Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıTarih Doktora


Kuruluş


Tarih Ana Bilim Dalında Tarih Doktora, Yeniçağ Yüksek lisans, Yakınçağ Yüksek lisans, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi yüksek lisans programları bulunmaktadır. Amaç: Tarihin başlangıcından günümüze kadar toplumların yaşayışları, oluşturdukları kurumların (siyasal, iktisadi ve kültürel) tarihlerinin modern sosyal bilim metodolojisine uygun bir şekilde öğretilmesi ve öğrencilere bu metodolojiyi kullanabilecek donanımlar kazandırılmasıdır. Bu donanım vasıtasıyla Tarih öğrencilerini alanlarını en verimli bir şekilde araştırabilecek yeterlikte yetiştirmektir. Hedef: Tarihi olaylar ve dönemler arasında sağlıklı bir neden sonuç ilişkisi kurabilme, edineceği birikim ile güncel problemlere dair çıkarımlar yapabilme, sahip olacağı Tarihçi bakış açısıyla hem eğitim kurumlarında öğretmen hem de araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazandırmaktır.


Kazanılan Derece


Bu bölüm, yüksek öğretimde Tarih Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Bölümümüz programından mezun olan öğrenciler "Tarih Bölümü Doktora Programı Diploması" almaya hak kazanırlar. Mezuniyete hak kazanan öğrenciye doktor unvanı verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yüksek lisans mezunu olan adaylar arasından ve AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirdiği asgari şartları sağlayan adaylar bu programa başvurabilirler. Başvurudan sonra sözlü mülakat sınavına giren adaylardan başarılı olanlar programa kayıtlanabilirler.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


En az yüksek lisans mezunu olmak ve AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü tarih bölümü doktora başvuru kriterlerini sağlamış olmak.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarında öğretim görevlisi ve doktor öğretim üyesi kadrolarına başvurabilirler. Doktor unvanı ile her türlü bilimsel çalışmalara katılabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Doktor unvanı alan mezunlar doçentlik başvurusuna hak kazanmış olurlar.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


13 - Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) (Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ahmet OCAK E-Posta: ocak_a@ibu.edu.tr Tel : +90 374 254 1000 İçhat:1283 Faks: +90 374 253 4642) __________ (AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Levent Düzcü E-Posta: leventduzcu@ibu.edu.tr Tel : +90 374 254 1000 İçhat:1278 Faks: +90 374 253 4642) ___________ Adres ve İletişim Bilgileri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 14030 Gölköy Yerleşkesi Merkez / BOLU / TÜRKİYE Web: http://www.fef.ibu.edu.tr/tr/bolumler/tarih

Program Çıktıları

Bilgi


Tarihin çok geniş bir bilgi yekunu olduğunu kavrar. Tarihin hemen her bilim ve bilgiyi kapsadığını anlar ve öğrenir.

Beceri


Genel kültür ve tarihe yardımcı bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.

Tarih disiplini çerçevesinde düşünebilme ve yorum yapabilme yeteneği kazanır.

Yetkinlikler


Tarih metodolojisini kullanarak, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorumlama ve sentez yapma becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız veya ortak çalışma olarak yürütebilir.

Sahasında çalışan kişilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir. İçinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini planlar

Tarih alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Tarih alanında yapılmış güncel araştırmaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)1. Tarihin çok geniş bir bilgi yekunu olduğunu kavrar. Tarihin hemen her bilim ve bilgiyi kapsadığını anlar ve öğrenir.

2. Genel kültür ve tarihe yardımcı bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.

3. Tarih disiplini çerçevesinde düşünebilme ve yorum yapabilme yeteneği kazanır.

4. Tarih metodolojisini kullanarak, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorumlama ve sentez yapma becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız veya ortak çalışma olarak yürütebilir.

5. Sahasında çalışan kişilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir. İçinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini planlar

6. Tarih alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

7. Tarih alanında yapılmış güncel araştırmaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Tarihin çok geniş bir bilgi yekunu olduğunu kavrar. Tarihin hemen her bilim ve bilgiyi kapsadığını anlar ve öğrenir.
Genel kültür ve tarihe yardımcı bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
Tarih disiplini çerçevesinde düşünebilme ve yorum yapabilme yeteneği kazanır.
Tarih metodolojisini kullanarak, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorumlama ve sentez yapma becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız veya ortak çalışma olarak yürütebilir.
Sahasında çalışan kişilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir. İçinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini planlar
Tarih alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Tarih alanında yapılmış güncel araştırmaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631101036012011Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler-IZorunlu30012.00
631101036992011Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:18
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631101036022011Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler-IIZorunlu30012.00
631101036982011Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:18
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631101036722011YeterlikZorunlu00030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631101036712011Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu50024.00
631101036732011Tez Çalışması Zorunlu0106.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631101036712014Uzmanlık Alan DersiZorunlu50024.00
631101036722014Tez ÇalışmasıZorunlu0106.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631101036732014Uzmanlık Alan DersiZorunlu50024.00
631101036742014Tez ÇalışmasıZorunlu0106.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
631101036032011Modern Türkiye Tarihi-ISeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036052011Türk Dış Politikası-ISeçmeli1Seçmeli I300.00
63110103607201120. Yüzyıl Siyasi TarihiSeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036092011Uluslararası Kuruluşlar ve TürkiyeSeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036112011Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin KaynaklarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036132011Türkiye'deki Sosyo-Kültürel DeğişmelerSeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036152011Türkiye ve Türk DünyasıSeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036172011Yakınçağ Siyasi Tarih Metinleri-ISeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036192011Yakınçağ Osmanlı Tarihinde fikir Hareketleri ISeçmeli1Seçmeli I300.00
63110103621201119. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Siyasal GelişmelerSeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036232011Yakınçağ Osmanlı- Avrupa İlişkileri- ISeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036252011Osmanlı İmparatorluğu'nda Ulusal Ayaklanmalar ISeçmeli1Seçmeli I300.00
63110103627201119 ve 20. Yüzyılda Osmanlı İktisat Tarihi ISeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036292011Osmanlı Tarihinin Yeniçağ Dönemi Kaynakları-ISeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036312011Osmanlı Diplomatika Metinleri-ISeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036332011Yeniçağ Dönemi Sosyal TarihSeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036352011Osmanlı Tahrir Defterleri ve Yerel Tarih ÇalışmalarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036372011Osmanlı Şehri-ISeçmeli1Seçmeli I300.00
63110103639201115 ve 16. Yüzyıl Boyunca Balkanlarda Osmanlı TarihiSeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036412011Osmanlı İmparatorluğu'nda Bilim ve Eğitim-ISeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036432011Osmanlı Sosyo Ekonomik Tarihinin Kaynakları ISeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036452011Selçuklu Sosyal ve Ekonomik Tarihi ISeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036472011Ortaçağ Türk Tarihinin Bizans KaynaklarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036492011Bizans Tarihi Metinleri ISeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036512011Haçlı Seferleri Tarihi ISeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036532011Anadolu Selçuklu- Bizans MünasebetleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
63110103655201113. ve 14. Yüzyıl Memlüklü- Anadolu İlişkileriSeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036572011Selçuklu Teşkilat Tarihi ISeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036592011Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam DevletleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036612011Ortaçağ Türk Tarihinin Arapça KaynaklarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036632011Büyük Selçuklu Devleti Siyasi TarihiSeçmeli1Seçmeli I300.00
631101036652011İslam Tarihi ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631101036062011Modern Türkiye Tarihi-IISeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036082011Türk Dış Politikası-IISeçmeli2Seçmeli II300.00
63110103610201120. Yüzyıl Ortadoğu TarihiSeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036122011Türk Demokrasi TarihiSeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036142011Türkiye'deki Düşünce AkımlarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036162011Türkiye'deki Sosyo Ekonomik GelişmelerSeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036182011Türkiye'deki Ulaşım PolitikalarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036202000Yakınçağ Siyasi Tarih Metinleri-IISeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036222011Yakınçağ Osmanlı Tarihinde Fikir Hareketleri-IISeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036242011II. Meşrutiyet Döneminde Siyasal Gelişmeler(1908-1918)Seçmeli2Seçmeli II300.00
631101036262011Yakınçağ Osmanlı- Avrupa İlişkileri- IISeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036282011Osmanlı İmparatorluğu'nda Ulusal Ayaklanmalar IISeçmeli2Seçmeli II300.00
63110103630201119 ve 20. Yüzyılda Osmanlı İktisat Tarihi IISeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036322011Osmanlı Tarihinin Yeniçağ Dönemi Kaynakları-IISeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036342011Osmanlı Diplomatika Metinleri-IISeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036362011Yeniçağ Dönemi Ekonomik TarihSeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036382011Osmanlı Şeriye Sicilleri ve Sosyal Tarih YazımıSeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036402011Osmanlı Şehri-IISeçmeli2Seçmeli II300.00
63110103642201116 ve 18. Yüzyıl Boyunca Balkanlarda Osmanlı TarihiSeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036442011Osmanlı İmparatorluğu'nda Bilim ve Eğitim-IISeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036462011Osmanlı Sosyo Ekonomik Tarihinin Kaynakları IISeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036482011Selçuklu Sosyal ve Ekonomik Tarihi IISeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036502011Ortaçağ Türk Tarihinin Bizans Kaynakları IISeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036522011Bizans Tarihi Metinleri IISeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036542011Haçlı Seferleri Tarihi IISeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036562011Osmanlı-Bizans MünasebetleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
63110103658201115. ve 16. Yüzyıl Memlüklü- Anadolu İlişkileriSeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036602011Türkiye Selçukluları Siyasi TarihiSeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036622011Selçuklu Teşkilat Tarihi IISeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036642011Selçuklular Döneminde Eğitim ve Kültür HayatıSeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036662011Ortaçağ Türk-İslam Kültür ve Medeniyet TarihiSeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036682011İslam Tarihçiliğinin GelişimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036702011İslam Tarihi IISeçmeli2Seçmeli II300.00
631101036792017SeminerSeçmeli2Seçmeli II0006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS