Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıTıp


Kuruluş


12.03.1997 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur ( Resmi Gazete 22931-12.03.1997)


Kazanılan Derece


Tıp doktoru


Kabul ve Kayıt Koşulları


1. Lise diploması 2. ÖYS sonuç belgesi


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yok


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Tıp Doktoru ünvanı kazanmak için öğrencilerin 1, 2 ve 3. sınıflarda ve 4. ve 5. sınıflardaki klinik stajlarda 100 üzerinden en az 60 puan alanlar yeterli kabul edilir. 6. sınıfta intörn doktor olarak stajlarını yapar, başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.


Program Profili


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin temel amacı; birey ve topluma sağlık hizmeti sunacak yetkinlikte, temel bilgilere, mesleki beceri ve tutuma sahip, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eden, etik kurallara uyan hekimler yetiştirmektir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Tıp Fakültesi mezunları kamuya ait sağlık kurumlarında ve zorunlu hizmet sonrası özel sağlık kurumlarında “Tıp Doktoru” unvanıyla iş bulma imkânına sahiptirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek herhangi bir dalda uzmanlık eğitimine devam ederek “Uzman Hekim” unvanı kazanabilirler. Ayrıca herhangi bir lisansüstü programa başvurabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Üniversite Senatosu tarafından düzenlenen yönetmeliklere göre yapılmaktadır. İlk üç yılda entegre eğitim sistemi gereği her ders kurulu sonunda teorik ve pratik (sözlü/çoktan/seçmeli/pratik) sınav yapılmakta ve her dönem sonunda final sınavları uygulanmaktadır. Dönem 1, 2 ve 3'te yıl sonu dönem notu, ders kurulu sonu sınavlarının toplamının %60'ı ve final sınavının %40'ı toplanarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dönemi geçmesi için puan ortalamasının 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekmektedir. Dönem 4 ve 5’te her staj bir ders kabul edilir. Pratik ve teorik sınav aşamalarından oluşan sınavlar her staj sonunda yapılır. Sınavlar yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir ve başarı puanı 60 ve üzeridir. Dönem 6 öğrencisi, her staj süresi sonunda, genel tıp birikimi, araştırma yazısı hazırlayıp sunma becerisi, görev sorumluluğu, iletişim becerisi, hasta hazırlayıp takip etme becerisi, psiko-sosyal durumu, tıbbi girişim becerisi, saha çalışmaları bakımından başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.


Mezuniyet Koşulları


Öngörülen süreler içinde 6 dönemi de ölçme değerlendirme koşullarını sağlayarak tamamlayanlara “Tıp Doktoru” unvanıyla mezuniyet belgeleri verilir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Fakülte Dekanı: Prof.Dr. Muhammet Güzel KURTOĞLU Abant izzet Baysal Üniveristesi Tıp Fakültesi Gölköy 14280 BOLU


Bölüm Olanakları


Fiziki Mekân Durumu: Eğitim hizmetleri Temel Tıp Bilimleri Binası ile AİBÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde sürdürülmektedir. Morfoloji binasında 3 adet amfi, 1 adet derslik,1 Mesleki Beceri Laboratuarı, 1 Bilgisayar Laboratuvarı , 3 adet multidisipliner laboratuvar, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi binasında 12 adet derslik bulunmaktadır. Kampus alanında merkezi kütüphaneden başka kafe, restoran, açık ve kapalı spor sahası, yüzme havuzu ve öğrenci yurdu bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Vücudun ve organ sistemlerinin hücresel, biyokimyasal ve moleküler düzeyde normal yapı ve işlevlerini bilir.

Hastalıkların nedenlerini, oluş mekanizmalarını ve etkilenen organlardaki değişiklikleri tanımlar.

Hastalardan ayrıntılı anamnez alır, ayrıntılı fizik muayene yapar.

Hastalıklar hakkında ayırıcı tanı yapar ve tanı koyar.

Sık görülen hastalıkların epidemiyolojisini bilir ve bunların azaltılmasına çalışır.

Sık görülen hastalıkların klinik, laboratuar, radyolojik ve patolojik bulgularını yorumlar.

Sık görülen hastalıkların tedavisinde bilimsel veriye dayalı etkinliği yüksek yöntemleri seçer.

Acil durumlarda inisiyatif kullanarak çabuk ve doğru karar alır

Yaşamı tehdit eden hastalıkları tanır, uygun ilk tedavilerini yapar ve gerektiğinde yönlendirir.

Disiplinler arası ekip çalışması yapar.

Sağlık ile ilgili istatistik bilgileri değerlendir.

Koruyucu hekimlik hizmetlerini uygular.

Sağlık hizmetlerinin sunulması, örgütlenmesi ve finansmanını ve hekimlik uygulamasının yasal kurallarını bilir.

Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile temel iletişim tekniklerini kullanarak etkili iletişim kurar,

Hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir, etik ilkeleri ve yasal sorumlulukları dikkate alır.

Birinci basamakta adli tıp hizmetlerini yürütür,

Mesleki uygulamalardaki değişiklikleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.

Beceri


Yetkinlikler
1. Vücudun ve organ sistemlerinin hücresel, biyokimyasal ve moleküler düzeyde normal yapı ve işlevlerini bilir.

2. Hastalıkların nedenlerini, oluş mekanizmalarını ve etkilenen organlardaki değişiklikleri tanımlar.

3. Hastalardan ayrıntılı anamnez alır, ayrıntılı fizik muayene yapar.

4. Hastalıklar hakkında ayırıcı tanı yapar ve tanı koyar.

5. Sık görülen hastalıkların epidemiyolojisini bilir ve bunların azaltılmasına çalışır.

6. Sık görülen hastalıkların klinik, laboratuar, radyolojik ve patolojik bulgularını yorumlar.

7. Sık görülen hastalıkların tedavisinde bilimsel veriye dayalı etkinliği yüksek yöntemleri seçer.

8. Acil durumlarda inisiyatif kullanarak çabuk ve doğru karar alır

9. Yaşamı tehdit eden hastalıkları tanır, uygun ilk tedavilerini yapar ve gerektiğinde yönlendirir.

10. Disiplinler arası ekip çalışması yapar.

11. Sağlık ile ilgili istatistik bilgileri değerlendir.

12. Koruyucu hekimlik hizmetlerini uygular.

13. Sağlık hizmetlerinin sunulması, örgütlenmesi ve finansmanını ve hekimlik uygulamasının yasal kurallarını bilir.

14. Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile temel iletişim tekniklerini kullanarak etkili iletişim kurar,

15. Hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir, etik ilkeleri ve yasal sorumlulukları dikkate alır.

16. Birinci basamakta adli tıp hizmetlerini yürütür,

17. Mesleki uygulamalardaki değişiklikleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Vücudun ve organ sistemlerinin hücresel, biyokimyasal ve moleküler düzeyde normal yapı ve işlevlerini bilir.
Hastalıkların nedenlerini, oluş mekanizmalarını ve etkilenen organlardaki değişiklikleri tanımlar.
Hastalardan ayrıntılı anamnez alır, ayrıntılı fizik muayene yapar.
Hastalıklar hakkında ayırıcı tanı yapar ve tanı koyar.
Sık görülen hastalıkların epidemiyolojisini bilir ve bunların azaltılmasına çalışır.
Sık görülen hastalıkların klinik, laboratuar, radyolojik ve patolojik bulgularını yorumlar.
Sık görülen hastalıkların tedavisinde bilimsel veriye dayalı etkinliği yüksek yöntemleri seçer.
Acil durumlarda inisiyatif kullanarak çabuk ve doğru karar alır
Yaşamı tehdit eden hastalıkları tanır, uygun ilk tedavilerini yapar ve gerektiğinde yönlendirir.
Disiplinler arası ekip çalışması yapar.
Sağlık ile ilgili istatistik bilgileri değerlendir.
Koruyucu hekimlik hizmetlerini uygular.
Sağlık hizmetlerinin sunulması, örgütlenmesi ve finansmanını ve hekimlik uygulamasının yasal kurallarını bilir.
Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile temel iletişim tekniklerini kullanarak etkili iletişim kurar,
Hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir, etik ilkeleri ve yasal sorumlulukları dikkate alır.
Birinci basamakta adli tıp hizmetlerini yürütür,
Mesleki uygulamalardaki değişiklikleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.

Müfredat

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS