Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıTürk Dili Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2004 yılında kurulmuş, 2005-2006 öğretim yılında öğrenci alarak faaliyete geçmiştir.


Kazanılan Derece


Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Uzmanı


Kabul ve Kayıt Koşulları


Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak. Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavından geçerli puan almış olmak.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Anabilim dalı yatay geçiş başvurularında A.İ.B.Ü'nün ilgili yönetmeliklerinde ilan edilen şart ve kontenjanlar geçerlidir. Yatay geçiş öğrencilerine uyum programı uygulanmaktadır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


A.İ.B.Ü'nün ilgili yönetmeliklerinde ilan edilen şart ve kontenjanlar geçerlidir.


Program Profili


Anabilim dalının amacı başlangıçtan bugüne Türk dilini bilim olarak değerlendirmek, öğrencilere akademik düzeyde eğitim vermek, kapsamlı bilgilerle donanarak ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim adamı olarak yetişmelerini sağlamaktır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Anabilim dalı mezunları başta üniversiteler olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, Çeşitli medya kuruluşları ve resmi-özel kurumlara bağlı alanlarda görev alabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Anabilim dalı mezunları gerekli şartları sağlamaları durumunda üniversitelerin sosyal bilimler alanlarında eğitim veren doktora programlarına başvurabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar arasınav ve final şeklinde olup ödev ve sözlü sunum ile desteklenmektedir. Değerlendirmeler A.İ.B.Ü. Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ (Anabilim Dalı Başkanı) mkutalmis@tnn.net 03742511000-1346 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Gölköy Yerleşkesi BOLU


Bölüm Olanakları


Üniversitemiz yerli ve yabancı yayınlara ulaşılabilen 63 ayrı elektronik veritabanına üyedir, ayrıca sosyal bilimler alanında makalelerin yayımlandığı 54 süreli yayına abonedir.

Program Çıktıları

Bilgi


Türk Dili üzerine güncel yayın araştırır, değerlendirir ve araştırma disiplinine sahip olur.

Dil öğreniminde alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar teknolojilerini kullanır.

Türk Dilinin başlangıç dönemleri ile ilgili dil tarihini bilir, dilbilimi metotlarını kullanarak günümüz Türkçesi ile ses, şekil, cümle ve anlam yönlerinden tahlil yapar.

Araştırma teknikleri ve bibliyografya bilgisi kazanır, yeni araştırmalar ortaya koyar.

Dil ile ilgili herhangi bir olguda pratik ve analitik yorum yapar.

Alan ile ilgili geniş bir kaynak bilgisi edinir ve bu kaynağa kendisinin de katkıda bulunabileceği ilmi disiplini kazanır.

Türk dünyasıyla sürekli iletişim hâlinde olur, Çağdaş Türk Lehçelerini analiz eder ve yorumlar.

Türk Dilinin başlangıç dönemleri ile ilgili, dil tarihi bilgilerine sahip olur, dilbilimi metotlarını kullanarak günümüz Türkçesi ile ses, şekil, cümle ve anlam yönlerinden tahlil yapar.

Beceri


Yetkinlikler
1. Türk Dili üzerine güncel yayın araştırır, değerlendirir ve araştırma disiplinine sahip olur.

2. Dil öğreniminde alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar teknolojilerini kullanır.

3. Türk Dilinin başlangıç dönemleri ile ilgili dil tarihini bilir, dilbilimi metotlarını kullanarak günümüz Türkçesi ile ses, şekil, cümle ve anlam yönlerinden tahlil yapar.

4. Araştırma teknikleri ve bibliyografya bilgisi kazanır, yeni araştırmalar ortaya koyar.

5. Dil ile ilgili herhangi bir olguda pratik ve analitik yorum yapar.

6. Alan ile ilgili geniş bir kaynak bilgisi edinir ve bu kaynağa kendisinin de katkıda bulunabileceği ilmi disiplini kazanır.

7. Türk dünyasıyla sürekli iletişim hâlinde olur, Çağdaş Türk Lehçelerini analiz eder ve yorumlar.

8. Türk Dilinin başlangıç dönemleri ile ilgili, dil tarihi bilgilerine sahip olur, dilbilimi metotlarını kullanarak günümüz Türkçesi ile ses, şekil, cümle ve anlam yönlerinden tahlil yapar.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Türk Dili üzerine güncel yayın araştırır, değerlendirir ve araştırma disiplinine sahip olur.
Dil öğreniminde alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar teknolojilerini kullanır.
Türk Dilinin başlangıç dönemleri ile ilgili dil tarihini bilir, dilbilimi metotlarını kullanarak günümüz Türkçesi ile ses, şekil, cümle ve anlam yönlerinden tahlil yapar.
Araştırma teknikleri ve bibliyografya bilgisi kazanır, yeni araştırmalar ortaya koyar.
Dil ile ilgili herhangi bir olguda pratik ve analitik yorum yapar.
Alan ile ilgili geniş bir kaynak bilgisi edinir ve bu kaynağa kendisinin de katkıda bulunabileceği ilmi disiplini kazanır.
Türk dünyasıyla sürekli iletişim hâlinde olur, Çağdaş Türk Lehçelerini analiz eder ve yorumlar.
Türk Dilinin başlangıç dönemleri ile ilgili, dil tarihi bilgilerine sahip olur, dilbilimi metotlarını kullanarak günümüz Türkçesi ile ses, şekil, cümle ve anlam yönlerinden tahlil yapar.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631301015552016Bilimsel Çalışma Metot ve TeknikleriZorunlu3006.00
631301015912000Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631301015102016SeminerZorunlu0206.00
631301015922000Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631301015192014Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
631301015202014Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631301015192014Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
631301015202014Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
631301015012000Orhun TürkçesiSeçmeli1Seçmeli I300.00
631301015032000Eski Anadolu TürkçesiSeçmeli1Seçmeli I300.00
631301015022000Karahanlı türkçesiSeçmeli1Seçmeli I300.00
631301015112000Harezm-Kıpçak TürkçesiSeçmeli1Seçmeli I300.00
631301015132000Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301015162000Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri IISeçmeli1Seçmeli I300.00
631301015182000Uygur TürkçesiSeçmeli1Seçmeli I300.00
631301015192016Türk Mitolojisi ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301015202016Türk Mitolojisi IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301015252016Anlatı Tahliline Giriş ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301015262016Anlatı Tahliline Giriş IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301015272016Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301015282016Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301015312016Türk Dünyası Halk BilimiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301015322016Türk Dünyası Halk EdebiyatıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301015352016Eski Türk Edebiyatında Nesir ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301015372016Eski Türk Edebiyatında Nazım ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301015432016Yeni Türk Edebiyatında Tenkit ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301015452016Türk Tiyatrosu ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301015462016Türk Tiyatrosu IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301015472016Çağdaş Türk Edebiyatı Metinlerinin İncelenmesi ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301015482016Çağdaş Türk Edebiyatı Metinlerinin İncelenmesi IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301015492016Türk Edebiyatında Öncü Şahsiyetler ve Eserleri ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301015502016Türk Edebiyatında Öncü Şahsiyetler ve Eserleri IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301015512016Yeni Türk Edebiyatının KaynaklarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301015522016Yeni Türk Edebiyatında Kurgu Dışı MetinlerSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301015542016Yeni Türk Edebiyatı Metin İncelemeleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631301015012000Orhun TürkçesiSeçmeli2Seçmeli II300.00
631301015032000Eski Anadolu TürkçesiSeçmeli2Seçmeli II300.00
631301015022000Karahanlı türkçesiSeçmeli2Seçmeli II300.00
631301015112000Harezm-Kıpçak TürkçesiSeçmeli2Seçmeli II300.00
631301015132000Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301015162000Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri IISeçmeli2Seçmeli II300.00
631301015182000Uygur TürkçesiSeçmeli2Seçmeli II300.00
631301015192016Türk Mitolojisi ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301015202016Türk Mitolojisi IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301015252016Anlatı Tahliline Giriş ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301015262016Anlatı Tahliline Giriş IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301015272016Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301015282016Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301015312016Türk Dünyası Halk BilimiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301015322016Türk Dünyası Halk EdebiyatıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301015362016Eski Türk Edebiyatında Nesir IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301015382016Eski Türk Edebiyatında Nazım IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301015442016Yeni Türk Edebiyatında Tenkit IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301015452016Türk Tiyatrosu ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301015462016Türk Tiyatrosu IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301015472016Çağdaş Türk Edebiyatı Metinlerinin İncelenmesi ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301015482016Çağdaş Türk Edebiyatı Metinlerinin İncelenmesi IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301015492016Türk Edebiyatında Öncü Şahsiyetler ve Eserleri ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301015502016Türk Edebiyatında Öncü Şahsiyetler ve Eserleri IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301015522016Yeni Türk Edebiyatında Kurgu Dışı MetinlerSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301015532016Batı Edebiyatının Yeni Türk Edebiyatına EtkileriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631301015542016Yeni Türk Edebiyatı Metin İncelemeleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS