Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıGenel Psikoloji Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


2011


Kazanılan Derece


Yüksek Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları


İlgili fakültelerin Psikoloji bölümü mezunu olmak, en az 2.50/4.00 genel ağırlıklı not ortalaması ile mezun olmuş olmak, ALES'ten en az 70 almış olmak.


Kabul ve Kayıt Koşulları


İlgili fakültelerin Psikoloji bölümü mezunu olmak, en az 2.50/4.00 genel ağırlıklı not ortalaması ile mezun olmuş olmak, ALES'ten en az 70 almış olmak.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


İlgi fakültelerin Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Lisansüstü dersleri başarı ile tamamlamak ve alanla ilgili bir tez çalışması yapmak.


Program Profili


Psikoloji alanında uyuglamacı veya akademisyen olarak çalışacak uzman psikologlar yetiştirmek.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Kamuda ve özel sektörde uzman psikolog olarak çeşitli pozisyonlarda çalışılabilmektedir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Programı tamamlayanlar doktora eğitimine devam edebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için değişmektedir.


Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik koşulları ve kuralları bölümündeki şartlar yeterlidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Doç.Dr. Hamit COŞKUN Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölümü hamitcoskun2000@hotmail.com 0374 254 13 10


Bölüm Olanakları


5 laboratuvar ve alanında uzman öğretim elemanlarının varlığı ile yüksek lisans programı psikoloji uzmanları yetiştirmektedir.

Program Çıktıları

Bilgi


Psikolojinin uzmanlık alanıyla ilgili temel kavram ve terimlerini tanımlayabilmeli, ilgili ortak çalışmaları olan diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini tanımalı ve ilgili yaklaşım ve bakış açılarının diğer disiplinlere katkılarını bilmeli, psikoloji literatürünü etkin bir anlatım ve dil becerileriyle ifade etmelidir.

Uzmanlık alanı ile ilgili temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının sayıltılarını bilmeli, bu kuramları karşılaştırabilmeli, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmelidir.

Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini ve değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının bilmelidir. İlgili alanda gözlem, görüşme, psikolojik değerlendirme ve raporlaştırma becerilerine sahip olmalıdır.

Alanında edindiği bilgileri değerlendirebilmeli, bilimsel ilgi ve meraklarını geliştirebilmeli, yeni ve yaratıcı bilimsel araştırma soru- araç- yöntemlerini oluşturabilmelidir.

İlgili alanda, araştırma desenini oluşturma, analiz yöntemi seçme, veri toplama, yorumlama, rapora dönüştürme ve tartışma beceri ve deneyimini kazanmalıdır.

Kişilerarası ilişkilerde ve toplumsal olay ve sorunlarda farkındalık ve duyarlılığa sahip olmalı ve psikoloji bilgisine dayanarak etkin çözüm önerileri sunabilmelidir.

Psikolojinin temel etik ilke ve değerleri çerçevesinde tüm faaliyetlerini yürütmeli, alandaki etik ikilemleri fark edebilmeli ve bu farkındalıkla ilgili kararları alabilmelidir.

Beceri


Yetkinlikler
1. Psikolojinin uzmanlık alanıyla ilgili temel kavram ve terimlerini tanımlayabilmeli, ilgili ortak çalışmaları olan diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini tanımalı ve ilgili yaklaşım ve bakış açılarının diğer disiplinlere katkılarını bilmeli, psikoloji literatürünü etkin bir anlatım ve dil becerileriyle ifade etmelidir.

2. Uzmanlık alanı ile ilgili temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının sayıltılarını bilmeli, bu kuramları karşılaştırabilmeli, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmelidir.

3. Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini ve değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının bilmelidir. İlgili alanda gözlem, görüşme, psikolojik değerlendirme ve raporlaştırma becerilerine sahip olmalıdır.

4. Alanında edindiği bilgileri değerlendirebilmeli, bilimsel ilgi ve meraklarını geliştirebilmeli, yeni ve yaratıcı bilimsel araştırma soru- araç- yöntemlerini oluşturabilmelidir.

5. İlgili alanda, araştırma desenini oluşturma, analiz yöntemi seçme, veri toplama, yorumlama, rapora dönüştürme ve tartışma beceri ve deneyimini kazanmalıdır.

6. Kişilerarası ilişkilerde ve toplumsal olay ve sorunlarda farkındalık ve duyarlılığa sahip olmalı ve psikoloji bilgisine dayanarak etkin çözüm önerileri sunabilmelidir.

7. Psikolojinin temel etik ilke ve değerleri çerçevesinde tüm faaliyetlerini yürütmeli, alandaki etik ikilemleri fark edebilmeli ve bu farkındalıkla ilgili kararları alabilmelidir.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Psikolojinin uzmanlık alanıyla ilgili temel kavram ve terimlerini tanımlayabilmeli, ilgili ortak çalışmaları olan diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini tanımalı ve ilgili yaklaşım ve bakış açılarının diğer disiplinlere katkılarını bilmeli, psikoloji literatürünü etkin bir anlatım ve dil becerileriyle ifade etmelidir.
Uzmanlık alanı ile ilgili temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının sayıltılarını bilmeli, bu kuramları karşılaştırabilmeli, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmelidir.
Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini ve değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının bilmelidir. İlgili alanda gözlem, görüşme, psikolojik değerlendirme ve raporlaştırma becerilerine sahip olmalıdır.
Alanında edindiği bilgileri değerlendirebilmeli, bilimsel ilgi ve meraklarını geliştirebilmeli, yeni ve yaratıcı bilimsel araştırma soru- araç- yöntemlerini oluşturabilmelidir.
İlgili alanda, araştırma desenini oluşturma, analiz yöntemi seçme, veri toplama, yorumlama, rapora dönüştürme ve tartışma beceri ve deneyimini kazanmalıdır.
Kişilerarası ilişkilerde ve toplumsal olay ve sorunlarda farkındalık ve duyarlılığa sahip olmalı ve psikoloji bilgisine dayanarak etkin çözüm önerileri sunabilmelidir.
Psikolojinin temel etik ilke ve değerleri çerçevesinde tüm faaliyetlerini yürütmeli, alandaki etik ikilemleri fark edebilmeli ve bu farkındalıkla ilgili kararları alabilmelidir.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630901015012013Araştırma YöntemleriZorunlu2206.00
630902015912000Seçmeli ISeçmeli0006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630902015022000İleri Düzey İstatistikZorunlu2206.00
630902015042016SeminerZorunlu0206.00
630902015922000Seçmeli IISeçmeli0006.00
Toplam:18
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631004015952014Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5006.00
631004015972014Tez Çalışması IZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631004015962014Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5006.00
631004015982014Tez Çalışması IIZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
630902015032000Sosyal Psikolojide Temel KonularSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630902015152000Kognitif NörobilimSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630902015172000Bilişsel Psikolojide Temel KonularSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630902015192000Deneysel Psikolojide Seçme KonularSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630902015142000Öğrenmenin Temel İlkeleriSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630902015162000Davranış GenetiğiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630902015182000Moleküler NörobiyolojiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630902015202000Nöropsikolojide Temel KonularSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630902015422014Davranışın Nöral TemelleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630902015372018İnsan Anatomisi ve FizyolojisiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630902015382018Deneysel Psikoloji TarihiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630902015392018Psikofarmakolojide Güncel GelişmelerSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630902015402018Nörogörüntüleme YöntemleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630902015032000Sosyal Psikolojide Temel KonularSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630902015152000Kognitif NörobilimSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630902015172000Bilişsel Psikolojide Temel KonularSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630902015192000Deneysel Psikolojide Seçme KonularSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630902015142000Öğrenmenin Temel İlkeleriSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630902015162000Davranış GenetiğiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630902015182000Moleküler NörobiyolojiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630902015202000Nöropsikolojide Temel KonularSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630902015062013Sosyal Psikolojide Seçme KonularSeçmeli2Seçmeli II2207.00
630902015422014Davranışın Nöral TemelleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630902015372018İnsan Anatomisi ve FizyolojisiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630902015382018Deneysel Psikoloji TarihiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630902015392018Psikofarmakolojide Güncel GelişmelerSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630902015402018Nörogörüntüleme YöntemleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS