Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımlarıİlköğretim / Matematik Öğretmenliği


Kuruluş


Matematik Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Matematik Öğretmenliği, ilköğretimin ikinci kademesinde (6-8.sınıf) görev yapacak matematik öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.


Kazanılan Derece


Matematik Öğretmenliği programından mezun olanlar matematik öğretmeni ünvanını alır ve ilköğretim okullarında matematik öğretmeni olarak görev yaparlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Matematik Öğretmenliği için öğrenciler, Öğrenci Seçme Sınavı ile seçilmektedir. Dört yıllık lisans eğitiminin dili Türkçedir. Bölüme her yıl ortalama 80 öğrenci kayıt yaptırabilmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Matematik öğretmenliği programı, 1 profesör, 1 doçent, 5 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi ile hizmet vermektedir


Program Profili


Programda zorunlu alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca öğrenciler seçmeli dersler de almakatadır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında matematik öğretmeni olarak çalışmaktadır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Öğrenciler mezun olduktan sonra lisansüstü programlara devam edebilmektedirler


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersin içeriklerine göre 1 ya da 2 arasınav, proje, dönem sonu ödev, sunum ile birlikte dönem sonunda bir sınav yapılmaktadır


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersin içeriklerine göre 1 ya da 2 arasınav, proje, dönemsonu ödev, sunum ile birlikte dönem sonunda bir sınav yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Lisans programının normal eğitim süresi 4 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı Gölköy/BOLU Yrd. Doç. Dr. Recai Akkuş


Bölüm Olanakları


Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir.

Program Çıktıları

Bilgi


İlköğretim matematik öğretimine ilişkin bilgiye sahip olma

Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olabilme

Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olma

Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme

Beceri


İlköğretim matematik programı ve öğretim materyalleri hakkında bilgi sahibi olma

Yetkinlikler


Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını belirleyen mevzuata uygun davranabilme

Öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi ve becerilerini yaşam boyu öğrenme çerçevesinde artırarak kendini geliştirebilme

Bilgi teknolojilerini, matematik öğretiminin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde etkili olarak kullanabilme

Meslektaşları, öğrenciler ve ailelerle etkili iletişim kurabilme

Bireysel olarak ve meslektaşlarıyla birlikte etkin bir şekilde çalışabilme

Matematik düzeyde alan bilgisine sahip olma

Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilerini kullanabilme

Matematik öğretiminin etkililiğini değerlendirebilme ve bu değerlendirme sonucunu öğretimi daha etkin bir hale getirmek için kullanabilme

Matematiğin farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde tarih, coğrafya, vatandaşlık, çevre, teknoloji, vb. gibi alanlarda genel kültüre sahip olabilme

Öğrenme sürecini, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini dikkate alarak planlayabilme, materyal geliştirme ve uygulama yapabilme1. İlköğretim matematik programı ve öğretim materyalleri hakkında bilgi sahibi olma

2. Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını belirleyen mevzuata uygun davranabilme

3. Öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi ve becerilerini yaşam boyu öğrenme çerçevesinde artırarak kendini geliştirebilme

4. Bilgi teknolojilerini, matematik öğretiminin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde etkili olarak kullanabilme

5. Meslektaşları, öğrenciler ve ailelerle etkili iletişim kurabilme

6. Bireysel olarak ve meslektaşlarıyla birlikte etkin bir şekilde çalışabilme

7. Matematik düzeyde alan bilgisine sahip olma

8. Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilerini kullanabilme

9. Matematik öğretiminin etkililiğini değerlendirebilme ve bu değerlendirme sonucunu öğretimi daha etkin bir hale getirmek için kullanabilme

10. Matematiğin farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde tarih, coğrafya, vatandaşlık, çevre, teknoloji, vb. gibi alanlarda genel kültüre sahip olabilme

11. Öğrenme sürecini, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini dikkate alarak planlayabilme, materyal geliştirme ve uygulama yapabilme

12. İlköğretim matematik öğretimine ilişkin bilgiye sahip olma

13. Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olabilme

14. Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olma

15. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
İlköğretim matematik öğretimine ilişkin bilgiye sahip olma
Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olabilme
Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olma
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme
İlköğretim matematik programı ve öğretim materyalleri hakkında bilgi sahibi olma
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını belirleyen mevzuata uygun davranabilme
Öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi ve becerilerini yaşam boyu öğrenme çerçevesinde artırarak kendini geliştirebilme 1
Bilgi teknolojilerini, matematik öğretiminin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde etkili olarak kullanabilme 1
Meslektaşları, öğrenciler ve ailelerle etkili iletişim kurabilme
Bireysel olarak ve meslektaşlarıyla birlikte etkin bir şekilde çalışabilme
Matematik düzeyde alan bilgisine sahip olma 1
Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilerini kullanabilme 1
Matematik öğretiminin etkililiğini değerlendirebilme ve bu değerlendirme sonucunu öğretimi daha etkin bir hale getirmek için kullanabilme 1
Matematiğin farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde tarih, coğrafya, vatandaşlık, çevre, teknoloji, vb. gibi alanlarda genel kültüre sahip olabilme
Öğrenme sürecini, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini dikkate alarak planlayabilme, materyal geliştirme ve uygulama yapabilme

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
107001332006Türkçe I: Yazılı AnlatımZorunlu2002.00
107001452006Eğitim Bilimine GirişZorunlu3004.00
107001312006Genel MatematikZorunlu42015.00
107001372006Bilgisayar IZorunlu2204.00
107001352006Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
0107001992007Yabancı Dil ISeçmeli3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
107001302006Soyut MatematikZorunlu3008.00
107001442006Bilgisayar IIZorunlu2204.00
107001362006Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
107001342006Türkçe II: Sözlü AnlatımZorunlu2002.00
107001462006Eğitim PsikolojisiZorunlu3004.00
107001322006GeometriZorunlu3007.00
0107001982007Yabancı Dil IISeçmeli3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
107002352006Fizik IZorunlu4005.00
107002392006Öğretim İlke ve YöntemleriZorunlu3004.00
107002312006Analiz IZorunlu42010.00
107002372006Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu2003.00
107002332006Lineer Cebir IZorunlu3005.00
0107002992007Seçmeli I (A)Seçmeli2003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
107002322006Lineer Cebir IIZorunlu3007.00
107002302006Analiz IIZorunlu42010.00
107002342006Fizik IIZorunlu4005.00
107002362006Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarıZorunlu2204.00
0107002982007Seçmeli I (GK)Seçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
107003252006İstatistik ve Olasılık IZorunlu2206.00
107003212006Analiz IIIZorunlu3004.00
107003312006Özel Eğitim Yöntemleri IZorunlu2206.00
107003292006Bilim TarihiZorunlu2003.00
107003272006Cebire GirişZorunlu3004.00
107003232006Analitik Geometri IZorunlu3004.00
0107003992007Seçmeli I (MB)Seçmeli2003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
107004332006Matematik TarihiZorunlu2003.00
107004372006Okul DeneyimiZorunlu1409.00
107004312006Elemanter Sayı KuramıZorunlu3004.00
107004392006Sınıf YönetimiZorunlu2003.00
107004412006Özel EğitimZorunlu2003.00
107004352006RehberlikZorunlu3004.00
0107004992007Seçmeli II (A)Seçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
107004342006Öğretmenlik UygulamasıZorunlu26014.00
107004322006Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiZorunlu2002.00
107004302006Matematik FelsefesiZorunlu2004.00
0107004972007Seçmeli II (MB)Seçmeli3005.00
0107004982007Seçmeli II (GK)Seçmeli3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
107002452006İlköğretim Matematik Programında KavramlarSeçmeli3Seçmeli I (A)2003.00
107002382006Bilişim ve Bilgi TeknolojileriSeçmeli4Seçmeli I (GK)3004.00
107002442006İnformal Öğrenme OrtamıSeçmeli4Seçmeli I (GK)3004.00
107003412006Matematik Öğretiminde Bilgisayar YazılımlarıSeçmeli5Seçmeli I (MB)2003.00
107003452006Matematik Eğitiminde Problem ÇözmeSeçmeli5Seçmeli I (MB)2003.00
107004492006Matematik ve SanatSeçmeli7Seçmeli II (A)3004.00
107004452006Matematiksel OkuryazarlığıSeçmeli7Seçmeli II (A)3004.00
107004502006Etkileşimli Öğretim Programları GeliştirSeçmeli8Seçmeli II (GK)3005.00
107004522006Öğretimsel LiderlikSeçmeli8Seçmeli II (GK)3005.00
107004402006Cebir ÖğretimiSeçmeli8Seçmeli II (MB)3005.00
107004422006Geometri ÖğretimiSeçmeli8Seçmeli II (MB)3005.00
107001392006İngilizce ISeçmeli1Yabancı Dil I3003.00
107001382006İngilizce IISeçmeli2Yabancı Dil II3003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS