( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 39
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000794144{main}( )..\indexakts.php:0

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları


( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 254
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000794144{main}( )..\indexakts.php:0


Biyoloji Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)


Kuruluş


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı


Kazanılan Derece


Biyoloji Yüksek Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları


ALES sınavından en az 55 puan almış olmak; Fen Edebiyat, Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık, Zıraat ve Mühendislik Fakültelerinin dört yıllık lisans bölümlerinden birinden mezun olmuş olmak; AİBÜ Yeterlik Sınavı, KPDS, ÜDS veya TOEFL ,IELTS gibi uluslararası yabancı dil sınavlardan birinden Fen Bilimleri Enstitüsünün belirlediği taban puanını almış olmak. Ana Bilim Dalının yapacağı bilim sınavında başarılı olmak.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Resmi (Formal) olarak getirilen onaylı lisans diploması, ALES Sonuç Belgesi, Not Belgesi (Transkript), Yabancı Dil Sonuç Belgesi ve A.İ.B.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından istenilen diğer belgeler.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


B.A.İ.B.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü ve Biyoloji Ana Bilim Dalı tarafından her dönem başında ilan edilen koşul ve kurallar geçerlidir.


Program Profili


Biyoloji temel bilimler içerisinde yer almakta olup, genellikle botanik, genel biyoloji, hidrobiyoloji, moleküler biyoloji ve zooloji alt bilim dalları ile uzmanlaşmayı esas almaktadır. Bölümümüzde 20 öğretim üyesi, 10 araştırma görevlisi, iki uzman ve bir sekreter bulunmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezuniyet sonrasında yurtiçi ve yurtdışında biyolojinin yanı sıra tıp, çevre, adli tıp, biyoloji eğitimi,su ürünleri, biyomühendislik, ilaç sektörü, veterinerlik, gıda, ormancılık, tarım gibi alanlarda istihdam edilebilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yurtiçinde ve yurtdışında lisansüstü(doktora) programlara(biyoloji, biyoteknoloji,nanoteknoloji gibi) geçiş imkanı bulunmaktadır.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar genel olarak en az bir ara sınav ve bir final sınavı şeklinde olup ödev, sözlü sunum, dönem ödevi, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile öğrencinin başarı durumu değerlendirilir. Değerlendirme AİBÜ Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Öğrenci ders döneminde en az yedi (7) derse karşılık gelen 21 krediyi tamamlamalıdır. Buna ek olarak en az iki dönem, uzatma ile en çok dört dönemde, toplam altı dönem sonunda tezini tamamlayarak savunmalıdır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ÜNAL Tel : 0-374-2541000/1233 Belgegeçer: 0-374-2534642 İleti: unal_m@ibu.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Mehmet ÖZTÜRK Tel:0-374-2541000/1225 Belgegeçer: 0-374-2534642 İleti: ozturk_m1@ibu.edu.tr Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 14280, BOLU


Bölüm Olanakları


Dersler projektör ve/veya tepegöz donanımlı dersliklerde yürütülmekte olup laboratuvarlarımızda GC, ELISA, HPLC, PCR gibi son sistem ana cihazların yanı sıra diğer küçük cihazlar ve deneyler için bol miktarda sarf ve kimyasal malzeme mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi


Biyolojik ve çok disiplinli bilim alanlarında, teorik ders ve araştımalarla desteklenmiş ileri düzeyde bilgi edinme, bilimsel analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.

Elde ettiği deneyim ve bilgileri; araştırması ile ilgili olarak ve herhangi bir çalışmada; literatür tarama, gerektiğinde arazi çalışmaları yapma,deney yöntemlerini uygulayabilme, gözlemleme, hipotez kurma, uygun ve gerekli teknikleri kullanma, elde ettiği verileri analiz etme becerisi ışığında yorumlar.

Çalıştığı alanda bağımsız araştırma yapabilme yetisini edinir.

Yaptığı bilimsel çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası toplantılarda yazılı veya sözlü olarak aktarır.

Biyoloji ve disiplinler arası ulusal ve uluslararası projelerde sorumluluk alabilme becerisi kazanır.

Araştırma konusu ile ilgili en az bir özgün bilimsel makale yazabilme ve yayınlayabilme becerisini kazanır.

Modern iletişim teknolojilerini kullanarak alanı ile ilgili, evrensel düzeyde her türlü bilgi ve görüş alışverişinde bulunur.

Beceri


Biyoloji alanında edinmiş oldukları değişik seviyelerdeki bilgilerine ek olarak, temel ve uygulamalı biyolojik bilimler alanlarında teorik ders ve modern araç-gereçleri içeren laboratuvar ve uygulamalar ile desteklenmiş ileri düzeyde bilgi edinme, bilimsel analiz ve sentez yapma beceri ve yetilerini kazanır.

Yetkinlikler


Gelişen iletişim teknolojilerine en kısa sürede adapte olarak bu alandaki her türlü araç-gereçleri kullanarak küresel alanda konusu ile ilgili bilgi ve görüş değiş tokuşu yapabilir.

Elde ettiği deneyim ve yetileri kullanarak çeşitli bilgi kaynaklarından verileri toplayabilir, analizlerini yaparak yorumlar.

Biyoloji alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde temel bilgilere sahip olur.

Alanında kazandığı biyolojik bilimlere ait bilgi, beceri ve yetilerini kullanarak analiz ve sentez yöntemi ile yeni bilgiler elde etme yetkinliği kazanır1. Biyolojik ve çok disiplinli bilim alanlarında, teorik ders ve araştımalarla desteklenmiş ileri düzeyde bilgi edinme, bilimsel analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.

2. Elde ettiği deneyim ve bilgileri; araştırması ile ilgili olarak ve herhangi bir çalışmada; literatür tarama, gerektiğinde arazi çalışmaları yapma,deney yöntemlerini uygulayabilme, gözlemleme, hipotez kurma, uygun ve gerekli teknikleri kullanma, elde ettiği verileri analiz etme becerisi ışığında yorumlar.

3. Çalıştığı alanda bağımsız araştırma yapabilme yetisini edinir.

4. Yaptığı bilimsel çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası toplantılarda yazılı veya sözlü olarak aktarır.

5. Biyoloji ve disiplinler arası ulusal ve uluslararası projelerde sorumluluk alabilme becerisi kazanır.

6. Araştırma konusu ile ilgili en az bir özgün bilimsel makale yazabilme ve yayınlayabilme becerisini kazanır.

7. Modern iletişim teknolojilerini kullanarak alanı ile ilgili, evrensel düzeyde her türlü bilgi ve görüş alışverişinde bulunur.

8. Biyoloji alanında edinmiş oldukları değişik seviyelerdeki bilgilerine ek olarak, temel ve uygulamalı biyolojik bilimler alanlarında teorik ders ve modern araç-gereçleri içeren laboratuvar ve uygulamalar ile desteklenmiş ileri düzeyde bilgi edinme, bilimsel analiz ve sentez yapma beceri ve yetilerini kazanır.

9. Gelişen iletişim teknolojilerine en kısa sürede adapte olarak bu alandaki her türlü araç-gereçleri kullanarak küresel alanda konusu ile ilgili bilgi ve görüş değiş tokuşu yapabilir.

10. Elde ettiği deneyim ve yetileri kullanarak çeşitli bilgi kaynaklarından verileri toplayabilir, analizlerini yaparak yorumlar.

11. Biyoloji alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde temel bilgilere sahip olur.

12. Alanında kazandığı biyolojik bilimlere ait bilgi, beceri ve yetilerini kullanarak analiz ve sentez yöntemi ile yeni bilgiler elde etme yetkinliği kazanır


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Biyolojik ve çok disiplinli bilim alanlarında, teorik ders ve araştımalarla desteklenmiş ileri düzeyde bilgi edinme, bilimsel analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
Elde ettiği deneyim ve bilgileri; araştırması ile ilgili olarak ve herhangi bir çalışmada; literatür tarama, gerektiğinde arazi çalışmaları yapma,deney yöntemlerini uygulayabilme, gözlemleme, hipotez kurma, uygun ve gerekli teknikleri kullanma, elde ettiği verileri analiz etme becerisi ışığında yorumlar.
Çalıştığı alanda bağımsız araştırma yapabilme yetisini edinir. 1
Yaptığı bilimsel çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası toplantılarda yazılı veya sözlü olarak aktarır. 11
Biyoloji ve disiplinler arası ulusal ve uluslararası projelerde sorumluluk alabilme becerisi kazanır. 1 1
Araştırma konusu ile ilgili en az bir özgün bilimsel makale yazabilme ve yayınlayabilme becerisini kazanır. 1
Modern iletişim teknolojilerini kullanarak alanı ile ilgili, evrensel düzeyde her türlü bilgi ve görüş alışverişinde bulunur. 1
Biyoloji alanında edinmiş oldukları değişik seviyelerdeki bilgilerine ek olarak, temel ve uygulamalı biyolojik bilimler alanlarında teorik ders ve modern araç-gereçleri içeren laboratuvar ve uygulamalar ile desteklenmiş ileri düzeyde bilgi edinme, bilimsel analiz ve sentez yapma beceri ve yetilerini kazanır. 1
Gelişen iletişim teknolojilerine en kısa sürede adapte olarak bu alandaki her türlü araç-gereçleri kullanarak küresel alanda konusu ile ilgili bilgi ve görüş değiş tokuşu yapabilir. 1 1
Elde ettiği deneyim ve yetileri kullanarak çeşitli bilgi kaynaklarından verileri toplayabilir, analizlerini yaparak yorumlar.
Biyoloji alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde temel bilgilere sahip olur. 1
Alanında kazandığı biyolojik bilimlere ait bilgi, beceri ve yetilerini kullanarak analiz ve sentez yöntemi ile yeni bilgiler elde etme yetkinliği kazanır 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61010005992015YL Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli00030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61010005982015YL Seçmeli Dersler Havuzu IISeçmeli30015.00
6101007052015SeminarZorunlu0207.50
6101007102016Scientific Research Techniques and Publication EthicsZorunlu3007.50
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6101007002015M.Sc. ThesisZorunlu01024.00
6101007902015Special StudiesZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6101007002015M.Sc. ThesisZorunlu01024.00
6101007902015Special StudiesZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
6101005011993Principles of Plant TaxonomySeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005022006Botanical LatinSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005141993Plant BiotechnologySeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005092010Databases in BiologySeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005161993Molecular Biology of the CellSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005221993Eukaryotic GeneticsSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005231993Prokaryotic GeneticsSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005281993Research Design and Analysis in EcologySeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005311993Applications of BiotechnologySeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005471993Principles of Animal TaxonomySeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005491993Molecular SystematicsSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005511993Population EcologySeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005541993Freshwater Biology and EcologySeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005561993Systems of Genetic AnalysisSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005621993Industrial EnzymologySeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005631993The Nervous System: Motor and Integrative NeurophysiologySeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005641993Biology and Biochemistry of MembranesSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005651993Microbial MetabolitesSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005661993Systematics of OrthopteraSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005671993Systematics of HemipteraSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005681993Food Preservation and Foodborne Microbial DiseasesSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005692005Advanced Medical BotanySeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005702005Biological Screening Techniques for PlantsSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6101005712006Pathogenic Bacteriology and MycologySeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005722006Ostracoda Taxonomy and EcologySeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6101005742007Gene ManipulationSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005752007Protein Isolation and Analysis TechniquesSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6101005772008Advanced Phylogenetic SystematicsSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005802010Conservation GeneticsSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005872014TraineeshipSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005292015Structure and Functions of ProteinsSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005382015Micropreparation TechniquesSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I0607.50
6101005552015InvertebratesSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6101005602015Field Studies in ZoologySeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I0607.50
6101005892015Active Substances in Medicinal and Aromatic Plants and Determination MethodsSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6101005872014TraineeshipSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50

Erasmus Courses