Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımlarıİlköğretim / Okul Öncesi Öğretmenliği


Kuruluş


Okul Öncesi Öğretmenliği programı, dört yıllık lisans programıdır. Program okul öncesi öğretmenleri yetiştirmek amacıyla 1998’de açılmıştır.


Kazanılan Derece


Okul Öncesi Öğretmenliği Programı mezunları olanlar okul öncesi öğretmeni unvanını alırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Öğrenciler, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile seçilmektedir. Eğitim dili Türkçe’dir. Bölüme her yıl ortalama 50 öğrenci kayıt yaptırabilmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Program, 1998-1999 öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır. Bölümde 1 Doçent, 3 yardımcı Doçent ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.


Program Profili


Programda; zorunlu alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama dersleri mevcuttur. Ayrıca öğrenciler seçmeli dersler almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar, resmi ve özel anaokullarında okul öncesi öğretmeni olarak çalışmaktadır. Ayrıca alanla ilgili özel sektörde çalışmaktadırlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Öğrenciler mezun olduktan sonra lisansüstü programlara devam edebilmektedir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Derslerin içeriklerine göre 1 ya da 2 ara sınav, proje, ödev, sunum ile birlikte bir dönem sonu sınavı yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Lisans programının normal eğitim süresi 4 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları gerekir. Genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Gölköy/Bolu Doç.Dr.Yasemin AYDOĞAN


Bölüm Olanakları


Dersler teknoloji destekli ortamda verilmektedir. Uygulamalı dersler için bir eğitim laboratuarı ve uygulama anaokulu bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Okulöncesi eğitim alanında lisans düzeyinde öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlere ilişkin kavram, teori, uygulamaların bilgisine sahip olma.

Okul öncesi dönem ile ilgili eğitim politikalarının, programların ve uygulamaların şekillenmesinde rol oynayan hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sosyal, politik, felsefi ve tarihi etkileri bilme.

Okulöncesi eğitim uygulama süreçlerinde çocukların gelişimsel, bireysel ve kültürel özelliklerini dikkate alarak tüm çocukların gereksinimlerini karşılayacak şekilde program hazırlama, uygulama ve değerlendirme bilgisine sahip olma.

Okul oncesi donem ile ilgili egitim politikalarinin, programlarin ve uygulamalarin sekillenmesinde rol oynayan hem ulusal hem de uluslararasi duzeyde sosyal, politik, felsefi ve tarihi etkileri bilme.

Alanındaki ulusal ve uluslar arası güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

Bilişim ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri alanında yaptığı çalışmalarda kullanabilme.

Çocukların gelişim özellikleri ve gereksinimlerine uygun saglikli ve guvenli bir eğitim ortamı düzenleyebilme.

Okulöncesi eğitim alanında disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalar planlama ve uygulama bilgisine sahip olma.

Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmaları konusunda model olabilme.

Sosyal sinif, cinsiyet, dil, ve diger sosyal farkliliklarla iliskili egitimsel esitsizliklere dair bir farkindalik gelistirebilme.

Egitimsel uygulama surecleri ve sahip olunan varsayimlara dair surekli oz elestirel bir tutum icinde olabilme.

Okulöncesi eğitimde değerlendirme sonuçlarını çocukların, öğretmenin ve programın geliştirilmesi amacıyla etkin olarak kullanabilme.

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklerde rol alabilme.

Beceri


Okulöncesi eğitim uygulama süreçlerinde gerekli doküman, kayıt, belge ve raporları hazırlayabilme.

Çocukları tanıma ve değerlendirme çalışmalarını farklı yöntemler kullanarak etkili bir şekilde yürütebilme.

Yetkinlikler


Okulöncesi eğitim alanında disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalar planlama ve uygulama bilgisine sahip olma.

Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyip, bireysel ve mesleğe yönelik olarak bilgi ve becerilerini geliştirebilme.

Sosyal sınıf, cinsiyet, dil, ve diğer sosyal farklılıklarla ilişkili eğitimsel eşitsizliklere dair bir farkındalık geliştirebilme.

Egitimsel uygulama süreçleri ve sahip olunan varsayımlara dair özeleştirel bir tutum içinde olabilme.

Bir okulöncesi öğretmeni olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili prosedüre uygun davranabilme.

Okul, aile ve toplum arasında işbirliği kurulmasında, çalışmaların düzenlenmesinde ve yürütülmesinde etkin olarak rol alabilme.

Çocukların yaratıcılık, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini destekleyici uygulamalar yapabilme.

Çocukların gelişim özellikleri ve gereksinimlerine uygun sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı düzenleyebilme.

Alanındaki ulusal ve uluslar arası güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.1. Okulöncesi eğitim uygulama süreçlerinde gerekli doküman, kayıt, belge ve raporları hazırlayabilme.

2. Çocukları tanıma ve değerlendirme çalışmalarını farklı yöntemler kullanarak etkili bir şekilde yürütebilme.

3. Okulöncesi eğitim alanında disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalar planlama ve uygulama bilgisine sahip olma.

4. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyip, bireysel ve mesleğe yönelik olarak bilgi ve becerilerini geliştirebilme.

5. Sosyal sınıf, cinsiyet, dil, ve diğer sosyal farklılıklarla ilişkili eğitimsel eşitsizliklere dair bir farkındalık geliştirebilme.

6. Egitimsel uygulama süreçleri ve sahip olunan varsayımlara dair özeleştirel bir tutum içinde olabilme.

7. Bir okulöncesi öğretmeni olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili prosedüre uygun davranabilme.

8. Okul, aile ve toplum arasında işbirliği kurulmasında, çalışmaların düzenlenmesinde ve yürütülmesinde etkin olarak rol alabilme.

9. Çocukların yaratıcılık, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini destekleyici uygulamalar yapabilme.

10. Çocukların gelişim özellikleri ve gereksinimlerine uygun sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı düzenleyebilme.

11. Alanındaki ulusal ve uluslar arası güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

12. Okulöncesi eğitim alanında lisans düzeyinde öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlere ilişkin kavram, teori, uygulamaların bilgisine sahip olma.

13. Okul öncesi dönem ile ilgili eğitim politikalarının, programların ve uygulamaların şekillenmesinde rol oynayan hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sosyal, politik, felsefi ve tarihi etkileri bilme.

14. Okulöncesi eğitim uygulama süreçlerinde çocukların gelişimsel, bireysel ve kültürel özelliklerini dikkate alarak tüm çocukların gereksinimlerini karşılayacak şekilde program hazırlama, uygulama ve değerlendirme bilgisine sahip olma.

15. Okul oncesi donem ile ilgili egitim politikalarinin, programlarin ve uygulamalarin sekillenmesinde rol oynayan hem ulusal hem de uluslararasi duzeyde sosyal, politik, felsefi ve tarihi etkileri bilme.

16. Alanındaki ulusal ve uluslar arası güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

17. Bilişim ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri alanında yaptığı çalışmalarda kullanabilme.

18. Çocukların gelişim özellikleri ve gereksinimlerine uygun saglikli ve guvenli bir eğitim ortamı düzenleyebilme.

19. Okulöncesi eğitim alanında disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalar planlama ve uygulama bilgisine sahip olma.

20. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmaları konusunda model olabilme.

21. Sosyal sinif, cinsiyet, dil, ve diger sosyal farkliliklarla iliskili egitimsel esitsizliklere dair bir farkindalik gelistirebilme.

22. Egitimsel uygulama surecleri ve sahip olunan varsayimlara dair surekli oz elestirel bir tutum icinde olabilme.

23. Okulöncesi eğitimde değerlendirme sonuçlarını çocukların, öğretmenin ve programın geliştirilmesi amacıyla etkin olarak kullanabilme.

24. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklerde rol alabilme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Okulöncesi eğitim alanında lisans düzeyinde öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlere ilişkin kavram, teori, uygulamaların bilgisine sahip olma.
Okul öncesi dönem ile ilgili eğitim politikalarının, programların ve uygulamaların şekillenmesinde rol oynayan hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sosyal, politik, felsefi ve tarihi etkileri bilme.
Okulöncesi eğitim uygulama süreçlerinde çocukların gelişimsel, bireysel ve kültürel özelliklerini dikkate alarak tüm çocukların gereksinimlerini karşılayacak şekilde program hazırlama, uygulama ve değerlendirme bilgisine sahip olma.
Okul oncesi donem ile ilgili egitim politikalarinin, programlarin ve uygulamalarin sekillenmesinde rol oynayan hem ulusal hem de uluslararasi duzeyde sosyal, politik, felsefi ve tarihi etkileri bilme.
Alanındaki ulusal ve uluslar arası güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Bilişim ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri alanında yaptığı çalışmalarda kullanabilme.
Çocukların gelişim özellikleri ve gereksinimlerine uygun saglikli ve guvenli bir eğitim ortamı düzenleyebilme.
Okulöncesi eğitim alanında disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalar planlama ve uygulama bilgisine sahip olma.
Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmaları konusunda model olabilme.
Sosyal sinif, cinsiyet, dil, ve diger sosyal farkliliklarla iliskili egitimsel esitsizliklere dair bir farkindalik gelistirebilme.
Egitimsel uygulama surecleri ve sahip olunan varsayimlara dair surekli oz elestirel bir tutum icinde olabilme.
Okulöncesi eğitimde değerlendirme sonuçlarını çocukların, öğretmenin ve programın geliştirilmesi amacıyla etkin olarak kullanabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklerde rol alabilme.
Okulöncesi eğitim uygulama süreçlerinde gerekli doküman, kayıt, belge ve raporları hazırlayabilme.
Çocukları tanıma ve değerlendirme çalışmalarını farklı yöntemler kullanarak etkili bir şekilde yürütebilme.
Okulöncesi eğitim alanında disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalar planlama ve uygulama bilgisine sahip olma.
Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyip, bireysel ve mesleğe yönelik olarak bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
Sosyal sınıf, cinsiyet, dil, ve diğer sosyal farklılıklarla ilişkili eğitimsel eşitsizliklere dair bir farkındalık geliştirebilme. 1
Egitimsel uygulama süreçleri ve sahip olunan varsayımlara dair özeleştirel bir tutum içinde olabilme. 1
Bir okulöncesi öğretmeni olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili prosedüre uygun davranabilme.
Okul, aile ve toplum arasında işbirliği kurulmasında, çalışmaların düzenlenmesinde ve yürütülmesinde etkin olarak rol alabilme.
Çocukların yaratıcılık, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini destekleyici uygulamalar yapabilme. 1
Çocukların gelişim özellikleri ve gereksinimlerine uygun sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı düzenleyebilme. 1
Alanındaki ulusal ve uluslar arası güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
109001151998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2002.00
109001272006Eğitim Bilimine GirişZorunlu3004.00
109001232006PsikolojiZorunlu2003.00
109001071998Türkçe I Yazılı AnlatımZorunlu2002.00
109001212006Okul Öncesi Eğitime GirişZorunlu3006.00
109001252006Bilgisayar IZorunlu2024.00
109001031998İnsan Anatomisi ve FizyolojisiZorunlu3006.00
0109001992007Yabancı Dil ISeçmeli3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
109001222006Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardımZorunlu3009.00
109001262006Eğitim FelsefesiZorunlu2006.00
109001242006Bilgisayar IIZorunlu2204.00
109001101998Türkçe II Sözlü AnlatımZorunlu2002.00
109001282006Eğitim PsikolojisiZorunlu3004.00
109001181998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2002.00
0109001982007Yabancı Dil IISeçmeli3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
109002232006Öğretim İlke ve YöntemleriZorunlu3004.00
109002212006Eğitim SosyolojisiZorunlu2004.00
109002132006Anne Çocuk BeslenmesiZorunlu2004.00
109002152006Erken Çocukluk Döneminde Gelişim IZorunlu3004.00
109002192006Çocukta Oyun GelişimiZorunlu2004.00
109002172006Yaratıcılık ve GeliştirilmesiZorunlu2206.00
0109002992007Seçmeli I (A)Seçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
109004512006Anne-Baba EğitimiZorunlu2004.00
109004572006Öğretmenlik Uygulaması IZorunlu26010.00
109004532006Araştırma Projesi IZorunlu1204.00
109004552006RehberlikZorunlu3004.00
0109004992007Seçmeli II (A)Seçmeli2004.00
0109004982007Seçmeli (GK)Seçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
109004302006İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim ProgrZorunlu2004.00
109004342006Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiZorunlu2002.00
109004322006Araştırma Projesi IIZorunlu1204.00
109004362006Öğretmenlik Uygulaması IIZorunlu26012.00
0109004962007Seçmeli IV (A)Seçmeli2003.00
0109004972007Seçmeli III (A)Seçmeli3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
109004752006Çocuk Resimlerinin AnaliziSeçmeli7Seçmeli (GK)3004.00
109004832006Türk Halk MüziğiSeçmeli7Seçmeli (GK)3004.00
109004712006İnsan Hakları ve Demokrasi EğitimiSeçmeli7Seçmeli (GK)3004.00
109004812006Elekt.Org.Eğt.ve Okul Önc.Piyano.Öğr.Seçmeli7Seçmeli (GK)3004.00
109002292006Erken Çocukluk Eğitimi HizmetleriSeçmeli3Seçmeli I (A)3004.00
109002312013Okulöncesinde Fen İle Günlük YaşamSeçmeli3Seçmeli I (A)3004.00
109004592006Okul Önc.Eğit.Yaklşm:Montessori Eğt ISeçmeli7Seçmeli II (A)2004.00
109004632006Topluma Hizmet Uygulamaları-Alan ÇalışmaSeçmeli7Seçmeli II (A)2004.00
109004652006Okul Öncesinde Yaratıcı DramaSeçmeli7Seçmeli II (A)2004.00
109004422006Yaratıcı Çocuk EtkinlikleriSeçmeli8Seçmeli III (A)3005.00
109004262006Okul Önc.Eğit.Yaklş:Montessori Eğt IISeçmeli8Seçmeli III (A)3005.00
109004462006Değerler EğitimiSeçmeli8Seçmeli III (A)3005.00
109004402006Ritim Eğitimi ve DansSeçmeli8Seçmeli III (A)3005.00
109004502006Aile Eğitim ve UygulamalarıSeçmeli8Seçmeli IV (A)2003.00
109004522006Yaşam BecerileriSeçmeli8Seçmeli IV (A)2003.00
109004542006Çevre EğitimiSeçmeli8Seçmeli IV (A)2003.00
109004562006O.Ö.Uygulamalı Çevre EğitimiSeçmeli8Seçmeli IV (A)2003.00
109001091998İngilizce ISeçmeli1Yabancı Dil I3003.00
109001131998Fransızca ISeçmeli1Yabancı Dil I3003.00
109001111998Almanca ISeçmeli1Yabancı Dil I3003.00
109001121998İngilizce IISeçmeli2Yabancı Dil II3003.00
109001141998Almanca IISeçmeli2Yabancı Dil II3003.00
109001161998Fransızca IISeçmeli2Yabancı Dil II3003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS