Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıSosyal Bilgiler Eğitimi Doktora


Kazanılan Derece


Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora Derecesi (DR.)


Kabul ve Kayıt Koşulları


1) ALES (%50): SÖZ 65 ve üzeri olmalıdır. 2) Yüksek Lisans Genel Not Ortalaması (%10): Dörtlük Sistemde en az 3.00 olmalıdır. 3) Yabancı Dil Şartı (%15): ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL sınavlarından en az 55 puan almış olmak veya YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği sınavlardan en az 55 ‘e karşılık puan almış olmak. 3) Bilim Sınavı: (%15) 4) Mülakat: (%10) Başvuru Yapabilecek Mezuniyet Alanları: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi, Tarih Eğitimi, Coğrafya Eğitimi alanlarında yüksek lisansını tamamlamış olmak ya da Fen-Edebiyat Fakültesi ve Edebiyat Fakültesinde Sosyal Bilimler Dallarından herhangi birinden yüksek lisans yapmış ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


. Yarıyılda 2 zorunlu ders ve Seçmeli 1 ders , II. Yarıyılda 2 zorunlu 1 Seçmeli ders, III. Yarıyılda 1 Zorunlu 2 Seçmeli ders, IV. Yarıyılda 1 Seçmeli ders ve Seminer dersi olmak üzere toplam 10 dersten başarılı olmak gerekir. Mezuniyet için yeterlik sınavından başarılı olmak, tez çalışması yapmak ve toplamda 240 AKTS’yi tamamlamak gerekir . Tez çalışmasına geçebilmek için ders dönemi genel not ortalamasının dört üzerinden en az 3.00 olması gerekir.


Program Profili


Programın amacı, etkili bir sosyal bilgiler eğitimi için sosyal bilgiler programını yürütecek etkili öğretmenlerin yetişmesi için sosyal bilgiler öğretmenlerinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi konusunda çalışmalar yapmak, sosyal bilgiler öğretmen eğitiminin dolayısıyla sosyal bilgiler öğretmenlerinin niteliklerinin artmasını sağlamaktır. Üniversitelerde çalışabilecek donanımlara sahip akademik personel yetiştirmektir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar başvuracakları kurumların eğer var ise diğer koşullarını sağlamak kaydıyla; Eğitim sektöründe başta sosyal bilgiler öğretmeni, idari görevli, müfettiş ve akademik personel olmak üzere farklı görevlerde çalışabilir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


İlgili alanlarda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki tabloda belirtilen harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonunda ders notu olarak verilir: 90-l00 AA 4.0 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3.0 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2.0 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1.0 50-59 FD 0.5 49 ve aşağısı FF 0


Mezuniyet Koşulları


I. yarıyılda 3 zorunlu 1 Seçmeli ders, II. yarıyılda 3 zorunlu 1 seçmeli ders olmak üzere toplam 8 ders ve Seminer dersi almak zorundadır. Mezuniyet için Yüksek Lisans not ortalamasının dörtlük sistemde en az 3.00 olması durumunda tez aşamasına geçebilir. Mezuniyet için tez çalışması yapmak ve toplamda 120 AKTS’yi tamamlamak gerekir.


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cemal AVCI E-posta: avci_c@ibu.edu.tr Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Erasmus-AKTS Koordinatörü Arş. Gör. Gökhan ÖNAL E-posta: onal_g@ibu.edu.tr Eğitim Bilimleri Enstitüsü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ BİNASI GÖLKÖY YERLEŞKESİ 14030 BOLU Tel: +90 (374) 253 50 20 E-posta: ebil@ibu.edu.tr Web site: http://www.ebil.ibu.edu.tr

Program Çıktıları

Bilgi


Sosyal Bilgiler eğitimi alanında gerekli teorik bilgiye sahiptir.

Beceri


Sosyal Bilgiler eğitimi için gerekli olan öğretim, yöntem ve teknikleri uygularak alanın problemlerini analiz eder ve problemlere çözüm önerileri getirir.

Yetkinlikler


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliğine sahiptir.

Mesleğine yönelik yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır.

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

Mesleğinde karşılaştığı, öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.1. Sosyal Bilgiler eğitimi alanında gerekli teorik bilgiye sahiptir.

2. Sosyal Bilgiler eğitimi için gerekli olan öğretim, yöntem ve teknikleri uygularak alanın problemlerini analiz eder ve problemlere çözüm önerileri getirir.

3. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliğine sahiptir.

4. Mesleğine yönelik yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır.

5. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

6. Mesleğinde karşılaştığı, öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Sosyal Bilgiler eğitimi alanında gerekli teorik bilgiye sahiptir.
Sosyal Bilgiler eğitimi için gerekli olan öğretim, yöntem ve teknikleri uygularak alanın problemlerini analiz eder ve problemlere çözüm önerileri getirir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliğine sahiptir.
Mesleğine yönelik yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Mesleğinde karşılaştığı, öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640405026012013İleri Nicel Araştırma TeknikleriZorunlu30010.00
640405026032013Sosyal Bilgiler Öğretiminde Literatür İncelemeleriZorunlu30010.00
640405026912013Seçmeli ISeçmeli30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640405026022013İleri Nitel Araştırma TeknikleriZorunlu30010.00
640405026042013Sosyal Bilgiler Öğretiminde Teori ve UygulamalarZorunlu22010.00
640405026922013Seçmeli IISeçmeli00010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640405026052013Sosyal Bilgilerde Özel Alan İncelemeleriZorunlu30010.00
640405026932013Seçmeli IIISeçmeli00010.00
Toplam:20
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640405026062013SeminerZorunlu02020.00
640405026942013Seçmeli IVSeçmeli60010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640405026402013YeterlilikSeçmeli000
640405026412014Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50015.00
640405026432014Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640405026422014Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50015.00
640405026442014Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640405026072013Tarih Metodolojisi ve Popüler Tarih İncelemeleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405026092013Kültür Tarihi ve Kültürel EtkileşimSeçmeli1Seçmeli I300.00
64040502611201320.Yüzyıl Türk ve Dünya TarihiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405026132013Türkiyen'in Tarihi CoğrafyasıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405026152013Türkiye'de Toplumsal Değişim ve GelişimSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405026172013Karşılaştırmalı Sosyal Bilgiler EğitimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405026192013Eğitim Tarihi İncelemeleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405026212013Sosyal Bilgilerde Yansıtıcı İncelemelerSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405026232013Sosyal Bilgilerde Çoklu OkuryazarlıkSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405026252013Sosyal Bilgilerde Öğretmen EğitimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405026082013Güncel Konuların ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405026102013Değerler EğitimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405026122013Türkiyede ÇağdaşlaşmaSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405026142013Coğrafya Öğretiminde Yeni YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405026162013Eğitimin Tarihi ve Sosyal TemelleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405026182013Sosyal Bilgilerde Değer ve Beceri EğitimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405026202013Sosyal Bilgilerde Edebi İncelemelerSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405026222013Akademik Okuma ve YazmaSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405026242013Tarih ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405026262013Eğitim Sisteminin SorunlarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640405026072013Tarih Metodolojisi ve Popüler Tarih İncelemeleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405026092013Kültür Tarihi ve Kültürel EtkileşimSeçmeli2Seçmeli II300.00
64040502611201320.Yüzyıl Türk ve Dünya TarihiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405026132013Türkiyen'in Tarihi CoğrafyasıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405026152013Türkiye'de Toplumsal Değişim ve GelişimSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405026172013Karşılaştırmalı Sosyal Bilgiler EğitimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405026192013Eğitim Tarihi İncelemeleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405026212013Sosyal Bilgilerde Yansıtıcı İncelemelerSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405026232013Sosyal Bilgilerde Çoklu OkuryazarlıkSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405026252013Sosyal Bilgilerde Öğretmen EğitimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405026082013Güncel Konuların ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405026102013Değerler EğitimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405026122013Türkiyede ÇağdaşlaşmaSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405026142013Coğrafya Öğretiminde Yeni YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405026162013Eğitimin Tarihi ve Sosyal TemelleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405026182013Sosyal Bilgilerde Değer ve Beceri EğitimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405026202013Sosyal Bilgilerde Edebi İncelemelerSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405026222013Akademik Okuma ve YazmaSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405026242013Tarih ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405026262013Eğitim Sisteminin SorunlarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640405026072013Tarih Metodolojisi ve Popüler Tarih İncelemeleriSeçmeli3Seçmeli III300.00
640405026092013Kültür Tarihi ve Kültürel EtkileşimSeçmeli3Seçmeli III300.00
64040502611201320.Yüzyıl Türk ve Dünya TarihiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640405026132013Türkiyen'in Tarihi CoğrafyasıSeçmeli3Seçmeli III300.00
640405026152013Türkiye'de Toplumsal Değişim ve GelişimSeçmeli3Seçmeli III300.00
640405026172013Karşılaştırmalı Sosyal Bilgiler EğitimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640405026192013Eğitim Tarihi İncelemeleriSeçmeli3Seçmeli III300.00
640405026212013Sosyal Bilgilerde Yansıtıcı İncelemelerSeçmeli3Seçmeli III300.00
640405026232013Sosyal Bilgilerde Çoklu OkuryazarlıkSeçmeli3Seçmeli III300.00
640405026252013Sosyal Bilgilerde Öğretmen EğitimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640405026082013Güncel Konuların ÖğretimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640405026102013Değerler EğitimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640405026122013Türkiyede ÇağdaşlaşmaSeçmeli3Seçmeli III300.00
640405026142013Coğrafya Öğretiminde Yeni YaklaşımlarSeçmeli3Seçmeli III300.00
640405026162013Eğitimin Tarihi ve Sosyal TemelleriSeçmeli3Seçmeli III300.00
640405026182013Sosyal Bilgilerde Değer ve Beceri EğitimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640405026202013Sosyal Bilgilerde Edebi İncelemelerSeçmeli3Seçmeli III300.00
640405026222013Akademik Okuma ve YazmaSeçmeli3Seçmeli III300.00
640405026242013Tarih ÖğretimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640405026262013Eğitim Sisteminin SorunlarıSeçmeli3Seçmeli III300.00
640405026072013Tarih Metodolojisi ve Popüler Tarih İncelemeleriSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640405026092013Kültür Tarihi ve Kültürel EtkileşimSeçmeli4Seçmeli IV300.00
64040502611201320.Yüzyıl Türk ve Dünya TarihiSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640405026132013Türkiyen'in Tarihi CoğrafyasıSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640405026152013Türkiye'de Toplumsal Değişim ve GelişimSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640405026172013Karşılaştırmalı Sosyal Bilgiler EğitimiSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640405026192013Eğitim Tarihi İncelemeleriSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640405026212013Sosyal Bilgilerde Yansıtıcı İncelemelerSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640405026232013Sosyal Bilgilerde Çoklu OkuryazarlıkSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640405026252013Sosyal Bilgilerde Öğretmen EğitimiSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640405026082013Güncel Konuların ÖğretimiSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640405026102013Değerler EğitimiSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640405026122013Türkiyede ÇağdaşlaşmaSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640405026142013Coğrafya Öğretiminde Yeni YaklaşımlarSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640405026162013Eğitimin Tarihi ve Sosyal TemelleriSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640405026182013Sosyal Bilgilerde Değer ve Beceri EğitimiSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640405026202013Sosyal Bilgilerde Edebi İncelemelerSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640405026222013Akademik Okuma ve YazmaSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640405026242013Tarih ÖğretimiSeçmeli4Seçmeli IV300.00
640405026262013Eğitim Sisteminin SorunlarıSeçmeli4Seçmeli IV300.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS