Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıMatematik Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Matematik eğitimi yüksek lisans programı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak İlköğretim Anabilim Dalı'nda yürütülmektedir.


Kazanılan Derece


Program mezunları tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaktadırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Programın kabul ve kayıt koşulları 29957 sayılı resmi gazetede yayımlanan Abant Izzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sinav Yönetmeliği'nce belirlenmiştir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programa kayıtlı öğrenciler toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi alır ve tez çalışmasını tamamlar.


Program Profili


Bu program matematik öğretmenlerine, özel olarak alanlarında, genel olarak eğitim bilimlerinde bilimsel araştırma becerileri kazandırmayı hedefler. Bununla birlikte adayların, alanlarındaki güncel pratikleri takip ederek, bunların içinde bulundukları eğitim ortamına uygunluğu ve gerekirse uyarlanması üzerine araştırma ve üretim yapacak düzeye ulaşması amaçlanır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar özel ve devlet okullarında öğretmenliğin yanı sıra, çeşitli eğitim kurumlarında araştırmacı olarak da çalışabilmektedir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Mezunlar, alanlarında doktora programlarına başvurma hakkına sahiptir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Programda öğrencilerin araştırma becerilerini ön plana çıkarmayı hedefleyen ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılır. Bununla birlikte temel bilgi ve becerilerin yoklanması amacıyla klasik sınavlar da kullanılır.


Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet koşulları 29957 sayılı resmi gazetede yayımlanan Abant Izzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sinav Yönetmeliği'nce belirlenmiştir


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ BİNASI GÖLKÖY YERLEŞKESİ 14030 BOLU ebil@ibu.edu.tr Telefon: (374) 253 50 20 Faks: (374) 253 50 24 http://www.ebil.ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Kütüphane, internet, üniversite üzerinden veri tabanı abonelikleri, üniversitenin sosyal ve kültürel etkinlikleri.

Program Çıktıları

Bilgi


Matematik ve matematik eğitimi alanlarında olgusal, kavramsal ve işlemsel bilgi edinir.

Araştırma yöntemleri ve istatistiksel analizlerde olgusal, kavramsal ve işlemsel bilgi edinir.

Matematik eğitimi alanının sosyal ve felsefi temeller üzerinde gelişimi bilgisi edinir.

Beceri


Bilimsel araştırma deseni oluşturur.

Bilimsel araştırmaya temel veriyi eleştirel olarak inceler.

Araştırma problemlerine bilimsel olarak verilen cevapların sınırlılıklarını belirler.

Yetkinlikler


Bağımsız ve eleştirel düşünceyle ulaştığı bulguları paylaşma ve savunma sorumluluğuna sahip olur.

Öğrenmenin psikolojik ve fizyolojik yapısını bilir, kullanır.

Araştırma sonuçlarını bilimsel ve kamusal alanlarda toplum faydasına olacak şekilde iletme beceri ve sorumluluğuna sahip olur.

Matematik öğreniminde genelde dünyada, özelde Türkiye'de öğrencilerin yaşadıkları zorlukları bilir.

Matematik öğrenmedeki güçlüklerin aşılmasına katsı sağlayacak düzenlemeler yapar.

Araştırma problemine uygun olarak nitel ve/veya nicel temelli bilimsel araştırma tasarlayıp yürütür.

Verilerin betimlenmesi ve yorumlanması için uygun teknik ve yöntemleri kullanır.

Ölçme ve değerlendirme sürecini öğrencilerin gelişimini desteklemek üzere kullanır.

Yeni Program Çıktısı1. Matematik ve matematik eğitimi alanlarında olgusal, kavramsal ve işlemsel bilgi edinir.

2. Araştırma yöntemleri ve istatistiksel analizlerde olgusal, kavramsal ve işlemsel bilgi edinir.

3. Matematik eğitimi alanının sosyal ve felsefi temeller üzerinde gelişimi bilgisi edinir.

4. Bilimsel araştırma deseni oluşturur.

5. Bilimsel araştırmaya temel veriyi eleştirel olarak inceler.

6. Araştırma problemlerine bilimsel olarak verilen cevapların sınırlılıklarını belirler.

7. Bağımsız ve eleştirel düşünceyle ulaştığı bulguları paylaşma ve savunma sorumluluğuna sahip olur.

8. Öğrenmenin psikolojik ve fizyolojik yapısını bilir, kullanır.

9. Araştırma sonuçlarını bilimsel ve kamusal alanlarda toplum faydasına olacak şekilde iletme beceri ve sorumluluğuna sahip olur.

10. Matematik öğreniminde genelde dünyada, özelde Türkiye'de öğrencilerin yaşadıkları zorlukları bilir.

11. Matematik öğrenmedeki güçlüklerin aşılmasına katsı sağlayacak düzenlemeler yapar.

12. Araştırma problemine uygun olarak nitel ve/veya nicel temelli bilimsel araştırma tasarlayıp yürütür.

13. Verilerin betimlenmesi ve yorumlanması için uygun teknik ve yöntemleri kullanır.

14. Ölçme ve değerlendirme sürecini öğrencilerin gelişimini desteklemek üzere kullanır.

15. Yeni Program Çıktısı


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Matematik ve matematik eğitimi alanlarında olgusal, kavramsal ve işlemsel bilgi edinir.
Araştırma yöntemleri ve istatistiksel analizlerde olgusal, kavramsal ve işlemsel bilgi edinir.
Matematik eğitimi alanının sosyal ve felsefi temeller üzerinde gelişimi bilgisi edinir.
Bilimsel araştırma deseni oluşturur.
Bilimsel araştırmaya temel veriyi eleştirel olarak inceler.
Araştırma problemlerine bilimsel olarak verilen cevapların sınırlılıklarını belirler.
Bağımsız ve eleştirel düşünceyle ulaştığı bulguları paylaşma ve savunma sorumluluğuna sahip olur.
Öğrenmenin psikolojik ve fizyolojik yapısını bilir, kullanır.
Araştırma sonuçlarını bilimsel ve kamusal alanlarda toplum faydasına olacak şekilde iletme beceri ve sorumluluğuna sahip olur.
Matematik öğreniminde genelde dünyada, özelde Türkiye'de öğrencilerin yaşadıkları zorlukları bilir.
Matematik öğrenmedeki güçlüklerin aşılmasına katsı sağlayacak düzenlemeler yapar.
Araştırma problemine uygun olarak nitel ve/veya nicel temelli bilimsel araştırma tasarlayıp yürütür.
Verilerin betimlenmesi ve yorumlanması için uygun teknik ve yöntemleri kullanır.
Ölçme ve değerlendirme sürecini öğrencilerin gelişimini desteklemek üzere kullanır.
Yeni Program Çıktısı

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640402015012011Eğitimde Nicel Araştırma ve İstatistiksel YöntemlerZorunlu3008.00
640402015032011Öğrenme ve Öğretme KuramlarıZorunlu3008.00
640402015072011Matematik/Matematik Eğitiminin Tarihi Gelişimi ve FelsefesiZorunlu3008.00
640402015912011Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640402015022011 Eğitimde Nitel Araştırma YöntemleriZorunlu3008.00
640402015062011Çocuklarda Matematiksel Düşünme Zorunlu3008.00
640402015082015SeminerZorunlu0208.00
640402015922011Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640402015412011Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50015.00
640402015432011Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640402015422014Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50015.00
640402015442014Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640402015092011Matematik Öğretimi, Ölçme ve DeğerlendirmeSeçmeli1Seçmeli I300.00
640402015102011Matematik Eğitiminde TeknolojiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640402015112011Fen ve Matematik Programlarının BütünleştirilmesiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640402015132011İlköğretim Matematik Eğitiminde Temel Kavramlar ISeçmeli1Seçmeli I300.00
640402015122011İlköğretim Matematik Eğitiminde Temel Kavramlar IISeçmeli1Seçmeli I300.00
640402015172011Matematik Öğretiminde ModellemeSeçmeli1Seçmeli I300.00
640402015142011İlköğretim Matematik Öğretiminde Temel Kavaramlar IIISeçmeli1Seçmeli I300.00
640402015182011İlköğretim Matematik Programı(A-8)Seçmeli1Seçmeli I300.00
640402015052011İlköğretimde Program Geliştirme ve Değerlendirme Seçmeli1Seçmeli I300.00
640402015042011İlköğretimde Sınıf YönetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640402015152011Eğitimin Sosyal, Tarihi ve Felsefi TemelleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640402015092011Matematik Öğretimi, Ölçme ve DeğerlendirmeSeçmeli2Seçmeli II300.00
640402015102011Matematik Eğitiminde TeknolojiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640402015112011Fen ve Matematik Programlarının BütünleştirilmesiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640402015132011İlköğretim Matematik Eğitiminde Temel Kavramlar ISeçmeli2Seçmeli II300.00
640402015122011İlköğretim Matematik Eğitiminde Temel Kavramlar IISeçmeli2Seçmeli II300.00
640402015172011Matematik Öğretiminde ModellemeSeçmeli2Seçmeli II300.00
640402015142011İlköğretim Matematik Öğretiminde Temel Kavaramlar IIISeçmeli2Seçmeli II300.00
640402015182011İlköğretim Matematik Programı(A-8)Seçmeli2Seçmeli II300.00
640402015052011İlköğretimde Program Geliştirme ve Değerlendirme Seçmeli2Seçmeli II300.00
640402015042011İlköğretimde Sınıf YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640402015152011Eğitimin Sosyal, Tarihi ve Felsefi TemelleriSeçmeli2Seçmeli II300.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS