Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıFen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek lisans Programı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü içerisinde yer alan bir programıdır. Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek lisans Programı, 2001 yılında lisansüstü düzeyde fen bilimleri öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.


Kazanılan Derece


Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek lisans Programından mezun olanlar yüksek lisans derecesine ulaşırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı için öğrenciler lisansüstü sınav (%10 Lisans notu, %50 ALES, %10 yabancı dil notu ve %30 bilim sınavı) ile seçilmektedir. İki yıllık yüksek lisans eğitiminin dili Türkçe’dir. Bölüme her yıl ortalama 10 öğrenci kayıt yaptırabilmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Program, 2001-2002 öğretim yılından başlayarak öğrenci almaya başlamıştır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsündeki Eğitim Fakültesi binasında bulunan 2 Profesör, 5 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ile hizmet vermektedir.


Program Profili


Programda zorunlu, alan bilgisi, alan eğitimi, mesleki beceri ve genel kültür derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ortaokullarda fen bilimleri öğretmeni olarak çalışmaktadır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Fen Bilgisi Eğitimi yüksek lisans öğrencileri mezun olduktan sonra ilgili alanda doktora programlarına devam edebilmektedir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersin içeriğine göre 1 ya da 2 ara sınav, proje, dönem sonu ödev, sunum ile birlikte dönem sonu sınavları yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Yüksek Lisans programının normal eğitim süresi 2+1 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Gölköy Kampüsü / BOLU Doç. Dr. Eralp BAHÇİVAN


Bölüm Olanakları


Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Sınıflarda teknolojik araç-gereçler bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri disiplinler arası bir bakış açısı içerisinde anlamlandırabilme.

Fen ve teknolojiyle ilgili konuları sosyal, ekonomik ve etik gibi unsurlarla ilişkilendirebilme.

Eğitim teknolojilerini tanıma ve bu konudaki gelişmeleri değerlendirebilme.

Öğrenme, öğretme ve değerlendirme süreci ile ilgili alternatif yaklaşımların farkında olma.

Bilimsel araştırma sürecinin adımlarının farkında olma.

Beceri


Bilimin ve bilimsel bilginin doğasını, temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak uygun şekillerde kullanabilme

Gözlem yapabilme, hipotez kurabilme, test edebilme, bilgi toplayabilme, verileri yorumlayabilme ve bulguları sunabilme.

Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanabilme.

Eğitim teknolojilerini kullanabilme ve bununla ilgili yeniliklere karşı açık olma.

Yetkinlikler


Bireysel farklılıkları dikkate alarak objektif ve tutarlı davranabilme

Öz değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimini sağlayabilme

Mesleği ile ilgili etik ilkelere uygun olarak davranabilme.

Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarının bilincinde olma.1. Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri disiplinler arası bir bakış açısı içerisinde anlamlandırabilme.

2. Fen ve teknolojiyle ilgili konuları sosyal, ekonomik ve etik gibi unsurlarla ilişkilendirebilme.

3. Eğitim teknolojilerini tanıma ve bu konudaki gelişmeleri değerlendirebilme.

4. Öğrenme, öğretme ve değerlendirme süreci ile ilgili alternatif yaklaşımların farkında olma.

5. Bilimsel araştırma sürecinin adımlarının farkında olma.

6. Bilimin ve bilimsel bilginin doğasını, temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak uygun şekillerde kullanabilme

7. Gözlem yapabilme, hipotez kurabilme, test edebilme, bilgi toplayabilme, verileri yorumlayabilme ve bulguları sunabilme.

8. Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanabilme.

9. Eğitim teknolojilerini kullanabilme ve bununla ilgili yeniliklere karşı açık olma.

10. Bireysel farklılıkları dikkate alarak objektif ve tutarlı davranabilme

11. Öz değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimini sağlayabilme

12. Mesleği ile ilgili etik ilkelere uygun olarak davranabilme.

13. Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarının bilincinde olma.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri disiplinler arası bir bakış açısı içerisinde anlamlandırabilme.
Fen ve teknolojiyle ilgili konuları sosyal, ekonomik ve etik gibi unsurlarla ilişkilendirebilme.
Eğitim teknolojilerini tanıma ve bu konudaki gelişmeleri değerlendirebilme.
Öğrenme, öğretme ve değerlendirme süreci ile ilgili alternatif yaklaşımların farkında olma.
Bilimsel araştırma sürecinin adımlarının farkında olma.
Bilimin ve bilimsel bilginin doğasını, temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak uygun şekillerde kullanabilme 1
Gözlem yapabilme, hipotez kurabilme, test edebilme, bilgi toplayabilme, verileri yorumlayabilme ve bulguları sunabilme. 1
Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanabilme. 1
Eğitim teknolojilerini kullanabilme ve bununla ilgili yeniliklere karşı açık olma. 1
Bireysel farklılıkları dikkate alarak objektif ve tutarlı davranabilme 1
Öz değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimini sağlayabilme 1
Mesleği ile ilgili etik ilkelere uygun olarak davranabilme. 1
Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarının bilincinde olma. 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640401015012011Eğitimde Nicel Araştırma ve İstatistiksel YöntemlerZorunlu3008.00
640401015032011Öğrenme/Öğretme KuramlarıZorunlu3008.00
640401015052011Oluşturmacı Fen Öğretimi ve Ölçme-Değerlendirme TeknikleriZorunlu3008.00
640401015912011Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640401015022011Eğitimde Nitel Araştırma YöntemleriZorunlu3008.00
640401015042011Fen Konularındaki Kavram Yanılgıları ve Çözüm ÖnerileriZorunlu3008.00
640401015062015SeminerZorunlu0208.00
640401015922011Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640401015412011Uzmanlık Alan Dersi I Zorunlu50015.00
640401015432011Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640401015422014Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50015.00
640401015442014Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640401015072011A-8 Fen Bilgisi ProgramıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640401015122011Fen Öğretiminin Diğer Alanlarla KaynaştırılmasıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640401015092011İleri Fen ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640401015112011Fen Öğretiminin Tarihi ve Felsefi GelişimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640401015082011Öğrenme Stillerinin Fen Öğretimi Başarısına EtkisiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640401015132011Fen Öğretiminde Teknoloji Kullanımı Seçmeli1Seçmeli I300.00
640401015102011Fen Öğretimi Literatüründeki Güncel Araştırmaların Eleştirel İncelenmesiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640401015182011İlköğretimde Program Geliştirme ve DeğerlendirmeSeçmeli1Seçmeli I300.00
640401015202011İlköğretimde Sınıf YönetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640401015162011Fen ve Matematik Programlarının BütünleştirilmesiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640401015192011Fen ve Matematik Eğitiminde Bilişsel Gelişme Üzerine AraştırmalarSeçmeli1Seçmeli I300.00
640401015142015Fen Öğretiminde Benzetim (Anoloji) TekniğiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640401015172015Fen Laboratuvarlarının Etkin KullanımıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640401015072011A-8 Fen Bilgisi ProgramıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640401015122011Fen Öğretiminin Diğer Alanlarla KaynaştırılmasıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640401015092011İleri Fen ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640401015112011Fen Öğretiminin Tarihi ve Felsefi GelişimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640401015082011Öğrenme Stillerinin Fen Öğretimi Başarısına EtkisiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640401015132011Fen Öğretiminde Teknoloji Kullanımı Seçmeli2Seçmeli II300.00
640401015102011Fen Öğretimi Literatüründeki Güncel Araştırmaların Eleştirel İncelenmesiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640401015182011İlköğretimde Program Geliştirme ve DeğerlendirmeSeçmeli2Seçmeli II300.00
640401015202011İlköğretimde Sınıf YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640401015162011Fen ve Matematik Programlarının BütünleştirilmesiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640401015192011Fen ve Matematik Eğitiminde Bilişsel Gelişme Üzerine AraştırmalarSeçmeli2Seçmeli II300.00
640401015142015Fen Öğretiminde Benzetim (Anoloji) TekniğiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640401015172015Fen Laboratuvarlarının Etkin KullanımıSeçmeli2Seçmeli II3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS