Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıGüz.San.Eğt. / Müzik Öğretmenliği


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde, ülkemizin gereksinim duyduğu ilk ve orta öğretim kurumlarına müzik eğitimcileri yetiştirmek üzere, Müzik Eğitimi Bölümü olarak, 1994 yılında lisans seviyesinde eğitime ve öğretime açılmıştır. İlk mezunlarını 1998 yılında veren Müzik Eğitimi Bölümü, aynı yıl Yüksek Öğretim Kurulu’nun başlattığı yeni yapılanma nedeniyle Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’na dönüştürülmüştür. Müzik Eğitimi Anabilim Dalına her öğretim yılı başlarında yapılan özel yetenek seçme sınavlarıyla, I.Öğretime yaklaşık 30’ar öğrenci alınmaktadır. Tüm öğrenciler müzik öğretmeni unvanı alarak mezun olmaktadırlar.


Kazanılan Derece


Müzik Öğretmenliği


Kabul ve Kayıt Koşulları


a) Liseler, meslek liseleri, öğretmen liseleri ve güzel sanatlar liselerinin Müzik, Sanat, Sanat (Müzik), alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların YGS’ de puan türlerinden birinden en az 165,000, b) Yukarıda (a) maddesinde sözü edilen alan/kol/bölümler dışındaki bir alan/ kol/bölümden başvuracak adayların YGS puan türlerinin en az birinden 185,000 veya daha fazla YGS puanı almaları gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal bir orta öğretim kurumundan mezun olmak


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Sekiz Yarıyıllık ders sürecini başarı ile tamamlamış, pedagojik formasyon yeterliliklerini yerine getirmiş, okul deneyim süreçlerini tamamlamış, müzik kültürü ve tarihi konularında birikimler yapmış,çalgı performansını geliştirmiş olmak


Program Profili


Programın süresi 4 yıldır. Programda toplam 163 kredilik dersler yer almaktadır . Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programda 2 profesör, 3 doçent, 3 yardımcı doçent, 10 öğretim görevlisi 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlarında Müzik Öğretmeni, Orta Öğretim Kurumlarında Müzik Öğretmeni, Özel İlköğretim Kurumlarında Müzik Öğretmeni, Akademisyen, Müzisyen


Üst Derece Programlarına Geçiş


Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği ve Güzel Sanatlar Fakülteleri Lisansüstü Programları


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar en az 1 vize ve 1 Final sınavından oluşur. Sınavlar derslerin özelliklerine göre;Müzik performans, Sunu, Proje, Portfolyo değerlendirmesi, grup değerlendirmesi, araştırma gözlem ve yazlı sınav tekniklerinden oluşur. Ölçme ve değerlendirmede müzik kültürü, genel kültür, eğitsel donanımın yanında süreç ve ürün değerlendirmesi temel alınır


Mezuniyet Koşulları


Programdaki zorunlu ve her yarıyılda alınması gereken seçmeli dersleri alarak 163 krediyi tamamlama ve 2.00 Akademik ortalamaya ulaşma.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dolunay AKGÜL BARIŞ Tel: 0 374 254 10 00 / 1682 e-mail: baris_d@ibu.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü Arş. Gör. Seda EDEN ÜNLÜ el: 0 374 254 10 00 / 1679 e-mail: sedaeden@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Lisans , Yüksek Lisans ve Doktora programlarından oluşmaktadır.Eğitim öğretim ; Eğitim Fakültesi katlarında yer alan 4 toplu derslikte ve bölüme ait 36 akustik ve elektronik piyano ile toplamda 40 bireysel çalgı dersliğinde yürütülmektedir. İzzet Baysal Kültür Merkezi’nde “mavi ve pembe” salonlarda konser etkinlikleri düzenlenmektedir.

Program Çıktıları

Bilgi


Müzik eğitimi alanında disiplinler arası ürünler ortaya koyabilme

Müzik eğitiminde teknolojiden yararlanabilme

Ulusal ve evrensel müzikte, tarihsel süreç içindeki değişimleri kavrayabilme

Müzik eğitimi alanında disiplinler arası ürünler ortaya koyabilme

Müzik öğretmenliği mesleği ile ilgili güncel bilgileri çözümleyebilme

Alanındaki kuramsal bilgileri uygulamalara aktarabilme

Müzik ve müzik eğitimi alanının sorunlara duyarlılık

Müzik eğitimi alanında yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme

Sahip olduğu bilgi ve becerileri, eğitim-öğretim ortamında yaratıcı etkinliklerle aktarabilme

Müzik öğretiminde teknolojiden yararlanabilme

Ulusal ve evrensel müzikteki tarihsel süreç içindeki değişimleri kavrayabilme

Müzik eğitimi, kültürel etkinlikler ve projelerde sorumluluk alarak yaşadığı kültüre ve çevreye katkı

Beceri


Müzik öğretmenliği mesleği ile ilgili güncel bilgileri çözümleyebilme

Müzik eğitimine yönelik etkinliklerde kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme

Yetkinlikler


Sahip olduğu bilgi ve becerileri, eğitim-öğretim ortamında yaratıcı etkinliklerle aktarabilme

Müzik eğitimi alanında çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme

Müzik ve müzik eğitimi alanında sorunlara duyarlık

Müzik eğitimi, kültürel etkinlikler ve projelerde sorumluluk alarak yaşadığı kültüre ve çevreye katkı

Çalgı ve ses alanında yetkinlik kazanabilme

Alanındaki kuramsal bilgileri uygulamalara aktarabilme

Müzik eğitimi alanında yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme

Müzik teknolojisi alanındaki gelişmeleri takip edebilme1. Müzik eğitimi alanında disiplinler arası ürünler ortaya koyabilme

2. Müzik eğitiminde teknolojiden yararlanabilme

3. Ulusal ve evrensel müzikte, tarihsel süreç içindeki değişimleri kavrayabilme

4. Müzik öğretmenliği mesleği ile ilgili güncel bilgileri çözümleyebilme

5. Müzik eğitimine yönelik etkinliklerde kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme

6. Sahip olduğu bilgi ve becerileri, eğitim-öğretim ortamında yaratıcı etkinliklerle aktarabilme

7. Müzik eğitimi alanında çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme

8. Müzik ve müzik eğitimi alanında sorunlara duyarlık

9. Müzik eğitimi, kültürel etkinlikler ve projelerde sorumluluk alarak yaşadığı kültüre ve çevreye katkı

10. Çalgı ve ses alanında yetkinlik kazanabilme

11. Alanındaki kuramsal bilgileri uygulamalara aktarabilme

12. Müzik eğitimi alanında yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme

13. Müzik teknolojisi alanındaki gelişmeleri takip edebilme

14. Müzik eğitimi alanında disiplinler arası ürünler ortaya koyabilme

15. Müzik öğretmenliği mesleği ile ilgili güncel bilgileri çözümleyebilme

16. Alanındaki kuramsal bilgileri uygulamalara aktarabilme

17. Müzik ve müzik eğitimi alanının sorunlara duyarlılık

18. Müzik eğitimi alanında yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme

19. Sahip olduğu bilgi ve becerileri, eğitim-öğretim ortamında yaratıcı etkinliklerle aktarabilme

20. Müzik öğretiminde teknolojiden yararlanabilme

21. Ulusal ve evrensel müzikteki tarihsel süreç içindeki değişimleri kavrayabilme

22. Müzik eğitimi, kültürel etkinlikler ve projelerde sorumluluk alarak yaşadığı kültüre ve çevreye katkı


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Müzik eğitimi alanında disiplinler arası ürünler ortaya koyabilme
Müzik eğitiminde teknolojiden yararlanabilme
Ulusal ve evrensel müzikte, tarihsel süreç içindeki değişimleri kavrayabilme
Müzik eğitimi alanında disiplinler arası ürünler ortaya koyabilme
Müzik öğretmenliği mesleği ile ilgili güncel bilgileri çözümleyebilme
Alanındaki kuramsal bilgileri uygulamalara aktarabilme
Müzik ve müzik eğitimi alanının sorunlara duyarlılık
Müzik eğitimi alanında yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri, eğitim-öğretim ortamında yaratıcı etkinliklerle aktarabilme
Müzik öğretiminde teknolojiden yararlanabilme
Ulusal ve evrensel müzikteki tarihsel süreç içindeki değişimleri kavrayabilme
Müzik eğitimi, kültürel etkinlikler ve projelerde sorumluluk alarak yaşadığı kültüre ve çevreye katkı
Müzik öğretmenliği mesleği ile ilgili güncel bilgileri çözümleyebilme
Müzik eğitimine yönelik etkinliklerde kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri, eğitim-öğretim ortamında yaratıcı etkinliklerle aktarabilme 1
Müzik eğitimi alanında çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme
Müzik ve müzik eğitimi alanında sorunlara duyarlık 1
Müzik eğitimi, kültürel etkinlikler ve projelerde sorumluluk alarak yaşadığı kültüre ve çevreye katkı
Çalgı ve ses alanında yetkinlik kazanabilme
Alanındaki kuramsal bilgileri uygulamalara aktarabilme
Müzik eğitimi alanında yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme 1
Müzik teknolojisi alanındaki gelişmeleri takip edebilme

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
112001232006Müziksel İşitme Okuma Yazma IZorunlu2204.00
112001352006FelsefeZorunlu2003.00
112001332006Müzik KültürüZorunlu2003.00
112001252006Piyano IZorunlu1002.00
112001272006Bireysel Ses EğitimiZorunlu1002.00
112001312006Eğitim Bilimine GirişZorunlu3004.00
112001292006Okul Çalgıları I (Gitar-Bağlama-BlokflütZorunlu0203.00
112001171998Türkçe I Yazılı AnlatımZorunlu2002.00
112001191998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2002.00
0112001992007Yabancı Dil ISeçmeli3003.00
112001972006Bireysel Çalgı Eğitimi ISeçmeli1002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
112001242006Müziksel İşitme Okuma Yazma IIZorunlu2204.00
112001302006Okul Çalgıları II ( Gitar-Bağlama-BlokflZorunlu0203.00
112001181998Türkçe II Sözlü AnlatımZorunlu2002.00
112001201998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2002.00
112001342006Genel Müzik TarihiZorunlu2003.00
112001262006Piyano IIZorunlu1002.00
112001322006Koro IZorunlu0203.00
112001362006Eğitim PsikolojisiZorunlu3004.00
112001282006Bireysel Ses Eğitimi IIZorunlu1002.00
0112001982007Yabancı Dil IISeçmeli3003.00
112001962006Bireysel Çalgı Eğitimi IISeçmeli1002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
112002332006Bilgisayar IZorunlu2204.00
112002292006Okul Çalgı. Gitar-Bağlama-Blokflüt IIIZorunlu0202.00
112002352006Öğretim İlke ve YöntemleriZorunlu3004.00
112002212006Bireysel Ses Eğitimi IIIZorunlu1002.00
112002272006Geleneksel Türk Halk MüziğiZorunlu2002.00
112002252006Armoni Kontrpuan-Eşlik IZorunlu2003.00
112002152006Müziksel İşitme Okuma Yazma IIIZorunlu2203.00
112002312006Türk Müzik TarihiZorunlu2003.00
112002172006Piyano IIIZorunlu1002.00
112002232006Koro IIZorunlu2203.00
112002992006Bireysel Çalgı Eğitimi IIISeçmeli1002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
112002362006Türk Eğitim TarihiZorunlu2003.00
112002342006Bilgisayar IIZorunlu2204.00
112002202006Piyano IVZorunlu1002.00
112002262006Koro IIIZorunlu2203.00
112002302006Geleneksel Türk Halk Müziği UygulamasıZorunlu0202.00
112002282006Armoni Kontrpuan-Eşlik IIZorunlu2003.00
112002382007Ölçme ve DeğerlendirmeZorunlu3004.00
112002322006Elektronik Org EğitimiZorunlu0202.00
112002182006Müziksel İşitme Okuma Yazma IVZorunlu2203.00
112002982006Bireysel Çalgı Eğitimi IVSeçmeli1002.00
112002242006Bireysel Ses Eğitimi IVZorunlu1002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
112003372006Armoni Kontrpuan-Eşlik IIIZorunlu2003.00
112003492006Güncel ve Popüler MüziklerZorunlu2003.00
112003392006Koro IVZorunlu1202.00
112003452006Eşlik ÇalmaZorunlu0203.00
112003512006Öğretim Tekn.ve Materyal TasarımıZorunlu2204.00
112003432006Geleneksel Türk Sanat MüziğiZorunlu2002.00
112003412006Orkestra Oda Müziği IZorunlu1202.00
112003332006Piyano VZorunlu1002.00
112003312006Müziksel İşitme Okuma Yazma VZorunlu2003.00
112003472006Eğitim Müziği DağarıZorunlu2003.00
112003992006Bireysel Çalgı Eğitimi VSeçmeli1003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
112003322006Piyano VIZorunlu1002.00
112003442006Çalgı Bakım Onarım BilgisiZorunlu0203.00
112003502006Özel Öğretim Yöntemleri IZorunlu2204.00
112003302006Müziksel İşitme Okuma Yazma VIZorunlu2003.00
112003462006Müzik BiçimleriZorunlu2003.00
112003382006Koro VZorunlu1203.00
112003482006Sınıf YönetimiZorunlu2003.00
112003362006Armoni Kontrpuan-Eşlik IVZorunlu2003.00
112003422006Geleneksel Türk Sanat Müziği UygulamasıZorunlu0202.00
112003402006Orkestra Oda Müziği IIZorunlu1202.00
112003982006Bireysel Çalgı Eğitimi VISeçmeli1002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
112004392006RehberlikZorunlu3004.00
112004212006Piyano VIIZorunlu1002.00
112004272006Orkestra Oda Müziği IIIZorunlu1202.00
112004412006Okul DeneyimiZorunlu1403.00
112004352006Oyun Dans ve MüzikZorunlu0201.00
112004332006Topluma Hizmet UygulamasıZorunlu1204.00
112004252006Koro VIZorunlu2203.00
112004312006Özel Öğretim Yöntemleri IIZorunlu2203.00
112004372006Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu2003.00
112004292006Türk Müziği Çok SeslendirmeZorunlu0202.00
112004992006Bireysel Çalgı Eğitimi VIISeçmeli1003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
112004362006Özel EğitimZorunlu2003.00
112004222006Orkestra Oda Müziği ve YönetimiZorunlu1203.00
112004322006Öğretmenlik UygulamasıZorunlu26010.00
112004342006Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiZorunlu2002.00
112004202006Koro ve YönetimiZorunlu0202.00
112004262006Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Genel YaklaZorunlu0202.00
112004302006Piyano ve ÖğretimiZorunlu1002.00
112004282006Eğitim Müziği BestelemeZorunlu2204.00
112004982006Bireysel Çalgı Eğitimi VIIISeçmeli1002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
112001372006Keman ISeçmeli1Bireysel Çalgı Eğitimi I1002.00
112001392006Viyola ISeçmeli1Bireysel Çalgı Eğitimi I1002.00
112001412006Çello (Viyolonsel) ISeçmeli1Bireysel Çalgı Eğitimi I1002.00
112001432006Gitar ISeçmeli1Bireysel Çalgı Eğitimi I1002.00
112001452006Flüt ISeçmeli1Bireysel Çalgı Eğitimi I1002.00
112001472006Bağlama ISeçmeli1Bireysel Çalgı Eğitimi I1002.00
112001382006Keman IISeçmeli2Bireysel Çalgı Eğitimi II1002.00
112001402006Viyola IISeçmeli2Bireysel Çalgı Eğitimi II1002.00
112001422006Çello(Viyolonsel) IISeçmeli2Bireysel Çalgı Eğitimi II1002.00
112001442006Gitar IISeçmeli2Bireysel Çalgı Eğitimi II1002.00
112001462006Flüt IISeçmeli2Bireysel Çalgı Eğitimi II1002.00
112001482006Bağlama IISeçmeli2Bireysel Çalgı Eğitimi II1002.00
112002392006Keman IIISeçmeli3Bireysel Çalgı Eğitimi III1002.00
112002412006Viyola IIISeçmeli3Bireysel Çalgı Eğitimi III1002.00
112002432006Çello(Viyolonsel) IIISeçmeli3Bireysel Çalgı Eğitimi III1002.00
112002452006Gitar IIISeçmeli3Bireysel Çalgı Eğitimi III1002.00
112002472006Flüt IIISeçmeli3Bireysel Çalgı Eğitimi III1002.00
112002492006Bağlama IIISeçmeli3Bireysel Çalgı Eğitimi III1002.00
112002402006Keman IVSeçmeli4Bireysel Çalgı Eğitimi IV1002.00
112002422006Viyola IVSeçmeli4Bireysel Çalgı Eğitimi IV1002.00
112002442006Çello (Viyolonsel) IVSeçmeli4Bireysel Çalgı Eğitimi IV1002.00
112002462006Gitar IVSeçmeli4Bireysel Çalgı Eğitimi IV1002.00
112002482006Flüt IVSeçmeli4Bireysel Çalgı Eğitimi IV1002.00
112002502006Bağlama IVSeçmeli4Bireysel Çalgı Eğitimi IV1002.00
112003532006Keman VSeçmeli5Bireysel Çalgı Eğitimi V1003.00
112003552006Viyola VSeçmeli5Bireysel Çalgı Eğitimi V1003.00
112003572006Çello (Viyolonsel) VSeçmeli5Bireysel Çalgı Eğitimi V1003.00
112003592006Gitar VSeçmeli5Bireysel Çalgı Eğitimi V1003.00
112003612006Flüt VSeçmeli5Bireysel Çalgı Eğitimi V1003.00
112003632006Bağlama VSeçmeli5Bireysel Çalgı Eğitimi V1002.00
112003522006Keman VISeçmeli6Bireysel Çalgı Eğitimi VI1002.00
112003542006Viyola VISeçmeli6Bireysel Çalgı Eğitimi VI1002.00
112003562006Çello (Viyolonsel) VISeçmeli6Bireysel Çalgı Eğitimi VI1002.00
112003582006Gitar VISeçmeli6Bireysel Çalgı Eğitimi VI1002.00
112003602006Flüt VISeçmeli6Bireysel Çalgı Eğitimi VI1002.00
112003622006Bağlama VISeçmeli6Bireysel Çalgı Eğitimi VI1002.00
112004432006Keman VIISeçmeli7Bireysel Çalgı Eğitimi VII1003.00
112004452006Viyola VIISeçmeli7Bireysel Çalgı Eğitimi VII1003.00
112004472006Çello (Viyolonsel) VIISeçmeli7Bireysel Çalgı Eğitimi VII1003.00
112004492006Gitar VIISeçmeli7Bireysel Çalgı Eğitimi VII1003.00
112004512006Flüt VIISeçmeli7Bireysel Çalgı Eğitimi VII1003.00
112004532006Bağlama VIISeçmeli7Bireysel Çalgı Eğitimi VII1002.00
112004422006Keman VIIISeçmeli8Bireysel Çalgı Eğitimi VIII1002.00
112004442006Viyola VIIISeçmeli8Bireysel Çalgı Eğitimi VIII1002.00
112004462006Çello (Viyolonsel) VIIISeçmeli8Bireysel Çalgı Eğitimi VIII1002.00
112004482006Gitar VIIISeçmeli8Bireysel Çalgı Eğitimi VIII1002.00
112004502006Flüt VIIISeçmeli8Bireysel Çalgı Eğitimi VIII1002.00
112004522006Bağlama VIIISeçmeli8Bireysel Çalgı Eğitimi VIII1002.00
112001111998İngilizce ISeçmeli1Yabancı Dil I3003.00
112001121998İngilizce IISeçmeli2Yabancı Dil II3003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS