Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıTürk Dili ve Edebiyatı Doktora


Kuruluş


Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2004 yılında kurulmuş, 2005-2006 öğretim yılında öğrenci alarak faaliyete geçmiştir.


Kazanılan Derece


Türk Dili ve Edebiyatı Doktoru


Kabul ve Kayıt Koşulları


Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Halk Bilimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak. Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavından geçerli puan almış olmak.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Anabilim dalı yatay geçiş başvurularında AİBÜ'nün ilgili yönetmeliklerinde ilan edilen şart ve kontenjanlar geçerlidir. Yatay geçiş öğrencilerine uyum programı uygulanmaktadır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


AİBÜ'nün ilgili yönetmeliklerinde ilan edilen şart ve kontenjanlar geçerlidir


Program Profili


Anabilim dalının amacı başlangıçtan bugüne Türk dili ve edebiyatını bilim olarak değerlendirmek, öğrencilere akademik düzeyde Türkoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmak, kapsamlı bilgilerle donanarak ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim adamı olarak yetişmelerini sağlamaktır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Anabilim dalı mezunları başta üniversiteler olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, Çeşitli medya kuruluşları ve resmi-özel kurumlara bağlı alanlarda görev alabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Anabilim dalı mezunları gerekli şartları sağlamaları durumunda YÖK'ün açtığı sosyal bilimler alanı Doçentlik Sınav programlarına başvurabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar arasınav ve final şeklinde olup ödev ve sözlü sunum ile desteklenmektedir. Değerlendirmeler A.İ.B.Ü. Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


AİBÜ Sınav Yönetmeliği geçerlidir


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof. Dr. Erol ÖZTÜRK Abant İzzet Baysal Üniversitei Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Tel: 0 374 866 84 14


Bölüm Olanakları


Üniversitemiz yerli ve yabancı yayınlara ulaşılabilen 63 ayrı elektronik veritabanına üyedir, ayrıca sosyal bilimler alanında makalelerin yayımlandığı 54 süreli yayına abonedir

Program Çıktıları

Bilgi


Türk Dili ve Edebiyatı üzerine güncel yayın araştırır, değerlendirir ve araştırma disiplinine sahip olur.

Türk Dilinin başlangıç dönemleri ile ilgili dil, edebiyat ve kültür tarihini bilir, bilimsel metotları kullanarak günümüz Türkçesi ile dilbilimsel, edebi ve anlatı teorileri kapsamında tahlil yapar.

Araştırma teknikleri ve bibliyografya bilgisi kazanır, yeni araştırmalar ortaya koyar.

Dil ve edebiyat ile ilgili herhangi bir olguda pratik ve analitik yorum yapar.

Alan ile ilgili geniş bir kaynak bilgisi edinir ve bu kaynağa kendisinin de katkıda bulunabileceği ilmi disiplini kazanır.

Türk dünyasıyla sürekli iletişim hâlinde olur, Çağdaş Türk Lehçe ve edebiyatlarını analiz eder ve yorumlar.

Dil, edebiyat ve kültür çalışmalarının gerektirdiği düzeyde bilgisayar teknolojilerini kullanır.

Beceri


Yetkinlikler
1. Türk Dili ve Edebiyatı üzerine güncel yayın araştırır, değerlendirir ve araştırma disiplinine sahip olur.

2. Türk Dilinin başlangıç dönemleri ile ilgili dil, edebiyat ve kültür tarihini bilir, bilimsel metotları kullanarak günümüz Türkçesi ile dilbilimsel, edebi ve anlatı teorileri kapsamında tahlil yapar.

3. Araştırma teknikleri ve bibliyografya bilgisi kazanır, yeni araştırmalar ortaya koyar.

4. Dil ve edebiyat ile ilgili herhangi bir olguda pratik ve analitik yorum yapar.

5. Alan ile ilgili geniş bir kaynak bilgisi edinir ve bu kaynağa kendisinin de katkıda bulunabileceği ilmi disiplini kazanır.

6. Türk dünyasıyla sürekli iletişim hâlinde olur, Çağdaş Türk Lehçe ve edebiyatlarını analiz eder ve yorumlar.

7. Dil, edebiyat ve kültür çalışmalarının gerektirdiği düzeyde bilgisayar teknolojilerini kullanır.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Türk Dili ve Edebiyatı üzerine güncel yayın araştırır, değerlendirir ve araştırma disiplinine sahip olur.
Türk Dilinin başlangıç dönemleri ile ilgili dil, edebiyat ve kültür tarihini bilir, bilimsel metotları kullanarak günümüz Türkçesi ile dilbilimsel, edebi ve anlatı teorileri kapsamında tahlil yapar.
Araştırma teknikleri ve bibliyografya bilgisi kazanır, yeni araştırmalar ortaya koyar.
Dil ve edebiyat ile ilgili herhangi bir olguda pratik ve analitik yorum yapar.
Alan ile ilgili geniş bir kaynak bilgisi edinir ve bu kaynağa kendisinin de katkıda bulunabileceği ilmi disiplini kazanır.
Türk dünyasıyla sürekli iletişim hâlinde olur, Çağdaş Türk Lehçe ve edebiyatlarını analiz eder ve yorumlar.
Dil, edebiyat ve kültür çalışmalarının gerektirdiği düzeyde bilgisayar teknolojilerini kullanır.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631300006002016Bilimsel Araştırma ve Yayın EtiğiZorunlu3006.00
631301016912014Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631301016712016SeminerZorunlu0206.00
631301016922014Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631301016742014YeterlikZorunlu00030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631301016722014Tez ÇalışmasıZorunlu0106.00
631301016732014Uzmanlık Alan DersiZorunlu50024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631301016722014Tez ÇalışmasıZorunlu0106.00
631301016732014Uzmanlık Alan DersiZorunlu50024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
631301016012014Tarihi Türk Şivelerinin Mukayeseli Grameri ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016032014İleri Osmanlı TürkçesiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016042014Anadolu Ağızlarının Mukayeseli GrameriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016052014Türk Dili İçin Etimoloji ÇalışmalarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016122014Dilbiliminin Tarihi GelişimiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016182014Eski Uygurca Hukuk BelgeleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016202014Karışık Dilli MetinlerSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016332014Tarihi Türk Şivelerinin Mukayeseli Grameri IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016342014Karşılaştırmalı Türk Anlatı Geleneği ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016362014Karşılaştırmalı Mitoloji ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016382014Geçiş Ritüelleri ve Halk MasallarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016422014Mesnevi ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016432014Şuara Tezkireleri ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016452014Edebiyat KuramlarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016462014Roman KuramlarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016472014Edebiyat Tarihi MetodolojisiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016492014Edebiyat ve GelenekSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016502014Karşılaştırmalı Türk Anlatı Geleneği IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016522014Karşılaştırmalı Mitoloji IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016552014Halk Anlatılarında Karakter TipolojisiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016632014Şiir SanatıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016652014Edebiyat ve ToplumSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016662014Basın Edebiyat İlişkisiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016692014Klasik Osmanlı Türkçesi MetinleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016702014Metin İnceleme YöntemleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301016762015Türk Mitoloji AraştırmalarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
631301016782015Türk Destan Tahlilleri ISeçmeli1Seçmeli I300.00
631301016012014Tarihi Türk Şivelerinin Mukayeseli Grameri ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016032014İleri Osmanlı TürkçesiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016052014Türk Dili İçin Etimoloji ÇalışmalarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016102014Dil Aileleri TeorileriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016122014Dilbiliminin Tarihi GelişimiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016182014Eski Uygurca Hukuk BelgeleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016202014Karışık Dilli MetinlerSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016332014Tarihi Türk Şivelerinin Mukayeseli Grameri IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016342014Karşılaştırmalı Türk Anlatı Geleneği ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016362014Karşılaştırmalı Mitoloji ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016382014Geçiş Ritüelleri ve Halk MasallarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016462014Roman KuramlarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016472014Edebiyat Tarihi MetodolojisiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016482014Karşılaştırmalı EdebiyatSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016492014Edebiyat ve GelenekSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016502014Karşılaştırmalı Türk Anlatı Geleneği IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016522014Karşılaştırmalı Mitoloji IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016552014Halk Anlatılarında Karakter TipolojisiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016592014Mesnevi IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016612014Şuara Tezkireleri IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016632014Şiir SanatıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016642014Öykü KuramıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016652014Edebiyat ve ToplumSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016662014Basın Edebiyat İlişkisiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016692014Klasik Osmanlı Türkçesi MetinleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016702014Metin İnceleme YöntemleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301016762015Türk Mitoloji AraştırmalarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
631301016782015Türk Destan Tahlilleri ISeçmeli2Seçmeli II300.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS