Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıPsikoloji Doktora

Program Çıktıları

Bilgi


Psikolojinin temel kuram, kavram ve terimlerine hakim olmak

Beceri


Uygulama, araştırma ve akademik düzeyde ders vermeye yönelik becerileri kazandırma

Yetkinlikler


Tek başına araştırma hipotezi geliştirme, araştırma yürütme ve raporlama becerisini kazandırmak1. Psikolojinin temel kuram, kavram ve terimlerine hakim olmak

2. Uygulama, araştırma ve akademik düzeyde ders vermeye yönelik becerileri kazandırma

3. Tek başına araştırma hipotezi geliştirme, araştırma yürütme ve raporlama becerisini kazandırmak


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Psikolojinin temel kuram, kavram ve terimlerine hakim olmak
Uygulama, araştırma ve akademik düzeyde ders vermeye yönelik becerileri kazandırma
Tek başına araştırma hipotezi geliştirme, araştırma yürütme ve raporlama becerisini kazandırmak 111 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630903016012013İleri araştırma YöntemleriZorunlu22018.00
630903016932013Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630903016022013Uygulamalı İstatistikZorunlu22018.00
630903016942013Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630903016952013Seçmeli IIISeçmeli4006.00
630903016962014Uzmanlık Alan DersiZorunlu50024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630903016202016SeminerZorunlu02024.00
630903016962013Seçmeli IVSeçmeli4006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630903016972013YeterlikZorunlu00030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630903016982013Uzmanlık Alan DersiZorunlu50024.00
630903016992013Tez ÇalışmasıZorunlu0106.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
630903016142013Sosyal Psikolojide Uygulamalar- IISeçmeli1Seçmeli I2406.00
630903016192013Deneysel Psikolojide İleri Konular-ISeçmeli1Seçmeli I30010.00
630903016212013Bilişsel Psikolojide İleri Konular-ISeçmeli1Seçmeli I30010.00
630903016232013Kognitif Nörobilimde Seçme KonularSeçmeli1Seçmeli I30010.00
630903016222013Öğrenmede Seçme KonularSeçmeli1Seçmeli I30010.00
630903016242013Bilişsel Psikolojide İleri Konular-IISeçmeli1Seçmeli I30010.00
630903016262013Deneysel Psikolojide İleri Konular-IISeçmeli1Seçmeli I30010.00
630903016272013Nöropsikolojide İleri Konular-ISeçmeli1Seçmeli I24030.00
630903016132013Sosyal Psikolojide Uygulamalar- ISeçmeli2Seçmeli II24030.00
630903016142013Sosyal Psikolojide Uygulamalar- IISeçmeli2Seçmeli II2406.00
630903016192013Deneysel Psikolojide İleri Konular-ISeçmeli2Seçmeli II30010.00
630903016272013Nöropsikolojide İleri Konular-ISeçmeli2Seçmeli II24030.00
630903016132013Sosyal Psikolojide Uygulamalar- ISeçmeli3Seçmeli III24030.00
630903016142013Sosyal Psikolojide Uygulamalar- IISeçmeli3Seçmeli III2406.00
630903016182013Endüstri ve Örgütsel Psikolojide Uygulamalar- IISeçmeli3Seçmeli III24010.00
630903016272013Nöropsikolojide İleri Konular-ISeçmeli3Seçmeli III24030.00
630903016832015Çocuk Psikopatolojisinde Seçme KonularSeçmeli3Seçmeli III3006.00
630903016142013Sosyal Psikolojide Uygulamalar- IISeçmeli4Seçmeli IV2406.00
630903016272013Nöropsikolojide İleri Konular-ISeçmeli4Seçmeli IV24030.00
630903016302013Nöropsikolojide İleri Konular-IISeçmeli4Seçmeli IV24020.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS