Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıKatılım Bankacılığı Doktora Programı


Kuruluş


Katılım Bankacılığı Doktora Programı 2017 Yılında açılmıştır.


Kazanılan Derece


Programın koşullarını başarı ile tamamlayan mezunlar, doktor sıfatıyla Doktora Derecesi alırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’nin 5/2 maddesine göre aday başvurduğu Doktora programın türüne göre aşağıdaki koşulları taşıması gerekir: a) Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak, b) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) geçerlilik süresi içinde başvurdukları programın puan türünde yeterli puan almış olmak. c) YDS, ÜDS veya dengi dil sınavlarından Enstitüce belirlenen dil puanını almış olması gerekmektedir. d) Ayrıca bilim sınavı ve mülakatta yeterli puan almış olmak.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DOKTORA DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


 Doktora programı ders, yeterlik, tez önerisi ve tez çalışması aşamalarından oluşur.  Doktora programında ders aşamasını tamamlayabilmek için toplam 27 kredilik 9 (dokuz) adet dersin ve kredisiz zorunlu seminer dersinin tamamlanması gerekir.  Programın derslerini, semineri, yeterlik sınavını ve tez önerisi savunma sınavını geçen, en az 3 tez izleme komitesi raporunu sunan, tez çalışmasını başarıyla tamamlamış ve akademik ortalaması 100 üzerinden en az 80 olan öğrenci tez savunma sınavına girme hakkı kazanır.  Tez danışmanı atanan, ders aşamasını ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrenci, tez savunma sınavına alınıp başarılı bulununcaya kadar danışmanı tarafından açılacak olan kredisiz zorunlu uzmanlık alan dersi ve kredisiz zorunlu tez çalışması derslerine her dönem kayıt yaptıracaktır.  Öğrenciler her dönem en az 30 AKTS’lik ders alacak olup program 240 AKTS ile tamamlanabilecektir.  Dersleri ve programın tamamını bitirme süreleri ve esasları “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre yürütülmektedir.


Program Profili


Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünde açılması düşünülen Katılım Bankacılığı Doktora programının amacı; - Üniversitemizde görev yapacak olan araştırma görevlilerimizin kurum içinde lisansüstü eğitim yapmalarının sağlamak, - Üniversitemizden başarı ile mezun olan öğrencilere lisansüstü eğitim yapma imkânı sağlamak ve bu yolla geleceğin akademik kadroları için bilim insanı yetiştirmek, - İlimizde ve çevre il ve ilçelerde lisans mezunu olup, kamu ve özel sektörde çalışmakta olan ve kariyer yapmak isteyenlerin bu ihtiyaçlarına cevap vermek, - Üniversitelerin bir görevinin de bulunduğu bölge ve yöreye yönelik bilimsel araştırmalar yapmak olduğu dikkate alınarak, Bolu ile ve Batı Karadeniz çevresine kamu ekonomisi ve Bankacılık ve Finans konularda ihtiyaç duyulan uzman insan kaynağı yetiştirerek çevre ve Ülke ihtiyaçlarına katkıda bulunmak ve kamu ekonomisi ile Bankacılık ve Finans ve Katılım Bankacılığı konularında ortaya çıkan sorunların bilimsel yöntemlerle tespit edilmesine ve bu sorunların çözümüne yönelik alternatif önerilerin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Program mezunları, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BBDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşları- Katılım Bankaları, factoring, forfaiting, leasing şirketlerinin, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde, finans koordinatörü, daire başkanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Doktora sonrası üst derece programı yoktur.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir tane vize ve bir tane final sınavı yapılmaktadır. Vize sınavının %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir


Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası bodrum kat, Gölköy Kampüsü 14030 Merkez / BOLU Telefon: +90 374 254 10 00 Faks: +90 374 253 49 71 E-Posta: sosyalbilimler@ibu.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Kadir Murat ALTINTAŞ


Bölüm Olanakları


Dönemsel olarak çeşitli eğitim seminerleri, konferans ve paneller düzenlenmektedir. Ayrıca kütüphane, laboratuvar dan yararlanma imkanı.

Program Çıktıları

Bilgi


Yeni Program Çıktısı

Beceri


Yetkinlikler
1. Yeni Program Çıktısı


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Yeni Program Çıktısı

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631801026012017Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3006.00
631801026712017Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631801026022017SeminerZorunlu0206.00
631801026722017Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631801026872017YeterlikZorunlu00030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631801026882017Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5006.00
631801026902017Tez Çalışması IZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631801026912017Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5006.00
631801026932017Tez Çalışması IIZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631801026922017Uzmanlık Alan Dersi IIIZorunlu5006.00
631801026942017Tez Çalışması IIIZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
631801026052017Faizsiz Ekonomik SistemSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631801026092017Katılım Bankacılığına GirişSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631801026172017Finansal YönetimSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631801026192017Fıkıh TarihiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631801026042017Katılım Bankacılığı Hizmet Ve ÜrünleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631801026102017Finansal Piyasalar ve KurumlarSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631801026122017Katılım Bankacılığı YönetimiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631801026142017Faizsiz SigortacılıkSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631801026202017İslam Ekonomisi ve TarihiSeçmeli2Seçmeli II3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
631801026022017SeminarCompulsory20206.00
631801026722017Course Pool IIElective23006.00