Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımlarıİktisat Doktora


Kuruluş


Program, 1995 yılından beri öğrenci kabul etmektedir.


Kazanılan Derece


Programı bitiren öğrenciler iktisat bilim doktoru unvanını almaya hak kazanır.


Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)


Doktora


Kabul ve Kayıt Koşulları


Programa kayıt yaptırabilmek için iktisat lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmak, ÖSYM’nin yaptığı ALES ve ÜDS (veya dengi bir sınavdan) sınavlarından en az 55 almış olmak gereklidir. Bu şartları sağlayan öğrenciler ayrıca yazılı ve sözlü sınava tabi tutulurlar.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Daha önceki doktora programlarından alınan programa uyumlu dersler, bölüm tarafından onaylanmak koşuluyla ilgili derslerin yerine sayılır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Gerekli yeterlilik koşulları her akademik yılın başında, bölüm tarafından öğrencilere duyurulur.


Program Profili


Programda temel iktisat bilgileri ile nicel ve nitel araştırma teknikleri ileri düzeyde öğretilmektedir. Öğrenci iktisat bilimi genel başlığı altında kendi istediği bir konuda, tez danışmanıyla tez yazarak, uzmanlaşmaktadır. Öğrencinin yazdığı doktora tezi ile iktisat bilimine yenilik getirmesi, mevcut bir iktisadi soruna çözüm üretmesi, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmesi veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayabilmesi hedeflenmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Doktor unvanıyla mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarıyla ilişkili olarak başta üniversitelerde öğretim elemanı olmak üzere çeşitli araştırma kurumlarında istihdam edilebilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


-


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar genel olarak bir ara sınav ve bir final sınavı şeklinde olup ölçme ve değerlendirme sözlü sunum ve dönem ödevi ile desteklenmektedir.


Mezuniyet Koşulları


Program ders, doktora yeterlilik ve tez aşaması olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Ders aşamasıyla ilgili olarak; bölüm tarafından belirlenen kredi toplamına ulaşmış olması (180 AKTS), her bir ders için 100 üzerinden en az 75 (CB) almış olması, genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir. Ders aşamasından sonra öğrenci doktora yeterlilik sınavını geçmelidir ve sunulan doktora tezinin kabul edilmiş olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 14280-Bolu-Türkiye Tel: 0374 2541000-1441 Faks: 0374 2534521 web: http://www.iibf.ibu.edu.tr Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Şahabettin GÜNEŞ Tel: 0374 2541000-1401, 1402, 1449, 1442 Faks: 0374 2534521 E-Posta: gunes_s@ibu.edu.tr Bologna/Erasmus Koordinatörü Dr. Işıl Şirin Selçuk Çakmak Tel: 0374 2541000-1464 Faks: 0374 2534521 E-Posta: isilselcuk@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Derslerin bir kısmı projektör ve/veya tepegöz donanımlı dersliklerde yürütülmektedir. Fiziksel olanaklar olarak bölüme ait akademik personel ofislerinin yanısıra fakülte içerisinde ortak kullanım alanı olarak belirlenen projektör ve/veya tepegöz donanımlı derslikler ve bunun dışında bilgisayar laboratuarı ile fakülteye ait akademik ve öğrenci kantinini içermektedir. Ayrıca doktora öğrencilerinin çalışmaları için bir oda tahsis edilmiştir. Öğrenciler, üniversitenin kütüphane olanaklarından yararlanabildiği gibi, üniversite bünyesinde bulunan sosyal alanlardan (yüzme havuzu, spor salonları, tenis kortları vs.) da yararlanma imkanına sahiptir.

Program Çıktıları

Bilgi


Bu program, yüksek lisans bilgilerine dayalı olarak iktisat alanındaki ulusal ve uluslararası yazındaki gelişmeleri takip edebilen ve özgün yorumlar yapabilecek beceriye sahip olabilen,

İktisat alanında çalışmalar yaparken araştırma tekniklerini kullanmada üst düzey beceriler kazanmış,

İktisat alanının ilişki içinde olduğu diğer disiplinlerden yararlanarak, analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilen,

İktisat alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatabilecek birikime sahip olan

Yazdığı doktora tezi ile iktisat bilimine yenilik getirebilen, mevcut bir iktisadi soruna çözüm üretebilen, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilen veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayabilen, bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Beceri


Kendi başına ve grup içinde çalışabilen, inisiyatif alabilen ve üstlendiği sorumluluğu yerine getiren

İktisat alanında veya disiplinlerarası bilimsel araştırma yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme

Yetkinlikler


İktisadi ve sosyal sorunları çözebilecek politika önerebilen

Verilerin toplanması, analizi, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eden1. Kendi başına ve grup içinde çalışabilen, inisiyatif alabilen ve üstlendiği sorumluluğu yerine getiren

2. İktisat alanında veya disiplinlerarası bilimsel araştırma yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme

3. İktisadi ve sosyal sorunları çözebilecek politika önerebilen

4. Verilerin toplanması, analizi, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eden

5. Bu program, yüksek lisans bilgilerine dayalı olarak iktisat alanındaki ulusal ve uluslararası yazındaki gelişmeleri takip edebilen ve özgün yorumlar yapabilecek beceriye sahip olabilen,

6. İktisat alanında çalışmalar yaparken araştırma tekniklerini kullanmada üst düzey beceriler kazanmış,

7. İktisat alanının ilişki içinde olduğu diğer disiplinlerden yararlanarak, analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilen,

8. İktisat alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatabilecek birikime sahip olan

9. Yazdığı doktora tezi ile iktisat bilimine yenilik getirebilen, mevcut bir iktisadi soruna çözüm üretebilen, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilen veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayabilen, bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Bu program, yüksek lisans bilgilerine dayalı olarak iktisat alanındaki ulusal ve uluslararası yazındaki gelişmeleri takip edebilen ve özgün yorumlar yapabilecek beceriye sahip olabilen,
İktisat alanında çalışmalar yaparken araştırma tekniklerini kullanmada üst düzey beceriler kazanmış,
İktisat alanının ilişki içinde olduğu diğer disiplinlerden yararlanarak, analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilen,
İktisat alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatabilecek birikime sahip olan
Yazdığı doktora tezi ile iktisat bilimine yenilik getirebilen, mevcut bir iktisadi soruna çözüm üretebilen, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilen veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayabilen, bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Kendi başına ve grup içinde çalışabilen, inisiyatif alabilen ve üstlendiği sorumluluğu yerine getiren
İktisat alanında veya disiplinlerarası bilimsel araştırma yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme
İktisadi ve sosyal sorunları çözebilecek politika önerebilen 1
Verilerin toplanması, analizi, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eden 1 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630401026012000Mikro İktisadi AnalizZorunlu30012.00
630401026032000Gelişme ve Büyüme StratejileriZorunlu30012.00
630401026912000Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630401016322016İktisatta Yöntem ve Araştırma TeknikleriZorunlu3006.00
630401026022000Makro İktisadi AnalizZorunlu3006.00
630401026042000Para: Teori ve PolitikaZorunlu3006.00
630401026062016SeminerZorunlu0206.00
630401026922000Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630401026052000Kamu EkonomisiZorunlu30012.00
630401026072000EkonometriZorunlu30012.00
630401026932000Seçmeli IIISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630401026342000YeterlikZorunlu00030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630401026312000Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu50024.00
630401026332000Tez Çalışması Zorunlu0106.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630401026442014Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50024.00
630401026452014Tez Çalışması IIZorunlu0106.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
630401026092000Oyun TeorisiSeçmeli1Seçmeli I30010.00
630401026132000Çalışma EkonomisiSeçmeli1Seçmeli I30010.00
630401026152000Dünya EkonomisiSeçmeli1Seçmeli I30010.00
630401026172000Avrupa Birliği ve TürkiyeSeçmeli1Seçmeli I30010.00
630401026192000Bölgesel EkonomiSeçmeli1Seçmeli I30010.00
630401026232000Çevre EkonomisiSeçmeli1Seçmeli I30010.00
630401026252000Turizm EkonomisiSeçmeli1Seçmeli I30010.00
630401026272000Bankacılık ve FinansSeçmeli1Seçmeli I30010.00
630401026082000Uluslararası İktisatSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630401026102000Türkiye EkonomisiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630401026122000Sosyal PolitikaSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630401026142000Sosyal Güvenlik EkonomisiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630401026162000Sağlık EkonomisiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630401026182000Endüstri EkonomisiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630401026222000Uygulamalı EkonometriSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630401026262000İktisat TarihiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630401026282000Tarım EkonomisiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630401026302000Kent EkonomisiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630401026092000Oyun TeorisiSeçmeli2Seçmeli II30010.00
630401026132000Çalışma EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II30010.00
630401026152000Dünya EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II30010.00
630401026172000Avrupa Birliği ve TürkiyeSeçmeli2Seçmeli II30010.00
630401026192000Bölgesel EkonomiSeçmeli2Seçmeli II30010.00
630401026232000Çevre EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II30010.00
630401026252000Turizm EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II30010.00
630401026272000Bankacılık ve FinansSeçmeli2Seçmeli II30010.00
630401026082000Uluslararası İktisatSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630401026102000Türkiye EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630401026122000Sosyal PolitikaSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630401026142000Sosyal Güvenlik EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630401026162000Sağlık EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630401026182000Endüstri EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630401026222000Uygulamalı EkonometriSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630401026262000İktisat TarihiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630401026282000Tarım EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630401026302000Kent EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630401026132000Çalışma EkonomisiSeçmeli3Seçmeli III30010.00
630401026152000Dünya EkonomisiSeçmeli3Seçmeli III30010.00
630401026172000Avrupa Birliği ve TürkiyeSeçmeli3Seçmeli III30010.00
630401026192000Bölgesel EkonomiSeçmeli3Seçmeli III30010.00
630401026232000Çevre EkonomisiSeçmeli3Seçmeli III30010.00
630401026252000Turizm EkonomisiSeçmeli3Seçmeli III30010.00
630401026272000Bankacılık ve FinansSeçmeli3Seçmeli III30010.00
630401026082000Uluslararası İktisatSeçmeli3Seçmeli III3007.00
630401026102000Türkiye EkonomisiSeçmeli3Seçmeli III3007.00
630401026122000Sosyal PolitikaSeçmeli3Seçmeli III3007.00
630401026142000Sosyal Güvenlik EkonomisiSeçmeli3Seçmeli III3007.00
630401026162000Sağlık EkonomisiSeçmeli3Seçmeli III3007.00
630401026182000Endüstri EkonomisiSeçmeli3Seçmeli III3007.00
630401026222000Uygulamalı EkonometriSeçmeli3Seçmeli III3007.00
630401026262000İktisat TarihiSeçmeli3Seçmeli III3007.00
630401026282000Tarım EkonomisiSeçmeli3Seçmeli III3007.00
630401026302000Kent EkonomisiSeçmeli3Seçmeli III3007.00

Erasmus Courses