Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıSınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans


Kuruluş


Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı 2016 tarihinde başlamıştır.


Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Sınıf Öğretmenliği alanında bilim uzmanlığı diploması verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yapılacak olan giriş sınavından en az 50 puan almış olması gerekmektedir. Diploma notunun %50'si ve giriş sınavının da %50'sinin ağırlıklı toplam puanı en az 60 olmalıdır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Program toplam 33 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 11 adet ders, bir dönem sonu projesinden oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 90'dır.


Program Profili


Sınıf Öğretmenliği yüksek lisans programının amacı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi ilköğretim okullarının birinci kademesinde görev yapacak sınıf öğretmenlerinin hem konu alan bilgisi hem de öğretmenlik alan bilgisi yönünden kendilerini bilimsel anlamda geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Program, öğretmen yetiştirme, eğitimi etkileyen değişkenler ve farklı disiplinlerin (fen, matematik, sosyal vb. gibi) öğretimi ile ilgili dersler içermektedir. İlave olarak öğrencilere kendi tercihleri göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Yüksek lisans mezunları üniversitelerde akademik kariyerlerine devam etmekte ya da uzman öğretmen olarak eğitim kurumlarında görev almaktadırlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler dönem boyunca bir ara sınav ve / veya projeleri / ödevleri tamamlamaları ve ayrıca, final sınavına girmeleri ve / veya ders değerlendirmesi için bir final projesi tamamlaması gerekmektedir.


Mezuniyet Koşulları


Programa kabul edilen öğrenciler en az 30 ulusal kredilik ders ve Dönem Projesi dersini almak ve başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise öğrenciler, en az 90 AKTS kredisini (84 AKTS ders ve 6 AKTS dönem projesi) tamamlamış olmalıdırlar. Dönem projesi dersi son yarıyılda alınır. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırır ve yarıyıl sonunda danışmanına yazılı bir proje raporu sunar. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için dönem projesi dersinden başarılı olması ve akademik ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Yusuf CERİT, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Gölköy, Bolu Tel: 0 374 254 1000 (1686) e-mail: cerit_y@ibu.edu.tr AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Kaya YILDIZ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Gölköy, Bolu Tel: 0 374 254 1000 (1687) e-mail: yildiz_k1@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalında 1 profesör, 3 doçent ve 6 yardımcı doçent bulunmaktadır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi derslikler binasında 40 adet derslik, 5 adet Bilgisayar laboratuarı, bir adet kimya, fizik ve biyoloji laboratuarı ile her derslik ve laboratuarda projeksiyon cihazları bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Konu alan ve pedagojik alan bilgisi açısından temel bilgiye sahip olabilme

Beceri


Konu alan ve pedagojik alan bilgisi açısından temel beceriye sahip olabilme

Yetkinlikler


Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili problemleri tanıyabilme ve bunların çözümüne yönelik öneriler ve bakış açıları geliştirebilme

Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilme

Sınıf öğretmenliği ile ilgili alanlarda (Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler vb.) nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme

Sınıf öğretmenliği alanında yürütülen yurt içi ve yurt dışı çalışmaları yakından takip edebilme ve karşılaştırmalı çalışmalar yürütebilme

Etkili iletişim becerilerine sahip olabilme

Bilimsel ve mesleki etik değerlerine ve bilincine sahip olabilme

Yaşam boyu öğrenme davranışı ve anlayışı kazanabilme

Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğini geliştirme bilinci1. Konu alan ve pedagojik alan bilgisi açısından temel bilgiye sahip olabilme

2. Konu alan ve pedagojik alan bilgisi açısından temel beceriye sahip olabilme

3. Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili problemleri tanıyabilme ve bunların çözümüne yönelik öneriler ve bakış açıları geliştirebilme

4. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilme

5. Sınıf öğretmenliği ile ilgili alanlarda (Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler vb.) nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme

6. Sınıf öğretmenliği alanında yürütülen yurt içi ve yurt dışı çalışmaları yakından takip edebilme ve karşılaştırmalı çalışmalar yürütebilme

7. Etkili iletişim becerilerine sahip olabilme

8. Bilimsel ve mesleki etik değerlerine ve bilincine sahip olabilme

9. Yaşam boyu öğrenme davranışı ve anlayışı kazanabilme

10. Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğini geliştirme bilinci


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Konu alan ve pedagojik alan bilgisi açısından temel bilgiye sahip olabilme
Konu alan ve pedagojik alan bilgisi açısından temel beceriye sahip olabilme 1
Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili problemleri tanıyabilme ve bunların çözümüne yönelik öneriler ve bakış açıları geliştirebilme 1
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilme 1
Sınıf öğretmenliği ile ilgili alanlarda (Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler vb.) nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 1
Sınıf öğretmenliği alanında yürütülen yurt içi ve yurt dışı çalışmaları yakından takip edebilme ve karşılaştırmalı çalışmalar yürütebilme 1
Etkili iletişim becerilerine sahip olabilme 1
Bilimsel ve mesleki etik değerlerine ve bilincine sahip olabilme 1
Yaşam boyu öğrenme davranışı ve anlayışı kazanabilme 1
Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğini geliştirme bilinci 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640404025412011Eğitimde Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3009.00
640404025432011Öğrenme ve Öğretme SüreçleriZorunlu3009.00
640404025912011Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640404025422011Eğitimde İstatistiksel Yöntemler ve UygulamalarZorunlu3009.00
640404025442011İlköğretimde Sınıf YönetimiZorunlu3009.00
640404025922011Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640404025452011İlköğretimde Program Geliştirme ve DeğerlendirmeZorunlu3009.00
640404025462011Dönem Sonu ProjesiZorunlu0106.00
640404025472011İlköğretimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal GeliştirmeZorunlu3009.00
640404025932011Seçmeli IIISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640404025492011İlköğretimde Matematik ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404025512011İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi Seçmeli1Seçmeli I300.00
640404025532011Bilgisayar Destekli EğitimSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404025552011İlköğretim Kurumları ve YönetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404025572011Çağdaş ve Demokratik EğitimSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404025482011İlkokuma-Yazma Öğretimi Seçmeli1Seçmeli I300.00
640404025592011Türk Kültür ve TarihiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404025502011İlköğretim Hayat Bilgisi ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404025612011 Sanat Tarihi ve KültürüSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404025522011İlköğretimde Türkçe ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404025542011İlköğretimde Sosyal Bilgiler ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404025562011İlköğretimde Öğretimsel Liderlik Seçmeli1Seçmeli I300.00
640404025582011İnsan Hakları ve Demokrasi EğitimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404025652011İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404025602011İlköğretiminde Müze Eğitimi ve Kültürel Varlıkların KorunmasıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404025622011İlköğretimde Kaynaştırma EğitimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404025692011Fen Öğretiminin Diğer Alanlarla KaynaştırılmasıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404025702011Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404025812011Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm ÖnerileriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404025742011İlkokuma-Yazma Öğretiminde Temel YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404025852011Bilgisayar Destekli Matematik EğitimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404025782011İlköğretim Türkçe Öğretiminde Yeni YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404025312011Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Çağdaş YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404025352011İlköğretimde Öğretmen YeterlilikleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404025372011Eğitim Sürecinde Okul Aile ve ToplumSeçmeli1Seçmeli I300.00
640404025492011İlköğretimde Matematik ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404025512011İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi Seçmeli2Seçmeli II300.00
640404025532011Bilgisayar Destekli EğitimSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404025552011İlköğretim Kurumları ve YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404025572011Çağdaş ve Demokratik EğitimSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404025482011İlkokuma-Yazma Öğretimi Seçmeli2Seçmeli II300.00
640404025592011Türk Kültür ve TarihiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404025502011İlköğretim Hayat Bilgisi ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404025612011 Sanat Tarihi ve KültürüSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404025522011İlköğretimde Türkçe ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404025542011İlköğretimde Sosyal Bilgiler ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404025562011İlköğretimde Öğretimsel Liderlik Seçmeli2Seçmeli II300.00
640404025582011İnsan Hakları ve Demokrasi EğitimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404025652011İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404025602011İlköğretiminde Müze Eğitimi ve Kültürel Varlıkların KorunmasıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404025622011İlköğretimde Kaynaştırma EğitimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404025692011Fen Öğretiminin Diğer Alanlarla KaynaştırılmasıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404025702011Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404025812011Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm ÖnerileriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404025742011İlkokuma-Yazma Öğretiminde Temel YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404025852011Bilgisayar Destekli Matematik EğitimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404025782011İlköğretim Türkçe Öğretiminde Yeni YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404025312011Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Çağdaş YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404025352011İlköğretimde Öğretmen YeterlilikleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404025372011Eğitim Sürecinde Okul Aile ve ToplumSeçmeli2Seçmeli II300.00
640404025492011İlköğretimde Matematik ÖğretimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640404025512011İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi Seçmeli3Seçmeli III300.00
640404025532011Bilgisayar Destekli EğitimSeçmeli3Seçmeli III300.00
640404025552011İlköğretim Kurumları ve YönetimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640404025572011Çağdaş ve Demokratik EğitimSeçmeli3Seçmeli III300.00
640404025482011İlkokuma-Yazma Öğretimi Seçmeli3Seçmeli III300.00
640404025592011Türk Kültür ve TarihiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640404025502011İlköğretim Hayat Bilgisi ÖğretimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640404025612011 Sanat Tarihi ve KültürüSeçmeli3Seçmeli III300.00
640404025522011İlköğretimde Türkçe ÖğretimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640404025542011İlköğretimde Sosyal Bilgiler ÖğretimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640404025562011İlköğretimde Öğretimsel Liderlik Seçmeli3Seçmeli III300.00
640404025582011İnsan Hakları ve Demokrasi EğitimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640404025652011İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni YaklaşımlarSeçmeli3Seçmeli III300.00
640404025602011İlköğretiminde Müze Eğitimi ve Kültürel Varlıkların KorunmasıSeçmeli3Seçmeli III300.00
640404025622011İlköğretimde Kaynaştırma EğitimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640404025692011Fen Öğretiminin Diğer Alanlarla KaynaştırılmasıSeçmeli3Seçmeli III300.00
640404025702011Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni YaklaşımlarSeçmeli3Seçmeli III300.00
640404025812011Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm ÖnerileriSeçmeli3Seçmeli III300.00
640404025742011İlkokuma-Yazma Öğretiminde Temel YaklaşımlarSeçmeli3Seçmeli III300.00
640404025852011Bilgisayar Destekli Matematik EğitimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640404025782011İlköğretim Türkçe Öğretiminde Yeni YaklaşımlarSeçmeli3Seçmeli III300.00
640404025312011Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Çağdaş YaklaşımlarSeçmeli3Seçmeli III300.00
640404025352011İlköğretimde Öğretmen YeterlilikleriSeçmeli3Seçmeli III300.00
640404025372011Eğitim Sürecinde Okul Aile ve ToplumSeçmeli3Seçmeli III300.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS