Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıTürkçe Eğitimi Doktora


Kuruluş


Türkçe Eğitimi doktora programı, 2014-2015 akademik yılında eğitim-öğretim etkinliklerine başlamıştır. Türkçe Eğitimi Bölümü doktora programı, 2 doçent ve 6 yardımcı doçent ile eğitim öğretimi sürdürmektedir.


Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Türkçe Eğitimi alanında doktor unvanı verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Doktora programına başvurmak isteyen adayların: 1) İlgili alanlarda yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, 2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almaları 3)Yabancı Dil Sınavından 55 puan almaları gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 10 ders ve 30 kredi ile seminer dersi alıp başarılı olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda tez çalışması yapmak


Program Profili


Türkçe Eğitimi Doktora Programı alanında öğretim elemanı ve akademisyen yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Doktora Programı, Türkçe öğretiminde yaklaşımlar, araştırma yöntem ve teknikleri, istatistik ve uygulamaları, Türkçe öğretiminde temel dil becerileri ve materyal geliştirme, dilbilim alanları ve dilbilim, öğretmenin kişisel ve mesleki gelişimi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Böylece, Türkçe Eğitimi Doktora Programı gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla ana dil öğretimini ve problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek, teknolojiyi etkili kullanabilen, akademik araştırma becerilerine sahip mezunlar yetiştirmektedir. Ayrıca, öğrenciler kendi ilgi alanlarına uygun olarak uzmanlık alan dersi kapsamında yapmış oldukları tez çalışması ile ilgili konuda bilim uzmanı olarak mezun olurlar.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Üniversitelerde Türkçe/Türk Dili Edebiyatı bölümlerinde okutmalık ya da akademisyenlik yapabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitünün esaslarınca belirlenir.


Mezuniyet Koşulları


240 AKTS


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Anabilim Dalı Başkanı:Doç. Dr. Halit KARATAY Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Gölköy Yerleşkesi BOLU Telefon:+90 374 254 10 00 E-Posta:halitkaratay@gmail.com


Bölüm Olanakları


Programımızda 2 Doçent, 6 Yardımcı Doçent bulunmaktadır. Dersler Eğitim Fakültesi seminer dersliklerinde yapılmaktadır. Dersliklerin tümünde bilgisunar bağlantısı ve yansıtıcı vardır. Öğrenciler yerleşke alanındaki tüm sosyal ve kültürel olanaklardan yararlanabilmektedir.

Program Çıktıları

Bilgi


Türkçe öğretim programlarını uzmanlık düzeyinde bilme.

Türkçe öğretimi strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde bilme.

Türkçe öğretim sürecini ölçme ve değerlendirmeyi uzmanlık düzeyinde bilme.

Türk dilinin tarihi gelişimini bilme.

Türk dilinin dilbilimsel özelliklerini bilme.

Türk dilinin sorunlarının farkında olma.

Edebiyat bilgi ve kuramlarını bilme

Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerini bilme

Türk ve dünya edebiyatının önemli şahsiyetlerini bilme

Uzmanlık düzeyindeki Türkçe Eğitimi alanı bilgilerini eğitim ortamında kullanma.

Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili disiplinlerarası etkileşimi kavrama.

Beceri


Türkçe Eğitimi alanının özelliklerini ve kazanımları dikkate alarak en uygun strateji, yöntem ve teknikleri uygulayabilme.

Türkçenin ve öğrencilerin özelliklerine uygun materyaller geliştirebilme.

Öğrenci kazanımlarını alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanarak değerlendirebilme

Öğrencilerin anlama; dinleme/izleme, okuma becerilerini geliştirebilme.

Öğrencilerin anlatma; konuşma, yazma becerilerini geliştirebilme.

Öğrencilerin dil bilgisi becerilerini geliştirebilme

Türkçe Eğitimi alanındaki olgu ve olayları bilimsel yöntemlerle inceleyebilme.

Farklı disiplinlerdeki bilgilerden yararlanarak alanıyla ilgili yeni bilgiler üretebilme

Türkçe Eğitimi alanındaki sorunlara yönelik strateji, politika, uygulama planı ve proje geliştirebilme.

Alanıyla ilgili geliştirdiği çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

Öğrencilerde dil bilinci oluşturabilme

Türkçeyi sevdirebilme.

Bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme

Bir yabancı dili, dil eğitimi ile ilgili gelişmeleri o dilde takip edebilecek, bilimsel konularda yüz yüze iletişim kurabilecek düzeyde kullanabilme

Yetkinlikler


Dil eğitimi ve kültür aktarımında sorumlulukları yerine getirme.

Dil sevgi ve bilinciyle çevreye örnek olma.

Edebi kültür sahibi olma.

Tüm davranışlarında iyiyi ve doğruyu gözetmede çevreye örnek olma.

Hayatın her alanında ahlaki değerlere uygun hareket etme.

Araştırma projelerinde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almada istekli olma

Sosyal haklara, adalete ve demokrasiye değer verme.

Olumlu eleştirel düşünme biçimini özümsemiş olma.1. Türkçe öğretim programlarını uzmanlık düzeyinde bilme.

2. Türkçe öğretimi strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde bilme.

3. Türkçe öğretim sürecini ölçme ve değerlendirmeyi uzmanlık düzeyinde bilme.

4. Türk dilinin tarihi gelişimini bilme.

5. Türk dilinin dilbilimsel özelliklerini bilme.

6. Türk dilinin sorunlarının farkında olma.

7. Edebiyat bilgi ve kuramlarını bilme

8. Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerini bilme

9. Türk ve dünya edebiyatının önemli şahsiyetlerini bilme

10. Uzmanlık düzeyindeki Türkçe Eğitimi alanı bilgilerini eğitim ortamında kullanma.

11. Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili disiplinlerarası etkileşimi kavrama.

12. Türkçe Eğitimi alanının özelliklerini ve kazanımları dikkate alarak en uygun strateji, yöntem ve teknikleri uygulayabilme.

13. Türkçenin ve öğrencilerin özelliklerine uygun materyaller geliştirebilme.

14. Öğrenci kazanımlarını alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanarak değerlendirebilme

15. Öğrencilerin anlama; dinleme/izleme, okuma becerilerini geliştirebilme.

16. Öğrencilerin anlatma; konuşma, yazma becerilerini geliştirebilme.

17. Öğrencilerin dil bilgisi becerilerini geliştirebilme

18. Türkçe Eğitimi alanındaki olgu ve olayları bilimsel yöntemlerle inceleyebilme.

19. Farklı disiplinlerdeki bilgilerden yararlanarak alanıyla ilgili yeni bilgiler üretebilme

20. Türkçe Eğitimi alanındaki sorunlara yönelik strateji, politika, uygulama planı ve proje geliştirebilme.

21. Alanıyla ilgili geliştirdiği çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

22. Öğrencilerde dil bilinci oluşturabilme

23. Türkçeyi sevdirebilme.

24. Bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme

25. Bir yabancı dili, dil eğitimi ile ilgili gelişmeleri o dilde takip edebilecek, bilimsel konularda yüz yüze iletişim kurabilecek düzeyde kullanabilme

26. Dil eğitimi ve kültür aktarımında sorumlulukları yerine getirme.

27. Dil sevgi ve bilinciyle çevreye örnek olma.

28. Edebi kültür sahibi olma.

29. Tüm davranışlarında iyiyi ve doğruyu gözetmede çevreye örnek olma.

30. Hayatın her alanında ahlaki değerlere uygun hareket etme.

31. Araştırma projelerinde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almada istekli olma

32. Sosyal haklara, adalete ve demokrasiye değer verme.

33. Olumlu eleştirel düşünme biçimini özümsemiş olma.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Türkçe öğretim programlarını uzmanlık düzeyinde bilme.
Türkçe öğretimi strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde bilme.
Türkçe öğretim sürecini ölçme ve değerlendirmeyi uzmanlık düzeyinde bilme.
Türk dilinin tarihi gelişimini bilme.
Türk dilinin dilbilimsel özelliklerini bilme.
Türk dilinin sorunlarının farkında olma.
Edebiyat bilgi ve kuramlarını bilme
Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerini bilme
Türk ve dünya edebiyatının önemli şahsiyetlerini bilme
Uzmanlık düzeyindeki Türkçe Eğitimi alanı bilgilerini eğitim ortamında kullanma.
Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili disiplinlerarası etkileşimi kavrama.
Türkçe Eğitimi alanının özelliklerini ve kazanımları dikkate alarak en uygun strateji, yöntem ve teknikleri uygulayabilme.
Türkçenin ve öğrencilerin özelliklerine uygun materyaller geliştirebilme.
Öğrenci kazanımlarını alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanarak değerlendirebilme
Öğrencilerin anlama; dinleme/izleme, okuma becerilerini geliştirebilme.
Öğrencilerin anlatma; konuşma, yazma becerilerini geliştirebilme.
Öğrencilerin dil bilgisi becerilerini geliştirebilme
Türkçe Eğitimi alanındaki olgu ve olayları bilimsel yöntemlerle inceleyebilme.
Farklı disiplinlerdeki bilgilerden yararlanarak alanıyla ilgili yeni bilgiler üretebilme
Türkçe Eğitimi alanındaki sorunlara yönelik strateji, politika, uygulama planı ve proje geliştirebilme.
Alanıyla ilgili geliştirdiği çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Öğrencilerde dil bilinci oluşturabilme
Türkçeyi sevdirebilme.
Bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
Bir yabancı dili, dil eğitimi ile ilgili gelişmeleri o dilde takip edebilecek, bilimsel konularda yüz yüze iletişim kurabilecek düzeyde kullanabilme
Dil eğitimi ve kültür aktarımında sorumlulukları yerine getirme.
Dil sevgi ve bilinciyle çevreye örnek olma.
Edebi kültür sahibi olma.
Tüm davranışlarında iyiyi ve doğruyu gözetmede çevreye örnek olma.
Hayatın her alanında ahlaki değerlere uygun hareket etme.
Araştırma projelerinde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almada istekli olma
Sosyal haklara, adalete ve demokrasiye değer verme.
Olumlu eleştirel düşünme biçimini özümsemiş olma.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640601026012015Temel Dil Becerileri: Okuma EğitimiZorunlu30010.00
640601026912015Seçmeli ISeçmeli30010.00
641202026122016Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiZorunlu30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640601026022015Temel Dil Becerileri: Yazma EğitimiZorunlu30010.00
640601026042015Temel Dil Becerileri: Konuşma EğitimiZorunlu30010.00
640601026922015Seçmeli IISeçmeli30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640601026512015Yabancı Dil Olarak Türkçe ÖğretimiZorunlu30010.00
640601026532015Dil Bilgisi ÖğretimiZorunlu30010.00
640601026932015Seçmeli IIISeçmeli30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640601026522015SeminerZorunlu02020.00
640601026942015Seçmeli IVSeçmeli30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640601026402015YeterlikSeçmeli000
640601026412015Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50010.00
640601026432015Tez Çalışması IZorunlu01020.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640601026422015Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50010.00
640601026442015Tez Çalışması IIZorunlu01020.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640601026032015Temel Dil Becerileri: Dinleme EğitimiSeçmeli1Seçmeli I30010.00
640601026132015Yabancı Dil ve Kültür ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I30010.00
640601026152015Çağdaş Türk Dünyası EdebiyatıSeçmeli1Seçmeli I30010.00
640601026172015Türkçe Öğretimi Açısından Çocuk EdebiyatıSeçmeli1Seçmeli I30010.00
640601026192015İleri Osmanlıca ISeçmeli1Seçmeli I30010.00
640601026212015Eleştirel OkuryazarlıkSeçmeli1Seçmeli I30010.00
640601026122015Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri IISeçmeli2Seçmeli II30010.00
640601026142015Genel DilbilimSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640601026162015Dil Öğretiminde Çağdaş YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640601026182015Türkçe Ders Kitabı İncelemeleriSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640601026202015İleri Osmanlıca IISeçmeli2Seçmeli II30010.00
640601026222015Dil SosyolojisiSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640602016122016Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640601026612015Eğitim İstatistiği ISeçmeli3Seçmeli III30010.00
640601026632015Türkçe Öğretimi TarihiSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640601026652015Türkçe Öğretiminde Materyal GeliştirmeSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640601026672015Türkçe Öğretiminde Tiyatro ve DramaSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640601026712015Dil-Kültür Öğretiminde YaklaşımlarSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640601026732015Dil PsikolojisiSeçmeli4Seçmeli IV30010.00
640601026622015Eğitim İstatistiği IISeçmeli4Seçmeli IV30010.00
640601026642015Türkçenin Yayılma Alanları ve Dil PolitikalarıSeçmeli4Seçmeli IV30010.00
640601026662015Metin BilgisiSeçmeli4Seçmeli IV30010.00
640601026682015Türkçe Öğretim ProgramlarıSeçmeli4Seçmeli IV30010.00
640601026702015Edebiyat EğitimiSeçmeli4Seçmeli IV30010.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS