Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıKamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


1994-1995 eğitim yılında öğrenci almaya başlamıştır.


Kazanılan Derece


Kamu Yönetimi Yüksek Lisans derecesi vermektedir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


1.Belirtilen alanlarda lisans diploması 2. Lisanüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma 3. İngilizce için yeterli dil becerisine sahip olmak.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Tanınıyor


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Bölümün yükseklisans programında mevcut olan derslerden 30 kredilik ders ve 1 seminer dersini başarıyla tamamlamak, ayrıca bu derslerden 4 üzerinden en az 2,5 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunmak.


Program Profili


Öğrencilerine Yönetim, Kent ve Çevre ve Hukuk Bilimlerinin bilimsel, kuramsal, felsefik ve ideolojik temellerini ve sorunlarını, farklı ekollerini ve bilim insanlarını bilme ve izleme yeteneği vermeyi amaçlayan bu yüksek lisans proğramına halen bir iş sahibi olan veya akademik hayatı tercih eden öğrenciler katılmaktadır. Program yönetim bilim, hukuk, kent ve çevre alanlarında zorunlu dersleri içermektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Kamu ve Özel sektörün tüm alanlarında uygun iş imkanları vardır. Yüksek lisans derecesi alanlar isterlerse akademik çalışmalarına devam edebilmekte isterlerse mesleklerinde ilerlemeleri kolaylaşmaktadır. Mesela yüksek lisans derecesi olan devlet memurlarına ek bir kademe verilmektedir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programına devam edebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.


Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof. Dr. Fatma Levin Özgen AİBÜ İİBF Kamu Yönetimi Gölköy Kampüsü Bolu


Bölüm Olanakları


Bu bölümde 20 öğretim üyesi ders verebileek durumda olup, bilgisayar labaratuvarı, internet projeksiyonla donatılmış sınıflar mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi


Sosyal Bilimlerde güncel ve ileri sorunları ve farklı yaklaşımları irdeleme ve bilimsel bilgi üretme yeteneği.

Yönetim, Kent ve Çevre (Mekan) ve Hukuk Bilimlerinin bilimsel, kuramsal, felsefik ve ideolojik temellerini ve sorunlarını, farklı ekollerini ve bilim insanlarını bilme ve izleme yeteneği.

Yönetim, Kent ve Çevre (Mekan) ve Hukuk Bilimlerinde güncel ve ileri yaklaşımları, sorunları ve uygulamaları izleme, irdeleme ve eleştirel analiz yeteneği.

Türk Kamu Yönetimi, kentleşme ve çevre ve yasal yapılanma sorunlarını irdeleme ve çözüm üretebilme yeteneği.

Türkiye’deki Kamu Yönetimi, Kentleşme, Bölge ve Çevre Yönetimi alanlarında var olan mevzuatı, kurumlaşmayı ve uygulamayı irdeleme ve çözüm üretme yeteneği

Yukarıda belirtilen yeteneklere uygun olarak araştırma yapma, araştırma raporu hazırlama ve bilimsel tez yeteneği

Beceri


Yetkinlikler
1. Sosyal Bilimlerde güncel ve ileri sorunları ve farklı yaklaşımları irdeleme ve bilimsel bilgi üretme yeteneği.

2. Yönetim, Kent ve Çevre (Mekan) ve Hukuk Bilimlerinin bilimsel, kuramsal, felsefik ve ideolojik temellerini ve sorunlarını, farklı ekollerini ve bilim insanlarını bilme ve izleme yeteneği.

3. Yönetim, Kent ve Çevre (Mekan) ve Hukuk Bilimlerinde güncel ve ileri yaklaşımları, sorunları ve uygulamaları izleme, irdeleme ve eleştirel analiz yeteneği.

4. Türk Kamu Yönetimi, kentleşme ve çevre ve yasal yapılanma sorunlarını irdeleme ve çözüm üretebilme yeteneği.

5. Türkiye’deki Kamu Yönetimi, Kentleşme, Bölge ve Çevre Yönetimi alanlarında var olan mevzuatı, kurumlaşmayı ve uygulamayı irdeleme ve çözüm üretme yeteneği

6. Yukarıda belirtilen yeteneklere uygun olarak araştırma yapma, araştırma raporu hazırlama ve bilimsel tez yeteneği


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Sosyal Bilimlerde güncel ve ileri sorunları ve farklı yaklaşımları irdeleme ve bilimsel bilgi üretme yeteneği.
Yönetim, Kent ve Çevre (Mekan) ve Hukuk Bilimlerinin bilimsel, kuramsal, felsefik ve ideolojik temellerini ve sorunlarını, farklı ekollerini ve bilim insanlarını bilme ve izleme yeteneği.
Yönetim, Kent ve Çevre (Mekan) ve Hukuk Bilimlerinde güncel ve ileri yaklaşımları, sorunları ve uygulamaları izleme, irdeleme ve eleştirel analiz yeteneği.
Türk Kamu Yönetimi, kentleşme ve çevre ve yasal yapılanma sorunlarını irdeleme ve çözüm üretebilme yeteneği.
Türkiye’deki Kamu Yönetimi, Kentleşme, Bölge ve Çevre Yönetimi alanlarında var olan mevzuatı, kurumlaşmayı ve uygulamayı irdeleme ve çözüm üretme yeteneği
Yukarıda belirtilen yeteneklere uygun olarak araştırma yapma, araştırma raporu hazırlama ve bilimsel tez yeteneği

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630701015072000Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3006.00
630701015892000Seçmeli Ders ISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630701015482016SeminerZorunlu0206.00
630702015922000Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630701015952014Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5006.00
630701015972014Tez Çalışması IZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630701015962014Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5006.00
630701015982014Tez Çalışması IIZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
630701015012000Türk Personel Yönetimi ve SorunlarıSeçmeli1Seçmeli Ders I300.00
630701015092000Türk Yönetim YapısıSeçmeli1Seçmeli Ders I300.00
630701015112000Anayasal GelişmelerSeçmeli1Seçmeli Ders I3006.00
630701015132000Ütopyalar ISeçmeli1Seçmeli Ders I300.00
630701015042000Yönetimde Örgüt Kuramları ve Kamu Kesimi UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli Ders I300.00
630701015062000Türk Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerSeçmeli1Seçmeli Ders I300.00
630701015082000Türkiye'nin Toplumsal YapısıSeçmeli1Seçmeli Ders I3006.00
630701015122000Yerel Yönetim UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli Ders I300.00
630701015142000Ütopyalar IISeçmeli1Seçmeli Ders I300.00
630701015092000Türk Yönetim YapısıSeçmeli2Seçmeli II300.00
630701015112000Anayasal GelişmelerSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630701015132000Ütopyalar ISeçmeli2Seçmeli II300.00
630701015042000Yönetimde Örgüt Kuramları ve Kamu Kesimi UygulamalarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
630701015062000Türk Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerSeçmeli2Seçmeli II300.00
630701015082000Türkiye'nin Toplumsal YapısıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630701015122000Yerel Yönetim UygulamalarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
630701015142000Ütopyalar IISeçmeli2Seçmeli II300.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS