Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıEğt.Bil. / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Kuruluş


Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri içerisinde yer alan bir Lisans Programıdır Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı 2000 2001 öğretim yılında kamu ve özel kuruluşlara rehber danışman yetiştirmek amacıyla öğrenci almaya başlamıştır


Kazanılan Derece


Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim dalından mezun olanlar Rehberlik ve Psikolojik Danışma Öğretmeni ünvanı alır ve kamu ve özel kuruluşlarda rehber öğretmen-psikolojik danışman olarak görev yaparlar


Kabul ve Kayıt Koşulları


Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı için öğrenciler Öğrenci Seçme Sınavı ile seçilmektedir. Dört yıllık Lisans öğreniminin dili Türkçe’dir. Programa her yıl ortalama 40 öğrenci kayıt yaptırabilmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Rehberlik ve psikolojik danışma programının amacı, rehberlik ve psikolojik danışma alanında kamu ve özel eğitim ve diğer kurumlarda rehberlik ve psikolojik danışma programlarının planlanması, uygulanması, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri, değer ve tutumlara sahip, bilimsel ve akademik çalışmalar doğrultusunda ilkelere, görevlere, hak ve sorumluluklarına uygun davranacak bireyler yetiştirmektir.


Program Profili


Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı dört yıllık bir programdır. Programda, 51 zorunlu, 7 seçmeli ders bulunmaktadır. Programda hem kuramsal hem de uygulamalı dersler bulunmaktadır. Program 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında ve Eğitim, sağlık ve sanayi alanlarında özel kuruluşlarda Rehber öğretmen-Psikolojik Danışman olarak çalışmaktadır


Üst Derece Programlarına Geçiş


Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programından mezun olan öğrenciler Lisansüstü programlara devam edebilmektedir


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Derslerin içeriklerine göre ara sınavlar, final sınavları, sunumlar, projeler ve danışma uygulamaları değerlendirmede kullanılır.


Mezuniyet Koşulları


Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı Lisans eğitim süresi 4 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı Gölköy/ BOLU Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç.Dr.Sefa BULUT


Bölüm Olanakları


Kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Uygulamalar için tek yönlü aynanın bulunduğu iki odalı gözlem ve görüşme odası kullanılır.

Program Çıktıları

Bilgi


Türk eğitim sistemini ve RPD’nin bu sistem içindeki yerini bilir

Etkili okul RPD programının yapısını ve özelliklerini açıkça belirtebilir

Psikolojik danışma uygulamalarında kanuni ve etik standartları bilir

Gelişim kuramları, öğrenme kuramları, psikolojik danışma kuramları ve mesleki rehberlik kuramlarını bilir

Bireyin başarısını ve psiko-sosyal gelişimini sağlamak için önleyici ve müdahale edici yöntemleri bilir

Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma sürecinin ilke, teknik ve aşamalarını bilir

Bireysel ve Grup Rehberlik sürecinin ilke, teknik ve aşamalarını bilir

Davranış bilimlerinde bilimsel araştırma yöntem, teknik ve süreçlerini bilir

Hizmet verdiği bireylerde görülebilecek davranış bozukluklarını tanır

İnsan ilişkileri ve iletişime ilişkin akademik kuramları bilir

Temel psikolojik danışma ve rehberlik becerilerini kullanabilme

Sorunları değerlendirmede bilimsel yöntemi kullanabilir

Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak, sorumlulukları ve etik ilkeler çerçevesinde davranır

Uygulamalarında bireysel farklara bireyin saygınlığı ve koşulsuz kabul ilkelerini göz önünde bulundurarak yaklaşır

Beceri


Bireylerin gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve ihtiyaç alanının özelliklerini dikkate alarak rehberlik ve psikolojik danışma programları planlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme

Yetkinlikler


İlgili taraflarla ekip çalışması yapabilme

Gelişim kuramlarını yaşam dönemleri ve uyum problemleri ile ilişkilendirebilip, rehberlik ve psikolojik danışma sürecini yönlendirebilme

Psikolojik danışma anlayışına uygun kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerilerini kullanır

Sorunlu bireyleri ilgili uzmanlık alanlarına yönlendirebilir

Bireyin ve toplumun kaynaklarını tanıyarak, bireyin kendini gerçekleştirme sürecine katkı sağlar1. Bireylerin gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve ihtiyaç alanının özelliklerini dikkate alarak rehberlik ve psikolojik danışma programları planlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme

2. İlgili taraflarla ekip çalışması yapabilme

3. Gelişim kuramlarını yaşam dönemleri ve uyum problemleri ile ilişkilendirebilip, rehberlik ve psikolojik danışma sürecini yönlendirebilme

4. Psikolojik danışma anlayışına uygun kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerilerini kullanır

5. Sorunlu bireyleri ilgili uzmanlık alanlarına yönlendirebilir

6. Bireyin ve toplumun kaynaklarını tanıyarak, bireyin kendini gerçekleştirme sürecine katkı sağlar

7. Türk eğitim sistemini ve RPD’nin bu sistem içindeki yerini bilir

8. Etkili okul RPD programının yapısını ve özelliklerini açıkça belirtebilir

9. Psikolojik danışma uygulamalarında kanuni ve etik standartları bilir

10. Gelişim kuramları, öğrenme kuramları, psikolojik danışma kuramları ve mesleki rehberlik kuramlarını bilir

11. Bireyin başarısını ve psiko-sosyal gelişimini sağlamak için önleyici ve müdahale edici yöntemleri bilir

12. Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma sürecinin ilke, teknik ve aşamalarını bilir

13. Bireysel ve Grup Rehberlik sürecinin ilke, teknik ve aşamalarını bilir

14. Davranış bilimlerinde bilimsel araştırma yöntem, teknik ve süreçlerini bilir

15. Hizmet verdiği bireylerde görülebilecek davranış bozukluklarını tanır

16. İnsan ilişkileri ve iletişime ilişkin akademik kuramları bilir

17. Temel psikolojik danışma ve rehberlik becerilerini kullanabilme

18. Sorunları değerlendirmede bilimsel yöntemi kullanabilir

19. Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak, sorumlulukları ve etik ilkeler çerçevesinde davranır

20. Uygulamalarında bireysel farklara bireyin saygınlığı ve koşulsuz kabul ilkelerini göz önünde bulundurarak yaklaşır


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Türk eğitim sistemini ve RPD’nin bu sistem içindeki yerini bilir
Etkili okul RPD programının yapısını ve özelliklerini açıkça belirtebilir
Psikolojik danışma uygulamalarında kanuni ve etik standartları bilir
Gelişim kuramları, öğrenme kuramları, psikolojik danışma kuramları ve mesleki rehberlik kuramlarını bilir
Bireyin başarısını ve psiko-sosyal gelişimini sağlamak için önleyici ve müdahale edici yöntemleri bilir
Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma sürecinin ilke, teknik ve aşamalarını bilir
Bireysel ve Grup Rehberlik sürecinin ilke, teknik ve aşamalarını bilir
Davranış bilimlerinde bilimsel araştırma yöntem, teknik ve süreçlerini bilir
Hizmet verdiği bireylerde görülebilecek davranış bozukluklarını tanır
İnsan ilişkileri ve iletişime ilişkin akademik kuramları bilir
Temel psikolojik danışma ve rehberlik becerilerini kullanabilme
Sorunları değerlendirmede bilimsel yöntemi kullanabilir
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak, sorumlulukları ve etik ilkeler çerçevesinde davranır
Uygulamalarında bireysel farklara bireyin saygınlığı ve koşulsuz kabul ilkelerini göz önünde bulundurarak yaklaşır
Bireylerin gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve ihtiyaç alanının özelliklerini dikkate alarak rehberlik ve psikolojik danışma programları planlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme
İlgili taraflarla ekip çalışması yapabilme
Gelişim kuramlarını yaşam dönemleri ve uyum problemleri ile ilişkilendirebilip, rehberlik ve psikolojik danışma sürecini yönlendirebilme
Psikolojik danışma anlayışına uygun kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerilerini kullanır
Sorunlu bireyleri ilgili uzmanlık alanlarına yönlendirebilir
Bireyin ve toplumun kaynaklarını tanıyarak, bireyin kendini gerçekleştirme sürecine katkı sağlar

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
116001212006Bilgisayar IZorunlu2204.00
116001272006Eğitim Bilimine GirişZorunlu3004.00
116001192006Fizyolojik PsikolojiZorunlu3004.00
116001232006Sosyolojiye GirişZorunlu2003.00
116001252006Felsefeye GirişZorunlu3004.00
116001992010Yabancı Dil ISeçmeli3003.00
116001052000Psikolojiye GirişZorunlu3004.00
116001092000Türkçe I: Yazılı AnlatımZorunlu2002.00
116001112000Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
116001222006Bilgisayar IIZorunlu2204.00
116001262006Kaynak Tarama ve Rapor YazmaZorunlu1204.00
116001302006Türk Eğitim TarihiZorunlu2003.00
116001282006Eğitim FelsefesiZorunlu2004.00
116001202006Sosyal AntropolojiZorunlu3004.00
116001242006Gelişim Psikolojisi IZorunlu3004.00
116001982010Yabancı Dil IISeçmeli3003.00
116001102000Türkçe II: Sözlü AnlatımZorunlu2002.00
116001122000Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
116002312006Okullarda GözlemZorunlu2206.00
116002232006İstatistik IZorunlu3004.00
116002212006Rehberlik ve Psikolojik DanışmaZorunlu3004.00
116002252006Bilim TarihiZorunlu3004.00
116002292006Gelişim Psikolojisi IIZorunlu3004.00
116002272006Ölçme ve DeğerlendirmeZorunlu3004.00
116002112000Özel EğitimZorunlu3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
116003372003Mesleki Rehberlik ve DanışmaZorunlu3005.00
116003332006Yaşam Dönemleri ve Uyum ProblemleriZorunlu3006.00
116003312006Psikolojik Danışma İlke ve TeknikleriZorunlu3006.00
116003352006Kişilik KuramlarıZorunlu3005.00
116003992010Seçmeli ISeçmeli3004.00
116003972010Seçmeli ASeçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
116003362006Psikolojik Danışma KuramlarıZorunlu3004.00
116003302006Mesleki Rehberlik ve Danışma UygulamasıZorunlu1406.00
116003342006Davranış BozukluklarıZorunlu3004.00
116003322006Rehberlikte Program GeliştirmeZorunlu3004.00
116003382006Grupla Psikolojik DanışmaZorunlu3004.00
116003982010Seçmeli IISeçmeli3004.00
116003962010Seçmeli BSeçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
116004312006Psikolojik TestlerZorunlu2406.00
116004352006Öğrenme GüçlükleriZorunlu3003.00
116004332006Bireyle Psikolojik Danışma UygulamasıZorunlu1406.00
116004372006Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu2003.00
116004412006Eğitim YönetimiZorunlu3004.00
116004392006Topluma Hizmet UygulamasıZorunlu1204.00
116004992010Seçmeli IIISeçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
116004302006Rehberlik ve Psikolojik Danışma SemineriZorunlu2204.00
116004322006Rehb. ve Psikolojik Danış.Alan ÇalışmasıZorunlu1408.00
116004342006Meslek Etiği ve Yasal KonularZorunlu2002.00
116004362006Kurum DeneyimiZorunlu1408.00
116004982010Seçmeli IVSeçmeli3004.00
116004972010Seçmeli VSeçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
116003532006Değerler EğitimiSeçmeli5Seçmeli A3004.00
116003522006İlköğretimde Toplam Kalite YönetimiSeçmeli6Seçmeli B3004.00
116003502006Medya Okur-YazarlığıSeçmeli6Seçmeli B3004.00
116003552009Sanat PsikolojisiSeçmeli5Seçmeli I3004.00
116003412006DramaSeçmeli5Seçmeli I3004.00
116003452006Özel Eğitimde Aile EğitimiSeçmeli5Seçmeli I3004.00
116003492006Stresle Baş EtmeSeçmeli5Seçmeli I3004.00
116004552009Yetişkinlik PsikolojisiSeçmeli7Seçmeli III3004.00
116004582010Davranış AnaliziSeçmeli8Seçmeli IV3004.00
116004602010Psikolojik Danışmada Yeni YaklaşımlarSeçmeli8Seçmeli IV3004.00
116004422006Mesleki Terninoloji ve Makale İncelemeSeçmeli8Seçmeli V3004.00
116004562009Pozitif PsikolojiSeçmeli8Seçmeli V3004.00
116001132000İngilizce ISeçmeli1Yabancı Dil I3003.00
116001142000İngilizce IISeçmeli2Yabancı Dil II3003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS