Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımlarıİlköğretim / Fen Bilgisi Öğretmenliği


Kuruluş


Fen Bilgisi Öğretmenliği, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı, 1998 öğretim yılında ilköğretim ikinci basamakta (6-8. sınıflar) görev yapacak fen bilgisi öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.


Kazanılan Derece


Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalından mezun olanlar fen bilgisi öğretmeni unvanı alır ve ilköğretim okullarında fen bilgisi öğretmeni olarak görev yaparlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı için öğrenciler, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile seçilmektedir. Dört yıllık lisans eğitiminin dili Türkçe’dir. Bölüme her yıl ortalama 100 öğrenci kayıt yaptırabilmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Program, 1998-1999 öğretim yılından başlayarak öğrenci almaya başlamıştır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsündeki Eğitim Fakültesi binasında bulunan Fen Bilgisi Öğretmenliği 1 Profesör, 2 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.


Program Profili


Programda zorunlu, alan bilgisi, alan eğitimi, mesleki beceri ve genel kültür derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında fen bilgisi öğretmeni olarak çalışmaktadır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileri mezun olduktan sonra lisansüstü programlara devam edebilmektedir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersin içeriğine göre 1 ya da 2 ara sınav, proje, dönem sonu ödev, sunum ile birlikte dönem sonu sınavları yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Lisans programının normal eğitim süresi 4 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. Abant izzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı Gölköy / BOLU Prof.Dr. Mehmet BAHAR


Bölüm Olanakları


Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Sınıflarda teknolojik araç-gereçler bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlayabilme.

Öğrenme, öğretme ve değerlendirme süreci ile ilgili alternatif yaklaşımların farkında olma.

Öz değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimini sağlayabilme.

Beceri


Fen ve teknolojiyle ilgili sosyal, ekonomik ve etik değerleri, kişisel sağlık ve çevre sorunlarını fark edebilme.

Doğal dünyayı disiplinler arası bir bakış açısı içerisinde anlamlandırabilme.

Yetkinlikler


Öğrenme ihtiyaçlarını gözeterek bunu karşılayabilecek programları planlayabilme ve yürütebilme.

Bilimin ve bilimsel bilginin doğasını, temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak uygun şekillerde kullanabilme.

Gözlem yapabilme, hipotez kurabilme, test edebilme, bilgi toplayabilme, verileri yorumlayabilme ve bulguları sunabilme.

Eğitim teknolojilerini tanıma ve bu konudaki gelişmeleri değerlendirebilme.

Okul, aile, toplum işbirliği çerçevesinde mesleğinin sorumluluklarını yerine getirebilme.

Mesleği ile ilgili etik ilkelere uygun olarak davranabilme.

Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarının bilincinde olma.

Bireysel farklılıkları dikkate alarak objektif ve tutarlı davranabilme.

Eğitim teknolojilerini kullanabilme ve bununla ilgili yeniliklere karşı açık olma.

Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanabilme.1. Fen ve teknolojiyle ilgili sosyal, ekonomik ve etik değerleri, kişisel sağlık ve çevre sorunlarını fark edebilme.

2. Doğal dünyayı disiplinler arası bir bakış açısı içerisinde anlamlandırabilme.

3. Öğrenme ihtiyaçlarını gözeterek bunu karşılayabilecek programları planlayabilme ve yürütebilme.

4. Bilimin ve bilimsel bilginin doğasını, temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak uygun şekillerde kullanabilme.

5. Gözlem yapabilme, hipotez kurabilme, test edebilme, bilgi toplayabilme, verileri yorumlayabilme ve bulguları sunabilme.

6. Eğitim teknolojilerini tanıma ve bu konudaki gelişmeleri değerlendirebilme.

7. Okul, aile, toplum işbirliği çerçevesinde mesleğinin sorumluluklarını yerine getirebilme.

8. Mesleği ile ilgili etik ilkelere uygun olarak davranabilme.

9. Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarının bilincinde olma.

10. Bireysel farklılıkları dikkate alarak objektif ve tutarlı davranabilme.

11. Eğitim teknolojilerini kullanabilme ve bununla ilgili yeniliklere karşı açık olma.

12. Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanabilme.

13. Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlayabilme.

14. Öğrenme, öğretme ve değerlendirme süreci ile ilgili alternatif yaklaşımların farkında olma.

15. Öz değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimini sağlayabilme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlayabilme.
Öğrenme, öğretme ve değerlendirme süreci ile ilgili alternatif yaklaşımların farkında olma.
Öz değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimini sağlayabilme.
Fen ve teknolojiyle ilgili sosyal, ekonomik ve etik değerleri, kişisel sağlık ve çevre sorunlarını fark edebilme.
Doğal dünyayı disiplinler arası bir bakış açısı içerisinde anlamlandırabilme.
Öğrenme ihtiyaçlarını gözeterek bunu karşılayabilecek programları planlayabilme ve yürütebilme.
Bilimin ve bilimsel bilginin doğasını, temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak uygun şekillerde kullanabilme.
Gözlem yapabilme, hipotez kurabilme, test edebilme, bilgi toplayabilme, verileri yorumlayabilme ve bulguları sunabilme.
Eğitim teknolojilerini tanıma ve bu konudaki gelişmeleri değerlendirebilme.
Okul, aile, toplum işbirliği çerçevesinde mesleğinin sorumluluklarını yerine getirebilme.
Mesleği ile ilgili etik ilkelere uygun olarak davranabilme.
Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarının bilincinde olma.
Bireysel farklılıkları dikkate alarak objektif ve tutarlı davranabilme.
Eğitim teknolojilerini kullanabilme ve bununla ilgili yeniliklere karşı açık olma.
Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanabilme.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
103002352008Genel Fizik IIIZorunlu2026.00
103002312008Genel Biyoloji IZorunlu4029.00
103002412006Bilgisayar IZorunlu2204.00
103002392006Genel Kimya III ( Analitik Kimya )Zorunlu2204.00
103002492006Öğretim İlke ve YöntemleriZorunlu3004.00
0103009002010Yabancı Dil ISeçmeli3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
103002342006Modern Fiziğe GirişZorunlu2003.00
103002362006Genel Kimya IV ( Organik Kimya )Zorunlu2004.00
103002302008Genel Biyoloji IIZorunlu4029.00
103002462006Fen Teknoloji Programı ve PlanlamaZorunlu3003.00
103002382006Bilgisayar IIZorunlu2204.00
0103009012010Yabancı Dil IISeçmeli3003.00
0103002992010Seçmeli I (GK)Seçmeli2004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
103004292006RehberlikZorunlu3004.00
103004272006Okul DeneyimiZorunlu1408.00
103004312006Sınıf YönetimiZorunlu2003.00
103004332006Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarıZorunlu2204.00
103004252006Özel EğitimZorunlu2003.00
103004232006EvrimZorunlu2004.00
103004212006Biyolojide Özel KonularZorunlu2004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
103004262006Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiZorunlu2002.00
103004222006AstronomiZorunlu2004.00
103004242006Öğretmenlik UygulamasıZorunlu26012.00
0103004992010Seçmeli I (A)Seçmeli2004.00
0103004982010Seçmeli II (A)Seçmeli2004.00
0103004972010Seçmeli II (GK)Seçmeli2004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
103004302006Çevre EğitimiSeçmeli8Seçmeli I (A)2004.00
103004322006Bilimin DoğasıSeçmeli8Seçmeli I (A)2004.00
103004342006Projeye Dayalı Öğrenme UygulamalarıSeçmeli8Seçmeli I (A)2004.00
103004362006Doğa OyunlarıSeçmeli8Seçmeli I (A)2004.00
103004382006Yaparak ve Düşünerek Fen ÖğretimiSeçmeli8Seçmeli I (A)2004.00
103004402006Oluşturmacı Fen Öğretimi UygulamalarıSeçmeli8Seçmeli I (A)2004.00
103002582006İnformal Öğrenme OrtamıSeçmeli4Seçmeli I (GK)2004.00
103002562006DramaSeçmeli4Seçmeli I (GK)2004.00
103004742006Bilim TarihiSeçmeli8Seçmeli II (A)2004.00
103004642006Problemlere Dayalı Öğrenme UygulamalarıSeçmeli8Seçmeli II (A)2004.00
103004662006Öğrenme Etkinlikleri ile Fen ÖğretimiSeçmeli8Seçmeli II (A)2004.00
103004762006Fen Öğretiminde DramaSeçmeli8Seçmeli II (A)2004.00
103004722006Kavram Yanılgılarını Giderme StratejilerSeçmeli8Seçmeli II (A)2004.00
103004282013Teknoloji Tarihi ve Teknolojinin DoğasıSeçmeli8Seçmeli II (A)2004.00
103004562006Ekoloji Temelli Çevre EğitimiSeçmeli8Seçmeli II (GK)2004.00
103004442006Etkili Sunum BecerileriSeçmeli8Seçmeli II (GK)2004.00
103004582006FotoğrafçılıkSeçmeli8Seçmeli II (GK)2004.00
103004622006İletişimSeçmeli8Seçmeli II (GK)2004.00
103002432006İngilizce ISeçmeli3Yabancı Dil I3003.00
103002402006İngilizce IISeçmeli4Yabancı Dil II3003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS