640401036112011Çevre EğitimiSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640401036132011Kimya Eğitiminde Seçme KonularSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640401036062011ArgümantasyonSeçmeli2Seçmeli II300.00
64040103608011Bilim Tarihi ve ve Fen Öğretiminde KullanımıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640401036102011Teknolojinin Fen Eğitimine Entegrasyonu ve Materyal GeliştirmeSeçmeli2Seçmeli II300.00
640401036122011İlköğretim ve Ortaöğretim Düzeyinde Fen Öğrenin Programlarının Bütüncül AnaliziSeçmeli2Seçmeli II300.00
640401036142011Fen Konularında Kavram YanılgılarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640401036192011Bilimin Doğası ve Bilim EğitimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640401036212011Öğretmen Eğitimi ve Fen Öğretmen YeterlikleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640401036232011Fen Öğretiminde Laboratuar Yaklaşımları Seçmeli2Seçmeli II300.00
640401036252011Türkiye'de Çevre Algısı ve Çevre HareketleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640401036272011Fizik Eğitiminde Seçme KonularSeçmeli2Seçmeli II300.00
640401036202011Bilimsel Araştırmalarda EtikSeçmeli2Seçmeli II300.00
640401036242011Fen Öğretiminde Ölçme- Değerlendirmede Yeni YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II300.00
640401036262011Toplum ve ÇevreSeçmeli2Seçmeli II300.00
640401036282011Biyoloji Eğitiminde Seçme KonularSeçmeli2Seçmeli II300.00
640401036302011Fen Laboratuvarlarında Öğrenci Performanslarını DeğerlendirmeSeçmeli2Seçmeli II300.00
640401036292011Fen Öğretiminde Model ve Modelleme (Modele Dayalı Fen Öğretimi )Seçmeli2Seçmeli II300.00
640401036052011İnformal Öğrenme ve Fen ÖğretimiSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640401036072011Teknolojinin Tarihi ve Doğası: Teknolojiyi AnlamakSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640401036092011Pedagolojik Alan BilgisiSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640401036112011Çevre EğitimiSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640401036132011Kimya Eğitiminde Seçme KonularSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640401036062011ArgümantasyonSeçmeli3Seçmeli III300.00
64040103608011Bilim Tarihi ve ve Fen Öğretiminde KullanımıSeçmeli3Seçmeli III300.00
640401036102011Teknolojinin Fen Eğitimine Entegrasyonu ve Materyal GeliştirmeSeçmeli3Seçmeli III300.00
640401036122011İlköğretim ve Ortaöğretim Düzeyinde Fen Öğrenin Programlarının Bütüncül AnaliziSeçmeli3Seçmeli III300.00
640401036142011Fen Konularında Kavram YanılgılarıSeçmeli3Seçmeli III300.00
640401036192011Bilimin Doğası ve Bilim EğitimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640401036212011Öğretmen Eğitimi ve Fen Öğretmen YeterlikleriSeçmeli3Seçmeli III300.00
640401036232011Fen Öğretiminde Laboratuar Yaklaşımları Seçmeli3Seçmeli III300.00
640401036252011Türkiye'de Çevre Algısı ve Çevre HareketleriSeçmeli3Seçmeli III300.00
640401036272011Fizik Eğitiminde Seçme KonularSeçmeli3Seçmeli III300.00
640401036202011Bilimsel Araştırmalarda EtikSeçmeli3Seçmeli III300.00
640401036242011Fen Öğretiminde Ölçme- Değerlendirmede Yeni YaklaşımlarSeçmeli3Seçmeli III300.00
640401036262011Toplum ve ÇevreSeçmeli3Seçmeli III300.00
640401036282011Biyoloji Eğitiminde Seçme KonularSeçmeli3Seçmeli III300.00
640401036302011Fen Laboratuvarlarında Öğrenci Performanslarını DeğerlendirmeSeçmeli3Seçmeli III300.00
640401036292011Fen Öğretiminde Model ve Modelleme (Modele Dayalı Fen Öğretimi )Seçmeli3Seçmeli III300.00
640401036052011İnformal Öğrenme ve Fen ÖğretimiSeçmeli4Seçmeli IV30010.00
640401036072011Teknolojinin Tarihi ve Doğası: Teknolojiyi AnlamakSeçmeli4Seçmeli IV30010.00
640401036092011Pedagolojik Alan BilgisiSeçmeli4Seçmeli IV30010.00
640401036112011Çevre EğitimiSeçmeli4Seçmeli IV30010.00
640401036132011Kimya Eğitiminde Seçme KonularSeçmeli4Seçmeli IV30010.00
640401036062011ArgümantasyonSeçmeli4Seçmeli IV300.00
64040103608011Bilim Tarihi ve ve Fen Öğretiminde KullanımıSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640401036102011Teknolojinin Fen Eğitimine Entegrasyonu ve Materyal GeliştirmeSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640401036122011İlköğretim ve Ortaöğretim Düzeyinde Fen Öğrenin Programlarının Bütüncül AnaliziSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640401036142011Fen Konularında Kavram YanılgılarıSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640401036192011Bilimin Doğası ve Bilim EğitimiSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640401036212011Öğretmen Eğitimi ve Fen Öğretmen YeterlikleriSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640401036232011Fen Öğretiminde Laboratuar Yaklaşımları Seçmeli4Seçmeli IV300.00
640401036252011Türkiye'de Çevre Algısı ve Çevre HareketleriSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640401036272011Fizik Eğitiminde Seçme KonularSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640401036202011Bilimsel Araştırmalarda EtikSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640401036242011Fen Öğretiminde Ölçme- Değerlendirmede Yeni YaklaşımlarSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640401036262011Toplum ve ÇevreSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640401036282011Biyoloji Eğitiminde Seçme KonularSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640401036302011Fen Laboratuvarlarında Öğrenci Performanslarını DeğerlendirmeSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640401036292011Fen Öğretiminde Model ve Modelleme (Modele Dayalı Fen Öğretimi )Seçmeli4Seçmeli IV300.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS