Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi


Kuruluş


Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi yüksek lisans programı, 2014-2015 akademik yılında eğitim-öğretim etkinliklerine baslamıstır. Yüksek lisans programı, 2 doçent ve 6 yardımcı doçent ile eğitim öğretimi sürdürmektedir.


Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında bilim uzmanlığı diploması verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yüksek Lisans programına basvurmak isteyen adayların: 1) İlgili alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları, 2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giris Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almıs olmaları, 3) Anabilim dalı tarafından yapılan mülakat ve bilim sınavından basarılı olmaları gerekir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde basvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


1.Anabilim dalının ya da iliskili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı olmak, 2.Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak


Program Profili


Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı alanında öğretim elemanı ve akademisyen yetistirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Yüksek Lisans Programı, Türkçe öğretiminde yaklasımlar, arastırma yöntem ve teknikleri, istatistik ve uygulamaları, Türkçe öğretiminde temel dil becerileri ve materyal gelistirme, dilbilim alanları ve dilbilim, öğretmenin kisisel ve mesleki gelisimi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme sansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Böylece, program gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalısmalarla ana dil öğretimini ve problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek, teknolojiyi etkili kullanabilen, akademik arastırma becerilerine sahip mezunlar yetistirmektedir. Ayrıca, öğrenciler kendi ilgi alanlarına uygun olarak uzmanlık alan dersi kapsamında yapmış oldukları tez çalısması ile ilgili konuda bilim uzmanı olarak mezun olurlar.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu programın mezunları ön kosulları yerine getirmeleri durumunda doktora çalışmalarına devam edebilirler. Bunun yanı sıra, üniversitelerde Türkçe/Türk Dili Edebiyatı bölümlerinde okutmalık ya da akademisyenlik seçenekleri de vardır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek Lisans eğitimini basarı ile tamamlayan adaylar ALES ve YDS (ÜDS ya da muadili bir sınav) sınavlarından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde akademik ve mesleki bilgiye sahip olmaları kosuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme sekli Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitünün esaslarınca belirlenir.


Mezuniyet Koşulları


120 AKTS


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Anabilim Dalı Baskanı:Doç. Dr. Halit KARATAY Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Gölköy Yerleskesi BOLU Telefon:+90 374 254 10 00 E-Posta:halitkaratay@gmail.com


Bölüm Olanakları


Programımızda 2 Doçent, 6 Yardımcı Doçent bulunmaktadır. Dersler Eğitim Fakültesi seminer dersliklerinde yapılmaktadır. Dersliklerin tümünde internet bağlantısı ve projeksiyon cihazı vardır. Öğrenciler yerleske alanındaki tüm sosyal ve kültürel olanaklardan faydalanmaktadırlar.

Program Çıktıları

Bilgi


Türkçe öğretim programlarını uzmanlık düzeyinde bilme.

Türkçe öğretimi strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde bilme.

Türkçe öğretim sürecini ölçme ve değerlendirmeyi uzmanlık düzeyinde bilme.

Türk dilinin tarihi gelişimini bilme.

Türk dilinin dilbilimsel özelliklerini bilme.

Türk dilinin sorunlarının farkında olma.

Edebiyat bilgi ve kuramlarını bilme.

Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerini bilme.

Türk ve dünya edebiyatının önemli şahsiyetlerini bilme.

Uzmanlık düzeyindeki Türkçe Eğitimi alanı bilgilerini eğitim ortamında kullanma.

Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili disiplinlerarası etkileşimi kavrama.

Beceri


Türkçe Eğitimi alanının özelliklerini ve kazanımları dikkate alarak en uygun strateji, yöntem ve teknikleri uygulayabilme.

Türkçenin ve öğrencilerin özelliklerine uygun materyaller geliştirebilme

Öğrenci kazanımlarını alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanarak değerlendirebilme.

Öğrencilerin anlama; dinleme/izleme, okuma becerilerini geliştirebilme.

Öğrencilerin anlatma; konuşma, yazma becerilerini geliştirebilme.

Öğrencilerin dil bilgisi becerilerini geliştirebilme.

Türkçe Eğitimi alanındaki olgu ve olayları bilimsel yöntemlerle inceleyebilme.

Farklı disiplinlerdeki bilgilerden yararlanarak alanıyla ilgili yeni bilgiler üretebilme.

Türkçe Eğitimi alanındaki sorunlara yönelik strateji, politika, uygulama planı ve proje geliştirebilme.

Alanıyla ilgili geliştirdiği çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

Öğrencilerde dil bilinci oluşturabilme.

Türkçeyi sevdirebilme.

Bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme

Bir yabancı dili, dil eğitimi ile ilgili gelişmeleri o dilde takip edebilecek, bilimsel konularda yüz yüze iletişim kurabilecek düzeyde kullanabilme

Yetkinlikler


Dil eğitimi ve kültür aktarımında sorumlulukları yerine getirme.

Dil sevgi ve bilinciyle çevreye örnek olma.

Edebi kültür sahibi olma.

Tüm davranışlarında iyiyi ve doğruyu gözetmede çevreye örnek olma.

Hayatın her alanında ahlaki değerlere uygun hareket etme.

Araştırma projelerinde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almada istekli olma.

Sosyal haklara, adalete ve demokrasiye değer verme.

Olumlu eleştirel düşünme biçimini özümsemiş olma.1. Türkçe öğretim programlarını uzmanlık düzeyinde bilme.

2. Türkçe öğretimi strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde bilme.

3. Türkçe öğretim sürecini ölçme ve değerlendirmeyi uzmanlık düzeyinde bilme.

4. Türk dilinin tarihi gelişimini bilme.

5. Türk dilinin dilbilimsel özelliklerini bilme.

6. Türk dilinin sorunlarının farkında olma.

7. Edebiyat bilgi ve kuramlarını bilme.

8. Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerini bilme.

9. Türk ve dünya edebiyatının önemli şahsiyetlerini bilme.

10. Uzmanlık düzeyindeki Türkçe Eğitimi alanı bilgilerini eğitim ortamında kullanma.

11. Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili disiplinlerarası etkileşimi kavrama.

12. Türkçe Eğitimi alanının özelliklerini ve kazanımları dikkate alarak en uygun strateji, yöntem ve teknikleri uygulayabilme.

13. Türkçenin ve öğrencilerin özelliklerine uygun materyaller geliştirebilme

14. Öğrenci kazanımlarını alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanarak değerlendirebilme.

15. Öğrencilerin anlama; dinleme/izleme, okuma becerilerini geliştirebilme.

16. Öğrencilerin anlatma; konuşma, yazma becerilerini geliştirebilme.

17. Öğrencilerin dil bilgisi becerilerini geliştirebilme.

18. Türkçe Eğitimi alanındaki olgu ve olayları bilimsel yöntemlerle inceleyebilme.

19. Farklı disiplinlerdeki bilgilerden yararlanarak alanıyla ilgili yeni bilgiler üretebilme.

20. Türkçe Eğitimi alanındaki sorunlara yönelik strateji, politika, uygulama planı ve proje geliştirebilme.

21. Alanıyla ilgili geliştirdiği çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

22. Öğrencilerde dil bilinci oluşturabilme.

23. Türkçeyi sevdirebilme.

24. Bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme

25. Bir yabancı dili, dil eğitimi ile ilgili gelişmeleri o dilde takip edebilecek, bilimsel konularda yüz yüze iletişim kurabilecek düzeyde kullanabilme

26. Dil eğitimi ve kültür aktarımında sorumlulukları yerine getirme.

27. Dil sevgi ve bilinciyle çevreye örnek olma.

28. Edebi kültür sahibi olma.

29. Tüm davranışlarında iyiyi ve doğruyu gözetmede çevreye örnek olma.

30. Hayatın her alanında ahlaki değerlere uygun hareket etme.

31. Araştırma projelerinde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almada istekli olma.

32. Sosyal haklara, adalete ve demokrasiye değer verme.

33. Olumlu eleştirel düşünme biçimini özümsemiş olma.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Türkçe öğretim programlarını uzmanlık düzeyinde bilme.
Türkçe öğretimi strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde bilme.
Türkçe öğretim sürecini ölçme ve değerlendirmeyi uzmanlık düzeyinde bilme.
Türk dilinin tarihi gelişimini bilme.
Türk dilinin dilbilimsel özelliklerini bilme.
Türk dilinin sorunlarının farkında olma.
Edebiyat bilgi ve kuramlarını bilme.
Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerini bilme.
Türk ve dünya edebiyatının önemli şahsiyetlerini bilme.
Uzmanlık düzeyindeki Türkçe Eğitimi alanı bilgilerini eğitim ortamında kullanma.
Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili disiplinlerarası etkileşimi kavrama.
Türkçe Eğitimi alanının özelliklerini ve kazanımları dikkate alarak en uygun strateji, yöntem ve teknikleri uygulayabilme.
Türkçenin ve öğrencilerin özelliklerine uygun materyaller geliştirebilme
Öğrenci kazanımlarını alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanarak değerlendirebilme.
Öğrencilerin anlama; dinleme/izleme, okuma becerilerini geliştirebilme.
Öğrencilerin anlatma; konuşma, yazma becerilerini geliştirebilme.
Öğrencilerin dil bilgisi becerilerini geliştirebilme.
Türkçe Eğitimi alanındaki olgu ve olayları bilimsel yöntemlerle inceleyebilme.
Farklı disiplinlerdeki bilgilerden yararlanarak alanıyla ilgili yeni bilgiler üretebilme.
Türkçe Eğitimi alanındaki sorunlara yönelik strateji, politika, uygulama planı ve proje geliştirebilme.
Alanıyla ilgili geliştirdiği çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Öğrencilerde dil bilinci oluşturabilme.
Türkçeyi sevdirebilme.
Bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
Bir yabancı dili, dil eğitimi ile ilgili gelişmeleri o dilde takip edebilecek, bilimsel konularda yüz yüze iletişim kurabilecek düzeyde kullanabilme
Dil eğitimi ve kültür aktarımında sorumlulukları yerine getirme.
Dil sevgi ve bilinciyle çevreye örnek olma.
Edebi kültür sahibi olma.
Tüm davranışlarında iyiyi ve doğruyu gözetmede çevreye örnek olma.
Hayatın her alanında ahlaki değerlere uygun hareket etme.
Araştırma projelerinde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almada istekli olma.
Sosyal haklara, adalete ve demokrasiye değer verme.
Olumlu eleştirel düşünme biçimini özümsemiş olma.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640602015012014Türkçe Dinleme ve Konuşma Becerilerinin ÖğretimiZorunlu3009.00
640602015912014Seçmeli ISeçmeli3007.00
Toplam:16
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640602015022014Türkçe Okuma ve Yazma Becerilerinin ÖğretimiZorunlu3009.00
640602015042014SeminerZorunlu0207.00
640602015922014Seçmeli IISeçmeli3007.00
Toplam:23
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640602015412014Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50020.00
640602015432014Tez Çalışması IZorunlu01010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640602015422014Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50020.00
640602015442014Tez Çalışması IIZorunlu01010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640602015112014Dilbilim ve Yabancı Dil Olarak Türkçe ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640602015132014Yabancı Dil Öğretimi Yaklaşım, Yöntem ve TekniklerSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640602015152014Bilimsel Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640602015172014Yabancı Dil Oalarak Türkçe Öğretimi TarihiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640602015192014İkinci Dil EdinimiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640602015212014Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin SorunlarıSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640602016122016Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640602015122014Yabancı Dil Olarak Türkçe Dil Bilgisi ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640602015142014Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ölçme ve DeğerlendirmeSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640602015162014Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Araç GeliştirmeSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640602015202014Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitabı İncelemeleriSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640602015222014Türkçe Sözvarlığının ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II3007.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS