Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıBankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 2014 Yılı Güz Döneminde açılmıştır.


Kazanılan Derece


Programın koşullarını başarı ile tamamlayan mezunlar, bilim uzmanı sıfatıyla Yüksek Lisans Derecesi alırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre aday başvurduğu yüksek lisans programın türüne göre aşağıdaki koşulları taşıması gerekmektedir: a) Lisans diplomasına sahip olmak, b) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) geçerlilik süresi içinde başvurdukları programın puan türünde en az 55 puan almış olmak. c) YDS, ÜDS veya dengi dil sınavlarından Enstitüce belirlenen dil puanını almış olması gerekmektedir. d) Ayrıca bilim sınavı ve mülakatta yeterli puan almış olmak.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre aday başvurduğu yüksek lisans programın türüne göre aşağıdaki koşulları taşıması gerekmektedir. Yüksek lisans programında ders aşamasını tamamlayabilmek için toplam 27 kredilik 9 (dokuz) adet dersin ve kredisiz zorunlu seminer dersinin tamamlanması gerekmektedir.  Tez danışmanı atanan ve ders aşamasını tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrenci, tez savunma sınavına alınıp başarılı bulununcaya kadar danışmanı tarafından açılacak olan kredisiz zorunlu uzmanlık alan dersi ve kredisiz zorunlu tez çalışması derslerine her dönem kayıt yaptıracaktır.  Ders aşamasını tamamlayabilmek için genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 75 olması gerekmektedir.  Öğrenciler her dönem en az 30 AKTS’lik ders alacak olup program 120 AKTS ile tamamlanabilecektir.  Dersleri ve programın tamamını bitirme süreleri “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre yürütülmektedir.


Program Profili


Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünde açılması düşünülen Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı yüksek lisans programının amacı; - Üniversitemizde görev yapacak olan araştırma görevlilerimizin kurum içinde lisansüstü eğitim yapmalarının sağlamak, - Üniversitemizden başarı ile mezun olan öğrencilere lisansüstü eğitim yapma imkânı sağlamak ve bu yolla geleceğin akademik kadroları için bilim insanı yetiştirmek, - İlimizde ve çevre il ve ilçelerde lisans mezunu olup, kamu ve özel sektörde çalışmakta olan ve kariyer yapmak isteyenlerin bu ihtiyaçlarına cevap vermek, - Üniversitelerin bir görevinin de bulunduğu bölge ve yöreye yönelik bilimsel araştırmalar yapmak olduğu dikkate alınarak, Bolu ile ve Batı Karadeniz çevresine kamu ekonomisi ve Bankacılık ve Finans konularda ihtiyaç duyulan uzman insan kaynağı yetiştirerek çevre ve Ülke ihtiyaçlarına katkıda bulunmak ve kamu ekonomisi ile Bankacılık ve Finans konularında ortaya çıkan sorunların bilimsel yöntemlerle tespit edilmesine ve bu sorunların çözümüne yönelik alternatif önerilerin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Program mezunları, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BBDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, factoring, forfaiting, leasing şirketlerinin, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde, finans koordinatörü, daire başkanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarda öğrenim görebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir tane vize ve bir tane final sınavı yapılmaktadır. Vize sınavının %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir


Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası bodrum kat, Gölköy Kampüsü 14030 Merkez / BOLU Telefon: +90 374 254 10 00 Faks: +90 374 253 49 71 E-Posta: sosyalbilimler@ibu.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Kadir Murat ALTINTAŞ


Bölüm Olanakları


Dönemsel olarak çeşitli eğitim seminerleri, konferans ve paneller düzenlenmektedir. Ayrıca kütüphane, laboratuvar dan yararlanma imkanı.

Program Çıktıları

Bilgi


Yeni Program Çıktısı

Beceri


Yetkinlikler
1. Yeni Program Çıktısı


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Yeni Program Çıktısı

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631800005012014Sosyal Bilimlerde Araştırma YöntemleriZorunlu3006.00
631800005552014Seçmeli Ders ISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631800005022016SeminerZorunlu0206.00
631800005572014Seçmeli ders IISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631800005952014Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
631800005972014Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631800005962014Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5006.00
631800005982014Tez Çalışması IIZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
631800005112014Uluslararası Bankacılık ve FinansSeçmeli1Seçmeli Ders I3006.00
631801015172017Para Banka Teori ve PolitikasıSeçmeli1Seçmeli Ders I3006.00
631801015202017İslami Finansman YöntemleriSeçmeli1Seçmeli Ders I3006.00
631801015222017Finansal Piyasalar ve KurumlarSeçmeli1Seçmeli Ders I3006.00
631801015242017Finansal YönetimSeçmeli1Seçmeli Ders I3006.00
631801015262017Bankacılıkta Hizmet Pazarlaması Seçmeli1Seçmeli Ders I3006.00
631801015302017İslam Bankacılığının TemelleriSeçmeli1Seçmeli Ders I3006.00
631801015312017Banka Stratejik YönetimiSeçmeli1Seçmeli Ders I3006.00
631800005112014Uluslararası Bankacılık ve FinansSeçmeli2Seçmeli ders II3006.00
631801015172017Para Banka Teori ve PolitikasıSeçmeli2Seçmeli ders II3006.00
631801015202017İslami Finansman YöntemleriSeçmeli2Seçmeli ders II3006.00
631801015222017Finansal Piyasalar ve KurumlarSeçmeli2Seçmeli ders II3006.00
631801015242017Finansal YönetimSeçmeli2Seçmeli ders II3006.00
631801015262017Bankacılıkta Hizmet Pazarlaması Seçmeli2Seçmeli ders II3006.00
631801015302017İslam Bankacılığının TemelleriSeçmeli2Seçmeli ders II3006.00
631801015312017Banka Stratejik YönetimiSeçmeli2Seçmeli ders II3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
631800005022016SeminarCompulsory20206.00
631800005952014Lecture on Specialized FieldCompulsory35006.00
631800005972014Master's ThesisCompulsory301024.00
631800005962014Lecture on Specialized Field IICompulsory45006.00
631800005982014Master's Thesis IICompulsory401024.00