Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımlarıİşletme Yönetimi


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2002-2003 yılından itibaren İşletme Yönetimi adı altında eğitim öğretime devam etmektedir.


Kazanılan Derece


Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler “İşletme Yönetimi Ön Lisans derecesi ” almaya hak kazanırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yok


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


İşletme Yönetimi Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir.


Program Profili


Programın öğrenci kontenjanı 45’tir. Programın eğitimi örgün öğretim şeklindedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


İşletme Programı her şeyden önce öğrencileri müteşebbis ruhu ile yetiştirmektedir. Almış oldukları eğitimle ticari bilgilerini geliştiren öğrenciler gerçek hayatta kendi işyerlerini açabileceklerdir. Bununla beraber gerek kamu gerekse özel işletmelerde personel, pazarlama, Muhasebe Finansmanı vb. departmanlarda çalışabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


“İşletme Yönetimi” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; - Bankacılık, - Bankacılık ve Finans, - Bankacılık ve Finansman, - Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, - İşletme, - İşletme Bilgi Yönetimi, - İşletme-İktisat, - Sağlık Kurumları İşletmeciliği, - Sermaye Piyasası, - Sigortacılık, - Sigortacılık ve Risk Yönetimi, - Uluslararası Finans, - Uluslararası İşletmecilik, - Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü veya yazılı sınavlar üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Meslek eğitim süresi 2 yıl olup; öğrencilerimiz 2 yılın sonunda 120 AKTS kredisi ile mezun olacaklardır. Eğitim süresince öğrencilere verilen zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, öğrenciler 30 iş günü süreli endüstriye dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gereklidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı: Öğr. Gör. Onur ÖZEVİN AKTS Koordinatörü: Öğr. Gör. Onur ÖZEVİN


Bölüm Olanakları


AİBÜ Gerede Meslek Yüksekokulu bünyesindeki derslikler, bilgisayar laboratuvarları, kütüphane ve spor salonu.

Program Çıktıları

Bilgi


Beceri


Yetkinlikler


İşletmeciliğin ilkelerine hâkim olma

Hukuk bilgisine sahip olma ve kullanabilme.

Bilgisayarı, çevre birimlerini ve programlarını etkin kullanabilme

Muhasebe bilgisine sahip olma, muhasebe paket programlarını kullanabilme ve muhasebe denetimini gerçekleştirebilme.

Finansal analiz yapabilme.

Üretim, yönetim ve pazarlama konularına dair bilgi sahibi olma ve sorunların çözümünde öneri geliştirebilme.

Stratejik yönetim, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesinde etkin bir şekilde görev alabilme1. İşletmeciliğin ilkelerine hâkim olma

2. Hukuk bilgisine sahip olma ve kullanabilme.

3. Bilgisayarı, çevre birimlerini ve programlarını etkin kullanabilme

4. Muhasebe bilgisine sahip olma, muhasebe paket programlarını kullanabilme ve muhasebe denetimini gerçekleştirebilme.

5. Finansal analiz yapabilme.

6. Üretim, yönetim ve pazarlama konularına dair bilgi sahibi olma ve sorunların çözümünde öneri geliştirebilme.

7. Stratejik yönetim, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesinde etkin bir şekilde görev alabilme


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
İşletmeciliğin ilkelerine hâkim olma
Hukuk bilgisine sahip olma ve kullanabilme.
Bilgisayarı, çevre birimlerini ve programlarını etkin kullanabilme
Muhasebe bilgisine sahip olma, muhasebe paket programlarını kullanabilme ve muhasebe denetimini gerçekleştirebilme.
Finansal analiz yapabilme.
Üretim, yönetim ve pazarlama konularına dair bilgi sahibi olma ve sorunların çözümünde öneri geliştirebilme.
Stratejik yönetim, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesinde etkin bir şekilde görev alabilme

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1323012012002Pazarlama İlkeleriZorunlu2103.00
1323012032002Yönetim ve OrganizasyonZorunlu2002.00
1323012052013Finansal YönetimZorunlu4004.00
1323012092002Dış Ticaret İşlemleri YönetimiZorunlu2002.00
1323012112002Yönlendirilmiş Çalışma IZorunlu2103.00
1323012312013I.StajZorunlu0004.00
1323012992013Seçmeli ISeçmeli30012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1323012022002İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu2103.00
1323012042002Üretim YönetimiZorunlu3104.00
1323012062002Girişimcilik ve Küçük İşletme YöneticiliZorunlu3104.00
1323012082002İş ve Sosyal Güvenlik HukukuZorunlu3104.00
1323002262013II.StajZorunlu0004.00
1323012982013Seçmeli IISeçmeli30011.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
1323002192011Paket Programlar ISeçmeli3Seçmeli I3104.00
1323013032002Maliyet MuhasebesiSeçmeli3Seçmeli I3104.00
1323002292011Vergi HukukuSeçmeli3Seçmeli I3004.00
1323012102002Yönlendirilmiş Çalışma IISeçmeli4Seçmeli II2103.00
1323002142011Vergi SistemiSeçmeli4Seçmeli II4004.00
1323002242011Paket Programlar IISeçmeli4Seçmeli II3104.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS