Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıYeniçağ Tarihi Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı


Kazanılan Derece


Yüksek Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları


AİBÜ Lisansüstü Yönetmeliği


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


AİBÜ Lisansüstü Yönetmeliği


Program Profili


Programın profili, lisans programında belli bir seviyeye gelmiş öğrencileri modern sosyal bilimler metodolojisi çerçevesinde, Yakınçağ Tarihi alanında uzmanlaşarak tarihsel olayları yorumlayabilecek, onları sebep-sonuç ilişkisi içinde değerlendirebilecek seviyede uzmanlar olarak yetiştirmektir. Ayrıca kamu ve özel sektörde uzman tarihçi olarak görev alabilecek bireylere uzmanlaşacakları alanda beceriler kazandırmayı, araştırma yaparak bilgiye erişmeyi, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmayı, akademik kariyer eğilimi olan öğrencileri de bu alana yönlendirmeyi hedeflemektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar kamu ve özel sektörde çalışabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Öğrenciler doktora programlarına başvurabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


AİBÜ Lisansüstü Yönetmeliği


Mezuniyet Koşulları


AİBÜ Lisansüstü Yönetmeliği


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


PROGRAM BAŞKANI Prof. Dr. Behçet Kemal YEŞİLBURSA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 14280 Gölköy/BOLU Tlf: 0374-254 12 81 BÖLÜM SEKRETERİ Özgül İNCE Tlf: 0374-254 12 67 AKTS/DS KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Behçet Kemal YEŞİLBURSA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 14280 Gölköy/BOLU Tlf: 0374-254 12 81


Bölüm Olanakları


Bölüm olanakları yeterli düzeydedir.

Program Çıktıları

Bilgi


Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.

Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.

Bilimsel çalışmalarında kurumsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.

Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.

Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.

Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme.

Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma).

Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.

Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.

Beceri


Yetkinlikler
1. Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.

2. Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.

3. Bilimsel çalışmalarında kurumsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.

4. Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

5. Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.

6. Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.

7. Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme.

8. Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma).

9. Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.

10. Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.
Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
Bilimsel çalışmalarında kurumsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.
Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.
Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme.
Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma).
Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.
Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631101015952012Seçmeli ISeçmeli3006.00
631101025032016Tarih Araştırmaları Metodolojisi IZorunlu3006.00
631103015012000Osmanlı Paleografyası IZorunlu3006.00
Toplam:18
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631101015042016Tarih Araştırmaları Metodolojisi IIZorunlu3006.00
631103015022000Osmanlı Paleografyası IIZorunlu3006.00
631103015142016SeminerZorunlu0206.00
631103015922000Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631103015952017Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5006.00
631103015972017Tez Çalışması IZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631103015962017Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5006.00
631103015982017Tez Çalışması IIZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
631103015052000Osmanlı Siyasi Tarihi ISeçmeli1Seçmeli I300.00
631103015072000Yeniçağ Avrupa Tarihi ISeçmeli1Seçmeli I300.00
631103015062000Osmanlı Siyasi Tarihi IISeçmeli1Seçmeli I300.00
631103015082000Yeniçağ Avrupa Tarihi IISeçmeli1Seçmeli I300.00
631103015092000Osmanlı Sosyo-Ekonomik TarihiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631103015112000Balkan TarihiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631103015102000Yeniçağda Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti TarihiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631103015122000Avrupa Sosyo-Ekonomik TarihiSeçmeli1Seçmeli I3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS