Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımlarıİngilizce Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Program, 1996-1997 akademik yılında açılmıştır.


Kazanılan Derece


Bölümümüzde tezli yüksek lisans programı tamamlanmasıyla Yüksek Lisans derecesi kazanılmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Programa kabul için ALES'ten 55, dil puanı olarak da YDS'den 90, TOEFL IBT sınavından 100 almak gereklidir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Programa alınacak öğrencilerin İngilizce Öğretmenliği lisans programından mezun olması tercih edilmektedir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programa kayıtlı öğrencilerin yüksek lisans derslerini başarıyla tamamladıktan sonra Eğitim Bilimler Enstitüsü'nün öngördüğü kurallar ve koşullar çerçevesinde tez yazmaları.


Program Profili


Program, bölümümüzün 5 Yardımcı Doçent tarafından yürütülmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlarımız MEB'e bağlı ilköğretim ya da ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak; üniversite bünyesinde okutman, öğretim görevlisi veya asistan olarak yapmaktadır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek lisans programını tamamladıktan sonra mezunlarımız doktora programlarına başvurabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ölçme ve değerlendirme dönem içinde yapılan öğrenci sunumları, projeleri ve ödevleri ile yapılmaktadır. Dönem sonunda ise final sınavı ile tüm dönemin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin program derslerini başarıyla tamamladıktan sonra danışman rehberliğinde yazdığı tezi oluşturulan bağımsız jüriye başarıyla sunması/savunması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Anıl Ş. RAKICIOĞLU SÖYLEMEZ Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Gölköy 14280 BOLU Tel: 0 374 254 10 00 / 1769 AKTS / Bologna Programı Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Sedat AKAYOĞLU Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Gölköy 14280 BOLU Tel: 0 374 254 10 00 / 1725


Bölüm Olanakları


Yüksek lisans dersleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından tahsis edilen sınıflarda yapılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Akademik çalışma ve makale yazma becerileri bilgisine sahip olma

Araştırma yöntemleri ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olma

Dil öğretimi konusundaki araştırmalarla ilgili bilgi sahibi olma

Dil eğitimine ilişkin güncel yaklaşımlar ve sorunlarla ilgili kapsamlı bilgi sahibi olma

Beceri


Yabancı dil eğitimine ilişkin bilmsel bilgi, kuram, yöntem vb. konuları analiz edebilme ve değerlendirebilme

Yabancı dil eğitimiyle ilgili bilmsel araştırma yürütebilme ve alan yazınına katkı sağlayabilme

Nicel ve nitel analiz yöntemleriyle dil eğitimi araştırmalarına katkı sağlayabilme

Yazılı ve sözlü olarak alan yazının sunmak ve tartışmak

Meslek etik ilkeleri çerçevesinde demokrasi, insan hakları, toplum, bilim ve kültürle ilgili araştırma yapmak

Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir biçimde kullanmak

Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmek

Disiplinler arası alanlarda bilgi ve beceri geliştirmek

Yabancı dil eğitimine ilişkin özgün araştırma yapabilme

Yetkinlikler
1. Yabancı dil eğitimine ilişkin bilmsel bilgi, kuram, yöntem vb. konuları analiz edebilme ve değerlendirebilme

2. Yabancı dil eğitimiyle ilgili bilmsel araştırma yürütebilme ve alan yazınına katkı sağlayabilme

3. Nicel ve nitel analiz yöntemleriyle dil eğitimi araştırmalarına katkı sağlayabilme

4. Yazılı ve sözlü olarak alan yazının sunmak ve tartışmak

5. Meslek etik ilkeleri çerçevesinde demokrasi, insan hakları, toplum, bilim ve kültürle ilgili araştırma yapmak

6. Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir biçimde kullanmak

7. Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmek

8. Disiplinler arası alanlarda bilgi ve beceri geliştirmek

9. Akademik çalışma ve makale yazma becerileri bilgisine sahip olma

10. Araştırma yöntemleri ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olma

11. Dil öğretimi konusundaki araştırmalarla ilgili bilgi sahibi olma

12. Dil eğitimine ilişkin güncel yaklaşımlar ve sorunlarla ilgili kapsamlı bilgi sahibi olma

13. Yabancı dil eğitimine ilişkin özgün araştırma yapabilme


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Akademik çalışma ve makale yazma becerileri bilgisine sahip olma
Araştırma yöntemleri ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olma
Dil öğretimi konusundaki araştırmalarla ilgili bilgi sahibi olma
Dil eğitimine ilişkin güncel yaklaşımlar ve sorunlarla ilgili kapsamlı bilgi sahibi olma
Yabancı dil eğitimine ilişkin bilmsel bilgi, kuram, yöntem vb. konuları analiz edebilme ve değerlendirebilme
Yabancı dil eğitimiyle ilgili bilmsel araştırma yürütebilme ve alan yazınına katkı sağlayabilme
Nicel ve nitel analiz yöntemleriyle dil eğitimi araştırmalarına katkı sağlayabilme
Yazılı ve sözlü olarak alan yazının sunmak ve tartışmak
Meslek etik ilkeleri çerçevesinde demokrasi, insan hakları, toplum, bilim ve kültürle ilgili araştırma yapmak
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir biçimde kullanmak
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmek
Disiplinler arası alanlarda bilgi ve beceri geliştirmek
Yabancı dil eğitimine ilişkin özgün araştırma yapabilme

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640701015012011İngiliz Öğretiminde Güncel Metotların ve Yaklaşımların Çözümlenmesi Zorunlu3007.00
640701015032011Söylem ÇözümlemesiZorunlu3007.00
640701015072011Dilbilim Analizine GirişZorunlu3006.00
640701015092011Konuya Temelli Ders ÖğretimiZorunlu3006.00
640701015912015Seçmeli ISeçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640701015412011Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50015.00
640701015432011Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640701015422011 Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50015.00
640701015442011 Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640701015162015İngiliz Dili Eğitiminde Sınıf AraştırmalarıSeçmeli1Seçmeli I3004.00
640701015182015İngilizce Dili Eğitiminde Eğitim TeknolojileriSeçmeli1Seçmeli I3004.00
640701015162015İngiliz Dili Eğitiminde Sınıf AraştırmalarıSeçmeli2Seçmeli II3004.00
640701015182015İngilizce Dili Eğitiminde Eğitim TeknolojileriSeçmeli2Seçmeli II3004.00
640701015052015İngilizce Dili Öğretiminde Program GeliştirmeSeçmeli2Seçmeli II3004.00
640701015112015Çocuklara İngilizce ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II3004.00
640701015122020İngilizce Dil Öğretiminde EdebiyatSeçmeli2Seçmeli II3004.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS