Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıBankacılık ve Sigortacılık


Kuruluş


Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Programı 2015 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmış ve o sene öğrenci alımına başlanmıştır.


Kazanılan Derece


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi almaya hak kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da orta öğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedirler.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS kredisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nce verilen dersin içeriği ve AKTS kredisine uygun olması ve yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu derslerden muaf tutulabilir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, Yabancı Dil ile Bilgi ve İletişim Teknolojisi derslerinden ilgili yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Herhangi bir yeterlilik koşulu bulunmamaktadır.


Program Profili


Finans-Bankacılık ve Sigortacılık programının amacı, Bankacılık, Sigortacılık ve Finans sektöründeki istihdam açığı konusunda ki talebe cevap verebilmektir. Finans-Bankacılık ve Sigortacılık programı mezunları, yeterli teorik bilgiye ve bu bilgiyi uygulama becerisine sahip olan, çağdaş ve en son teknolojileri takip edebilecek şekilde eğitilirler.


Program Profili


Finans-Bankacılık ve Sigortacılık programının amacı, Bankacılık, Sigortacılık ve Finans sektöründeki istihdam açığı konusunda ki talebe cevap verebilmektir. Finans-Bankacılık ve Sigortacılık programı mezunları, yeterli teorik bilgiye ve bu bilgiyi uygulama becerisine sahip olan, çağdaş ve en son teknolojileri takip edebilecek şekilde eğitilirler.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Finans-Bankacılık ve Sigortacılık programından mezun olan öğrenciler bankaların ve sigorta şirketlerinin genel merkezlerinde, banka şubelerinde ve sigorta acentaların da çalışma imkanına sahip olmaktadırlar. Ayrıca, SPK aracı kurumları, factoring ve leasing şirketleri gibi finansal kuruluşlarda çalışabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre ilgili lisans programlarına devam edebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile gerekli çerçeve çizilmiştir.


Mezuniyet Koşulları


Mezun olabilmek için verilen derslerin tümünden (toplam 120 AKTS) 100 üzerinden en az 55 puan alarak başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca, 30 iş günü endüstri stajını da başarılı bir şekilde yapmış olmalıdır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Yrd. Doç. Dr. Hasan LÖK 0374 254 10 00-4402 Öğr. Gör. İbrahim KARAGÖZ ibrahimkaragoz@ibu.edu.tr 0374 254 10 00-4444


Bölüm Olanakları


Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesindeki bilgisayar laboratuvarı, spor salonu ve kütüphane gibi diğer altyapı imkânları kullanılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.

Beceri


Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.

Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

Yetkinlikler


Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.

Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.

Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

Değişime ve yeniliğe açıktır

Sigortacılık sektöründe sorumluluk üstlenebilmek ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek niteliklere sahip olmak.1. Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.

2. Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.

3. Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

4. Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

5. Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

6. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

7. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

8. Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.

9. Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.

10. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

11. Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.

12. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

13. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

14. Değişime ve yeniliğe açıktır

15. Sigortacılık sektöründe sorumluluk üstlenebilmek ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek niteliklere sahip olmak.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
Değişime ve yeniliğe açıktır
Sigortacılık sektöründe sorumluluk üstlenebilmek ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek niteliklere sahip olmak.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
849002012015Risk YönetimiZorunlu2002.00
849002032015Finansal Hizmetler EkonomisiZorunlu2002.00
849002052015Bankacılık HukukuZorunlu2002.00
849002072015Bireysel ve Kurumsal BankacılıkZorunlu2002.00
849002092015Vergi HukukuZorunlu3004.00
849002112015Bireysel Emeklilik SistemleriZorunlu2002.00
849002132015Hayat SigortalarıZorunlu2002.00
849002152015Staj IZorunlu0004.00
849002992015Seçmeli Ders ISeçmeli30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
849002022015Sigorta MuhasebesiZorunlu2002.00
849002042015Para Teorisi ve PolitikasıZorunlu2002.00
849002062015Uluslararası BankacılıkZorunlu2003.00
849002082015Sigorta HukukuZorunlu2002.00
849002102015Banka MuhasebesiZorunlu3003.00
849002122015Staj IIZorunlu0004.00
849002982015Seçmeli Ders IISeçmeli30014.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
849002232015Kalite Yönetim SistemleriSeçmeli3Seçmeli Ders I2002.00
849002172015E-TicaretSeçmeli3Seçmeli Ders I2003.00
849002192015İşletme Yönetimi ISeçmeli3Seçmeli Ders I2004.00
849002212015Mesleki Yabancı Dil ISeçmeli3Seçmeli Ders I2002.00
849002252015GirişimcilikSeçmeli3Seçmeli Ders I2002.00
849002272015Halkla İlişkilerSeçmeli3Seçmeli Ders I3004.00
849002292015Satış YönetimiSeçmeli3Seçmeli Ders I2002.00
849002312015Müşteri İlişkileri YönetimiSeçmeli3Seçmeli Ders I3003.00
849002332015Türkiye EkonomisiSeçmeli3Seçmeli Ders I3003.00
849002352015Yönlendirilmiş Çalışma ISeçmeli3Seçmeli Ders I2103.00
849002372015Finansal Ürün ve Hizmetlerin PazarlanmasıSeçmeli3Seçmeli Ders I2002.00
849002142015Yönlendirilmiş Çalışma IISeçmeli4Seçmeli Ders II2103.00
849002162015Türk Vergi SistemiSeçmeli4Seçmeli Ders II4004.00
849002182015Mesleki Yabancı Dil IISeçmeli4Seçmeli Ders II2003.00
849002202015Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli4Seçmeli Ders II2103.00
849002222015Vergi UygulamalarıSeçmeli4Seçmeli Ders II3004.00
849002242015HasarSeçmeli4Seçmeli Ders II2002.00
849002262015Reasürans TeknikleriSeçmeli4Seçmeli Ders II2002.00
849002282015Finansal YönetimSeçmeli4Seçmeli Ders II4004.00
849002302015Finansal Yatırım AraçlarıSeçmeli4Seçmeli Ders II2003.00
849002322015Mali Tablolar AnaliziSeçmeli4Seçmeli Ders II3104.00
REKB004GirişimcilikSeçmeli4Seçmeli Ders II2104.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS