Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıYab. Dil. Eğt. / İngilizce Öğretmenliği


Kuruluş


İngilizce Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. 1994 yılında her kademede (ilköğretim, orta öğretim, yüksek öğretim) görev yapacak İngilizce öğretmenleri ve okutmanları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.


Kazanılan Derece


Mezunlar İngilizce öğretmeni ünvanı alır ve MEB’e bağlı okullarda İngilizce öğretmeni, yüksek öğrenim kurumlarında okutman olarak görev yaparlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Öğrenciler Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile seçilmektedir. Dört yıllık lisans eğitiminin dili İngilizcedir. Ortak Eğitim dersleri Türkçe verilmektedir. Bölüme her yıl ortalama 80-85 öğrenci kayıt yaptırmaktadır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


1999-2000 akademik yılında bölüme öğrenci alınmaya başlanmıştır. Programın akademik kadrosunu 4 Yardımcı Doçent ve 2 Öğretim Görevlisi oluşturmaktadır.


Program Profili


Zorunlu dersler ile birlikte alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama dersleri verilmektedir. İkinci dil olarak Almanca ve Fransızca dersi açılmaktadır. Öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda, dershanelerde İngilizce öğretmeni olarak, yüksek öğrenim kurumlarında okutman olarak çalışmaktadırlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Mezunlar lisansüstü programlara devam edebilmektedirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ders içeriğine göre genelde bir ara sınav, bir final sınavı, proje, ödev ve sunumlarla ölçme ve değerlendirme yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Eğitim süresi 4 yıldır. 2016 yılından beri zorunlu Hazırlık sınıfı uygulanmaktadır. Yeterlik sınavını geçen öğrenciler muaf olabilirler. Mezun olabilmek için öğrencilerin tüm dersleri almış olmaları ve genel not ortalamalarının 2.00 olması gereklidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Gölköy 14280 Bolu Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Selmin Söylemez AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Sedat Akayoğlu


Bölüm Olanakları


Bölüme ait bilgisayar, projeksiyon, tepegöz ile kitaplığı olan iki derslik bulunmaktadır. Sınıflarda teknolojik araçlar etkin olarak kullanılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır. Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.

Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.

İngilizcedeki temel dil becerilerini kavrayabilme.

İngilizce öğretiminin dayandığı dilbilim ilkelerini anlayabilme.

İngilizcenin telaffuz özelliklerinin farkında olabilme.

İngiliz edebiyatında farklı dönem ve edebi türleri ayırt edebilme.

İngilizcenin öğretiminde kullanılan çeviri kuram ve uygulamalarını kavrayabilme.

Bir İngilizce ders kitabının ve yardımcı malzemelerinin kullanım amaçlarını değerlendirebilme.

İngilizce öğretiminde kuram ve uygulamaya yönelik temel bilgileri kullanabilme.

Temel dil becerilerini İngilizce dilbilgisi niteliklerine uygun kullanabilme.

İngilizce okuma ve yazma becerilerine yönelik belli stratejileri kullanabilme.

İngilizce dinleme stratejilerini (okuma parçası, karşılıklı konuşma, şiir vb.) farklı etkinliklerde kullanabilme.

Gerçek hayatta karşılaşılan durumlarda hedef dilde iletişim kurabilme.

Bağlamsal ve yapısal analiz yaparak kelimelerin anlamlarını çıkarabilme.

Anadil ve ikinci dil edinim süreçleriyle ilgili bakış açısını yabancı dil öğretimi uygulamalarıyla ilişkilendirebilme.

Çocukların gelişim aşamalarına uygun öğretim metotları ile materyalleri kullanabilme.

Drama performansları sergileyebilme.

Farklı test türlerini hazırlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme.

Dil sınıflarında bilgisayarları/teknolojiyi etkili şekilde kullanabilme.

Farklı öğretim yöntem ve yaklaşımlarını İngilizce öğretiminde kullanabilme.

Alanıyla ilgili bilimsel araştırmalar yapabilme.

Sınıfta en güncel mesleki bilgi ve becerilerin gerektirdiği şekilde davranabilme.

Bireysel eleştirel düşünme, sorgulama ve problem çözme farkındalığı geliştirebilme.

Mesleki ve etik kural ve ilkeleri göz önünde bulundurabilme.

Sorumluluk alabilme, işbirliği içinde olabilme.

Mesleki gelişime açık olabilme.

Beceri


Yabancı dil testleri geliştirir.

İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.

Yetkinlikler


Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.

Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.

Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.

Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.

İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirir.

İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.

Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.1. İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır. Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.

2. Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.

3. Yabancı dil testleri geliştirir.

4. İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.

5. Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.

6. Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.

7. Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.

8. Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.

9. İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirir.

10. İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.

11. Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.

12. İngilizcedeki temel dil becerilerini kavrayabilme.

13. İngilizce öğretiminin dayandığı dilbilim ilkelerini anlayabilme.

14. İngilizcenin telaffuz özelliklerinin farkında olabilme.

15. İngiliz edebiyatında farklı dönem ve edebi türleri ayırt edebilme.

16. İngilizcenin öğretiminde kullanılan çeviri kuram ve uygulamalarını kavrayabilme.

17. Bir İngilizce ders kitabının ve yardımcı malzemelerinin kullanım amaçlarını değerlendirebilme.

18. İngilizce öğretiminde kuram ve uygulamaya yönelik temel bilgileri kullanabilme.

19. Temel dil becerilerini İngilizce dilbilgisi niteliklerine uygun kullanabilme.

20. İngilizce okuma ve yazma becerilerine yönelik belli stratejileri kullanabilme.

21. İngilizce dinleme stratejilerini (okuma parçası, karşılıklı konuşma, şiir vb.) farklı etkinliklerde kullanabilme.

22. Gerçek hayatta karşılaşılan durumlarda hedef dilde iletişim kurabilme.

23. Bağlamsal ve yapısal analiz yaparak kelimelerin anlamlarını çıkarabilme.

24. Anadil ve ikinci dil edinim süreçleriyle ilgili bakış açısını yabancı dil öğretimi uygulamalarıyla ilişkilendirebilme.

25. Çocukların gelişim aşamalarına uygun öğretim metotları ile materyalleri kullanabilme.

26. Drama performansları sergileyebilme.

27. Farklı test türlerini hazırlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme.

28. Dil sınıflarında bilgisayarları/teknolojiyi etkili şekilde kullanabilme.

29. Farklı öğretim yöntem ve yaklaşımlarını İngilizce öğretiminde kullanabilme.

30. Alanıyla ilgili bilimsel araştırmalar yapabilme.

31. Sınıfta en güncel mesleki bilgi ve becerilerin gerektirdiği şekilde davranabilme.

32. Bireysel eleştirel düşünme, sorgulama ve problem çözme farkındalığı geliştirebilme.

33. Mesleki ve etik kural ve ilkeleri göz önünde bulundurabilme.

34. Sorumluluk alabilme, işbirliği içinde olabilme.

35. Mesleki gelişime açık olabilme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır. Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.
Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.
İngilizcedeki temel dil becerilerini kavrayabilme.
İngilizce öğretiminin dayandığı dilbilim ilkelerini anlayabilme.
İngilizcenin telaffuz özelliklerinin farkında olabilme.
İngiliz edebiyatında farklı dönem ve edebi türleri ayırt edebilme.
İngilizcenin öğretiminde kullanılan çeviri kuram ve uygulamalarını kavrayabilme.
Bir İngilizce ders kitabının ve yardımcı malzemelerinin kullanım amaçlarını değerlendirebilme.
İngilizce öğretiminde kuram ve uygulamaya yönelik temel bilgileri kullanabilme.
Temel dil becerilerini İngilizce dilbilgisi niteliklerine uygun kullanabilme.
İngilizce okuma ve yazma becerilerine yönelik belli stratejileri kullanabilme.
İngilizce dinleme stratejilerini (okuma parçası, karşılıklı konuşma, şiir vb.) farklı etkinliklerde kullanabilme.
Gerçek hayatta karşılaşılan durumlarda hedef dilde iletişim kurabilme.
Bağlamsal ve yapısal analiz yaparak kelimelerin anlamlarını çıkarabilme.
Anadil ve ikinci dil edinim süreçleriyle ilgili bakış açısını yabancı dil öğretimi uygulamalarıyla ilişkilendirebilme.
Çocukların gelişim aşamalarına uygun öğretim metotları ile materyalleri kullanabilme.
Drama performansları sergileyebilme.
Farklı test türlerini hazırlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme.
Dil sınıflarında bilgisayarları/teknolojiyi etkili şekilde kullanabilme.
Farklı öğretim yöntem ve yaklaşımlarını İngilizce öğretiminde kullanabilme.
Alanıyla ilgili bilimsel araştırmalar yapabilme.
Sınıfta en güncel mesleki bilgi ve becerilerin gerektirdiği şekilde davranabilme.
Bireysel eleştirel düşünme, sorgulama ve problem çözme farkındalığı geliştirebilme.
Mesleki ve etik kural ve ilkeleri göz önünde bulundurabilme.
Sorumluluk alabilme, işbirliği içinde olabilme.
Mesleki gelişime açık olabilme.
Yabancı dil testleri geliştirir.
İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.
Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.
Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.
İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirir.
İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.
Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
111004292006RehberlikZorunlu3004.00
111004212006Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İncelemZorunlu3005.00
111004252006Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi IZorunlu2002.00
111004312006Özel EğitimZorunlu2003.00
111004232006İkinci Yabancı Dil IIIZorunlu2003.00
111004272006Okul DeneyimiZorunlu14010.00
111004991998Seçmeli I (A)Seçmeli2003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
111004262006Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiZorunlu2002.00
111004282006Öğretmenlik UygulamasıZorunlu26012.00
111004242006Karşılaştırmalı EğitimZorunlu2003.00
111004202006Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve DeğerlendirmeZorunlu3005.00
111004222006Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi IIZorunlu2002.00
111004981998Seçmeli II (A)Seçmeli2003.00
111004971998Seçmeli III (A)Seçmeli2003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
111004352006İngiliz Dili Eğitiminde Yeni UygulamalarSeçmeli7Seçmeli I (A)2003.00
111004392006Dil ve KültürSeçmeli7Seçmeli I (A)2003.00
111004152013Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi ISeçmeli7Seçmeli I (A)2003.00
111004322006Avrupa Dil PolitikalarıSeçmeli8Seçmeli II (A)2003.00
111004122013Tümleşik Dil BecerileriSeçmeli8Seçmeli II (A)2003.00
111004142013Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi IISeçmeli8Seçmeli II (A)2003.00
111004402006Akademik Dil Becerilerinde Eleştirel DüşünmeSeçmeli8Seçmeli III (A)2003.00
111004442006Yabancı Dil Eğitim Programları ve DeğerlendirilmesiSeçmeli8Seçmeli III (A)2003.00
111004462013Akademik Yazma BecerileriSeçmeli8Seçmeli III (A)2003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS