Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıSosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans


Kazanılan Derece


Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans Derecesi


Kabul ve Kayıt Koşulları


1) ALES (%50): En az SÖZ 55 puan olmalıdır. 2) Lisans Not Ortalaması (%20) Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük Sistemde 2.50/4.00 olmalıdır. 3) Yabancı Dil Şartı (%10): ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL sınavlarından en as 40 puan almış olmak veya YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği sınavlardan 40’a karşılık puan almış olmak veya Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 40 puan almış olmalıdır. 4) Bilim Sınavı (%20) Lisans Mezuniyeti Kabul Edilecek Bölümler: Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı, Sınıf Öğretmenliği Programı, Ortaöğretim Bölümü Tarih Öğretmenliği, Coğrafya öğretmenliği, programlarından ya da Fen-Edebiyat Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilim programlarından mezun olup Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak,


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


I. yarıyılda 3 zorunlu 1 Seçmeli ders, II. yarıyılda 3 zorunlu 1 seçmeli ders olmak üzere toplam 8 ders ve Seminer dersi almak zorundadır. Mezuniyet için Yüksek Lisans not ortalamasının dörtlük sistemde en az 3.00 olması durumunda tez aşamasına geçebilir. Mezuniyet için tez çalışması yapmak ve toplamda 120 AKTS’yi tamamlamak gerekir.


Program Profili


Programın amacı öğrencilere Sosyal Bilgiler eğitimiyle ilgili lisansüstü düzeyde bilgi, beceri ve tutumlar kazandırarak öğrencilerin Sosyal Bilgiler eğitimi alanında uzman olmalarını sağlamaktır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu program mezunları, eğer varsa diğer şartları yerine getirmek koşuluyla, sosyal bilgiler öğretmeni, okul idarecisi, eğitim müfettişi ve akademisyen olmak üzere eğitim sektöründe çalışabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


İlgili alanlarda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki tabloda belirtilen harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonunda ders notu olarak verilir: 90-l00 AA 4.0 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3.0 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2.0 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1.0 50-59 FD 0.5 49 ve aşağısı FF 0


Mezuniyet Koşulları


I. yarıyılda 3 zorunlu 1 Seçmeli ders, II. yarıyılda 3 zorunlu 1 seçmeli ders olmak üzere toplam 8 ders ve Seminer dersi almak zorundadır. Mezuniyet için Yüksek Lisans not ortalamasının dörtlük sistemde en az 3.00 olması durumunda tez aşamasına geçebilir. Mezuniyet için tez çalışması yapmak ve toplamda 120 AKTS’yi tamamlamak gerekir.


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cemal AVCI E-posta: avci_c@ibu.edu.tr Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Erasmus-AKTS Koordinatörü Arş. Gör. Gökhan ÖNAL E-posta: onal_g@ibu.edu.tr Eğitim Bilimleri Enstitüsü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ BİNASI GÖLKÖY YERLEŞKESİ 14030 BOLU Tel: +90 (374) 253 50 20 E-posta: ebil@ibu.edu.tr Web site: http://www.ebil.ibu.edu.tr

Program Çıktıları

Bilgi


Sosyal Bilgiler eğitimi sayesinde sosyal-siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri açıklayabilme.

Beceri


Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.

Yetkinlikler


Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme.

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

Vatandaşlık, Tarih, coğrafya, Sosyoloji ve Siyaset başta olmak üzere sosyal bilim alanlarının problemlerini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanı ile ilişkilendirebilme1. Sosyal Bilgiler eğitimi sayesinde sosyal-siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri açıklayabilme.

2. Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.

3. Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

4. Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme.

5. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

6. Vatandaşlık, Tarih, coğrafya, Sosyoloji ve Siyaset başta olmak üzere sosyal bilim alanlarının problemlerini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanı ile ilişkilendirebilme


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Sosyal Bilgiler eğitimi sayesinde sosyal-siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri açıklayabilme.
Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Vatandaşlık, Tarih, coğrafya, Sosyoloji ve Siyaset başta olmak üzere sosyal bilim alanlarının problemlerini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanı ile ilişkilendirebilme

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640405015012011Eğitimde Nicel Araştırma ve İstatistiksel YöntemlerZorunlu3008.00
640405015032011Sosyal Bilgilerde Program GeliştirmeZorunlu3008.00
640405015052011Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları Zorunlu3008.00
640405015912011Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640405015022011Coğrafya ve Tarih Alan İncelemeleriZorunlu3006.00
640405015042011Eğitimde Nitel Araştırma YöntemleriZorunlu3006.00
640405015062011Sosyal Bilgiler Alanındaki Güncel Araştırmaların İncelenmesiZorunlu3006.00
640405015082015SeminerZorunlu0206.00
640405015922011Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640405015412011Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50015.00
640405015432011Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640405015422014Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50015.00
640405015442014Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640405015072011Tarihi Coğrafya Seçmeli1Seçmeli I300.00
640405015092011Türk Dünya TarihiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405015102011Türk Siyasal HayatıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405015112011Türkiye'nin Çağdaşlaşma TarihiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405015122011Düşünce TarihiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405015132011Türkiye'nin Önemli Jeoturizm/Ekoturizm BölgeleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405015142011Sosyal Bilgilerde Ölçme Değerlendirme ve Test TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405015162011Türkiye'de Toplumsal Değişme ve EğitimSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405015182011Ekonomik Coğrafya Seçmeli1Seçmeli I300.00
640405015202011Türk Dünyası Beşeri CoğrafyasıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405015072011Tarihi Coğrafya Seçmeli2Seçmeli II300.00
640405015092011Türk Dünya TarihiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405015102011Türk Siyasal HayatıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405015112011Türkiye'nin Çağdaşlaşma TarihiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405015122011Düşünce TarihiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405015132011Türkiye'nin Önemli Jeoturizm/Ekoturizm BölgeleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405015142011Sosyal Bilgilerde Ölçme Değerlendirme ve Test TeknikleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405015162011Türkiye'de Toplumsal Değişme ve EğitimSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405015182011Ekonomik Coğrafya Seçmeli2Seçmeli II300.00
640405015202011Türk Dünyası Beşeri CoğrafyasıSeçmeli2Seçmeli II300.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS