Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıBiyoloji (İngilizce)


Kuruluş


Biyoloji Bölümü, 1992 yılında kurulan Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olan Fen Edebiyat Fakültesininin 1993 yılında eğitime başlayan ilk bölümü olup, eğitim dili İngilizcedir. Bölümümüz, biyolojinin değişik alanlarında biyolog yetiştirerek lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Araştırma alanlarımız ağırlıklı olarak; bitki ve hayvan sistematiği, bitki ve hayvan fizyolojisi, bitki biyoteknolojisi, moleküler biyoloji, genetik, ekoloji, hücre biyolojisi, hidrobiyoloji, mikrobiyoloji ve moleküler sistematik konularını içermektedir. Ayrıca, bölümümüzde Bitki Veri Tabanı Birimi, Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, Genetik ve Biyoteknoloji Laboratuvarı, Tıbbi Bitkiler ve Doku Kültürü Laboratuvarı, Foto-Nöro-Endokrin Laboratuvarı, Balık Biyolojisi Laboratuvarı, Su Analizi Laboratuvarı, Kardiak Fizyolojisi Laboratuvarı, Gıda Biyolojisi Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Herbaryum Müzesi ve Entomoloji Müzesi bulunmaktadır. Bölümümüzde lisans düzeyinde Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim olmak üzere ikili öğretim yapılmaktadır. Bölümümüz yukarıda bahsedilen alanlarda araştırma yapılabilecek teknolojiler ile donatılmıştır. Bölümümüz akademik personel hakkındaki bilgiler "Akademik yapı" sayfasında yer almaktadır. Bölüm öğretim üyelerimiz her sene gerek üniversitemiz araştırma fonlarından gerekse üniversite dışı kaynaklarda maddi destek imkânları bulabilmektedirler.


Kazanılan Derece


BİYOLOJİ LİSANS


Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)


Lisans


Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)


Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları


YGS sınav yüzdeliği, ÖSYM yerleştirmesi ile


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Resmi (Formal) olarak getirilen onaylı lise diploması ÖSYM ve Üniversite rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından istenilen diğer belgeler ile düzenlenir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrenci bölüme başlamadan önce, bir yıllık İngilizce hazırlık okulunu başarıyla tamamlamalıdır.İngilizce muafiyet sınavından başarılı olanlar ve Üniversite Rektörlüğü Öğrenci İşleri tarafından tanınan bir belge sunanlar doğrudan birinci sınıfa kabul hakkı kazanırlar.


Program Profili


Biyoloji temel bilimler içerisinde yer almakta olup, genellikle botanik, genel biyoloji, hidrobiyoloji, moleküler biyoloji ve zooloji alt bilim dalları ile uzmanlaşmayı esas almaktadır. Bölümümüzde 20 öğretim üyesi, 10 araştırma görevlisi, iki uzman ve bir sekreter bulunmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezuniyet sonrasında yurtiçi ve yurtdışında biyolojinin yanı sıra tıp, çevre, adli tıp, biyoloji eğitimi,su ürünleri, biyomühendislik, ilaç sektörü, veterinerlik, gıda, ormancılık, tarım gibi alanlarda istihdam edilebilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yurtiçinde ve yurtdışında lisansüstü(yüksek lisans ve doktora) programlara(biyoloji, biyoteknoloji,nanoteknoloji gibi) geçiş imkanı bulunmaktadır.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar genel olarak en az bir ara sınav ve bir final sınavı şeklinde olup ödev, sözlü sunum, dönem ödevi, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile öğrencinin başarı durumu değerlendirilir. Değerlendirme AİBÜ Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Öğrenciler bölüm derslerinin %25'i seçmeli ders ve geri kalanı zorunlu olmak üzere toplam 139 kredilik (240 AKTS) ders, uygulama ve arazi çalışmalarını tamamlayarak mezun olurlar.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Dr. Mustafa ÜNAL Telefon: 03742541000/1233 Belgegeçer: 03742534642 İleti: unal_m@ibu.edu.tr Doç. Dr. Mehmet ÖZTÜRK (AKTS koordinatörü) Telefon: 03742541000/1225 Belgegeçer: 03742534642 İleti: ozturk_m1@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Dersler projektör ve/veya tepegöz donanımlı dersliklerde yürütülmekte olup laboratuvarlarımızda GC, ELISA, HPLC, PCR gibi son sistem ana cihazların yanı sıra diğer küçük cihazlar ve deneyler için bol miktarda sarf ve kimyasal malzeme mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi


Alanında kazandığı modern bilimsel yöntemlere dayanan biyoloji temeli ile alanı veya alanı dışındaki uzman ve uzman olmayan kişilere biyolojik bilimler hakkında gerekli bilgileri ve uygulamaları aktarabilir.

Edindiği biyolojik temele dayanarak, biyolojinin uygulamalı alanları olan tıp, biyomühendislik, genetik mühendisliği, biyoteknoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, eczacılık, çevre, tarım, ormancılık, gıda, veterinerlik, adli tıp ve ,biyoloji eğitimi alanındaki mesleki süreçlere kısa sürede uyum sağlayıp kendisini geliştirir.

Kazandığı bilimsel analiz ve sentezleme yetilerine dayanarak biyolojik bilimlerin her alanında araştırmacı olarak doğal olayları gözlemleme, hipotez kurma, uygun ve gerekli deneysel yöntem ve teknikleri kullanarak gerçekçi çözümlere ulaşma aşamalarını izleyerek yazılı ve görsel sunumları üretebilir.

Alanında kazandığı modern bilimsel yöntemlere dayanan biyoloji temeli ile alanı veya alan dışındaki uzman ve uzman olmayan kişilere biyolojik bilimler hakkında gerekli bilgileri ve uygulamaları her türlü sunum araç-gereçlerini kullanarak aktarabilir.

Organizmaların evrimsel süreçlerine dayanarak biyoçeşitlilik ve çevresel sorunlara ait girişimleri yaparak gerekli önlem ve sürdürülebilir koruma yöntemlerini uygulayıp geliştirir

Bireysel ve aynı zamanda biliminsanı olarak her türlü evrensel ve ülke çıkarlarını gözeten, üreten, etik kurallara uyan ve mesleki sorumluluk bilincini kazanmış bir biyolog olarak yetişir.

Beceri


Biyoloji alanında edinmiş oldukları değişik seviyelerdeki bilgilerine ek olarak, temel ve uygulamalı biyolojik bilimler alanlarında teorik ders ve modern araç-gereçleri içeren laboratuvar ve uygulamalar ile desteklenmiş ileri düzeyde bilgi edinme, bilimsel analiz ve sentez yapma beceri ve yetilerini kazanır.

Yetkinlikler


Gelişen iletişim teknolojilerine en kısa sürede adapte olarak bu alandaki her türlü araç-gereçleri kullanarak küresel alanda konusu ile ilgili bilgi ve görüş değiş tokuşu yapabilir.

Elde ettiği deneyim ve yetileri kullanarak çeşitli bilgi kaynaklarından verileri toplayabilir, analizlerini yaparak yorumlar.

Biyoloji alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Çeşitli arazi çalışmaları ve teknik geziler ile alanında kazandığı biyolojik bilimlere ait bilgi, beceri ve yetilerini gözlemlediği ve topladığı veriler ile bağdaştırarak biyolojik yaşam hakkındaki farkındalığını artırır.

Organizmaların evrimsel süreçlerine dayanarak biyoçeşitlilik ve çevresel sorunlara ait girişimleri yaparak gerekli önlem ve sürdürülebilir koruma yöntemlerini uygulayıp geliştirir.1. Alanında kazandığı modern bilimsel yöntemlere dayanan biyoloji temeli ile alanı veya alanı dışındaki uzman ve uzman olmayan kişilere biyolojik bilimler hakkında gerekli bilgileri ve uygulamaları aktarabilir.

2. Biyoloji alanında edinmiş oldukları değişik seviyelerdeki bilgilerine ek olarak, temel ve uygulamalı biyolojik bilimler alanlarında teorik ders ve modern araç-gereçleri içeren laboratuvar ve uygulamalar ile desteklenmiş ileri düzeyde bilgi edinme, bilimsel analiz ve sentez yapma beceri ve yetilerini kazanır.

3. Gelişen iletişim teknolojilerine en kısa sürede adapte olarak bu alandaki her türlü araç-gereçleri kullanarak küresel alanda konusu ile ilgili bilgi ve görüş değiş tokuşu yapabilir.

4. Elde ettiği deneyim ve yetileri kullanarak çeşitli bilgi kaynaklarından verileri toplayabilir, analizlerini yaparak yorumlar.

5. Biyoloji alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

6. Çeşitli arazi çalışmaları ve teknik geziler ile alanında kazandığı biyolojik bilimlere ait bilgi, beceri ve yetilerini gözlemlediği ve topladığı veriler ile bağdaştırarak biyolojik yaşam hakkındaki farkındalığını artırır.

7. Organizmaların evrimsel süreçlerine dayanarak biyoçeşitlilik ve çevresel sorunlara ait girişimleri yaparak gerekli önlem ve sürdürülebilir koruma yöntemlerini uygulayıp geliştirir.

8. Edindiği biyolojik temele dayanarak, biyolojinin uygulamalı alanları olan tıp, biyomühendislik, genetik mühendisliği, biyoteknoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, eczacılık, çevre, tarım, ormancılık, gıda, veterinerlik, adli tıp ve ,biyoloji eğitimi alanındaki mesleki süreçlere kısa sürede uyum sağlayıp kendisini geliştirir.

9. Kazandığı bilimsel analiz ve sentezleme yetilerine dayanarak biyolojik bilimlerin her alanında araştırmacı olarak doğal olayları gözlemleme, hipotez kurma, uygun ve gerekli deneysel yöntem ve teknikleri kullanarak gerçekçi çözümlere ulaşma aşamalarını izleyerek yazılı ve görsel sunumları üretebilir.

10. Alanında kazandığı modern bilimsel yöntemlere dayanan biyoloji temeli ile alanı veya alan dışındaki uzman ve uzman olmayan kişilere biyolojik bilimler hakkında gerekli bilgileri ve uygulamaları her türlü sunum araç-gereçlerini kullanarak aktarabilir.

11. Organizmaların evrimsel süreçlerine dayanarak biyoçeşitlilik ve çevresel sorunlara ait girişimleri yaparak gerekli önlem ve sürdürülebilir koruma yöntemlerini uygulayıp geliştirir

12. Bireysel ve aynı zamanda biliminsanı olarak her türlü evrensel ve ülke çıkarlarını gözeten, üreten, etik kurallara uyan ve mesleki sorumluluk bilincini kazanmış bir biyolog olarak yetişir.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Alanında kazandığı modern bilimsel yöntemlere dayanan biyoloji temeli ile alanı veya alanı dışındaki uzman ve uzman olmayan kişilere biyolojik bilimler hakkında gerekli bilgileri ve uygulamaları aktarabilir.
Edindiği biyolojik temele dayanarak, biyolojinin uygulamalı alanları olan tıp, biyomühendislik, genetik mühendisliği, biyoteknoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, eczacılık, çevre, tarım, ormancılık, gıda, veterinerlik, adli tıp ve ,biyoloji eğitimi alanındaki mesleki süreçlere kısa sürede uyum sağlayıp kendisini geliştirir.
Kazandığı bilimsel analiz ve sentezleme yetilerine dayanarak biyolojik bilimlerin her alanında araştırmacı olarak doğal olayları gözlemleme, hipotez kurma, uygun ve gerekli deneysel yöntem ve teknikleri kullanarak gerçekçi çözümlere ulaşma aşamalarını izleyerek yazılı ve görsel sunumları üretebilir.
Alanında kazandığı modern bilimsel yöntemlere dayanan biyoloji temeli ile alanı veya alan dışındaki uzman ve uzman olmayan kişilere biyolojik bilimler hakkında gerekli bilgileri ve uygulamaları her türlü sunum araç-gereçlerini kullanarak aktarabilir.
Organizmaların evrimsel süreçlerine dayanarak biyoçeşitlilik ve çevresel sorunlara ait girişimleri yaparak gerekli önlem ve sürdürülebilir koruma yöntemlerini uygulayıp geliştirir
Bireysel ve aynı zamanda biliminsanı olarak her türlü evrensel ve ülke çıkarlarını gözeten, üreten, etik kurallara uyan ve mesleki sorumluluk bilincini kazanmış bir biyolog olarak yetişir.
Biyoloji alanında edinmiş oldukları değişik seviyelerdeki bilgilerine ek olarak, temel ve uygulamalı biyolojik bilimler alanlarında teorik ders ve modern araç-gereçleri içeren laboratuvar ve uygulamalar ile desteklenmiş ileri düzeyde bilgi edinme, bilimsel analiz ve sentez yapma beceri ve yetilerini kazanır.
Gelişen iletişim teknolojilerine en kısa sürede adapte olarak bu alandaki her türlü araç-gereçleri kullanarak küresel alanda konusu ile ilgili bilgi ve görüş değiş tokuşu yapabilir.
Elde ettiği deneyim ve yetileri kullanarak çeşitli bilgi kaynaklarından verileri toplayabilir, analizlerini yaparak yorumlar. 1
Biyoloji alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
Çeşitli arazi çalışmaları ve teknik geziler ile alanında kazandığı biyolojik bilimlere ait bilgi, beceri ve yetilerini gözlemlediği ve topladığı veriler ile bağdaştırarak biyolojik yaşam hakkındaki farkındalığını artırır. 1
Organizmaların evrimsel süreçlerine dayanarak biyoçeşitlilik ve çevresel sorunlara ait girişimleri yaparak gerekli önlem ve sürdürülebilir koruma yöntemlerini uygulayıp geliştirir.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
201001011996General Biology IZorunlu4006.00
201001111996Develop Of R.And S. IZorunlu3005.00
201001131996Turkish IZorunlu2002.00
201001511996General Biology Lab. IZorunlu0406.00
201001032011Chemistry (Inorganic)Zorunlu3306.00
201001052011MathematicsZorunlu3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
201001021996General Biology IIZorunlu4006.00
201001101996PhysicsZorunlu3205.00
201001121996Develop Of R.And S. IIZorunlu3005.00
201001141996Turkish IIZorunlu2002.00
201001521996General Biology Lab. IIZorunlu0406.00
201001042011Chemistry (Organic)Zorunlu3306.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
201002031996Biochemistry IZorunlu3207.00
201002051996Cell BiologyZorunlu2206.00
201002071996Animal DiversityZorunlu3208.00
201002091996Princ. Of K. Atatürk IZorunlu2002.00
201002132011Plant AnatomyZorunlu3207.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
201002021996Biochemistry IIZorunlu3207.00
201002061996Plant DiversityZorunlu3207.00
201002081996HistologyZorunlu2205.00
201002101996Computer Appl. In Biology.Zorunlu2204.00
201002121996Princ. Of K. Atatürk IIZorunlu2002.00
201002982011SeçmeliSeçmeli3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
0201009002010Seçmeli ISeçmeli30010.00
201003011996GeneticsZorunlu3206.00
201003031996Animal PhysiologyZorunlu4208.00
201003051996MicrobiologyZorunlu3206.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
0201009012010Seçmeli IISeçmeli30010.00
201003021996Molecular GeneticsZorunlu3205.00
201003041996Plant PhysiologyZorunlu4208.00
201003061996EcologyZorunlu3207.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
0201009022010Seçmeli IIISeçmeli30015.00
