( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 39
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0156794144{main}( )..\indexakts.php:0

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları


( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 254
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0156794144{main}( )..\indexakts.php:0


Fizik Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)


Kuruluş


Bölümümüz 1994-1995 eğitim öğretim yılı bahar döneminden beri Yükseklisans Programına Yüksek enerji ve Parçacık Fiziği, Katıhal Fiziği, Matematiksel Fizik , Atom ve Molekül Fiziği, Nükleer Fizik, ve Genel Fizik alanlarında verilen ders ve tezlerle devam etmektedir.


Kazanılan Derece


Bilim uzmanlığı


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yüksek Lisans Programına kabul AİBÜ Fen Bilimleri Enstitüsünün her akademik yıl başında ilan ettiği koşullara bağlıdır. Kayıt kabul işleri AİBÜ Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


A İ.B. Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliği esaslarına göredir.


Program Profili


Yükseklisans programının amacı öğrencilerin bilimsel araştırmaları öğrenmelerini, değerlendirmelerini, öğrendikleri şeyler hakkında kendi çıkarımlarını oluşturmalarını sağlamaktır. Yükseklisans programı öğrencilerin kendi uzmanlık alanlarını seçmelerine izin verecek bir alt yapıya sahiptir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar çoğunlukla başarılarına bağlı olarak doktora programlarında kariyerlerine devam edebilirler. Eğer akademik düzeyde kariyerlerine devam etmek istemiyorlarsa, endüstriyel kurumların ar-Ge lerinde veya bilgisayar, savunma, sağlık, telekominikasyon, enerji sektörü gibi alanlarda uzman Fizikçi olarak istihdam edilebilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Fizikle ilgili bilim alanlarında doktora yapabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar genellikle iki arasınav ve bir final şeklinde olup ödevlerle sözlü sunumla desteklenmektedir. Not değerlendirmeleri AİBÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci üç veya beş kişiden oluşan Yüksek Lisans tez jürisi önünde tez savunmasını yapar. Jüri tez hakkında "kabul", "red", veya "düzeltme" kararını salt çoğunlukla verir.


Mezuniyet Koşulları


Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders ve bir seminer dersinin ençok dört yarıyıl içerisinde tamamlanmış olması ,genel not ortalamasının 3.00'ün altında olmaması ve tez çalışmasını en fazla bir yıl uzatma ile tamamlaması ve tezinin yükseklisans tez jürisi tarafından kabul edilmiş olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı: Prof. Dr. Nurettin KARAGÖZ 3742541000 / dahili:1284 03742534642 karagoz_n@ibu.edu.tr AKTS/DS Bölüm Koordinatörü Doç. Dr. Hakan YETİŞ 3742541000 / dahili:1269 03742534642 yetis_h@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Fakülte içerisinde ortak kullanım alanı olarak belirlenen projektör ve/veya tepegöz donanımlı derslikler ve bunun dışında bölüme ait 12 araştırma laboratuvarı , ayrıca bölüme ait lisansüstü öğrenciler için bir çalışma odası, ve fakültede akademisyenler ve öğrenciler için ayrı birer kantin bulunmaktadır. Araştırma laboratuvarlarımızda elektron mikroskobu, x ışınları spektrometresi, kapalı devre soğutma sistemleri, ince film hazırlama sistemi, ölçme cihazları güç kaynakları, yüksek sıcaklık fırınları, etüvler gibi son sistem ana cihazların yanı sıra diğer küçük cihazlar ve çeşitli sarf malzemeleri mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi


Genişletilmiş analitik mekanik, elektrodinamik ve kuantum mekaniği bilgisine sahip olmak.

Lisans düzeyinde fiziğin 4 temel alanına hakimiyet ve seçtiği özel alanı ( katıhal fiziği veya nükleer fizik gibi) lisansüstü düzeyde anlama becerisine sahip olmak.

Elektronik ve geleneksel veritabanlarını kullanarak seçilmiş orijinal bilimsel literatürü okuma ve eleştirel olarak değerlendirme becerisine sahip olmak.

İletişim için donanım ve yazılım uygulamalarını ve diğer teknolojileri etkili olarak seçme ve kullanma becerisine sahip olmak.

Yüksek lisans sonrası çalışma için veya gelecekte fizik tabanlı bir iş bulmak için kendini hazırlamada kendi düzenlediği bir araştırmayı planlama, gerçekleştirme ve sunma deneyime sahip olmak.

Beceri


Yetkinlikler
1. Genişletilmiş analitik mekanik, elektrodinamik ve kuantum mekaniği bilgisine sahip olmak.

2. Lisans düzeyinde fiziğin 4 temel alanına hakimiyet ve seçtiği özel alanı ( katıhal fiziği veya nükleer fizik gibi) lisansüstü düzeyde anlama becerisine sahip olmak.

3. Elektronik ve geleneksel veritabanlarını kullanarak seçilmiş orijinal bilimsel literatürü okuma ve eleştirel olarak değerlendirme becerisine sahip olmak.

4. İletişim için donanım ve yazılım uygulamalarını ve diğer teknolojileri etkili olarak seçme ve kullanma becerisine sahip olmak.

5. Yüksek lisans sonrası çalışma için veya gelecekte fizik tabanlı bir iş bulmak için kendini hazırlamada kendi düzenlediği bir araştırmayı planlama, gerçekleştirme ve sunma deneyime sahip olmak.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Genişletilmiş analitik mekanik, elektrodinamik ve kuantum mekaniği bilgisine sahip olmak.
Lisans düzeyinde fiziğin 4 temel alanına hakimiyet ve seçtiği özel alanı ( katıhal fiziği veya nükleer fizik gibi) lisansüstü düzeyde anlama becerisine sahip olmak. 1 1 1 1 1 1
Elektronik ve geleneksel veritabanlarını kullanarak seçilmiş orijinal bilimsel literatürü okuma ve eleştirel olarak değerlendirme becerisine sahip olmak.
İletişim için donanım ve yazılım uygulamalarını ve diğer teknolojileri etkili olarak seçme ve kullanma becerisine sahip olmak. 1 1 1 1
Yüksek lisans sonrası çalışma için veya gelecekte fizik tabanlı bir iş bulmak için kendini hazırlamada kendi düzenlediği bir araştırmayı planlama, gerçekleştirme ve sunma deneyime sahip olmak.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61020005992015YL Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli30030.00
6102005011994Analytical MechanicsZorunlu3007.50
6102005021994Electromagnetic Theory IZorunlu3007.50
Toplam:45
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61020005982015YL Seçmeli Dersler Havuzu IISeçmeli30015.00
6102005041994Quantum Mechanics IZorunlu3007.50
6102007052015Seminar Zorunlu0207.50
6102007102016Scientific Research Techniques and Publication EthicsZorunlu3007.50
Toplam:37.5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6102007002015M.Sc. ThesisZorunlu01024.00
6102007902015Special StudiesZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6102007002015M.Sc. ThesisZorunlu01024.00
6102007902015Special StudiesZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
6102005031994Statistical Mechanics ISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6102005051994Methods of Mathematical Physics ISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6102005401994Relativistic Quantum Mechanics ISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6102005411994Quantum Field Theory ISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6102005441994Particle Physics ISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6102005471994Nuclear Physics ISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6102005601994Solid State Theory ISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6102005631994Optical Properties of SemiconductorsSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6102005641994High Temperature SuperconductorsSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6102005701994Nonlinear OpticsSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6102005811994Quantum Information ScienceSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6102005821994Scientific ComputingSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6102005831994Computational PhysicsSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6102005911994Signal Processing and İnstrumentation in Physics ISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6102005921994Signal Processing and Instrumentation in Physics IISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6102005991994Directed Studies in PhysicsSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6102005851999Physics of Particle Accelerators ISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6102005861999 Particle Detectors I.Seçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6102005871999Radiation Detection and Measurements ISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6102005881999Radon Measurements by Etched Track Detectors ISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6102005031994Statistical Mechanics ISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6102005051994Methods of Mathematical Physics ISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6102005401994Relativistic Quantum Mechanics ISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6102005411994Quantum Field Theory ISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6102005441994Particle Physics ISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6102005471994Nuclear Physics ISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6102005601994Solid State Theory ISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6102005631994Optical Properties of SemiconductorsSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6102005641994High Temperature SuperconductorsSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6102005701994Nonlinear OpticsSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6102005811994Quantum Information ScienceSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6102005821994Scientific ComputingSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6102005831994Computational PhysicsSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6102005911994Signal Processing and İnstrumentation in Physics ISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6102005921994Signal Processing and Instrumentation in Physics IISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6102005991994Directed Studies in PhysicsSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6102005851999Physics of Particle Accelerators ISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6102005861999 Particle Detectors I.Seçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6102005871999Radiation Detection and Measurements ISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6102005881999Radon Measurements by Etched Track Detectors ISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
6102005011994Analytical MechanicsCompulsory13007.50
6102005021994Electromagnetic Theory ICompulsory13007.50
6102005041994Quantum Mechanics ICompulsory23007.50
6102007052015Seminar Compulsory20207.50
6102005031994Statistical Mechanics IElective13007.50
6102005051994Methods of Mathematical Physics IElective13007.50
6102005401994Relativistic Quantum Mechanics IElective13007.50
6102005411994Quantum Field Theory IElective13007.50
6102005441994Particle Physics IElective13007.50
6102005471994Nuclear Physics IElective13007.50
6102005601994Solid State Theory IElective13007.50
6102005631994Optical Properties of SemiconductorsElective13007.50
6102005641994High Temperature SuperconductorsElective13007.50
6102005701994Nonlinear OpticsElective13007.50
6102005811994Quantum Information ScienceElective13007.50
6102005821994Scientific ComputingElective13007.50
6102005831994Computational PhysicsElective13007.50
6102005911994Signal Processing and İnstrumentation in Physics IElective13007.50
6102005921994Signal Processing and Instrumentation in Physics IIElective13007.50
6102005991994Directed Studies in PhysicsElective13007.50
6102005851999Physics of Particle Accelerators IElective13007.50
6102005861999Particle Detectors IElective13007.50
6102005871999Radiation Detection and Measurements IElective13007.50
6102005881999Radon Measurements by Etched Track Detectors IElective13007.50
6102005031994Statistical Mechanics IElective23007.50
6102005051994Methods of Mathematical Physics IElective23007.50
6102005401994Relativistic Quantum Mechanics IElective23007.50
6102005441994Particle Physics IElective23007.50
6102005471994Nuclear Physics IElective23007.50
6102005601994Solid State Theory IElective23007.50
6102005701994Nonlinear OpticsElective23007.50
6102005821994Scientific ComputingElective23007.50
6102005911994Signal Processing and İnstrumentation in Physics IElective23007.50
6102005921994Signal Processing and Instrumentation in Physics IIElective23007.50
6102005991994Directed Studies in PhysicsElective23007.50
6102005851999Physics of Particle Accelerators IElective23007.50
6102005861999Particle Detectors IElective23007.50
6102005871999Radiation Detection and Measurements IElective23007.50
6102005881999Radon Measurements by Etched Track Detectors IElective23007.50