Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıGüz.San.Eğt. / Resim-İş Öğretmenliği


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde, ülkemizin gereksinim duyduğu ilk ve orta öğretim kurumlarına sanat eğitimcileri (resim-iş öğretmenleri) yetiştirmek üzere, Resim-İş Bölümü olarak, 1994 yılında lisans seviyesinde eğitime ve öğretime açılmıştır. İlk mezunlarını 1998 yılında veren Resim-İş Bölümü, aynı yıl Yüksek Öğretim Kurulu’nun başlattığı yeni yapılanma nedeniyle Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’na dönüştürülmüştür. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalına ön koşullara ilaveten öğretim yılı başlarında yapılan özel yetenek seçme sınavlarıyla, 40 öğrenci alınmaktadır. Tüm öğrenciler resim-iş öğretmeni unvanı alarak mezun olmaktadırlar.


Kazanılan Derece


Resim-İş Öğretmenliği (Görsel Sanatlar Öğretmenliği)


Kabul ve Kayıt Koşulları


1.Ortaöğretim kurumundan mezun olmak, 2.Yükseköğretime geçiş sınavında herhangi bir puan türünde alandan gelenler 180, alandışından gelenler 200 puan almış olmak, 3. Kurumumuzca yapılan özel yetenek sınavlarında başarılı olmak


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Ortaöğretimde formal eğitim almış olmak


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Sekiz Yarıyıllık ders sürecini başarı ile tamamlamış,pedagojik formasyon yeterliliklerini yerine getirmiş,okul deneyim süreçlerini tamamlamış, sanat kültürü ve tarihi konularında birikimler yapmış, sanatsal uygulamalarda yetkinlik kazanmış olmak


Program Profili


İnsana, doğaya, sanata ve sanat eserlerine duyarlı kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişme içerisindeki yerini kavramış mesleğinde bilgi, beceri ve etik sorumluluk kazanmış, problem çözme gücü gelişmiş, ulusal ve evrensel sanatsal gelişmeleri kültürel değer yargılarına katabilen, duyarlı, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan, bilimsel ve sanatsal düşünmeyi benimseyen, kamu yararlarını gözeten, teknolojiyi etkili olarak kullanan yaratıcı ve eleştirel düşünce biçimleriyle sanat anlayışlarını etkileyen ve yorumlayan, iletişim becerileri gelişmiş bir görsel sanatlar öğretmeni yetiştirmektir


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlarında Görsel Sanatlar, Orta Öğretim Kurumlarında Resim Öğretmenliği Özel İlköğretim Kurumlarında Görsel Sanatlar Öğretmenliği Serbest Grafiker, Ressam


Üst Derece Programlarına Geçiş


Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Lisansüstü Programları Güzel Sanatlar Fakülteleri Lisansüstü Programları


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar en az 1 vize ve 1 Final sınavından oluşur. Sınavlar derslerin özelliklerine göre; Sanat ve tasarım uygulamaları, Sunu, Proje, Portfolyo değerlendirmesi, grup değerlendirmesi, araştırma gözlem ve yazlı sınav tekniklerinden oluşur. Ölçme ve değerlendirmede sanat kültürü, genel kültür, eğitsel donanımın yanında süreç ve ürün değerlendirmesi temel alınır


Mezuniyet Koşulları


Programdaki zorunlu ve her yarıyılda alınması gereken seçmeli dersleri alarak 154 krediyi tamamlama ve 2.00 Akademik ortalamaya ulaşma.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Anabilim Dalı Başkanı Doç. Mahmut ÖZTÜRK Tel: 0 374 254 10 00 /16 83 e-mail: @ibu.edozturk_m@ibu.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü Yrd. Doç. Serap YASA Tel: 0 374 254 10 00 / 1705 - 1715 e-mail: yasa_s@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


3 adet resim atölyesi, 2 adet bilgisayar donanımlı Grafik atölyesi, 1 adet baskıresim atölyesi, 1 adet fotoğraf stüdyo ve atölyesi, 1 adet heykel ve seramik atölyesi, 1. adet temel tasarım atölyesi, 1 adet sanat eğitimi atölyesi, 1 adet serigrafi atölyesinde 2 profesör, 3 Yrd. Doç. 4 Öğretim Görevlisi ie eğitim yapılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Sanat tarihi, sanat eleştirisi, estetik, felsefe, psikoloji ve sosyolojinin sanat üretimindeki ve eğitimindeki yerini analiz edebilme

Teknolojinin, bilimin, kültürel değişimlerin sanata etkisini yorumlayabilme

Sanat yapıtlarını ve Görsel Sanatlarla ilgili gelişmeleri bilimsel ve sanatsal yöntem ve tekniklerini kullanarak çok yönlü değerlendirebilme

Çocuğun ve ergenin fiziksel sosyal ruhsal ve sanatsal gelişimini göz önünde bulundurarak sanatsal etkinlikleri planlayabilme

Sanat öğretiminde çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme

Farklı ölçme ve değerlendirme tekniklerinden yararlanabilme

Sözel ve yazılı iletişimin yanında görsel sanatları bir iletişim formu olarak kullanabilme

Her alanda yaratıcı davranış geliştirebilme

Tasarım, sanat ve eğitimi alanında gelişen teknolojiyi izlemede kararlı oluş

Yeni durumlar karşısında özgün çözümler üretebilme

Yaşadığı çevreyi güzelleştirme ve değiştirmeye, sanat etkinliklerini izlemeye duyarlı oluş

Atatürk’ün sanata ve çağdaş uygarlık düşüncelerine değer verebilme

Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme

Görsel sanatlarda bilgi ve araştırmaya değer verebilme

Beceri


Sanat ve tasarım çalışmalarında farklı sanat teknikleriyle sanatsal ilkeleri ve elemanları ustalıkla kullanabilme

Sözel ve yazılı iletişimin yanında görsel sanatları ve teknolojiyi bir iletişim formu olarak kullanabilme

Yetkinlikler


Sanat öğretiminde çeşitli öğretim yöntem ve teknikleriyle farklı ölçme ve değerlendirme tekniklerinden yararlanabilme

Tasarım ve sanat uygulamalarında öğrencilerin fiziksel, sosyal, duygusal, algısal, sezgisel farklılıklarına uygun rehberlik yapabilme

Görsel sanatlar alanın ve öğrencinin gereksinimlerine uygun etkili materyal tasarlayabilme

Atatürk’ün sanat ve çağdaş uygarlık düşüncesi ile bilgi ve araştırmaya değer verebilme

Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, mesleki etik değerlere uygun davranabilme

Bilimsel, sanatsal, kültürel, etik ve mesleki alanlarda Ulusal ve evrensel değerlerden sentez yapabilme

Çocuğun ve ergenin fiziksel sosyal ruhsal ve sanatsal gelişimini göz önünde bulundurarak sanatsal etkinlikleri planlayabilme

Sanatsal ve kültürel etkinlikler ve projelerde sorumluluk alarak yaşadığı kültüre ve çevreye katkı sağlayabilme

Her alanda yaratıcı davranış geliştirebilme ve yeni durumlar karşısında özgün çözümler üretebilme1. Sanat ve tasarım çalışmalarında farklı sanat teknikleriyle sanatsal ilkeleri ve elemanları ustalıkla kullanabilme

2. Sözel ve yazılı iletişimin yanında görsel sanatları ve teknolojiyi bir iletişim formu olarak kullanabilme

3. Sanat öğretiminde çeşitli öğretim yöntem ve teknikleriyle farklı ölçme ve değerlendirme tekniklerinden yararlanabilme

4. Tasarım ve sanat uygulamalarında öğrencilerin fiziksel, sosyal, duygusal, algısal, sezgisel farklılıklarına uygun rehberlik yapabilme

5. Görsel sanatlar alanın ve öğrencinin gereksinimlerine uygun etkili materyal tasarlayabilme

6. Atatürk’ün sanat ve çağdaş uygarlık düşüncesi ile bilgi ve araştırmaya değer verebilme

7. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, mesleki etik değerlere uygun davranabilme

8. Bilimsel, sanatsal, kültürel, etik ve mesleki alanlarda Ulusal ve evrensel değerlerden sentez yapabilme

9. Çocuğun ve ergenin fiziksel sosyal ruhsal ve sanatsal gelişimini göz önünde bulundurarak sanatsal etkinlikleri planlayabilme

10. Sanatsal ve kültürel etkinlikler ve projelerde sorumluluk alarak yaşadığı kültüre ve çevreye katkı sağlayabilme

11. Her alanda yaratıcı davranış geliştirebilme ve yeni durumlar karşısında özgün çözümler üretebilme

12. Sanat tarihi, sanat eleştirisi, estetik, felsefe, psikoloji ve sosyolojinin sanat üretimindeki ve eğitimindeki yerini analiz edebilme

13. Teknolojinin, bilimin, kültürel değişimlerin sanata etkisini yorumlayabilme

14. Sanat yapıtlarını ve Görsel Sanatlarla ilgili gelişmeleri bilimsel ve sanatsal yöntem ve tekniklerini kullanarak çok yönlü değerlendirebilme

15. Çocuğun ve ergenin fiziksel sosyal ruhsal ve sanatsal gelişimini göz önünde bulundurarak sanatsal etkinlikleri planlayabilme

16. Sanat öğretiminde çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme

17. Farklı ölçme ve değerlendirme tekniklerinden yararlanabilme

18. Sözel ve yazılı iletişimin yanında görsel sanatları bir iletişim formu olarak kullanabilme

19. Her alanda yaratıcı davranış geliştirebilme

20. Tasarım, sanat ve eğitimi alanında gelişen teknolojiyi izlemede kararlı oluş

21. Yeni durumlar karşısında özgün çözümler üretebilme

22. Yaşadığı çevreyi güzelleştirme ve değiştirmeye, sanat etkinliklerini izlemeye duyarlı oluş

23. Atatürk’ün sanata ve çağdaş uygarlık düşüncelerine değer verebilme

24. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme

25. Görsel sanatlarda bilgi ve araştırmaya değer verebilme


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Sanat tarihi, sanat eleştirisi, estetik, felsefe, psikoloji ve sosyolojinin sanat üretimindeki ve eğitimindeki yerini analiz edebilme
Teknolojinin, bilimin, kültürel değişimlerin sanata etkisini yorumlayabilme
Sanat yapıtlarını ve Görsel Sanatlarla ilgili gelişmeleri bilimsel ve sanatsal yöntem ve tekniklerini kullanarak çok yönlü değerlendirebilme
Çocuğun ve ergenin fiziksel sosyal ruhsal ve sanatsal gelişimini göz önünde bulundurarak sanatsal etkinlikleri planlayabilme
Sanat öğretiminde çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme
Farklı ölçme ve değerlendirme tekniklerinden yararlanabilme
Sözel ve yazılı iletişimin yanında görsel sanatları bir iletişim formu olarak kullanabilme
Her alanda yaratıcı davranış geliştirebilme
Tasarım, sanat ve eğitimi alanında gelişen teknolojiyi izlemede kararlı oluş
Yeni durumlar karşısında özgün çözümler üretebilme
Yaşadığı çevreyi güzelleştirme ve değiştirmeye, sanat etkinliklerini izlemeye duyarlı oluş
Atatürk’ün sanata ve çağdaş uygarlık düşüncelerine değer verebilme
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme
Görsel sanatlarda bilgi ve araştırmaya değer verebilme
Sanat ve tasarım çalışmalarında farklı sanat teknikleriyle sanatsal ilkeleri ve elemanları ustalıkla kullanabilme
Sözel ve yazılı iletişimin yanında görsel sanatları ve teknolojiyi bir iletişim formu olarak kullanabilme
Sanat öğretiminde çeşitli öğretim yöntem ve teknikleriyle farklı ölçme ve değerlendirme tekniklerinden yararlanabilme
Tasarım ve sanat uygulamalarında öğrencilerin fiziksel, sosyal, duygusal, algısal, sezgisel farklılıklarına uygun rehberlik yapabilme
Görsel sanatlar alanın ve öğrencinin gereksinimlerine uygun etkili materyal tasarlayabilme
Atatürk’ün sanat ve çağdaş uygarlık düşüncesi ile bilgi ve araştırmaya değer verebilme 1
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, mesleki etik değerlere uygun davranabilme 1
Bilimsel, sanatsal, kültürel, etik ve mesleki alanlarda Ulusal ve evrensel değerlerden sentez yapabilme
Çocuğun ve ergenin fiziksel sosyal ruhsal ve sanatsal gelişimini göz önünde bulundurarak sanatsal etkinlikleri planlayabilme
Sanatsal ve kültürel etkinlikler ve projelerde sorumluluk alarak yaşadığı kültüre ve çevreye katkı sağlayabilme 1
Her alanda yaratıcı davranış geliştirebilme ve yeni durumlar karşısında özgün çözümler üretebilme 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
113001232006Desen IZorunlu2206.00
113001212006Temel Tasarım IZorunlu4409.00
113001051998PerspektifZorunlu1204.00
113001171998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2002.00
113001252006Eğitim Bilimine GirişZorunlu3004.00
113001151998Türkçe I Yazılı AnlatımZorunlu2002.00
113001992007Yabancı Dil ISeçmeli3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
113001181998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2002.00
113001282006Eğitim PsikolojisiZorunlu3004.00
113001222006Sanat Tarihine GirişZorunlu2004.00
113001262006Desen IIZorunlu2206.00
113001242006Temel Tasarım IIZorunlu4409.00
113001161998Türkçe II Sözlü AnlatımZorunlu2002.00
113001982007Yabancı Dil IISeçmeli3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
113002212006Batı Sanatı TarihiZorunlu3004.00
113002172006YazıZorunlu1203.00
113002192006Bilgisayar IZorunlu2205.00
113002232006Öğretim İlke ve YöntemleriZorunlu3004.00
113002992010Seçmeli I (MB)Seçmeli2002.00
113002952010Anasanat Atölye ISeçmeli2407.00
113002972011Seçmeli Sanat Atölye ISeçmeli2205.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
113002142006Çocuğun Sanatsal GelişimiZorunlu2003.00
113002162006Sanat FelsefesiZorunlu2003.00
113002182006Bilgisayar IIZorunlu2205.00
113002202006Öğretim Teknolojisi ve Materyal TasarımıZorunlu2204.00
113002982010Seçmeli II (MB)Seçmeli2003.00
113002962010Anasanat Atölye IISeçmeli2407.00
113002942010Seçmeli Sanat Atölye IISeçmeli2205.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
113003252006Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu2003.00
113003312006Özel Öğretim Yöntemleri IZorunlu2206.00
113003292006Sınıf YönetimiZorunlu2003.00
113003272006Türk Sanat TarihiZorunlu3005.00
113003992010Anasanat Atölye IIISeçmeli2408.00
113003972010Seçmeli Sanat Atölye IIISeçmeli2205.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
113003322006Ölçme ve DeğerlendirmeZorunlu3004.00
113003302006Türk Eğitim TarihiZorunlu2003.00
113003282006Çağdaş SanatZorunlu3003.00
113003262006Sanat EleştirisiZorunlu2002.00
113003242006Özel Öğretim Yöntemleri IIZorunlu2205.00
113003982010Anasanat Atölye IVSeçmeli2408.00
113003962010Seçmeli Sanat Atölye IVSeçmeli2205.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
113004292006RehberlikZorunlu3004.00
113004312006Okul DeneyimiZorunlu1405.00
113004252006Müze Eğitimi ve UygulamalarıZorunlu2204.00
113004272006Özel EğitimZorunlu2003.00
113004992010Anasanat Atölye VSeçmeli4409.00
113004982010Seçmeli Sanat Atölye VSeçmeli2205.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
113004282006Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiZorunlu2002.00
113004242006Topluma Hizmet UygulamasıZorunlu1204.00
113004262006Öğretmenlik UygulamasıZorunlu26010.00
113004972010Anasanat Atölye VISeçmeli4409.00
113004962010Seçmeli Sanat Atölye VISeçmeli2205.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
113002332011Anasanat Atölye I (Grafik)Seçmeli3Anasanat Atölye I2407.00
113002372011Anasanat Atölye I (Resim)Seçmeli3Anasanat Atölye I2407.00
113002412011Anasanat Atölye I (Özgün Baskı)Seçmeli3Anasanat Atölye I2407.00
113002362010Anasanat Atölye II (Resim)Seçmeli4Anasanat Atölye II2407.00
113002382010Anasanat Atölye II (Grafik)Seçmeli4Anasanat Atölye II2407.00
113002442011Anasanat Atölye II (Özgün Baskı)Seçmeli4Anasanat Atölye II2407.00
113003332010Anasanat Atölye III (Resim)Seçmeli5Anasanat Atölye III2408.00
113003352010Anasanat Atölye III (Grafik)Seçmeli5Anasanat Atölye III2408.00
113003412011Anasanat Atölye III (Özgün Baskı)Seçmeli5Anasanat Atölye III2407.00
113003342010Anasanat Atölye IV (Resim)Seçmeli6Anasanat Atölye IV2408.00
113003362010Anasanat Atölye IV (Grafik)Seçmeli6Anasanat Atölye IV2408.00
113003422011Anasanat Atölye IV (Özgün Baskı)Seçmeli6Anasanat Atölye IV2407.00
113004332010Anasanat Atölye V (Resim)Seçmeli7Anasanat Atölye V4409.00
113004352010Anasanat Atölye V (Grafik)Seçmeli7Anasanat Atölye V4409.00
113004432011Anasanat Atölye V (Özgün Baskı)Seçmeli7Anasanat Atölye V4409.00
113004302010Anasanat Atölye VI (Resim)Seçmeli8Anasanat Atölye VI4409.00
113004322010Anasanat Atölye VI (Grafik)Seçmeli8Anasanat Atölye VI4409.00
113004342010Anasanat Atölye VI (Fotoğraf)Seçmeli8Anasanat Atölye VI4409.00
113004422011Anasanat Atölye VI (Özgün Baskı)Seçmeli8Anasanat Atölye VI4409.00
113002312009Resim Teknikleri ISeçmeli3Seçmeli I (MB)2002.00
113002322009Resim Teknikleri IISeçmeli4Seçmeli II (MB)2003.00
113002352011Seçmeli Sanat Atölye I (Resim)Seçmeli3Seçmeli Sanat Atölye I2205.00
113002392011Seçmeli Sanat Atölye I (Grafik)Seçmeli3Seçmeli Sanat Atölye I2205.00
113002402010Seçmeli Sanat Atölye II (Grafik)Seçmeli4Seçmeli Sanat Atölye II2205.00
113002422010Seçmeli Sanat Atölye II (Resim)Seçmeli4Seçmeli Sanat Atölye II2205.00
113003372010Seçmeli Sanat Atölye III (Heykel)Seçmeli5Seçmeli Sanat Atölye III2205.00
113003402010Seçmeli Sanat Atölye IV (Heykel)Seçmeli6Seçmeli Sanat Atölye IV2205.00
113004392010Seçmeli Sanat Atölye V (Fotoğraf)Seçmeli7Seçmeli Sanat Atölye V2205.00
113004412010Seçmeli Sanat Atölye V (Baskıresim)Seçmeli7Seçmeli Sanat Atölye V2205.00
113004362010Seçmeli Sanat Atölye VI (Fotoğraf)Seçmeli8Seçmeli Sanat Atölye VI2205.00
113004382010Seçmeli Sanat Atölye VI (Grafik)Seçmeli8Seçmeli Sanat Atölye VI2205.00
113004402010Seçmeli Sanat Atölye VI (Baskıresim)Seçmeli8Seçmeli Sanat Atölye VI2205.00
113001091998İngilizce ISeçmeli1Yabancı Dil I3003.00
113001101998İngilizce IISeçmeli2Yabancı Dil II3003.00
113001121998Almanca IISeçmeli2Yabancı Dil II3003.00
113001141998Fransızca IISeçmeli2Yabancı Dil II3003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS