Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıMatematik Eğitimi Doktora


Kuruluş


Matematik eğitimi doktora programı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak İlköğretim Anabilim Dalı'nda yürütülmektedir.


Kazanılan Derece


Program mezunları doktora derecesine sahip olmaktadırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Programın kabul ve kayıt koşulları 29957 sayılı resmi gazetede yayımlanan Abant Izzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sinav Yönetmeliği'nce belirlenmiştir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.


Program Profili


Bu program matematik öğretmenlerine, özel olarak alanlarında, genel olarak eğitim bilimlerinde bilimsel araştırma becerileri kazandırmayı hedefler. Bununla birlikte adayların, alanlarındaki güncel pratikleri takip ederek, bunların eğitim ortamına uygunluğu ve gerekirse uyarlanması üzerine araştırma ve üretim yapacak düzeye ulaşması amaçlanır. Programın nihai hedefi, öğrencilerin yeni bilgi üretebilecek düzeye ulaşmasıdır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar özel ve devlet okullarında öğretmenliğin yanı sıra, çeşitli eğitim kurumlarında araştırmacı olarak da çalışabilmektedir. Mezunlar çoğunlukla üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Mezunlar, alanlarında doktora sonrası araştırma programlarına başvurabilir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Programda öğrencilerin araştırma becerilerini ön plana çıkarmayı hedefleyen ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılır. Bununla birlikte temel bilgi ve becerilerin yoklanması amacıyla klasik sınavlar da kullanılır.


Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet koşulları 29957 sayılı resmi gazetede yayımlanan Abant Izzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sinav Yönetmeliği'nce belirlenmiştir


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ BİNASI GÖLKÖY YERLEŞKESİ 14030 BOLU ebil@ibu.edu.tr Telefon: (374) 253 50 20 Faks: (374) 253 50 24 http://www.ebil.ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Kütüphane, internet, üniversite üzerinden veri tabanı abonelikleri, üniversitenin sosyal ve kültürel etkinlikleri.

Program Çıktıları

Bilgi


Matematik ve matematik eğitimi alanlarında olgusal, kavramsal ve işlemsel bilgi edinir.

Araştırma yöntemleri ve istatistiksel analizlerde olgusal, kavramsal ve işlemsel bilgi edinir

Matematik eğitimi alanının sosyal ve felsefi temeller üzerinde gelişimi bilgisi edinir.

Beceri


Bilimsel araştırma deseni oluşturur.

Bilimsel araştırmaya temel veriyi eleştirel olarak inceler.

Araştırma problemlerine bilimsel olarak verilen cevapların sınırlılıklarını belirler.

Matematik eğitiminin sosyal ve felsefi temelleri ışığında, alanın geleceğiyle ilgili öngörülerde bulunur.

Alanın ihtiyacına yönelik yeni bilgi üretimine katkıda bulunur.

Yetkinlikler


Bağımsız ve eleştirel düşünceyle ulaştığı bulguları paylaşma ve savunma sorumluluğuna sahip olur.

Öğrenmenin psikolojik ve fizyolojik yapısını bilir, kullanır.

Araştırma sonuçlarını bilimsel ve kamusal alanlarda toplum faydasına olacak şekilde iletme beceri ve sorumluluğuna sahip olur.

Matematik öğreniminde genelde dünyada, özelde Türkiye'de öğrencilerin yaşadıkları zorlukları bilir.

Matematik öğrenmedeki güçlüklerin aşılmasına katsı sağlayacak düzenlemeler yapar.

Araştırma problemine uygun olarak nitel ve/veya nicel temelli bilimsel araştırma tasarlayıp yürütür.

Verilerin betimlenmesi ve yorumlanması için uygun teknik ve yöntemleri kullanır.

Ölçme ve değerlendirme sürecini öğrencilerin gelişimini desteklemek üzere kullanır.1. Matematik ve matematik eğitimi alanlarında olgusal, kavramsal ve işlemsel bilgi edinir.

2. Araştırma yöntemleri ve istatistiksel analizlerde olgusal, kavramsal ve işlemsel bilgi edinir

3. Matematik eğitimi alanının sosyal ve felsefi temeller üzerinde gelişimi bilgisi edinir.

4. Bilimsel araştırma deseni oluşturur.

5. Bilimsel araştırmaya temel veriyi eleştirel olarak inceler.

6. Araştırma problemlerine bilimsel olarak verilen cevapların sınırlılıklarını belirler.

7. Matematik eğitiminin sosyal ve felsefi temelleri ışığında, alanın geleceğiyle ilgili öngörülerde bulunur.

8. Alanın ihtiyacına yönelik yeni bilgi üretimine katkıda bulunur.

9. Bağımsız ve eleştirel düşünceyle ulaştığı bulguları paylaşma ve savunma sorumluluğuna sahip olur.

10. Öğrenmenin psikolojik ve fizyolojik yapısını bilir, kullanır.

11. Araştırma sonuçlarını bilimsel ve kamusal alanlarda toplum faydasına olacak şekilde iletme beceri ve sorumluluğuna sahip olur.

12. Matematik öğreniminde genelde dünyada, özelde Türkiye'de öğrencilerin yaşadıkları zorlukları bilir.

13. Matematik öğrenmedeki güçlüklerin aşılmasına katsı sağlayacak düzenlemeler yapar.

14. Araştırma problemine uygun olarak nitel ve/veya nicel temelli bilimsel araştırma tasarlayıp yürütür.

15. Verilerin betimlenmesi ve yorumlanması için uygun teknik ve yöntemleri kullanır.

16. Ölçme ve değerlendirme sürecini öğrencilerin gelişimini desteklemek üzere kullanır.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Matematik ve matematik eğitimi alanlarında olgusal, kavramsal ve işlemsel bilgi edinir.
Araştırma yöntemleri ve istatistiksel analizlerde olgusal, kavramsal ve işlemsel bilgi edinir
Matematik eğitimi alanının sosyal ve felsefi temeller üzerinde gelişimi bilgisi edinir.
Bilimsel araştırma deseni oluşturur.
Bilimsel araştırmaya temel veriyi eleştirel olarak inceler.
Araştırma problemlerine bilimsel olarak verilen cevapların sınırlılıklarını belirler.
Matematik eğitiminin sosyal ve felsefi temelleri ışığında, alanın geleceğiyle ilgili öngörülerde bulunur.
Alanın ihtiyacına yönelik yeni bilgi üretimine katkıda bulunur.
Bağımsız ve eleştirel düşünceyle ulaştığı bulguları paylaşma ve savunma sorumluluğuna sahip olur.
Öğrenmenin psikolojik ve fizyolojik yapısını bilir, kullanır.
Araştırma sonuçlarını bilimsel ve kamusal alanlarda toplum faydasına olacak şekilde iletme beceri ve sorumluluğuna sahip olur.
Matematik öğreniminde genelde dünyada, özelde Türkiye'de öğrencilerin yaşadıkları zorlukları bilir.
Matematik öğrenmedeki güçlüklerin aşılmasına katsı sağlayacak düzenlemeler yapar.
Araştırma problemine uygun olarak nitel ve/veya nicel temelli bilimsel araştırma tasarlayıp yürütür.
Verilerin betimlenmesi ve yorumlanması için uygun teknik ve yöntemleri kullanır.
Ölçme ve değerlendirme sürecini öğrencilerin gelişimini desteklemek üzere kullanır.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640402036012013İleri Nicel Araştırma TeknikleriZorunlu30010.00
640402036032013Matematik Eğitiminde Güncel AraştırmalarZorunlu30010.00
640402036912013Seçmeli ISeçmeli30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640402036022013İleri Nitel Araştırma TeknikleriZorunlu30010.00
640402036042013Dünyada ve Türkiyede Matematik ProgramlarıZorunlu30010.00
640402036922013Seçmeli IISeçmeli30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640402036052013Matematik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme UygulamalarıZorunlu30020.00
640402036932013Seçmeli IIISeçmeli30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640402036062013SeminerZorunlu02020.00
640402036942013Seçmeli IVSeçmeli30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640402036402013YeterlikSeçmeli000
640402036412013Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50015.00
640402036422013Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640402036432014Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50015.00
640402036442014Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640402036072013Bilgisayar Destekli Matematik EğitmiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640402036092013Matematiksel Öğrenme TeorileriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640402036112013Matematiği Öğretme ve Öğretmen EğitimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640402036132013Sayı,İşlem ve Cebir:Program,Değerlendirme,Öğretme ve ÖğrenmeSeçmeli1Seçmeli I300.00
640402036152013Eğitim Sisteminin SorunlarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640402036082013Matematiksel Akıl YürütmeSeçmeli1Seçmeli I300.00
640402036102013Matematik Öğrenme ve Öğretme Üzerine AraştırmalarSeçmeli1Seçmeli I300.00
640402036122013Geometri ve Ölçme:Program,Değerlendirme,Öğrenme ve ÖğretmeSeçmeli1Seçmeli I300.00
640402036142013Eğitimin Tarihi ve Sosyal TemelleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640402036162013Matematiksel Kavramların Gelişimi ve Öğretimine Yönelik YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
640402036182013Bilgisayarda Ölçme UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640402036072013Bilgisayar Destekli Matematik EğitmiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640402036092013Matematiksel Öğrenme TeorileriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640402036112013Matematiği Öğretme ve Öğretmen EğitimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640402036132013Sayı,İşlem ve Cebir:Program,Değerlendirme,Öğretme ve ÖğrenmeSeçmeli2Seçmeli II300.00
640402036152013Eğitim Sisteminin SorunlarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640402036082013Matematiksel Akıl YürütmeSeçmeli2Seçmeli II300.00
640402036102013Matematik Öğrenme ve Öğretme Üzerine AraştırmalarSeçmeli2Seçmeli II300.00
640402036122013Geometri ve Ölçme:Program,Değerlendirme,Öğrenme ve ÖğretmeSeçmeli2Seçmeli II300.00
640402036142013Eğitimin Tarihi ve Sosyal TemelleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640402036162013Matematiksel Kavramların Gelişimi ve Öğretimine Yönelik YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II300.00
640402036182013Bilgisayarda Ölçme UygulamalarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640402036072013Bilgisayar Destekli Matematik EğitmiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640402036092013Matematiksel Öğrenme TeorileriSeçmeli3Seçmeli III300.00
640402036112013Matematiği Öğretme ve Öğretmen EğitimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640402036132013Sayı,İşlem ve Cebir:Program,Değerlendirme,Öğretme ve ÖğrenmeSeçmeli3Seçmeli III300.00
640402036152013Eğitim Sisteminin SorunlarıSeçmeli3Seçmeli III300.00
640402036082013Matematiksel Akıl YürütmeSeçmeli3Seçmeli III300.00
640402036102013Matematik Öğrenme ve Öğretme Üzerine AraştırmalarSeçmeli3Seçmeli III300.00
640402036122013Geometri ve Ölçme:Program,Değerlendirme,Öğrenme ve ÖğretmeSeçmeli3Seçmeli III300.00
640402036142013Eğitimin Tarihi ve Sosyal TemelleriSeçmeli3Seçmeli III300.00
640402036162013Matematiksel Kavramların Gelişimi ve Öğretimine Yönelik YaklaşımlarSeçmeli3Seçmeli III300.00
640402036182013Bilgisayarda Ölçme UygulamalarıSeçmeli3Seçmeli III300.00
640402036072013Bilgisayar Destekli Matematik EğitmiSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640402036092013Matematiksel Öğrenme TeorileriSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640402036112013Matematiği Öğretme ve Öğretmen EğitimiSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640402036132013Sayı,İşlem ve Cebir:Program,Değerlendirme,Öğretme ve ÖğrenmeSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640402036152013Eğitim Sisteminin SorunlarıSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640402036082013Matematiksel Akıl YürütmeSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640402036102013Matematik Öğrenme ve Öğretme Üzerine AraştırmalarSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640402036122013Geometri ve Ölçme:Program,Değerlendirme,Öğrenme ve ÖğretmeSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640402036142013Eğitimin Tarihi ve Sosyal TemelleriSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640402036162013Matematiksel Kavramların Gelişimi ve Öğretimine Yönelik YaklaşımlarSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640402036182013Bilgisayarda Ölçme UygulamalarıSeçmeli4Seçmeli IV300.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS