Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıBilg.ve Öğr.T.Eğ. / Bilg.ve Öğr.Tekn.Öğretmenliği


Kuruluş


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri ilk kez 1998 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından açılmıştır.


Kazanılan Derece


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden mezun olanlar bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni unvanı alır ve ilk ve ortaöğretim kurumlarında bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni olarak görev yaparlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Öğrenciler lisans programına Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) almış oldukları puana göre Öğrenci seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilir. Her yıl yaklaşık 40 öğrenci bölüme alınmaktadır. Programın süresi 4 yıldır. Programın resmi öğretim dili Türkçe'dir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2005-2006 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bölümde halen 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Öğrenciler mezun olabilmek için almış oldukları bütün dersleri başarıyla tamamlamalı ve en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamış olmalıdırlar.


Program Profili


Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca öğrenciler seçmeli derslerde almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü mezunları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet ve özel statülü okullarda bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencileri mezun olduktan sonra lisansüstü programlara devam edebilmektedirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Derslerin içeriklerine göre 1 ya da 2 ara sınav, ödevler, projeler, sunumlar ile birlikte dönem sonunda bir final sınavı yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Lisans programının normal süresi 4 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları, bu derslerde başarılı olmaları ve en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 14280, Gölköy, Bolu, Türkiye Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Erkan TEKİNARSLAN AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Ercan TOP


Bölüm Olanakları


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümüne ait 3 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Her bir laboratuarda İnternet bağlantısı olan yaklaşık 35 bilgisayar ve 1 projeksiyon aleti bulunmaktadır. Programdaki uygulamalı dersler bu laboratuarlarda yürütülmektedir. Programdaki kuramsal içerikli dersler teknoloji destekli ortamlarda ya da sınıflarda verilmektedir.

Program Çıktıları

Bilgi


Bilişim teknolojilerini kullanarak alanı ile ilgili bilgiye ulaşarak, bilgiyi analiz etme ve değerlendirme.

Öğretim ilke ve yöntemleri konularında yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olma

Eğitimsel ortamlarda gereksinim duyulan teknolojik araç-gereçleri belirleyebilme.

Mesleki yaşamlarında uygun ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanarak öğrencilerinin gelişim ve öğrenmelerini değerlendirebilme.

Yasalara ve mesleki etik ilkelerine uygun davranış sergileyebilme.

Bilişim teknolojilerini kullanarak bilgiye ulaşabilme.

Ulaştığı bilgiyi analiz edebilme.

Ulaştığı bilgiden yeni bir sentez oluşturabilme.

Ulaştığı bilgiyi değerlendirebilme.

Bilgiyi yeni durumlara göre adapte ederek kullanabilme.

Eleştirel düşünme ve yeni fikirler üretme becerilerine sahip olma.

Problem tanıma ve çözme becerilerine sahip olma.

Proje yönetim süreçlerine göre elektronik ortamda proje yürütebilme.

Öğretim ilke ve yöntemleri konularında yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olma.

Bilgisayar donanımı, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve programlama dilleri konularında eğitsel amaçlı kullanım için gerekli olan bilgi ve becerilere sahip olma.

Farklı işletim sistemlerini kurma becerilerine sahip olma.

Farklı işletim sistemlerini amacına uygun kullanabilme.

Diğer alan öğretmenlerine destek olacak düzeyde eğitim teknolojilerini kullanabilme.

Sahip olunan teknoloji bilgisini toplum yararına kullanabilme.

Farklı alandan meslektaşları ile uyumlu çalışabilme.

Eğitim teknolojilerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi sürecinde görev ve sorumluluk alabilme.

Eğitim teknolojilerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi süreçleriyle ilgili değişiklikleri ve güncellemeleri yapabilme.

Bir programlama dilini kullanarak eğitsel amaçlı yazılım geliştirebilme.

Etkileşimli öğretim yazılımları geliştirebilme.

Web ortamı için eğitsel içerikli yazılım geliştirebilme.

Elektronik veri tabanları geliştirebilme.

Veritabanları ile bağlantılı program uygulamaları geliştirebilme.

Bilgisayar ve öğretim teknolojilerindeki yeni gelişmeleri takip etme ve öğretim ortamları ile ilişkilendirebilme.

Bulunduğu ortamdaki bilgisayarların ve diğer araçların birbiriyle bağlantılarını gerçekleştirerek paylaşımlı öğrenme-öğretme ortamları oluşturabilme.

