Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımlarıİktisat Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Program, 1994 yılından beri öğrenci kabul etmektedir.


Kazanılan Derece


Programı bitiren öğrenciler iktisat yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.


Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)


Yüksek Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları


Programa kayıt yaptırabilmek için bir lisans diplomasına sahip olmak ve ÖSYM’nin yaptığı ALES sınavından en az 55 almış almak gereklidir. Bu şartları sağlayan öğrenciler bölüm tarafından ayrıca yazılı ve sözlü sınava tabi tutulurlar.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Daha önceki yüksek lisans programlarından alınan programa uyumlu dersler, bölüm tarafından onaylanmak koşuluyla ilgili derslerin yerine sayılır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Gerekli yeterlilik koşulları her akademik yılın başında, bölüm tarafından öğrencilere duyurulur.


Program Profili


Programda temel iktisat bilgileri ile nicel ve nitel araştırma teknikleri ileri düzeyde öğretilmektedir. Ayrıca öğrenci iktisat bilimi genel başlığı altında kendi istediği bir konuda, tez danışmanıyla tez yazarak, uzmanlaşmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


İktisat bölümünden mezun öğrencilerinin istihdam alanları oldukça geniştir. Güçlü iktisat bilgileriyle donanmış öğrenciler, Türkiye ve dünyanın ihtiyaç duyduğu vasıflı çalışan talebi doğrultusunda edindikleri iktisat bilgilerini geniş bir alanda değerlendirebilir. Öğrenciler, kamu sektörü (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bakanlıklar bünyesinde müfettiş-uzman olarak vs.) ve özel sektörde (mali muşavir, üst düzey yönetici, yatırım uzmanı vs) çalışabildiği gibi girişimci olarak da hayatlarını devam ettirebilirler. Ayrıca, üniversiteler ve çeşitli enstitülerde/düşünce kuruluşlarında akademik hayata da atılabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Programı bitiren öğrenciler doktora yapma hakkına sahip olurlar.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar genel olarak bir ara sınav ve bir final sınavı şeklinde olup ölçme ve değerlendirme sözlü sunum ve dönem ödevi ile desteklenmektedir.


Mezuniyet Koşulları


Program ders ve tez aşaması olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Ders aşamasıyla ilgili olarak; bölüm tarafından belirlenen kredi toplamına ulaşmış olması (90 AKTS), her bir ders için 100 üzerinden en az 70 (CC) almış olması, genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması şartları aranmaktadır ve sunulan yüksek lisans tezinin kabul edilmiş olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 14280-Bolu-Türkiye Tel: 0374 2541000-1441 Faks: 0374 2534521 web: http://www.iibf.ibu.edu.tr Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Cumhur ERDEM Tel: 0374 2541000-1465 Faks: 0374 2534521 E-Posta: cerdem@ibu.edu.tr Bologna/Erasmus Koordinatörü Dr. Işıl Şirin Selçuk Çakmak Tel: 0374 2541000-1464 Faks: 0374 2534521 E-Posta: isilselcuk@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Derslerin bir kısmı projektör ve/veya tepegöz donanımlı dersliklerde yürütülmektedir. Fiziksel olanaklar olarak bölüme ait akademik personel ofislerinin yanısıra fakülte içerisinde ortak kullanım alanı olarak belirlenen projektör ve/veya tepegöz donanımlı derslikler ve bunun dışında bilgisayar laboratuarı ile fakülteye ait akademik ve öğrenci kantinini içermektedir. Ayrıca yüksek lisans öğrencilerinin çalışmaları için bir oda tahsis edilmiştir. Öğrenciler, üniversitenin kütüphane olanaklarından yararlanabildiği gibi, üniversite bünyesinde bulunan sosyal alanlardan (yüzme havuzu, spor salonları, tenis kortları vs.) da yararlanma imkanına sahiptir.

Program Çıktıları

Bilgi


Lisans düzeyinde edindiği temel iktisat bilgilerini, diğer disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirebilen,

Farklı iktisadi düşünce sistemleri hakkında lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, bu iktisadi düşünce sistemleri üzerinde analitik ve eleştirel düşünebilen,

İleri düzeyde nicel ve nitel araştırma tekniklerini kullanarak bağımsız çalışmalar yapabilen,

İleri düzeyde mikro ve makro iktisadi konuları kavramış,

İktisat alanında edindiği kuramsal bilgileri, nicel veya nitel araştırma teknikleri kullanarak özgün bir yüksek lisans tezi yazabilen, bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Beceri


Kendi başına ve grup içinde çalışabilen, inisiyatif alabilen ve üstlendiği sorumluluğu yerine getiren

İktisat alanında veya disiplinlerarası bilimsel araştırma yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme

Yetkinlikler


İktisadi ve sosyal sorunları çözebilecek politika önerebilen

Verilerin toplanması, analizi, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eden1. Kendi başına ve grup içinde çalışabilen, inisiyatif alabilen ve üstlendiği sorumluluğu yerine getiren

2. İktisat alanında veya disiplinlerarası bilimsel araştırma yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme

3. İktisadi ve sosyal sorunları çözebilecek politika önerebilen

4. Verilerin toplanması, analizi, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eden

5. Lisans düzeyinde edindiği temel iktisat bilgilerini, diğer disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirebilen,

6. Farklı iktisadi düşünce sistemleri hakkında lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, bu iktisadi düşünce sistemleri üzerinde analitik ve eleştirel düşünebilen,

7. İleri düzeyde nicel ve nitel araştırma tekniklerini kullanarak bağımsız çalışmalar yapabilen,

8. İleri düzeyde mikro ve makro iktisadi konuları kavramış,

9. İktisat alanında edindiği kuramsal bilgileri, nicel veya nitel araştırma teknikleri kullanarak özgün bir yüksek lisans tezi yazabilen, bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Lisans düzeyinde edindiği temel iktisat bilgilerini, diğer disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirebilen,
Farklı iktisadi düşünce sistemleri hakkında lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, bu iktisadi düşünce sistemleri üzerinde analitik ve eleştirel düşünebilen, 1 1 11 1 1
İleri düzeyde nicel ve nitel araştırma tekniklerini kullanarak bağımsız çalışmalar yapabilen, 1 1 1 1 1 1
İleri düzeyde mikro ve makro iktisadi konuları kavramış, 1 1 1 1 1 1
İktisat alanında edindiği kuramsal bilgileri, nicel veya nitel araştırma teknikleri kullanarak özgün bir yüksek lisans tezi yazabilen, bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 1 1 11 1 1
Kendi başına ve grup içinde çalışabilen, inisiyatif alabilen ve üstlendiği sorumluluğu yerine getiren
İktisat alanında veya disiplinlerarası bilimsel araştırma yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme
İktisadi ve sosyal sorunları çözebilecek politika önerebilen 1 1
Verilerin toplanması, analizi, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eden 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630401015012000Mikro İktisadi AnalizZorunlu3006.00
630401015072016SeminerZorunlu0206.00
630401015912000Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:18
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630401015022000Makro İktisadi AnalizZorunlu3006.00
630401015312016İktisatta Yöntem ve Araştırma TeknikleriZorunlu3006.00
630401015922000Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:18
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630401015952016Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5006.00
630401015972016Tez Çalışması IZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630401015962016Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5006.00
630401015982016Tez Çalışması IIZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
630401015032000Matematiksel İktisat Seçmeli1Seçmeli I3006.00
630401015092000Oyun TeorisiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630401015112000Kalkınma İktisadıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630401015132000Çalışma EkonomisiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630401015152000Dünya EkonomisiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630401015172000Avrupa Birliği ve TürkiyeSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630401015192000Bölgesel EkonomiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630401015212000Ekonomik BüyümeSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630401015232000Çevre EkonomisiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630401015252000Turizm EkonomisiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630401015272000Bankacılık ve FinansSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630401015082000Uluslararası İktisatSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630401015102000Türkiye EkonomisiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630401015122000Sosyal PolitikaSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630401015142000Sosyal Güvenlik EkonomisiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630401015162000Sağlık EkonomisiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630401015182000Endüstri EkonomisiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630401015222000Uygulamalı EkonometriSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630401015262000İktisat TarihiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630401015282000Tarım EkonomisiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630401015302000Kent EkonomisiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630401015052000İktisadi Düşüncenin Evrimi ISeçmeli1Seçmeli I300.00
630401015062000İktisadi Düşüncenin Evrimi IISeçmeli1Seçmeli I300.00
630401015042000EkonometriSeçmeli1Seçmeli I300.00
630401015032000Matematiksel İktisat Seçmeli2Seçmeli II3006.00
630401015092000Oyun TeorisiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630401015112000Kalkınma İktisadıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630401015132000Çalışma EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630401015152000Dünya EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630401015172000Avrupa Birliği ve TürkiyeSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630401015192000Bölgesel EkonomiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630401015212000Ekonomik BüyümeSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630401015232000Çevre EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630401015252000Turizm EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630401015272000Bankacılık ve FinansSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630401015082000Uluslararası İktisatSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630401015102000Türkiye EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630401015122000Sosyal PolitikaSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630401015142000Sosyal Güvenlik EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630401015162000Sağlık EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630401015182000Endüstri EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630401015222000Uygulamalı EkonometriSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630401015262000İktisat TarihiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630401015282000Tarım EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630401015302000Kent EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630401015052000İktisadi Düşüncenin Evrimi ISeçmeli2Seçmeli II300.00
630401015062000İktisadi Düşüncenin Evrimi IISeçmeli2Seçmeli II300.00
630401015042000EkonometriSeçmeli2Seçmeli II300.00

Erasmus Courses