201002142011BiometryZorunlu32015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
0201009032010Seçmeli IVSeçmeli30020.00
201004021996EvolutionZorunlu30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
201003081996Clinical PhysiologySeçmeli4Seçmeli3005.00
201003092000Aquatic EcologySeçmeli4Seçmeli2205.00
201003101996Animal EmbryologySeçmeli4Seçmeli3005.00
201003112000Biology of InvertebratesSeçmeli4Seçmeli2205.00
201003132000AlgologySeçmeli4Seçmeli2025.00
201003141996EntomologySeçmeli4Seçmeli2025.00
201003161996EnzymologySeçmeli4Seçmeli3005.00
201003172000Monera and ProtistaSeçmeli4Seçmeli2025.00
201003181996Field Studies in BiologySeçmeli4Seçmeli0065.00
201003192002Plants: Medicine and MagicSeçmeli4Seçmeli3005.00
201003302000Biology of VertebratesSeçmeli4Seçmeli2025.00
201003322000Biology of Seeded PlantsSeçmeli4Seçmeli2025.00
201003342000Applications of Plant Molecular BiologySeçmeli4Seçmeli3005.00
201003362002An Int.to Scientific ResearchSeçmeli4Seçmeli3005.00
201004041996Plant Tissue CulturesSeçmeli4Seçmeli3005.00
201004051996ZoogeographySeçmeli4Seçmeli3005.00
201004061996EndocrinologySeçmeli4Seçmeli3005.00
201004081996ImmunobiologySeçmeli4Seçmeli3005.00
201004091996Cell PhysiologySeçmeli4Seçmeli3005.00
201004101996LimnologySeçmeli4Seçmeli3005.00
201004111996Independent StudySeçmeli4Seçmeli3005.00
201004121996Techniques in MicroscopySeçmeli4Seçmeli1405.00
201004131996HematologySeçmeli4Seçmeli2025.00
201004151996PharmacologySeçmeli4Seçmeli3005.00
201004161996Population GeneticsSeçmeli4Seçmeli3005.00
201004181996AntibioticsSeçmeli4Seçmeli3005.00
201004202000Plant GeographySeçmeli4Seçmeli3005.00
201004212000Clinical and Medical Aspects of BiochemiSeçmeli4Seçmeli3005.00
201004222000Studies of Chromosome Tec.Seçmeli4Seçmeli2205.00
201004242000Physiology of BacteriaSeçmeli4Seçmeli2025.00
201004252000Industrial MicrobiologySeçmeli4Seçmeli2025.00
201004262000Plant Genetics and BreedingSeçmeli4Seçmeli3005.00
201004292000Plant Growth and DevelopmentSeçmeli4Seçmeli3005.00
201004302000Economic BotanySeçmeli4Seçmeli3005.00
201004312000PhytopathologySeçmeli4Seçmeli2025.00
201004322000Plant Genetic ResorcesSeçmeli4Seçmeli3005.00
201004332000VirologySeçmeli4Seçmeli2025.00
201004342000Medical MicrobiologySeçmeli4Seçmeli2025.00
201004362000Herbarium TechniquesSeçmeli4Seçmeli1045.00
201004382000Recombinant DNA TechniquesSeçmeli4Seçmeli3005.00
201004412000Museum Techniques in EntomologySeçmeli4Seçmeli1045.00
201004422000Databases in BiologySeçmeli4Seçmeli3005.00
201004432002Gene in ActionSeçmeli4Seçmeli3005.00
201004452003History of ScienceSeçmeli4Seçmeli3005.00
201004462000Environmental ScienceSeçmeli4Seçmeli2205.00
201004472004Food MicrobiologySeçmeli4Seçmeli2205.00
201004482004Fish PhysiologySeçmeli4Seçmeli3005.00
201004492005New Techniques in Fresh Fish CultureSeçmeli4Seçmeli3005.00
201004502010Environmental Criteria For AquacultureSeçmeli4Seçmeli3005.00
201004522005Introduction to Pharmaceutical BotanySeçmeli4Seçmeli3005.00
201004542006BenthologySeçmeli4Seçmeli2025.00
201004562006Fisheries TechniquesSeçmeli4Seçmeli2025.00
201004572007Practical Aplications in Molecular GeneticsSeçmeli4Seçmeli1405.00
201004582007Total Quality Man.in Biol.SciencesSeçmeli4Seçmeli3005.00
201004602010Prokaryotic DiversitySeçmeli4Seçmeli3005.00
201004612008Principles of Molecular SystematicsSeçmeli4Seçmeli3005.00
201004622011Fish EcologySeçmeli4Seçmeli3005.00
201004632008Freshwater Fish and Distribution in TurkSeçmeli4Seçmeli3005.00
201004652008Phylogenetic Aproaches in Plant SystemSeçmeli4Seçmeli3005.00
201004672010Molecular EcologySeçmeli4Seçmeli3005.00
201004692011Introduction to Ecological GenomicsSeçmeli4Seçmeli3005.00
201004712011Plant Variation and EvolutionSeçmeli4Seçmeli3005.00
201004732011Ethnobotanical Field TechniquesSeçmeli4Seçmeli2025.00
201004172000BiotechnologySeçmeli4Seçmeli3005.00
201003121996Conservation BiologySeçmeli4Seçmeli3005.00
201004752018VirologySeçmeli4Seçmeli3003.00
201002152019Occupational Health and SafetySeçmeli4Seçmeli3005.00
201004752018VirologySeçmeli5Seçmeli I3003.00
201002152019Occupational Health and SafetySeçmeli5Seçmeli I3005.00
201004752018VirologySeçmeli6Seçmeli II3003.00
201002152019Occupational Health and SafetySeçmeli6Seçmeli II3005.00
201004752018VirologySeçmeli7Seçmeli III3003.00
201002152019Occupational Health and SafetySeçmeli7Seçmeli III3005.00
201004752018VirologySeçmeli8Seçmeli IV3003.00
201002152019Occupational Health and SafetySeçmeli8Seçmeli IV3005.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
201001042011Chemistry (Organic)Compulsory23306.00