Beceri


Bir programlama dilini kullanarak eğitsel amaçlı yazılım geliştirebilme

Yetkinlikler


Proje yönetim süreçlerine göre alan ile ilgili proje yürütebilme veya projelerde sorumluluk alabilme

Bilgisayar ve öğretim teknolojilerindeki yeni gelişmeleri takip etme ve öğretim ortamları ile ilişkilendirebilme

Sahip olunan teknoloji ve öğretim teknolojisi bilgisini toplum yararına kullanabilme

Eğitim teknolojilerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi süreçleriyle ilgili değişiklikleri ve güncellemeleri yapabilme

Eğitimsel ortamlarda gereksinim duyulan teknolojik araç-gereçleri belirleyebilme

Öğrencilerine temel bilgi teknolojilerinin kullanımını öğretebilme ve onları değerlendirebilme

Diğer alan öğretmenlerini öğretim teknolojileri kullanımı konusunda teşvik eder, onları yönlendirir ve onlara bu konuda yardım eder1. Bilişim teknolojilerini kullanarak alanı ile ilgili bilgiye ulaşarak, bilgiyi analiz etme ve değerlendirme.

2. Öğretim ilke ve yöntemleri konularında yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olma

3. Bir programlama dilini kullanarak eğitsel amaçlı yazılım geliştirebilme

4. Proje yönetim süreçlerine göre alan ile ilgili proje yürütebilme veya projelerde sorumluluk alabilme

5. Bilgisayar ve öğretim teknolojilerindeki yeni gelişmeleri takip etme ve öğretim ortamları ile ilişkilendirebilme

6. Sahip olunan teknoloji ve öğretim teknolojisi bilgisini toplum yararına kullanabilme

7. Eğitim teknolojilerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi süreçleriyle ilgili değişiklikleri ve güncellemeleri yapabilme

8. Eğitimsel ortamlarda gereksinim duyulan teknolojik araç-gereçleri belirleyebilme

9. Öğrencilerine temel bilgi teknolojilerinin kullanımını öğretebilme ve onları değerlendirebilme

10. Diğer alan öğretmenlerini öğretim teknolojileri kullanımı konusunda teşvik eder, onları yönlendirir ve onlara bu konuda yardım eder

11. Eğitimsel ortamlarda gereksinim duyulan teknolojik araç-gereçleri belirleyebilme.

12. Mesleki yaşamlarında uygun ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanarak öğrencilerinin gelişim ve öğrenmelerini değerlendirebilme.

13. Yasalara ve mesleki etik ilkelerine uygun davranış sergileyebilme.

14. Bilişim teknolojilerini kullanarak bilgiye ulaşabilme.

15. Ulaştığı bilgiyi analiz edebilme.

16. Ulaştığı bilgiden yeni bir sentez oluşturabilme.

17. Ulaştığı bilgiyi değerlendirebilme.

18. Bilgiyi yeni durumlara göre adapte ederek kullanabilme.

19. Eleştirel düşünme ve yeni fikirler üretme becerilerine sahip olma.

20. Problem tanıma ve çözme becerilerine sahip olma.

21. Proje yönetim süreçlerine göre elektronik ortamda proje yürütebilme.

22. Öğretim ilke ve yöntemleri konularında yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olma.

23. Bilgisayar donanımı, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve programlama dilleri konularında eğitsel amaçlı kullanım için gerekli olan bilgi ve becerilere sahip olma.

24. Farklı işletim sistemlerini kurma becerilerine sahip olma.

25. Farklı işletim sistemlerini amacına uygun kullanabilme.

26. Diğer alan öğretmenlerine destek olacak düzeyde eğitim teknolojilerini kullanabilme.

27. Sahip olunan teknoloji bilgisini toplum yararına kullanabilme.

28. Farklı alandan meslektaşları ile uyumlu çalışabilme.

29. Eğitim teknolojilerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi sürecinde görev ve sorumluluk alabilme.

30. Eğitim teknolojilerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi süreçleriyle ilgili değişiklikleri ve güncellemeleri yapabilme.

31. Bir programlama dilini kullanarak eğitsel amaçlı yazılım geliştirebilme.

32. Etkileşimli öğretim yazılımları geliştirebilme.

33. Web ortamı için eğitsel içerikli yazılım geliştirebilme.

34. Elektronik veri tabanları geliştirebilme.

35. Veritabanları ile bağlantılı program uygulamaları geliştirebilme.

36. Bilgisayar ve öğretim teknolojilerindeki yeni gelişmeleri takip etme ve öğretim ortamları ile ilişkilendirebilme.

37. Bulunduğu ortamdaki bilgisayarların ve diğer araçların birbiriyle bağlantılarını gerçekleştirerek paylaşımlı öğrenme-öğretme ortamları oluşturabilme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Bilişim teknolojilerini kullanarak alanı ile ilgili bilgiye ulaşarak, bilgiyi analiz etme ve değerlendirme.
Öğretim ilke ve yöntemleri konularında yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olma
Eğitimsel ortamlarda gereksinim duyulan teknolojik araç-gereçleri belirleyebilme.
Mesleki yaşamlarında uygun ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanarak öğrencilerinin gelişim ve öğrenmelerini değerlendirebilme.
Yasalara ve mesleki etik ilkelerine uygun davranış sergileyebilme.
Bilişim teknolojilerini kullanarak bilgiye ulaşabilme.
Ulaştığı bilgiyi analiz edebilme.
Ulaştığı bilgiden yeni bir sentez oluşturabilme.
Ulaştığı bilgiyi değerlendirebilme.
Bilgiyi yeni durumlara göre adapte ederek kullanabilme.
Eleştirel düşünme ve yeni fikirler üretme becerilerine sahip olma.
Problem tanıma ve çözme becerilerine sahip olma.
Proje yönetim süreçlerine göre elektronik ortamda proje yürütebilme.
Öğretim ilke ve yöntemleri konularında yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olma.
Bilgisayar donanımı, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve programlama dilleri konularında eğitsel amaçlı kullanım için gerekli olan bilgi ve becerilere sahip olma.
Farklı işletim sistemlerini kurma becerilerine sahip olma.
Farklı işletim sistemlerini amacına uygun kullanabilme.
Diğer alan öğretmenlerine destek olacak düzeyde eğitim teknolojilerini kullanabilme.
Sahip olunan teknoloji bilgisini toplum yararına kullanabilme.
Farklı alandan meslektaşları ile uyumlu çalışabilme.
Eğitim teknolojilerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi sürecinde görev ve sorumluluk alabilme.
Eğitim teknolojilerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi süreçleriyle ilgili değişiklikleri ve güncellemeleri yapabilme.
Bir programlama dilini kullanarak eğitsel amaçlı yazılım geliştirebilme.
Etkileşimli öğretim yazılımları geliştirebilme.
Web ortamı için eğitsel içerikli yazılım geliştirebilme.
Elektronik veri tabanları geliştirebilme.
Veritabanları ile bağlantılı program uygulamaları geliştirebilme.
Bilgisayar ve öğretim teknolojilerindeki yeni gelişmeleri takip etme ve öğretim ortamları ile ilişkilendirebilme.
Bulunduğu ortamdaki bilgisayarların ve diğer araçların birbiriyle bağlantılarını gerçekleştirerek paylaşımlı öğrenme-öğretme ortamları oluşturabilme.
Bir programlama dilini kullanarak eğitsel amaçlı yazılım geliştirebilme
Proje yönetim süreçlerine göre alan ile ilgili proje yürütebilme veya projelerde sorumluluk alabilme
Bilgisayar ve öğretim teknolojilerindeki yeni gelişmeleri takip etme ve öğretim ortamları ile ilişkilendirebilme
Sahip olunan teknoloji ve öğretim teknolojisi bilgisini toplum yararına kullanabilme
Eğitim teknolojilerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi süreçleriyle ilgili değişiklikleri ve güncellemeleri yapabilme
Eğitimsel ortamlarda gereksinim duyulan teknolojik araç-gereçleri belirleyebilme
Öğrencilerine temel bilgi teknolojilerinin kullanımını öğretebilme ve onları değerlendirebilme
Diğer alan öğretmenlerini öğretim teknolojileri kullanımı konusunda teşvik eder, onları yönlendirir ve onlara bu konuda yardım eder

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
122002032005Programlama Dilleri IZorunlu3208.00
122002112006Eğitimde Materyal Tasarımı ve KullanımıZorunlu2205.00
122002172006Öğretim İlke ve YöntemleriZorunlu3004.00
122002132006Bilgisayar DonanımıZorunlu2205.00
122002152006Fizik IZorunlu3004.00
0122002992010Seçmeli I (MB)Seçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
122002142006Öğretim TasarımıZorunlu2205.00
122002162006Eğitimde Grafik ve CanlandırmaZorunlu2205.00
122002222006Ölçme ve DeğerlendirmeZorunlu3004.00
122002202006Fizik IIZorunlu3004.00
122002042005Programlama Dilleri IIZorunlu3208.00
0122002982010Seçmeli I (A)Seçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
122003202006Çoklu Ortam Tasarımı ve ÜretimiZorunlu2205.00
122003262006Özel Öğretim Yöntemleri IIZorunlu2204.00
122003302006Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiZorunlu2002.00
122003242006Veri Tabanı Yönetim SistemleriZorunlu2205.00
122003222006Bilgisayar Ağları ve İletişimZorunlu2205.00
122003282006Topluma Hizmet UygulamasıZorunlu1204.00
0122003982010Seçmeli II (A)Seçmeli3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
122004252006Proje Geliştirme ve Yönetimi IZorunlu2208.00
122004272006Web TasarımıZorunlu2206.00
122004292006Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu2003.00
122004312006Okul DeneyimiZorunlu1406.00
0122004992010Seçmeli III (A)Seçmeli3004.00
0122004972010Seçmeli I (GK)Seçmeli2003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
122004262006Öğretmenlik UygulamasıZorunlu26010.00
122004242006RehberlikZorunlu3004.00
122004222006Proje Geliştirme ve Yönetimi IIZorunlu2208.00
0122004982010Seçmeli IV (A)Seçmeli3005.00
0122004962010Seçmeli II (GK)Seçmeli2003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
122002102006Mesleki İngilizceSeçmeli4Seçmeli I (A)3004.00
122002122006AlgoritmaSeçmeli4Seçmeli I (A)3004.00
122002242013Sosyal Paylaşım Ağları ve Eğitsel UygulamalarSeçmeli4Seçmeli I (A)3004.00
122004372006İnternette Öğrenme OrtamlarıSeçmeli7Seçmeli I (GK)2003.00
122004412006Bilim, Teknoloji ve Toplum EtkileşimleriSeçmeli7Seçmeli I (GK)2003.00
122004462006Etkili Sunum BecerileriSeçmeli7Seçmeli I (GK)2003.00
122004472006Matematik Okur-YazarlığıSeçmeli7Seçmeli I (GK)2003.00
122002192006Eğitim FelsefesiSeçmeli3Seçmeli I (MB)3004.00
122002252006Çağdaş ve Demokratik EğitimSeçmeli3Seçmeli I (MB)3004.00
122003322006Görsel Programlama I (Visual Basic)Seçmeli6Seçmeli II (A)2205.00
122003342006Betik Programlama Dilleri ile Web TasarıSeçmeli6Seçmeli II (A)2205.00
122003362006Masaüstü YayıncılıkSeçmeli6Seçmeli II (A)2205.00
122003322013Görsel Programlama ISeçmeli6Seçmeli II (A)2205.00
122004462006Etkili Sunum BecerileriSeçmeli8Seçmeli II (GK)2003.00
122004482006Müzik KültürüSeçmeli8Seçmeli II (GK)2003.00
122004582006İletişimSeçmeli8Seçmeli II (GK)2003.00
122004332006Görsel Programlama II (Java)Seçmeli7Seçmeli III (A)3004.00
122004352006Mutimedya Materyalleri GeliştirmeSeçmeli7Seçmeli III (A)3004.00
122004332013Görsel Programlama IISeçmeli7Seçmeli III (A)2204.00
122004132013Eğitimde Mobil UygulamalarSeçmeli7Seçmeli III (A)3004.00
122004152013Eğitsel Bilgisayar OyunlarıSeçmeli7Seçmeli III (A)3004.00
122004302006Görsel Programlama III (.NET)Seçmeli8Seçmeli IV (A)2205.00
122004322006Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitSeçmeli8Seçmeli IV (A)2205.00
122004342006Açık Kaynak Kod FelsefesiSeçmeli8Seçmeli IV (A)2205.00
122004362006Bilgisayarda İstatistik UygulamalarıSeçmeli8Seçmeli IV (A)2205.00
122004122013Yazılım GörselleştirmeSeçmeli8Seçmeli IV (A)2205.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS