Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıSiyaset Bilimi Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


İlk olarak 2001-2002 eğitim yılında öğrenci almaya başlamıştır.


Kazanılan Derece


Siyaset Bilimi Yüksek Lisans derecesi vermektedir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


1.Belirtilen alanlarda lisan diploması 2. Lisanüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma 3. İngilizce için yeterli dil becerisine sahip olma


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Tanınıyor.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Bölümün lisansüstü programında mevcut olan derslerden 24 kredilik dersi ve 1 seminer dersini başarıyla tamamlamak, 4 üzerinden en az 2,5 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunmak.


Program Profili


Öğrencilerine Siyasal ve Sosyal Bilimlerin bilimsel, kuramsal, düşünsel temellerini ve sorunlarını, farklı ekollerini ve bilim insanlarını bilme ve izleme kapasitesi vermeyi amaçlayan bu yüksek lisans proğramına halen bir iş sahibi olan veya akademik hayatı tercih eden öğrenciler katılmaktadır. Program siyaset teorisi, karşılaştırmalı siyaset ve Türk siyasal hayatı alanlarında zorunlu ve seçmeli dersleri içermektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Kamu ve Özel sektörün tüm alanlarında uygun iş imkanları vardır. Yüksek lisans derecesi alanlar isterlerse akademik çalışmalarına devam edebilmekte isterlerse mesleklerinde ilerlemeleri kolaylaşmaktadır. Mesela yüksek lisans derecesi olan devlet memurlarına ek bir kademe verilmektedir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programına devam edebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.


Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof. Dr. Fatma Levin Özgen AİBÜ İİBF Kamu Yönetimi Gölköy Kampüsü Bolu


Bölüm Olanakları


Bu bölümde 20 öğretim üyesi ders verebilecek durumda olup, bilgisayar labaratuvarı, internet ve projeksiyonla donatılmış sınıflar mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi


Siyasal ve Sosyal Bilimlerin bilimsel, kuramsal, düşünsel temellerini ve sorunlarını, farklı ekollerini ve bilim insanlarını bilme ve izleme kapasitesi.

Sosyal ve Siyasal Bilimlerde güncel ve ileri yaklaşımları ve sorunları izleme, irdeleme ve eleştirel analiz yeteneği.

Siyasal ve Sosyal olgu ve olayları eleştirel yaklaşımla analiz edebilme ve anlama kapasitesi.

Siyasal ve sınıfsal/ toplumsal iktidar mücadelelerini izleme ve analiz yeteneği.

Yukarıda sayılan yeteneklere uygun olarak araştırma yapma, raporunu hazırlama ve master tezi yazma yeteneği.

Beceri


Yetkinlikler
1. Siyasal ve Sosyal Bilimlerin bilimsel, kuramsal, düşünsel temellerini ve sorunlarını, farklı ekollerini ve bilim insanlarını bilme ve izleme kapasitesi.

2. Sosyal ve Siyasal Bilimlerde güncel ve ileri yaklaşımları ve sorunları izleme, irdeleme ve eleştirel analiz yeteneği.

3. Siyasal ve Sosyal olgu ve olayları eleştirel yaklaşımla analiz edebilme ve anlama kapasitesi.

4. Siyasal ve sınıfsal/ toplumsal iktidar mücadelelerini izleme ve analiz yeteneği.

5. Yukarıda sayılan yeteneklere uygun olarak araştırma yapma, raporunu hazırlama ve master tezi yazma yeteneği.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Siyasal ve Sosyal Bilimlerin bilimsel, kuramsal, düşünsel temellerini ve sorunlarını, farklı ekollerini ve bilim insanlarını bilme ve izleme kapasitesi.
Sosyal ve Siyasal Bilimlerde güncel ve ileri yaklaşımları ve sorunları izleme, irdeleme ve eleştirel analiz yeteneği.
Siyasal ve Sosyal olgu ve olayları eleştirel yaklaşımla analiz edebilme ve anlama kapasitesi.
Siyasal ve sınıfsal/ toplumsal iktidar mücadelelerini izleme ve analiz yeteneği.
Yukarıda sayılan yeteneklere uygun olarak araştırma yapma, raporunu hazırlama ve master tezi yazma yeteneği.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630702015012000Siyaset Teorisi IZorunlu3006.00
630702015032000Siyaset Biliminde Temel YaklaşımlarZorunlu3006.00
630702015912000Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:18
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630700005472016Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3006.00
630701015482016SeminerZorunlu0206.00
630702015022000Siyaset Teorisi IIZorunlu3006.00
630702015922000Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630701015952016Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5006.00
630701015972016Tez Çalışması IZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630701015962016Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5006.00
630701015982016Tez Çalışması IIZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
630702015072000Toplumsal Cinsiyet ve SiyasetSeçmeli1Seçmeli I300.00
630702015132000Türk Anayasa DüzeniSeçmeli1Seçmeli I300.00
630702015152000Türkiye'de Siyasal KültürSeçmeli1Seçmeli I300.00
63070201527200020. Yüzyıl Siyasi Düşünce TarihiSeçmeli1Seçmeli I300.00
630702015332000Karşılaştırmalı Siyasi Partiler ve SeçmenlerSeçmeli1Seçmeli I300.00
630702015162000Küreselleşme, Ulus Devlet ve MilliyetçilikSeçmeli1Seçmeli I300.00
630702015202000Siyaset ve MedyaSeçmeli1Seçmeli I300.00
630702015402000Din ve SiyasetSeçmeli1Seçmeli I300.00
630702015442000Siyaset Biliminde Bağımsız ÇalışmaSeçmeli1Seçmeli I300.00
630702015462000Türkiye'de İnsan HaklarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
630702015072000Toplumsal Cinsiyet ve SiyasetSeçmeli2Seçmeli II300.00
630702015132000Türk Anayasa DüzeniSeçmeli2Seçmeli II300.00
630702015152000Türkiye'de Siyasal KültürSeçmeli2Seçmeli II300.00
63070201527200020. Yüzyıl Siyasi Düşünce TarihiSeçmeli2Seçmeli II300.00
630702015332000Karşılaştırmalı Siyasi Partiler ve SeçmenlerSeçmeli2Seçmeli II300.00
630702015162000Küreselleşme, Ulus Devlet ve MilliyetçilikSeçmeli2Seçmeli II300.00
630702015202000Siyaset ve MedyaSeçmeli2Seçmeli II300.00
630702015362000Klasik ve Ortaçağ Siyaset KuramıSeçmeli2Seçmeli II300.00
630702015402000Din ve SiyasetSeçmeli2Seçmeli II300.00
630702015442000Siyaset Biliminde Bağımsız ÇalışmaSeçmeli2Seçmeli II300.00
630702015462000Türkiye'de İnsan HaklarıSeçmeli2Seçmeli II300.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
630702015012000Political Theory ICompulsory13006.00
630702015022000Political Theory IICompulsory23006.00