( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 39
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000795056{main}( )..\indexakts.php:0

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları


( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 254
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000795056{main}( )..\indexakts.php:0


İş Sağlığı ve Güvenliği


Kuruluş


Programımız 2013-2014 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamıştır.


Kazanılan Derece


Öğrencilerimiz "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" unvanı ile mezun olurlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği, İkinci bölümdeki esaslara göre öğrenci kabulü ve kaydı gerçekleşmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yatay geçiş ile veya başka bir üniversiteden mezun olarak da programımıza geçiş yapabilme durumunu kapsar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencilerin mezun olabilmeleri için programın öngördüğü 120 AKTS kredi dersi başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü staj yapmış olması gerekmektedir.


Program Profili


İş Sağlığı ve Güvenliği programının amacı; İş Güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edip uyabilen, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemede proaktif yaklaşım gösterebilen ve iş yerlerindeki fiziksel, kimyasal ve psiko-sosyal risk etmenlerini azaltabilen ya da bertaraf edebilen nitelikli mezunlar yetiştirerek endüstrinin “İş Güvenliği Teknikeri” ihtiyacının karşılanmasıdır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, program mezunlarına önemli iş fırsatları sağlamaktadır. Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler. Ülkemizde özel olarak kurulan Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde(OSGB) görev alabilirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ÖSYM aracılığı ile yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na girerek C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Mezun olan öğrenciler, dikey geçiş sınavına girerek kendilerine hak tanınmış sosyal branşlı lisans eğitimlerine devam edebilirler. Bu programlar: İş Sağlığı ve İş Güvenliği, İşletme, Sağlık Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi , Sosyal Hizmet bölümleridir. Önlisans mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve intibak programları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca yapılır.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere bir dönemde bir ara sınav (vize) ve bir dönem sonu sınavı (final) yapılmaktadır. Değerlendirme vizenin %30'ı, finalin %70'ı alınarak yapılmaktadır. Sınavlar ve ölçme, değerlendirme işlemleri BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ, Sınavlar ve Değerlendirme, Madde 14 — (Değişik:RG-24/12/2012-28507); Ara Sınav Programları ve Ara Sınavlar - Madde 15; Yarıyıl Sonu Sınavları ve Ders Başarı Notu- Madde 16 — (Değişik:RG-6/6/2016-29734) ; Mazeret Sınavları- Madde 17 — (Değişik:RG-6/6/2016-29734) ; Notlardaki Maddi Hata- Madde 18; Sınav Sonuçlarına İtiraz- Madde 19; Notlar ve Dereceleri-Madde 20 —(Değişik: RG 19/9/2003-25234); Son dönemde başarısız öğrenciler-Madde 21; Mezuniyet Derecesi ve Diploma- Madde 22 hükümleri geçerlidir.


Mezuniyet Koşulları


BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Mezuniyet Derecesi ve Diploma-Madde 22) ’ ne göre; bir öğrencinin önlisans diploması almaya hak kazanabilmesi için, sorumlu olduğu programdaki bütün derslerden (120 AKTS) DD veya üzerinde bir not alması ve stajını başarıyla tamamlamış olması gerekir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi. Macit DEMİRER, AKTS/DS Koordinatörü: Öğr. Gör. Tuğçe ÜNER Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Seben İzzet Baysal MYO, Tel: 0374 411 2627


Bölüm Olanakları


Projeksiyonlu sınıflar, bilgisayar laboratuvarı, teknik geziler,konferans salonu

Program Çıktıları

Bilgi


İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına hâkim olabilmek

Risk Değerlendirme metotları hakkında bilgi sahibi olmak

Beceri


İş Güvenliği mevzuatını uygulayabilme

Risk analizi yapabilme

Yetkinlikler


İş planlamasını düzenleyebilmek

Kayıt ve raporlama işlemlerini yapabilmek

Teknik geziler ve staj imkânı ile sektörler hakkında bilgi edinebilmek

Araştırma becerilerini geliştirerek, araştırmayı evrensel ilkelere göre objektif yapabilmek

İşveren, işçiler ve tüm paydaşlar ile iletişim becerilerini geliştirebilmek

Tehlike kaynaklarını ve riski tanımlayabilmek

Alınan Girişimcilik dersinde elde edilen başarı sonucu KOSGEB desteği elde edebilme

Sosyal girişimcilik uygulamaları yapabilme

Derslerde yapılan beyin fırtınaları ile inovatif düşünebilme yeteneği1. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına hâkim olabilmek

2. Risk Değerlendirme metotları hakkında bilgi sahibi olmak

3. İş Güvenliği mevzuatını uygulayabilme

4. Risk analizi yapabilme

5. İş planlamasını düzenleyebilmek

6. Kayıt ve raporlama işlemlerini yapabilmek

7. Teknik geziler ve staj imkânı ile sektörler hakkında bilgi edinebilmek

8. Araştırma becerilerini geliştirerek, araştırmayı evrensel ilkelere göre objektif yapabilmek

9. İşveren, işçiler ve tüm paydaşlar ile iletişim becerilerini geliştirebilmek

10. Tehlike kaynaklarını ve riski tanımlayabilmek

11. Alınan Girişimcilik dersinde elde edilen başarı sonucu KOSGEB desteği elde edebilme

12. Sosyal girişimcilik uygulamaları yapabilme

13. Derslerde yapılan beyin fırtınaları ile inovatif düşünebilme yeteneği


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına hâkim olabilmek
Risk Değerlendirme metotları hakkında bilgi sahibi olmak
İş Güvenliği mevzuatını uygulayabilme 1 1 11
Risk analizi yapabilme1 1 1 1
İş planlamasını düzenleyebilmek
Kayıt ve raporlama işlemlerini yapabilmek
Teknik geziler ve staj imkânı ile sektörler hakkında bilgi edinebilmek 11 11 1
Araştırma becerilerini geliştirerek, araştırmayı evrensel ilkelere göre objektif yapabilmek 1 1
İşveren, işçiler ve tüm paydaşlar ile iletişim becerilerini geliştirebilmek
Tehlike kaynaklarını ve riski tanımlayabilmek1 1 11 11
Alınan Girişimcilik dersinde elde edilen başarı sonucu KOSGEB desteği elde edebilme
Sosyal girişimcilik uygulamaları yapabilme
Derslerde yapılan beyin fırtınaları ile inovatif düşünebilme yeteneği

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2901001022014Türk Dili IIZorunlu2002.00
2901001042014Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
2901001062014Yabancı Dil IIZorunlu2002.00
SISG0108Makine ve Teçhizat IIZorunlu2003.00
SISG0110İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği HukukuZorunlu2003.00
SISG0112Arama ve Kurtarma BilgisiZorunlu2003.00
SISG0114Genel İşletmeZorunlu2003.00
SISG0116Elektrik İşlerine İş GüvenliğiZorunlu2003.00
2901001982014Seçmeli ISeçmeli3009.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SISG0202İş Güvenliği Mevzuatı IIZorunlu3104.00
SISG0204İş Güvenliği Eğitim MetodlarıZorunlu3003.00
SISG0206Risk Değerlendirmesi ve MetodolojisiZorunlu2104.00
SISG0208Meslek Hastalıkları ve İşçi SağlığıZorunlu3004.00
SISG0210Yangından Korunma YöntemleriZorunlu2003.00
SISG0212Kimyasallar ve TehlikeleriZorunlu2002.00
SISG0214Staj IIZorunlu0004.00
2901002982014Seçmeli IIISeçmeli2006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
SISG0118Problem Çözme TeknikleriSeçmeli2Seçmeli I3003.00
SISG0120Toplam Kalite YönetimiSeçmeli2Seçmeli I3003.00
SISG0122Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli2Seçmeli I3003.00
SISG0124İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli2Seçmeli I3003.00
SISG0217İletişimSeçmeli3Seçmeli II2002.00
SISG0219İş HijyeniSeçmeli3Seçmeli II2002.00
SISG0221Örgütsel DavranışSeçmeli3Seçmeli II2002.00
REKN001Girişimcilik ISeçmeli3Seçmeli II2002.00
REKN002Girişimcilik IISeçmeli4Seçmeli III1102.00
SISG0216Çevre KorumaSeçmeli4Seçmeli III2002.00
SISG0218Meslek EtiğiSeçmeli4Seçmeli III2002.00