Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıSınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Sınıf Eğitimi Yüksek Lisans Programı 2016 tarihinde başlamıştır.


Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Sınıf Öğretmenliği alanında bilim uzmanlığı diploması verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si, yabancı dil sınavının %0’nu ve giriş sınavı sonucunun %30’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı AİBÜ lisansüstü yönetmeliğinde belirtilmiştir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.


Program Profili


Sınıf Eğitimi yüksek lisans programının amacı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi ilköğretim okullarının birinci kademesinde görev yapacak sınıf öğretmenlerinin hem konu alan bilgisi hem de öğretmenlik alan bilgisi yönünden kendilerini bilimsel anlamda geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Program, öğretmen yetiştirme, eğitimi etkileyen değişkenler ve farklı disiplerin (fen, matematik, sosyal vb. gibi) öğretimi ile ilgili dersler içermektedir. İlave olarak öğrencilere kendi tercihleri göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Yüksek lisans mezunları üniversitelerde akademik kariyerlerine devam etmekte ya da uzman öğretmen olarak eğitim kurumlarında görev almaktadırlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler dönem boyunca bir ara sınav ve / veya projeleri / ödevleri tamamlamaları ve ayrıca, final sınavına girmeleri ve / veya ders değerlendirmesi için bir final projesi tamamlaması gerekmektedir.


Mezuniyet Koşulları


Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Kaya YILDIZ, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Gölköy, Bolu Tel: 0 374 254 1000 (1687) e-mail: yildiz_k1@ibu.edu.tr AKTS Koordinatörü: Dr. Pelin AKSÜT, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Gölköy, Bolu Tel: 0 374 254 1000 (1644) e-mail: pelin.aksut@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalında 3 profesör, 2 doçent ve 4 yardımcı doçent bulunmaktadır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi derslikler binasında 40 adet derslik, 5 adet Bilgisayar laboratuarı, bir adet kimya, fizik ve biyoloji laboratuarı ile her derslik ve laboratuarda projeksiyon cihazları bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Konu alan ve pedagojik alan bilgisi açısından temel bilgiye sahip olabilme

Beceri


Konu alan ve pedagojik alan bilgisi açısından temel beceriye sahip olabilme

Yetkinlikler


Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili problemleri tanıyabilme ve bunların çözümüne yönelik öneriler ve bakış açıları geliştirebilme

Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilme

Sınıf öğretmenliği ile ilgili alanlarda (Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler vb.) nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme

Sınıf öğretmenliği alanında yürütülen yurt içi ve yurt dışı çalışmaları yakından takip edebilme ve karşılaştırmalı çalışmalar yürütebilme

Etkili iletişim becerilerine sahip olabilme

Bilimsel ve mesleki etik değerlerine ve bilincine sahip olabilme

Yaşam boyu öğrenme davranışı ve anlayışı kazanabilme

Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğini geliştirme bilinci1. Konu alan ve pedagojik alan bilgisi açısından temel bilgiye sahip olabilme

2. Konu alan ve pedagojik alan bilgisi açısından temel beceriye sahip olabilme

3. Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili problemleri tanıyabilme ve bunların çözümüne yönelik öneriler ve bakış açıları geliştirebilme

4. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilme

5. Sınıf öğretmenliği ile ilgili alanlarda (Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler vb.) nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme

6. Sınıf öğretmenliği alanında yürütülen yurt içi ve yurt dışı çalışmaları yakından takip edebilme ve karşılaştırmalı çalışmalar yürütebilme

7. Etkili iletişim becerilerine sahip olabilme

8. Bilimsel ve mesleki etik değerlerine ve bilincine sahip olabilme

9. Yaşam boyu öğrenme davranışı ve anlayışı kazanabilme

10. Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğini geliştirme bilinci


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Konu alan ve pedagojik alan bilgisi açısından temel bilgiye sahip olabilme
Konu alan ve pedagojik alan bilgisi açısından temel beceriye sahip olabilme
Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili problemleri tanıyabilme ve bunların çözümüne yönelik öneriler ve bakış açıları geliştirebilme 1
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilme 1
Sınıf öğretmenliği ile ilgili alanlarda (Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler vb.) nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 1
Sınıf öğretmenliği alanında yürütülen yurt içi ve yurt dışı çalışmaları yakından takip edebilme ve karşılaştırmalı çalışmalar yürütebilme 1
Etkili iletişim becerilerine sahip olabilme 1
Bilimsel ve mesleki etik değerlerine ve bilincine sahip olabilme 1
Yaşam boyu öğrenme davranışı ve anlayışı kazanabilme 1
Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğini geliştirme bilinci 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640404015012011 Eğitimde Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3009.00
640404015032011Öğrenme ve Öğretme SüreçleriZorunlu3009.00
640404015912011Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640404015022011Eğitimde İstatistiksel Yöntemler ve UygulamalarZorunlu3009.00
640404015042015SeminerZorunlu0209.00
640404015922011Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640404015512011Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50015.00
640404015532011Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640404015522014Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu00015.00
640404015542014Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640404015052011İlköğretimde Matematik Öğretimi Seçmeli1Seçmeli I300.00
640404015072011İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi Seçmeli1Seçmeli I300.00
640404015082011İlköğretimde Hayat Bilgisi ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404015092011Bilgisayar Destekli EğitimSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404015102011İlköğretimde Türkçe ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404015122011İlköğretimde Sosyal Bilgiler ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404015132011İlköğretim Kurumları ve YönetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404015142011İnsan Hakları ve Demokrasi EğitimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404015152011Çağdaş ve Demokratik EğitimSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404015172011Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404015182011İlköğretimde Sınıf YönetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404015202011İlköğretimde Müze Eğitimi ve Kültürel Varlıkların KorunmasıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404015222011İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404015252011İlköğretim Türkçe Öğretiminde Yeni YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404015292011İlköğretimde Sanat Tarihi ve Kültürü Seçmeli1Seçmeli I300.00
640404015332011İlköğretimde Program Geliştirme ve DeğerlendirmeSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404015362011Eğitim Sürecinde Okul Aile ve ToplumSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404015402011Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm ÖnerileriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404015442011Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi Seçmeli1Seçmeli I300.00
640404015312011İlköğretimde Öğretimsel LiderlikSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404015052011İlköğretimde Matematik Öğretimi Seçmeli2Seçmeli II300.00
640404015072011İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi Seçmeli2Seçmeli II300.00
640404015082011İlköğretimde Hayat Bilgisi ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404015092011Bilgisayar Destekli EğitimSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404015102011İlköğretimde Türkçe ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404015122011İlköğretimde Sosyal Bilgiler ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404015132011İlköğretim Kurumları ve YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404015142011İnsan Hakları ve Demokrasi EğitimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404015152011Çağdaş ve Demokratik EğitimSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404015172011Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404015182011İlköğretimde Sınıf YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404015202011İlköğretimde Müze Eğitimi ve Kültürel Varlıkların KorunmasıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404015222011İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404015252011İlköğretim Türkçe Öğretiminde Yeni YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404015292011İlköğretimde Sanat Tarihi ve Kültürü Seçmeli2Seçmeli II300.00
640404015332011İlköğretimde Program Geliştirme ve DeğerlendirmeSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404015362011Eğitim Sürecinde Okul Aile ve ToplumSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404015402011Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm ÖnerileriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404015442011Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi Seçmeli2Seçmeli II300.00
640404015312011İlköğretimde Öğretimsel LiderlikSeçmeli2Seçmeli II300.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS