Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımlarıİlköğretim / Sınıf Öğretmenliği


Kuruluş


Sınıf Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Sınıf Öğretmenliği Programı, 1992 öğretim yılında ilköğretim birinci basamakta (1-4 sınıf) görev yapacak sınıf öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.


Kazanılan Derece


Sınıf öğretmenliği Anabilim Dalından mezun olanlar sınıf öğretmeni unvanı alır ve ilkokullarda sınıf öğretmeni olarak görev yaparlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı için öğrenciler, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSYM) ile seçilmektedir. Dört yıllık lisans eğitiminin dili Türkçe'dir. Bölüme her yıl ortalama 110 öğrenci kayıt yaptırabilmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Program, 1992-1993 öğretim yılından başlayarak öğrenci almaya başlamıştır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsündeki Eğitim Fakültesi binasında bulunan Sınıf Öğretmenliği Programı, 2 Profesör, 4 Doçent Doktor, 5 Yardımcı Doçent Doktor, 2 Öğretim Görevlisi ile hizmet vermektedir.


Program Profili


Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilkokullarda sınıf öğretmeni olarak çalışmaktadır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalı öğrencileri mezun olduktan sonra lisanüstü programlara devam edebilmektedir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersin içeriklerine göre 1 yada 2 ara sınav, proje, ödevsonu ödev, sunum ile birliklte dönemsonunda bir sınav yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Lisans programının normal eğitim süresi 4 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Yusuf CERİT, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Gölköy, Bolu Tel: 0 374 254 1000 (1686) e-mail: cerit_y@ibu.edu.tr AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Kaya YILDIZ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Gölköy, Bolu Tel: 0 374 254 1000 (1687) e-mail: yildiz_k1@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Sınıflarda teknolojik araç gereçler bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Sınıf öğretmenliğinde yer alan temel disiplinlere ilişkin kavram, olgu ve olaylara, öğretim programlarının felsefe, anlayış ve öğelerine ilişkin bilgiye sahip olma.

Sınıf öğretmenliğinde yer alan temel disiplinlere ilişkin kavram, olgu ve olaylara, öğretim programlarının felsefe, anlayış ve öğelerine ilişkin bilgiye sahip olabilme.

Sınıf öğretmenliğinde yer alan temel disiplinlere ilişkin kavram, olgu ve olayların bilgisine sahip olma.

Öğrencilerde okuma-yazma ve dil becerileri kazandırmaya ilişkin kuramsal ve uygulama bilgisine, bilimsel bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma yapabilmeye ilişkin yöntem bilgisine sahip olabilme.

Konu alanına göre, öğrenci grubunun özelliklerine uygun yöntem-teknik, araç-gereç ve ölçme-değerlendirme tekniklerinin belirlenmesini içeren planlama bilgisine sahip olabilme.

Öğrencilerde okuma-yazma ve dil becerileri kazandırmaya ilişkin kuramsal ve uygulama bilgisine, bilimsel bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma yapabilmeye ilişkin yöntem bilgisine sahip olma.

Öğrencilerde okuma-yazma ve dil becerileri kazandırmaya ilişkin kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olma.

Sınıf öğretmenliğinde yer alan temel disiplinlerin öğretim programlarının felsefe, anlayış ve öğelerine ilişkin bilgiye sahip olma.

İlköğretim öğrencilerinin gelişimsel özelliklerini bilerek onları öğrenme sürecinde her yönüyle izleyebilme ve değerlendirebilme bilgisine sahip olma.

Konu alanına göre, öğrenci grubunun özelliklerine uygun yöntem-teknik, araç-gereç ve ölçme-değerlendirme tekniklerinin belirlenmesini içeren planlama bilgisine olma.

Bilimsel bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma yapabilmeye ilişkin yöntem bilgisine sahip olma.

Temel disiplinleri tarih, sanat, estetik ve etik değerler açısından değerlendirebilme.

Spor kültürü, çevre eğitimi ve dramayı eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilme.

Öğrencilerin okuma-yazma ve dil becerileri kazanmalarına yönelik edindiği temel bilgi ve yaklaşımı öğretme-öğrenme sürecine yansıtabilme.

Öğrencilerin Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirebilme.

Temel alanların öğretim programlarının felsefe, anlayış ve öğelerini yansıtacak şekilde eğitim uygulamalarını gerçekleştirebilme.

Temel alanlarda, öğrenci grubunun özelliklerini dikkate alarak uygun strateji, yöntem ve teknikleri ile araç-gereç ve değerlendirme tekniklerini belirleyerek planlama yapabilme.

Bilişim teknolojilerini öğretme-öğrenme sürecini planlama ve uygulamada kullanabilme.

Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıkları, gelişimsel özellikleri, çevre koşulları ve konu alanının özelliğine uygun olarak gerçekleştirebilme.

Öğretme-öğrenme sürecini planlama ve uygulamada, bilimsel bakış açısını, tarih, sanat, estetik ve etik değerleri yansıtacak unsurları kullanabilme.

Kendini geliştirmeye açık bir yaklaşımla, öğrenme ve bilgiye ulaşmada olumlu bir tutuma sahip olma.

Yaşam boyu öğrenmenin bireysel ve toplumsal gelişime katkısını kabul ederek kendini buna yönlendirebilme.

Eğitim alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Bir sınıf öğretmeni olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata uygun davranabilme.

Öğretmenlik bilgi ve becerisini, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri göz önünde bulundurarak kullanabilme.

Beceri


Eğitim alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini öğretme-öğrenme sürecini planlama ve uygulamada kullanabilme.

Öğrencilerin okuma-yazma ve dil becerileri kazanmalarına yönelik edindiği temel bilgi ve yaklaşımı öğretme-öğrenme sürecine yansıtabilme ve öğrencilerin Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirebilme.

Yetkinlikler


Mesleki çalışmalarında planlama yapma ve uygulamaya geçirmede bireysel kararlar verebilme.

Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıkları, gelişimsel özellikleri, çevre koşulları ve konu alanının özelliğine uygun olarak gerçekleştirebilme, bu süreci planlama ve uygulamada, bilimsel bakış açısını, tarih, sanat, estetik ve etik değerleri yansıtacak unsurları kullanabilme.

Yaşam boyu öğrenmenin bireysel ve toplumsal gelişime katkısını kabul ederek kendini buna yönlendirebilme, kendini geliştirmeye açık bir yaklaşımla, öğrenme ve bilgiye ulaşmada olumlu bir tutuma sahip olma.

İlköğretim öğrencilerinin gelişimsel özelliklerini dikkate alarak onları öğrenme sürecinde her yönüyle izleyebilme ve değerlendirebilme.

Yaşam boyu öğrenmenin bireysel ve toplumsal gelişime katkısını kabul ederek kendini buna yönlendirebilme, kendini geliştirmeye açık bir yaklaşımla, öğrenme ve bilgiye ulaşmada olumlu bir tutumuna sahip olabilme.

Kişisel özelliklerinin farkında olarak grup çalışmalarına katılabilme ve katkıda bulunabilme.

İlköğretimle ilgili edindiği bilgi ve becerileri gerektiğinde toplumu bilgilendirme amaçlı olarak kullanabilme.

Öğretmenlik bilgi ve becerisini, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri göz önünde bulundurarak kullanabilme, bir sınıf öğretmeni olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata uygun davranabilme.

Temel alanlarda, öğrenci grubunun özelliklerini dikkate alarak uygun strateji, yöntem ve teknikleri ile araç-gereç ve değerlendirme tekniklerini belirleyerek planlama yapabilme ve bu alanların öğretim programlarının felsefe, anlayış ve öğelerini yansıtacak şekilde eğitim uygulamalarını gerçekleştirebilme.

Temel disiplinleri tarih, sanat, estetik ve etik değerler açısından, spor kültürü, çevre eğitimi ve dramayı eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirerek, alanına yönelik yeni etkinlikler geliştirme ve derslerine entegre edebilme.1. Eğitim alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini öğretme-öğrenme sürecini planlama ve uygulamada kullanabilme.

2. Öğrencilerin okuma-yazma ve dil becerileri kazanmalarına yönelik edindiği temel bilgi ve yaklaşımı öğretme-öğrenme sürecine yansıtabilme ve öğrencilerin Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirebilme.

3. Mesleki çalışmalarında planlama yapma ve uygulamaya geçirmede bireysel kararlar verebilme.

4. Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıkları, gelişimsel özellikleri, çevre koşulları ve konu alanının özelliğine uygun olarak gerçekleştirebilme, bu süreci planlama ve uygulamada, bilimsel bakış açısını, tarih, sanat, estetik ve etik değerleri yansıtacak unsurları kullanabilme.

5. Yaşam boyu öğrenmenin bireysel ve toplumsal gelişime katkısını kabul ederek kendini buna yönlendirebilme, kendini geliştirmeye açık bir yaklaşımla, öğrenme ve bilgiye ulaşmada olumlu bir tutuma sahip olma.

6. İlköğretim öğrencilerinin gelişimsel özelliklerini dikkate alarak onları öğrenme sürecinde her yönüyle izleyebilme ve değerlendirebilme.

7. Yaşam boyu öğrenmenin bireysel ve toplumsal gelişime katkısını kabul ederek kendini buna yönlendirebilme, kendini geliştirmeye açık bir yaklaşımla, öğrenme ve bilgiye ulaşmada olumlu bir tutumuna sahip olabilme.

8. Kişisel özelliklerinin farkında olarak grup çalışmalarına katılabilme ve katkıda bulunabilme.

9. İlköğretimle ilgili edindiği bilgi ve becerileri gerektiğinde toplumu bilgilendirme amaçlı olarak kullanabilme.

10. Öğretmenlik bilgi ve becerisini, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri göz önünde bulundurarak kullanabilme, bir sınıf öğretmeni olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata uygun davranabilme.

11. Temel alanlarda, öğrenci grubunun özelliklerini dikkate alarak uygun strateji, yöntem ve teknikleri ile araç-gereç ve değerlendirme tekniklerini belirleyerek planlama yapabilme ve bu alanların öğretim programlarının felsefe, anlayış ve öğelerini yansıtacak şekilde eğitim uygulamalarını gerçekleştirebilme.

12. Temel disiplinleri tarih, sanat, estetik ve etik değerler açısından, spor kültürü, çevre eğitimi ve dramayı eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirerek, alanına yönelik yeni etkinlikler geliştirme ve derslerine entegre edebilme.

13. Sınıf öğretmenliğinde yer alan temel disiplinlere ilişkin kavram, olgu ve olaylara, öğretim programlarının felsefe, anlayış ve öğelerine ilişkin bilgiye sahip olma.

14. Sınıf öğretmenliğinde yer alan temel disiplinlere ilişkin kavram, olgu ve olaylara, öğretim programlarının felsefe, anlayış ve öğelerine ilişkin bilgiye sahip olabilme.

15. Sınıf öğretmenliğinde yer alan temel disiplinlere ilişkin kavram, olgu ve olayların bilgisine sahip olma.

16. Öğrencilerde okuma-yazma ve dil becerileri kazandırmaya ilişkin kuramsal ve uygulama bilgisine, bilimsel bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma yapabilmeye ilişkin yöntem bilgisine sahip olabilme.

17. Konu alanına göre, öğrenci grubunun özelliklerine uygun yöntem-teknik, araç-gereç ve ölçme-değerlendirme tekniklerinin belirlenmesini içeren planlama bilgisine sahip olabilme.

18. Öğrencilerde okuma-yazma ve dil becerileri kazandırmaya ilişkin kuramsal ve uygulama bilgisine, bilimsel bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma yapabilmeye ilişkin yöntem bilgisine sahip olma.

19. Öğrencilerde okuma-yazma ve dil becerileri kazandırmaya ilişkin kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olma.

20. Sınıf öğretmenliğinde yer alan temel disiplinlerin öğretim programlarının felsefe, anlayış ve öğelerine ilişkin bilgiye sahip olma.

21. İlköğretim öğrencilerinin gelişimsel özelliklerini bilerek onları öğrenme sürecinde her yönüyle izleyebilme ve değerlendirebilme bilgisine sahip olma.

22. Konu alanına göre, öğrenci grubunun özelliklerine uygun yöntem-teknik, araç-gereç ve ölçme-değerlendirme tekniklerinin belirlenmesini içeren planlama bilgisine olma.

23. Bilimsel bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma yapabilmeye ilişkin yöntem bilgisine sahip olma.

24. Temel disiplinleri tarih, sanat, estetik ve etik değerler açısından değerlendirebilme.

25. Spor kültürü, çevre eğitimi ve dramayı eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilme.

26. Öğrencilerin okuma-yazma ve dil becerileri kazanmalarına yönelik edindiği temel bilgi ve yaklaşımı öğretme-öğrenme sürecine yansıtabilme.

27. Öğrencilerin Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirebilme.

28. Temel alanların öğretim programlarının felsefe, anlayış ve öğelerini yansıtacak şekilde eğitim uygulamalarını gerçekleştirebilme.

29. Temel alanlarda, öğrenci grubunun özelliklerini dikkate alarak uygun strateji, yöntem ve teknikleri ile araç-gereç ve değerlendirme tekniklerini belirleyerek planlama yapabilme.

30. Bilişim teknolojilerini öğretme-öğrenme sürecini planlama ve uygulamada kullanabilme.

31. Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıkları, gelişimsel özellikleri, çevre koşulları ve konu alanının özelliğine uygun olarak gerçekleştirebilme.

32. Öğretme-öğrenme sürecini planlama ve uygulamada, bilimsel bakış açısını, tarih, sanat, estetik ve etik değerleri yansıtacak unsurları kullanabilme.

33. Kendini geliştirmeye açık bir yaklaşımla, öğrenme ve bilgiye ulaşmada olumlu bir tutuma sahip olma.

34. Yaşam boyu öğrenmenin bireysel ve toplumsal gelişime katkısını kabul ederek kendini buna yönlendirebilme.

35. Eğitim alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

36. Bir sınıf öğretmeni olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata uygun davranabilme.

37. Öğretmenlik bilgi ve becerisini, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri göz önünde bulundurarak kullanabilme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Sınıf öğretmenliğinde yer alan temel disiplinlere ilişkin kavram, olgu ve olaylara, öğretim programlarının felsefe, anlayış ve öğelerine ilişkin bilgiye sahip olma.
Sınıf öğretmenliğinde yer alan temel disiplinlere ilişkin kavram, olgu ve olaylara, öğretim programlarının felsefe, anlayış ve öğelerine ilişkin bilgiye sahip olabilme.
Sınıf öğretmenliğinde yer alan temel disiplinlere ilişkin kavram, olgu ve olayların bilgisine sahip olma.
Öğrencilerde okuma-yazma ve dil becerileri kazandırmaya ilişkin kuramsal ve uygulama bilgisine, bilimsel bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma yapabilmeye ilişkin yöntem bilgisine sahip olabilme.
Konu alanına göre, öğrenci grubunun özelliklerine uygun yöntem-teknik, araç-gereç ve ölçme-değerlendirme tekniklerinin belirlenmesini içeren planlama bilgisine sahip olabilme.
Öğrencilerde okuma-yazma ve dil becerileri kazandırmaya ilişkin kuramsal ve uygulama bilgisine, bilimsel bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma yapabilmeye ilişkin yöntem bilgisine sahip olma.
Öğrencilerde okuma-yazma ve dil becerileri kazandırmaya ilişkin kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olma.
Sınıf öğretmenliğinde yer alan temel disiplinlerin öğretim programlarının felsefe, anlayış ve öğelerine ilişkin bilgiye sahip olma.
İlköğretim öğrencilerinin gelişimsel özelliklerini bilerek onları öğrenme sürecinde her yönüyle izleyebilme ve değerlendirebilme bilgisine sahip olma.
Konu alanına göre, öğrenci grubunun özelliklerine uygun yöntem-teknik, araç-gereç ve ölçme-değerlendirme tekniklerinin belirlenmesini içeren planlama bilgisine olma.
Bilimsel bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma yapabilmeye ilişkin yöntem bilgisine sahip olma.
Temel disiplinleri tarih, sanat, estetik ve etik değerler açısından değerlendirebilme.
Spor kültürü, çevre eğitimi ve dramayı eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilme.
Öğrencilerin okuma-yazma ve dil becerileri kazanmalarına yönelik edindiği temel bilgi ve yaklaşımı öğretme-öğrenme sürecine yansıtabilme.
Öğrencilerin Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirebilme.
Temel alanların öğretim programlarının felsefe, anlayış ve öğelerini yansıtacak şekilde eğitim uygulamalarını gerçekleştirebilme.
Temel alanlarda, öğrenci grubunun özelliklerini dikkate alarak uygun strateji, yöntem ve teknikleri ile araç-gereç ve değerlendirme tekniklerini belirleyerek planlama yapabilme.
Bilişim teknolojilerini öğretme-öğrenme sürecini planlama ve uygulamada kullanabilme.
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıkları, gelişimsel özellikleri, çevre koşulları ve konu alanının özelliğine uygun olarak gerçekleştirebilme.
Öğretme-öğrenme sürecini planlama ve uygulamada, bilimsel bakış açısını, tarih, sanat, estetik ve etik değerleri yansıtacak unsurları kullanabilme.
Kendini geliştirmeye açık bir yaklaşımla, öğrenme ve bilgiye ulaşmada olumlu bir tutuma sahip olma.
Yaşam boyu öğrenmenin bireysel ve toplumsal gelişime katkısını kabul ederek kendini buna yönlendirebilme.
Eğitim alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Bir sınıf öğretmeni olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata uygun davranabilme.
Öğretmenlik bilgi ve becerisini, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri göz önünde bulundurarak kullanabilme.
Eğitim alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini öğretme-öğrenme sürecini planlama ve uygulamada kullanabilme.
Öğrencilerin okuma-yazma ve dil becerileri kazanmalarına yönelik edindiği temel bilgi ve yaklaşımı öğretme-öğrenme sürecine yansıtabilme ve öğrencilerin Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirebilme.
Mesleki çalışmalarında planlama yapma ve uygulamaya geçirmede bireysel kararlar verebilme.
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıkları, gelişimsel özellikleri, çevre koşulları ve konu alanının özelliğine uygun olarak gerçekleştirebilme, bu süreci planlama ve uygulamada, bilimsel bakış açısını, tarih, sanat, estetik ve etik değerleri yansıtacak unsurları kullanabilme.
Yaşam boyu öğrenmenin bireysel ve toplumsal gelişime katkısını kabul ederek kendini buna yönlendirebilme, kendini geliştirmeye açık bir yaklaşımla, öğrenme ve bilgiye ulaşmada olumlu bir tutuma sahip olma.
İlköğretim öğrencilerinin gelişimsel özelliklerini dikkate alarak onları öğrenme sürecinde her yönüyle izleyebilme ve değerlendirebilme.
Yaşam boyu öğrenmenin bireysel ve toplumsal gelişime katkısını kabul ederek kendini buna yönlendirebilme, kendini geliştirmeye açık bir yaklaşımla, öğrenme ve bilgiye ulaşmada olumlu bir tutumuna sahip olabilme.
Kişisel özelliklerinin farkında olarak grup çalışmalarına katılabilme ve katkıda bulunabilme.
İlköğretimle ilgili edindiği bilgi ve becerileri gerektiğinde toplumu bilgilendirme amaçlı olarak kullanabilme.
Öğretmenlik bilgi ve becerisini, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri göz önünde bulundurarak kullanabilme, bir sınıf öğretmeni olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata uygun davranabilme.
Temel alanlarda, öğrenci grubunun özelliklerini dikkate alarak uygun strateji, yöntem ve teknikleri ile araç-gereç ve değerlendirme tekniklerini belirleyerek planlama yapabilme ve bu alanların öğretim programlarının felsefe, anlayış ve öğelerini yansıtacak şekilde eğitim uygulamalarını gerçekleştirebilme.
Temel disiplinleri tarih, sanat, estetik ve etik değerler açısından, spor kültürü, çevre eğitimi ve dramayı eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirerek, alanına yönelik yeni etkinlikler geliştirme ve derslerine entegre edebilme.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
101001232006Uygarlık TarihiZorunlu2005.00
101001252006Bilgisayar IZorunlu2024.00
101001171998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2002.00
101001212006Genel BiyolojiZorunlu2005.00
101001272006Eğitim Bilimine GirişZorunlu3004.00
101001091998Türkçe I Yazılı AnlatımZorunlu2002.00
101001011998Temel Matematik IZorunlu2005.00
0101001992007Yabancı Dil ISeçmeli3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
101001242006Bilgisayar IIZorunlu2204.00
101001222006Genel CoğrafyaZorunlu2003.00
101001101998Türkçe II Sözlü AnlatımZorunlu2002.00
101001262006Eğitim PsikolojisiZorunlu3004.00
101001021998Temel Matematik IIZorunlu2004.00
101001282006Genel KimyaZorunlu2004.00
101001181998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2002.00
101001302006Türk Tarihi ve KültürüZorunlu2004.00
0101001982007Yabancı Dil IISeçmeli3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
101004502006Birleştirilmiş Sınıflarda ÖğretimZorunlu2004.00
101004522006Türk Eğitim TarihiZorunlu2003.00
101004562006Öğretmenlik Uygulaması IIZorunlu26010.00
101004542006İlköğretimde KaynaştırmaZorunlu2003.00
101004582006Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiZorunlu2002.00
0101004992007Seçmeli (A)Seçmeli2004.00
0101004982007Seçmeli (MB)Seçmeli2004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
101004342003Anadolu Türk SanatıSeçmeli8Seçmeli (A)2004.00
101004382003Ses Eğitimi ve DiksiyonSeçmeli8Seçmeli (A)2004.00
101004662006Kültürel Varlıkların Korunması ve Müze ESeçmeli8Seçmeli (A)2004.00
101004742006Okul ÇalgılarıSeçmeli8Seçmeli (A)2004.00
101004762006Türk Halk MüziğiSeçmeli8Seçmeli (A)2004.00
101004442013Medya OkuryazarlığıSeçmeli8Seçmeli (A)2004.00
101004802006İlköğretimde İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli8Seçmeli (MB)2004.00
101004822006İlköğretimde Toplam Kalite YönetimiSeçmeli8Seçmeli (MB)2004.00
101004842006İnsan Hakları ve Demokrasi EğitimiSeçmeli8Seçmeli (MB)2004.00
101004862006Çağdaş ve Demokratik EğitimSeçmeli8Seçmeli (MB)2004.00
101004882006İlköğretimde TeftişSeçmeli8Seçmeli (MB)2004.00
101004902006İlköğretimde Öğretimsel LiderlikSeçmeli8Seçmeli (MB)2004.00
101004922006İlköğretimde Çağdaş Yönetim YaklaşımlarıSeçmeli8Seçmeli (MB)2004.00
101004482013Sınıfta Disiplin Sağlama YöntemleriSeçmeli8Seçmeli (MB)2004.00
101004462013Çoklu OkuryazarlıklarSeçmeli8Seçmeli (MB)2004.00
101001111998İngilizce ISeçmeli1Yabancı Dil I3003.00
101001121998İngilizce IISeçmeli2Yabancı Dil II3003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS